Infoleht nr. 32 - 22.05.2017

doc   

HTG INFO

Juhtkond tänab

 • Joel Dahli (12.d), Laura Danilast (12.d), Karl Martin Koppelit (12.e) ja Kaarel Tigast (12.d) klassidevahelise mälumängusarja eestvedamise eest kogu õppeaasta jooksul;
 • õpetaja Marcus Hildebrandti ja kõiki õpilasi, kes korraldasid Harry Potteri päeva;
 • õpetajaid Saima Kaarnat, Karin Soodlat ja Tiina Pluumi õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 23. mail ja neljapäeval, 25. mail kell 11.00-13.00 toimuvad auditooriumis (221) abiturientide lõpueksamid. Noorematel koolikaaslastel palutakse säilitada vaikus auditooriumi ees olevas koridoris, et mitte häirida eksaminande.
 • Kolmapäeval, 24. mail on selle õppeaasta viimane praktiliste ja uurimistööde esitamise tähtaeg.
 • Riigikaitseõpetuse kevadine välilaager (RIK 2, praktiline kursus) toimub 24.-26. maini Uniküla/Paluküla piirkonnas ning HTG õpilased kogunevad Ringtee 19 ladude juures kell 11.00. Kantseleist saavad laagris osalejad infolehe, kus on kirjas vajaliku varustuse loetelu ja lapsevanemale allkirjastamiseks teatelehe. Viimane tuleb laagrisse kaasa võtta.
 • 10.-11. klasside õpilastel, kes soovivad korrata õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust, tuleb õppenõukogule esitada avaldus. Avalduse blankette saab kantseleist ning aineõpetaja arvamuse ja allkirjaga vormistatud avaldus tuleb tuua õpetajate toa (208) laual olevasse karpi hiljemalt 24. mail.
 • Õppeaasta lõpuga seotud õppenõukogud toimuvad 25. ja 29. mail. 25. mai õppenõukogu päevateemaks on abiturientide kooliastme- ja käitumishinded ning kuld- või hõbemedaliga autasustamine. 29. mail toimub (mini)õppenõukogu, kus otsustatakse 10. ja 11. klasside õpilaste kordusarvestustele lubamine. Kordusarvestused toimuvad 14.-16. juunini.
 • Õppeaasta viimane õnnetund (90 min) toimub reedel, 26. mail kell 15.45 ruumis 105. Õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehel 24. mai hilisõhtuni.
 • V perioodi arvestused toimuvad 31. maist kuni 6. juunini. Arvestuste plaan valmib 23. maiks. Klassides, kus V perioodi lõpus tuleb sooritada kuus arvestust, toimub esimene arvestus teisipäeval, 30. mail ainetunni ajal. 11.c klassil toimub üks arvestus teisipäeval, 30. mail ja viimane arvestus neljapäeval, 8. juunil, kuna 5.-7. juunini viibib klass välipraktikal.
 • Koolitöö parendamise eesmärgil viib HTG juhtkond 11. klassides läbi rahuloluküsitluse. Küsimustele vastamine võtab aega 35-40 minutit ning toimub III korruse arvutiklassis (303). Küsimustiku täitmise järel jätkub tunniplaanijärgne õppetöö. 11.a ja 11.e klassi õpilased vastavad küsimustele arvestuste nädalal, 11.b klass 23. mail 5. tunni ajal, 11.c klass 30. mail 5. tunni ajal ja 11.d klass 24. mail 2. tunni ajal.

Abituriendile

 • Õppealajuhataja ootab 23. maiks koolieksami I osa punktivalikuid.
 • Koolieksamid toimuvad 23. maist 1. juunini, korduseksamid 2017. aasta augustis.
  teisipäev, 23.05 kell 11.00 ruumis 221
  ajaloo, bioloogia, geograafia ja majandusõpetuse kirjalik eksam
  neljapäev, 25.05 kell 11.00 ruumis 221
  keemia ja ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam
  esmaspäev, 29.05 kell 9.00 Tartu Ülikooli õppehoones Lossi 3 ruumis 234 rootsi keele (kirjalik ja suuline) eksam
  kolmapäev, 31.05
  kell 9.00 ruumis 213 füüsika (suuline) eksam
  kell 10.00 ruumis 206 informaatika eksam
  kell 13.00 ruumis 202 joonestamise eksam
  kell 14.00 ruumis 107 kirjandus (suuline) eksam
  neljapäev, 1.06 kell 9.00 ruumis 203
  filosoofia (suuline) eksam
   

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 23.05
10.a     2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
10.b     2. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 107
4. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
10.d     2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
3. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 107
4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
5. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – TÜ staadion
11.a     2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – TÜ staadion
5. tund ajalugu õp. A. Pettai – 102
11.b     5. tund rahuloluküsitlus õp. A. Ristikivi - 303
11.c     1.-2. tund kunst õp. M. Jõgiste – 202
3. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 203
11.d     2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – TÜ staadion
4.-5. tund kirjandus õp. M. Piirimäe
kolmapäev, 24.05
10.b     1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal jääb ära
11.b     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. H. Köhler – 301
11.c     3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. H. Köhler – 301
11.d     2. tund rahuloluküsitlus õp. A. Ristikivi - 303
3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. H. Köhler – 301
neljapäev, 25.05
11.a     2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 309
11.e     2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 309
reede, 26.05
10.b     1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal jääb ära
11.a     1. tund kirjandus õp. K. Soodla – 102
2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – TÜ staadion
3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 309
11.b     1. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. H. Köhler – 301
3. tund füüsika õp. S. Oks – 213
11.c     2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. H. Köhler – 301
11.d     2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. H. Köhler – 301
11.e     1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
2. tund kirjandus õp. K. Soodla – 102
4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 309

