Õpilaste uurimistööde konkurss loodus- ja täppisteaduste valdkonnas

TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond ja TÜ Teaduskool korraldavad õpilaste loodus- ja täppisteaduslikke teemasid käsitlevate loov- ja uurimistööde konkursi.

Oma loov- ja uurimistöid on oodatud konkursile esitama üldharidus- ja kutsekoolide õpilased. 

Osalenud õpilaste vahel loosime välja iPad mini.

Tööde hindamisel väärtustame:

  • Töö uurimuslikkust, originaalsust, analüüsi- ja üldistusoskust;
  • Teksti korrektsust ja arusaadavust;
  • Kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust.

Vähemalt pool töö mahust peab olema autoritekst. Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Tööd tuleb üles laadida elektrooniliselt (soovitavalt pdf) 15. juuniks e-õpikusse aadressil:  http://opik.fyysika.ee/index.php/poll/view/code/uurimus2017

Konkursi käiguga hoidke end kursis FB lehel: https://www.facebook.com/uurimisryhm/

Uuendatud: 30/05/2017