Infoleht nr. 33 - 29.05.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • Richard Luhtarut (10.a), kes võitis 20.-24. maini toimunud Euroopa füüsikaolümpiaadil hõbemedali.

Juhtkond tänab

 • vilistlasmälumängu korraldajaid ja küsimuste koostajaid Madis Hurta, Kaarel Siimu, Janar Saksa, Sigrid Laasi, Ants Siimu ja Katrin Nele Mägerit;
 • õpilaskogu liikmeid, kes pesid ausamba päeval puhtaks Hugo Treffneri monumendi Ülejõe pargis.

Õppetöö

 • V perioodi arvestused toimuvad 31. maist-6. juunini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  Klassidel, kellel on kuus arvestust, toimub esimene arvestus juba teisipäeval, 30. mail ainetunni ajal. Samuti toimub 30. mail ainetunni ajal 11.c klassi ajalooarvestus.
  teisipäeval, 30.05 toimuvad arvestused:
  10.b     2. tund füüsika arvestus õp. M. Reemann – 213
  11.a     2. tund bioloogia arvestus õp. S. Kaarna – 221
  11.b     2. tund bioloogia arvestus õp. S. Kaarna – 221
  11.c     4. tund ajaloo arvestus õp. A. Pettai – 203
  Teisipäeval, 6. juunil viib arendusjuht A. Ristikivi koolitöö edasise parendamise eesmärgil läbi rahuloluküsitluse 11.a klassi õpilastele kell 12.15 ja 11.e klassi õpilastele kell 10.15. Küsimustele vastamine võtab aega 35-40 minutit ning toimub III korruse arvutiklassis (303).

 

 • Tähelepanu! Kolmapäeval, 31. mail algab 10.e klassi usundiõpetuse tund (2. tund) õp. O.Schihalejeviga kell 10.00
 • Kooli lõpueksami osana toimuvad
  11.a     bioloogia 2. ja ajaloo 4. kursuse arvestus
  11.b     bioloogia 2. kursuse arvestus
  11.c     ajaloo 4. kursuse arvestus
  11.e     ajaloo 6. kursuse arvestus

 

 • Aineõpetajad teatavad V perioodi arvestuste hinded 12. juunil ja kannavad need õpinguraamatutesse ja eHTGsse. Õpilastel palutakse hiljemalt 5. juuniks tuua õpinguraamat klassijuhataja kätte või õpetajate toa (208) laual olevasse klassi kasti.
 • UPT-18 esimene kaitsmine toimub teisipäeval, 13. juunil ruumis 221.
 • V perioodi järelarvestused toimuvad 15.-19. juunini ja kordusarvestused 13.-19. juunini. Täpne plaan valmib 12. juuniks ning avaldatakse teadete stendil.
 • Täna otsustab õppenõukogu 10. ja 11. klasside õpilaste kordusarvestustele lubamise. Kordusarvestustele lubamisest teavitavad õpilasi klassijuhatajad. Kolmapäeval, 14. juunil kell 14.00 algab 10.-11. klasside aastalõpu õppenõukogu.
 • Söökla on avatud maikuus 10.30–15.00 ja  1.-6. juunini kell 9.30 – 14.30
 • 10. ja 11. klasside kogunemine õppeaasta lõpetamiseks algab 15. juunil kell 11.00 aatriumis, millele järgneb kohtumine klassijuhatajaga, mis toimub ruumis
  10.a – 135                  11.a – 136
  10.b – 217                  11.b – 107
  10.c – 227                   11.c – 225
  10.d – 141                  11.d – 203
  10.e –102                    11.e – 220

 

 • Klassid on välipraktikal
  10.c    
  07.-09.06 õp. E. Ustav
  11.c     05.-07.06 õp. S. Kaarna
  11.d     07.-09.06 klj. A. Pettai
  11.e     07.-08.06 klj. O. Titova
   
 • Õpilased on õppekäikudel
  10.a     08.-09.06 klj. H. Köhler
  10.b     07.-09.06 klj. Ü. Roostoja ja õp. E. Hunt
  10.d     07.-09.06 klj. A. Ristikivi
  10.e     07.-08.06 klj. T. Pluum
  11.b     06.-10.06 klj. A. Saarva ja õp. Ü. Seevri
  12.c     07.-09.06 klj. K. Orav-Puurand ja õp. A. Poom ning S. Oks
  12.d     07.-11.06 klj. A. Roots ja õp. K. Soodla
  12.e     07.-09.06 klj. Tiina Niitvägi-Hellamaa

Abituriendile

 • Viimased koolieksamid toimuvad
  kolmapäeval, 31.05
  kirjandus kell 14.00 ruumis 107
  füüsika kell 9.00 ruumis 213
  informaatika kell 10.00 ruumis 206
  joonestamine kell 13.00 ruumis 202
  neljapäeval, 01.06
  filosoofia kell 9.00 ruumis 203
   
