Infoleht nr. 31 - 15.05.2017

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes korraldasid Euroopa päeva üritused koolimajas;
 • kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Aimar Poomi ning neil abis olnud klassijuhatajaid ja õpilasi 10. ja 11. klasside õpilastele spordipäeva läbiviimise eest;
 • õpetajaid Monika Piirimäed, Tiina Pluumi ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 16. mail teatavad aineõpetajad IV perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need õpinguraamatutesse ning eHTGsse.
 • Õnnetund (45 min) toimub kolmapäeval, 17. mail kell 15.45 ruumis 105. Õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehel 15. mai hilisõhtuni.
 • Õppeaasta jooksul ebaõnnestunud kursusehinnet ümber vastata soovivatel 10. ja 11. klassi õpilastel tuleb esitada avaldus õppenõukogule. Avalduste blankette saab kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri ning see tuleb tuua õpetajate toa (ruum 208) laual olevasse kasti õppealajuhatajale hiljemalt 24. maiks. Hilisemaid avaldusi ei arvestata. Õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine, toimub 29. mail.
 • Kolmapäeval, 17. mail 4. tunni ajal toimub Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professori Mihkel Zilmeri loeng, millest võtavad osa 10.a, 11.b, 11.c ja 11.e klasside õpilased. Loengul osalemine on kohustuslik.

Abituriendile

 • Õppealajuhataja ootab 23. maiks koolieksami I osa punktivalikuid. Tabelid I osa punktidega on klassijuhatajate käes. Valitud aine punktidele palutakse tõmmata ring ümber. Valida tuleb üks tulemus sotsiaalainete (ajalugu või ühiskonnaõpetus) ja üks tulemus loodusainete (füüsika, bioloogia või keemia) valdkonnas. Seejuures ei saa valida selle õppeaine punkte, milles sooritatakse koolieksami II osa.
 • Jätkuvad koolieksamite konsultatsioonid, milles osalemine on eksamit sooritavatele õpilastele kohustuslik. Õppeainete puhul, kus eksamit sooritavad üksikud õpilased, tuleb õpilastel aineõpetajaga ühendust võtta. Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on palju, toimuvad konsultatsioonid:
  esmaspäev, 15.05
  1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  teisipäev, 16.05
  NB!
  1.-2. tund majandusõpetus õp. Ü. Seevri – 227
  kolmapäev, 17.05
  4.-5. tund rootsi keel õp. K. Punga – 144
  neljapäev, 18.05
  2.-3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  reede, 19.05
  1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
  esmaspäev, 22.05
  1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  4.-5. tund majandusõpetus õp. Ü. Seevri - 227
 • 12. klasside kordusarvestused toimuvad 15.-19. maini. Arvestusi saavad sooritada õpilased, kellele õppenõukogu on andnud nõusoleku, lisavõimalust nimetatud arvestuste sooritamiseks ei ole.
  teisipäev, 16. mai kell 9.30-10.45 toimuvad ruumis 221 järgmiste ainete kirjalikud arvestused:
  bioloogia 2. ja 8. kursus
  eesti keel 2. kursus
  füüsika 4., 5. ja 8. kursus
  matemaatika 2., 4., 7., 8. ja 14.
  vene keel 5. kursus
  kolmapäev, 17. mai
  kell 11.15 geograafia 2. ja 3. kursuse suuline arvestus ruumis 227
  kell 13.00 kunstiajaloo 1. kursuse suuline arvestus ruumis 203
  neljapäev, 18. mai kell 8.15-9.45 toimuvad ruumis 221 järgmiste ainete kirjalikud arvestused:
  ajalugu 5., 6. ja 7. kursus
  bioloogia 3., 4. ja 6. kursus
  eesti keel 3. ja 4. kursus
  keemia 3. kursus
  majandusõpetus 1. kursus
  matemaatika 10. ja 13. kursus
  muusikaajaloo 1. ja 3. kursus
  saksa keel 6. kursus
  reede, 19. mai
  kell 11.15 informaatika 1. ja 2. kursuse arvestus ruumis 206
  kell 11.15 kirjanduse 6. ja 7. kursuse arvestus ruumis 105
   