Teated

 • Alates tänasest kuni õppeaasta lõpuni on söökla avatud iga päev 10.30-15.00.
 • Teisipäeval, 23. mail läheb ajalooring Ellen Rebecca Kruuse (11.d) juhendamisel Tartu südalinna giidituurile. Kohtume 15.45 kantselei juures, kõik huvilised on oodatud!
 • Kolmapäeval, 24. mail kell 16.00 algab aulas pidulik direktori vastuvõtt aineolümpiaadidel ja võistlustel osalenud treffneristidele.
 • Neljapäeval, 25. mail möödub 20 aastat Hugo Treffnerile Ülejõe parki püstitatud ausamba avamisest. Traditsiooniliselt pesevad õpilaskogu liikmed sel päeva kuju puhtaks. Õpilaskogu liikmetel palutakse koguneda pärast 4. tundi kantselei ette.
 • Laupäeval, 27. mail algab kell 12.00 aulas lendudevaheline mälumäng. Vajalik on eelregistreerimine. Täpsem info Facebookis HTG grupis.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 15. ja 16. mail osales meie kooli kolm võistkonda „Noored Euroopa metsades“ finaalvõistlusel (finaalis kokku 14 võistkonda). 10.c võistkond koosseisus Art Villem Adojaan, Elise Helena Armulik ja Iris Gielen saavutas 2. koha; 11.c võistkond, kuhu kuulusid Martti Vanker, Herman Rull ja Madis Reemann, sai esikoha ja esindab Eestit lõppvõistlusel septembrikuus Ungaris.
 • TÜ teaduskool korraldab 20.-24. maini esimese Euroopa füüsikaolümpiaadi. Sellel võistlusel osaleb 95 õpilast ja 37 õpetajat 23 erinevast riigist. 6-liikmelisse Eesti võistkonda kuuluvad meie koolist Richard Luhtaru (10.a) ja Eva - Maria Tõnson (12.b).
 • Kutse Baltimaade geograafiaolümpiaadile sai ka Richard Luhtaru (10.a).
 • 18. mail HTGs toimunud esimese Tartu linna gümnaasiumide vahelise kirjandusliku mälumängu KIMM 2017 võitis 0,5 punktiga Miina Härma Gümnaasiumi võistkond, II koha said treffneristid Beatrice Veidenberg, Piia Boltovsky, Hebo Rahman (kõik 12.c) ja Hanna Marrandi 12.e; III koha võistkonda kuulusid Karl Erik Karindi, Rahel Toomik, Robert Bunder ja Joel Dahl 12.d klassist. Emakeeleõpetajad tänavad kõiki osalejaid, esinejaid ja mälumängu koostajat Indrek Lillemäge (vil 2008) ning korraldamisel suureks abiks olnud 10.e klassi õpilasi Hanna-Maria Mägi, Kerli Unti, Olivia Raudsikut, Timoteus Pillit ja David Ryabchikovi.

Õpetajad

 • Õppealajuhataja A. Punga naaseb korraliselt puhkuselt 23. mail. 22.-27. maini osaleb Erasmus+ TEAM projekti üritustel Ungaris kooli psühholoog T. Ulst, õpetaja M. Mandri viibib täiendkoolitusel 23.-24. mail ja õpetaja E. Ustav 29. maist-2. juunini, õpetaja Ü. Roostoja on õppetööst eemal 24.-26. maini ja õpetaja Ü. Keerberg alates 26. maist.

Õpilased

 • Reedel, 19. mail viibisid Ädu Ärvisto, Mattias Aksli, Karel Külm (kõik 12.a) ja Hanna Marrandi (12.e) ajalooalaste uurimistööde konkursi parimate tööde autoritena ning õpetaja Kristiina Punga nende juhendajana Tallinnas Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtul.
 • Eelmisel nädalal oli 11.d klassil mitu teatriga seotud ettevõtmist. 15. mail käis tunnis teatrikriitikast rääkimas teatriteaduse magistrant Liisa Pool (vil 2011). 16. mail vestlesid õpilastega näitlejad Jim Ashilevi ja Mari Abel ning lavastaja Kertu Moppel (vil 2004). Lisaks vaadati Tartu Uues Teatris Kertu Moppeli lavastust „Hipsteri surm“ ja Sadamateatris Andres Noormetsa „Suluseisu“.

Kooli hoolekogu

 • Kooli hoolekogu koosolek on 23. mail. Hoolekogus otsustatakse Mauruse stipendiumite väljaandmisega seonduv, kuulatakse kooli juhtkonna ülevaadet uute 10. klasside komplekteerimisest ning tehakse linnavalitsusele ettepanek HTG-s 2017/2018. õppeaasta koolivaheaegade kehtestamiseks.

Sport

 • Viimase õpetajate ja õpilaste vahelise saalihokikohtumise võitsid taas nooremad seisuga 18:8. Õpetajad tänavad õpilasi võitluslike, kuid toredate mängude eest.
 • Reedel, 26. mail kell 17.30 algab Tähtvere dendropargis HTG klassidevaheline discgolfi võistlus. Oodatud on kõik, kes tegutsevad Treffneri koolis! Osalustasu on 2 eurot. Parimatele auhinnad ning kõigile osalejatele väike maiuspala. Küsimuste tekkimisel võtke ühendust 11.a õpilaste Kaarel Kuresoo või Martin Mandeliga.

 

Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15