 • KordusarvestusedErandkorras toimuvad kordusarvestused 12. klasside õpilastele
  reedel, 02.06 kell 10.15 ruumis 221 – kirjanduse 6 ja kirjanduse 9. kursuse kirjalik arvestus
  esmaspäeval, 05.06 kell 12.15 ruumis 221 – matemaatika 11. ja muusika 3. kursus
  teisipäeval, 06.06 kell 10.15 ruumis 221 – ajaloo 6. ja 8. kursus, keemia 4. kursus ja matemaatika 13. kursus.
  Arvestusi saavad sooritada õpilased, kellele 25. mail andis õppenõukogu selleks loa. Täpsem info klassijuhatajatelt.
 • UPT-17 järelkaitsmine toimub 16.06 kell 9.00 ruumis 221.
 • Tartu maavanema ja Tartu linnapea vastuvõtt hõbe- ja kuldmedaliga lõpetanutele toimub 13. juunil algusega kell 14.00 TÜ ajaloomuuseumis.
  Kõiki üldhariduskoolide hõbe- ja kuldmedaliga ning kutseõppeasutuse kiitusega lõpetajaid tunnustab Tartu linn stipendiumiga, mis kantakse lõpetaja pangakontole üle pärast kooli lõpetamist, hiljemalt 3. juuliks 2017.
 • 4. juulil 2017. aastal kell 12.00 toimub Presidendilossi roosiaias Vabariigi Presidendi vastuvõtt, kuhu on kutsutud kõik üldhariduskoolide kuldmedaliga ja kutseõppeasutuse kiitusega lõpetajad. Tartu linna poolt on tasuta transport Tartu-Tallinn-Tartu kõigile õigeaegselt soovi avaldanutele.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 30. mai
11.a     2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 221
3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – TÜ staadion
5. tund jääb ära
11.b     2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 221
3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
5. tund jääb ära
11.c     1.-2. tund kunst õp. M. Jõgiste – 203
3. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
4. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
5. tund rahuloluküsitlus õp. A. Ristikivi - 303

Teated

 • HTG kultuurinädala raames räägib täna, 29. mail Rahel Toomik (12.d) teemal „Sugu ja pühadus“, huvilised on oodatud kell 18.00 Üheteistkümnes (Gildi 3-11). Teisipäeval, 30. mail kell 16.00 toimub kultuuriteemaline viktoriin. Rohkem infot on võimalik saada Joel Dahlilt (12.d) või Facebooki lehelt.
 • Laupäeval, 3. juunil on koolimaja avatud kell 10.00-14.00.
 • Järgmine infoleht, selle õppeaasta viimane, ilmub 15. juunil.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 10. mail korraldas 11. klasside õpilastest koosnev meeskond koolis Euroopa päeva ning osales Euroscola konkursil, millest võttis üle Eesti osa 26 kooli. Välja valiti 5 kooli, kes said auhinnaks õppekäigu Euroopa Parlamenti Strasbourgi. Konkursi žürii tõstis eriti esile HTG-s toimunud Euroopa päeva üritusi ning žürii otsusega sõidavad Euroopa päeva korraldanud õpilased koos kahe õpetajaga sügis-talvel Strasbourgi.
 • Eesti Kirjanike Liidu tõlkevõistlusel sai inglise keele arvestuses (laekus 72 tööd) Hanna Marrandi (12.e) 2.-4. koha ja Kadri Jürissaar (11.a) vene keele arvestuses (laekus 26 tööd) 3. koha.
 • 27. mail kutsus Jaan Poska gümnaasiumi vilistlaskogu Erinevate Tubade Klubisse esseekonkursi „Eesti loost ja lootusest“ 16-19‑aastased säravamad kirjutajad. Konkursile saadeti 185 tööd üle Eesti, aga ka Ameerika Ühendriikidest ja Sitsiiliast. Žürii eesotsas Priit Hõbemägi, Joonas Hellerma, Marju Lauristini, Karin Jaansoni, Jaak Johansoni jt tunnustas eripreemiaga tabava kujundlikkuse eest Anett Pulleritsu (vil 2016) kirjatükki, Johannes Vallikivi (12.b) sai võistlusel III koha ning Maia Pruuli (12.e) essee hinnati II koha vääriliseks.
 • Laupäeval, 27. mail võistlesid taas HTG vilistlased mälumängus. Sel aastal võitis esmakordselt 2010. aasta lennu võistkond koosseisus Jaak Sõnajalg, Elo Sinisaar, Karl Ehatäht, Vahur Steinberg, II koht 2012.a lennule (Georg Astok, Sten-Oliver Salumaa, Markus Otsus, Allar Laaneleht), III koht lend 2008 (Indrek Lillemägi, Martin Bek, Heleen Jääger, Andreas Valdmann). Täname kõiki osalenud lendude võistkondi: 2009, 1976, 2007, 1975, 2014, 2013, 2015, 2016 ja õpetajate võistkonda Humanitaarid.

Konkursid

Õpetajad

 • Õpetaja Evely Ustav viibib täiendkoolitusel 29.05-02.06, huvijuht Uve Saar on samal ajavahemikul töölt eemal. Õpetaja Ülle Keerberg on haigestunud. Õpetaja Mall Matto ja direktor Ott Ojaveer osalevad 1. juunil Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumis Saksa keelediplomite kätteandmisel.
 • Teisipäeval, 30. mail kell 15.45 peavad nõu aineosakondade juhatajad ja kooliarenduse töörühmade juhid. Päevakorras on HTG õppekava uuendamine.

Sport

 • Lamades surumise maailmameistrivõistlustel (klassis noored -120kg) saavutas tulemusega 170 kg teise koha Mihkel Ruut (11.d).
Viimati muudetud: 
2023-10-02 22:24