 • Koolieksamid toimuvad 23. maist 1. juunini 2017.a, korduseksamid 2017.a augustis.
  teisipäev, 23. mai kell 11.00 ruumis 221
  ajaloo, bioloogia, geograafia ja majandusõpetuse kirjalik eksam
  neljapäev, 25. mai kell 11.00 ruumis 221
  keemia ja ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam
  esmaspäev, 29. mai kell 9.00 Tartu Ülikooli õppehoone Lossi 3 ruumis 234
  rootsi keele (kirjalik ja suuline) eksam
  kolmapäev, 31. mai
  kell 9.00 ruumis 213 füüsika (suuline)
  kell 10.00 ruumis 206 informaatika
  kell 13.00 ruumis 202 joonestamine
  kell 14.00 ruumis 107 kirjandus (suuline) eksam.
  neljapäev, 1. juuni kell 9.00 ruumis 203
  filosoofia (suuline) eksam

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 16.05
10.b     2. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 107
4. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
10.c     1. tund keemia õp. E. Paabo – 217
3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 105/135
4. tund keemia praktikum õp. E. Paabo / H. Pähno - 216
5. tund jääb ära
10.d     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 135
4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 107
10.e     5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 135
11.a     1. tund matemaatika praktikum kogu klassil õp. Ü. Hüva – 136
2.-3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 202
11.b     2.-3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
5. tund jääb ära
kolmapäev, 17.05
10.a     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 102
3. tund kunst õp. P. Beier – 102
4. tund M. Zilmeri loeng aulas
10.b     1. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
10.c     1. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
10.d     1. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
2. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö õp. K. Punga - 227
10.e     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 135
2. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 102
3. tund prantsuse keele rühmal vene keel õp. O. Titova – 227
11.a     1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
2. tund kirjandus õp. K. Soodla - 144
11.b     2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
4. tund M. Zilmeri loeng aulas
5. tund füüsika praktikum jääb ära
11.c     4. tund M. Zilmeri loeng aulas
11.e     1. tund kirjandus õp. K. Soodla - 144
3. ajalugu õp. A. Pettai – 203
4. tund M. Zilmeri loeng aulas
neljapäev, 18.05
10.a     1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
4. tund geograafia õp. Ü. Seervi 227
10.c     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
10.d     1. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
10.e     1. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
2. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova – 302/301
4. tund jääb ära
11.a     1. tund kirjandus õp. K. Soodla – 141
4. tund ajalugu õp.  A. Pettai – 203
5. tund füüsika praktikum jääb ära
11.b     3. tund füüsika õp. M. Reemann – 213
4. tund matemaatika praktikum kogu klassil õp. Ü. Hüva – 136
11.c     1. tund vene keel õp. L. Titova – 302 / informaatika õp. A. Mägi – 206
2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 203
4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
11.e     1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
3. tund kirjandus õp.K. Soodla – 141
reede, 19.05
10.a     1. tund kunst õp. P. Beier - 203
2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – TÜ staadion
4. tund jääb ära
10.bcd 1. tund prantsuse ja saksa keele rühmadel jääb ära
10.b     2. tund kunst õp. P. Beier – 203
4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 107
10.c     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
10.d     2. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 107
3. tund matemaatika õp. E. Timak – 135
4. tund jääb ära
10.e     1. tund matemaatika õp. E. Timak - 135
2. tund vene keel õp. L. Titova / O. Titova – 302/139
4. tund jääb ära
11.e     2. tund matemaatika õp. E. Timak – 202
esmaspäev, 22.05
11.e     3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 202

 

Teated

 • Teisipäeval, 16. mail kell 15.30 on Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja vastuvõtule üleriigiliste aineolümpiaadide Tartu piirkonnavoorude parimatele ja nende juhendajatele meie koolist kutsutud
  10. klass
  Elise Helena Armulik, Kirke Joamets, Kaarel Kangro, Anni Leena Kolk, Sandra Lannes, Richard Luhtaru, Sullo Saan, Aron Sisask, Toomas Tennisberg.
  11. klass
  Silvia Hiie Aabloo, Kati Iher, Meeri Jürgenson, Kadri Jürissaar, Joosep Kaimre, Hannaliina Piho, Elis Raud, Kaisa Rooba, Herman Rull, Triin Mirjam Tark, Martti Vanker, Loona Volke, Sandra Võsaste.
  12. klass
  Robert Bunder, Taavi Eomäe, Helen Helmet, Rasmus Jaagant, Michal Jatsa, Aaro Kristjuhan, Ode Laik, Hanna Marrandi, Tuule Müürsepp, Elo Maria Pauman, Kristin Saan, Verner Sääsk, Marta-Liisa Talvet, Kerli Tali, Raahel Toomik, Henry Enno Turu, Eva Maria Tõnson, Kaspar Valk, Johannes Vallikivi.

