Õpilaste filmikonkurss "Loodus tuleb linna"

Tallinna Ülikool ootab 15. oktoobriks õpilaste töid loodusteemalisele filmikonkursile. Eesmärk on innustada lapsi märkama loodust linnakeskkonnas, nägema, kuidas loodus meid hoiab ja toetab, mida pakub, tähele panema võimalusi, kuidas loodust ka linnakeskkonnas lähemale tuua. Oodatakse needki kaastöid, kus näidatakse olukordi, kus loodusest pole hoolitud.

Õpilaste filmikonkursi korraldavad Tallinna Ülikooli BFMi Laste filmikool ja Looduse akadeemia. Konkurss korraldatakse Eesti ELi eesistumisega seotud ettevõtmise "Looduspõhised lahendused: innovatsioonist igapäevaellu" raames. Selle eesmärk on tutvustada loodusest inspireeritud innovaatilisi praktikaid ja teadmisi, mis aitavad lahendada probleeme keskkonnas, majanduses ja ühiskonnas. Projekti korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Tallinna Ülikooliga, toetab Euroopa Komisjon.

Filmikonkursi auhinnafond on 3000 eurot. Töid hinnatakse kolmes vanuseklassis: algkool (1.–4. klass), põhikool (5.–9. klass), gümnaasium ja kutsekool. Konkursi täpsemad osalemistingimused on siin.

Uuendatud: 11/03/2018