  Õpetajad ja juhendajad
  Priidu Beier, Ülle Hüva, Mari Jõgiste, Saima Kaarna, Hele Kiisel, Mihkel Kree, Anneli Mägi, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Siim Oks, Eha Paabo, Andre Pettai, Tiina Pluum, Kristo Pullerits, Kristiina Punga, Madis Reemann, Olga Schihalejev, Ülle Seevri, Karin Soodla, Targo Tennisberg, Ehtel Timak, Ljubov Titova, Evely Ustav.

 • Teisipäeval, 16. mail ootab ajalooringis kõiki huvilisi HTG dokumentaalfilmiklubi, et koos vaadata filmi „Võõras“. Selgitusi jagab inimõiguste ekspert Anni Säär. Kohtume kell 15.50 ruumis 141.
 • Kolmapäeval, 17. mail on HTGs Harry Potteri päev:
  • 2. tunni ajal räägivad Katiliina Gielen (TÜ) ja Raili Marling (TÜ) auditooriumis Harry Potteri tõlkimisest ja fenomenist (10ae) 
   I söögivahetund
   • Broomball (saalihoki luudade ja harjadega) võimlas;
   • Cosplay võistlus II korruse aatriumis: lase ennast kostüümis pildistada, osale võistlusel ja kogu punkte oma klassile.
  • II söögivahetund
   • Kahoot viktoriin Harry Potteri teemal auditooriumis
   • pildistamine II korruse aatriumis (ilma võistluseta)
   • Horcrux Hunt algab ruumis 135
  • kell 14.25 toimub I korruse aatriumis autasustamine.
   Auhinnad esikolmikule! Parimale klassile Potteri karikas ja Potteri tort!
  • kell 16.00 näidatakse esimest Potteri filmi ruumis 107. Viktoriin koos auhinnaga!
   Rohkem infot ja registreerimine kooli FB kommuunis ja http://padlet.com/englishstudies/potterday2017
    
 • ​Neljapäeval, 18. mail kell 10.45 ootab direktor kõiki klassivanemaid ja õpilaskogu liikmeid ruumis 207, et arutada 2017/18 koolivaheaegasid.
 • Neljapäeval, 18. mail algab kell 13.00 kooli aulas Tartu gümnaasiumide vaheline kirjanduslik mälumäng. Esinevad kirjanik ja kriitik Berk Vaher, vilistane Karoliine-Lisette Kõiv, näitetrupp 11. Mängu viib läbi HTG vilistlane, Emili kooli direktor Indrek Lillemägi.
 • Reedel, 19. mail kell 14.30 toimub võimlas selle õppeaasta viimane õpilaste ja õpetajate vaheline saalihoki võistlus. Tule vaatama ja kaasa elama!
 • Esmaspäeval, 22. mail toimub 11. klasside pildistamine Jaani kiriku ees järgmiselt:
  10.35 – 11.a
  10.40 – 11.b
  10.45 – 11.c
  10.50 – 11.d
  10.55 – 11.e
 • HTG meistrivõistlused petangis toimuvad 23. mail kell 16.00 Haridus-ja Teadusministeeriumi ees (koguneme Peeter Põllu kuju juures). Osaleda võib kogu HTG pere (õpilased, õpetajad, töötajad). Eelregistreerimine õpetaja Poomi juures 19. maini.
 • 13. mail külastas kooli 1982. a. lõpetanute lend; 20. mail külastavad kooli 1967. a. lõpetanud.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 3.-5. maini toimus Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad. Richard Luhtaru (10.a) sai hõbemedali ja eristipendiumi ning valiti rahvusvahelisele füüsikaolümpiaadile. Kuna rahvusvahelised matemaatika- ja füüsikaolümpiaadid toimuvad samal ajal, siis Richard Luhtaru valis matemaatika.
  Eva-Maria Tõnson (12.b) sai Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil pronksmedali ning arvati Eesti võistkonda rahvusvahelisele füüsikaolümpiaadile.
 • 5. ja 6. mail Nõos toimunud geograafiaolümpiaadi vabariiklikus voorus gümnaasiumiastmes osales 36 õpilast.
  2. Kati Iher (11.b)
  4. Triin Mirjam Tark (11.b)
  5. Richard Luhtaru (10.a)
  14. Kaspar Valk (12.b)
  15. Sullo Saan (10.a)
  Kati Iher ja Triin Mirjam Tark on arvatud Eesti võistkonna koosseisu ja esindavad Eestit Baltimaade olümpiaadil 26.-30. juunil Leedus ja rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil 2.-8. augustini Serbias.
 • 8.-9. mail Stockholmis võeti kokku Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmade programmis (CBEwB) osalenud 18 õpilasfirma aastane tegevus. Õpilasfirma Woodvibe (meie koolist Ürgen Šõukand (11.a) ja Hans-Hendrik Karro (11.d) tunnistati parimaks ühisõpilasfirmaks.
 • Üleriigilisel arvustuste võistlusel „Ulakass 2017“ sai gümnaasiumi vanuserühmas II koha Siim Tamme (10.b). Eripreemiaga tunnustati järgmisi treffneriste: Liisa-Miina Pilv (10.b), Toomas Tennisberg (10.b), Anna Weidebaum (10.d), Saara Selgmäe (10.d), Raul Villem Reedi (11.c) ja Hanna Marrandi (12.e). Soome Instituudi preemia anti Laura Nemvaltsile (10.b) ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi preemia Hanna Marrandile (12.e).

Õpetajad

 • Õpetajad H. Kiisel ja K. Orav-Puurand parandavad eksamitöid 15.-23. mail, T. Niitvägi-Hellamaa ja S. Oks osalevad koos õpilastega Erasmus+ projekti lõpuüritusel 15.-19. mail ning õpetaja S. Kaarna on meie kooli võistkonna saatja võistluse „Noored Euroopa metsades“ finaalis 15.‑16. mail. Arendusjuht A. Ristikivi täidab töökohustusi Tadžikistanis 15.-18. maini, 19. mail osaleb täiendkoolitusel õpetaja M. Matto ja õpetaja Ü. Seevri on 10.c klassiga õppekäigul. Õppealajuhataja A. Punga viibib korralisel puhkusel 15.-22. maini.
 • 22.-27. maini viibib Erasmus+ TEAM projekti üritustel Ungaris kooli psühholoog T. Ulst.

Sport

 • Tartu koolinoorte meistrivõistlustel orienteerumises sai HTG üldarvestuses esikoha. Noormeeste arvestuses: 1. koht Andres Rõõm (11.a), 2. koht Kiur Erik Eensaar (11.e), 3. koht Rasmus Kruusa (10.b).
  Neidude arvestuses: 1. koht Kaisa Rooba (11.c), 2. koht Katre Luikme (10.c). Veel esindasid kooli Johanna Maria Karjus (11.a) ja Age Kannumäe (11.c).

Eelteated

 • Kolmapäeval, 24. mail kell 16.00 algab aulas traditsiooniline direktori vastuvõtt tublidele treffneristidele. Vastuvõtule kutsutavate nimekiri ilmub järgmises infolehes.
 • Reedel, 26. mail kell 17.30 algab Tähtvere dendropargis HTG klassidevaheline discgolfi võistlus. Oodatud on kõik, kes tegutsevad Treffneri koolis! Reedel, 19. mail kell 17.00 on Tähtvere dendropargis treeningtund nendele, kes soovivad tutvuda mänguga või midagi juurde õppida. Võistlusel osalemiseks tuleb registreeruda Facebooki-ürituse lingi kaudu. Registreerumine lõpeb 20. mail ning osalustasu on 2 eurot. Parimatele auhinnad ning kõigile osalejatele väike maiuspala. Küsimuste tekkimisel kontakteeruda 11.a õpilaste Kaarel Kuresoo või Martin Mandeliga.
 • Laupäeval, 27. mail algab kell 12.00 aulas lendudevaheline mälumäng. Vajalik eelregistreerimine. Täpsem info Facebooki HTG grupis.
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15