Infoleht nr. 30 - 08.05.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Kristiina Pungat, kes pälvis Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele korraldataval ajalooalaste uurimistööde üle-eestilisel konkursil parima juhendaja tiitli.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Kristiina Pungat ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • segakoor „Anima“ lauljaid, soliste ja instrumentaliste ning õpetaja Ülle Keerbergi ja kontsertmeister Karel Vähit kooli kevadkontserdi korraldamise eest.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 9. mail toimub ruumides 308, 309 ja 312 inglise keele riigieksami suuline osa. Puhkeruum on 10. ja 11. klassi õpilastele eksami päeval suletud.
 • Reedel, 12. mail toimub matemaatika riigieksam, 10.-11. klassidel on sel päeval spordipäev TÜ staadionil.
 • Jätkuvad IV perioodi järelarvestused:
  täna, 8. mail
  kell 14.30 algab 12.a klassi matemaatika järelarvestus (136) õp Ü. Hüva
  kell 16.00
  matemaatika järelarvestus 11.a ja 11.b klassi õpilastele (136) õp Ü. Hüva.
  bioloogia, geograafia (225) õp S. Kaarna, E. Ustav, Ü. Seevri
  füüsika (213) õp S. Oks
  eesti keel (102) õp T. Pluum
  ajalugu (144) õp K. Punga
  teisipäev, 9. mai kell 15.50
  muusikaajalugu (220) õp Ü. Keerberg
  saksa keel (204) õp A. Roots
  füüsika (213) õp J. Paaver
  matemaatika (139) õp E. Timak, H. Kiisel ja K. Orav-Puurand
  kolmapäev, 10.05 kell 16.00
  eesti keel (105) õp. M. Mandri ja K. Soodla
  neljapäev, 11.05 kell 15.45 saavad ruumis 105 kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid IV perioodi mitme järelarvestuse ajad kokku või kes haiguse tõttu ei saanud ettenähtud ajal järelarvestust sooritada. Nimetatud juhul tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 11. mail; registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 9. mail kooli kodulehel.

 

 • Järgmine õnnetund toimub 11. mail (90 min) ruumis 107. Õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehel 9. mai hilisõhtuni.
 • Kolmapäeval, 10. mail tähistame koolis Euroopa päeva:
  I söögivahetund
  EU-teemaline aardejaht (algab aatriumi I korruselt vahetunni alguses)
  3. tund kell 11.15-12.30
  Erkki Bahovski (Diplomaatia peatoimetaja, Euroopa Komisjoni Eesti esindus) loeng, osalevad 10.c klassi õpilased - 105
  Anders Ljunggren (Rootsi suursaadik Eestis) ja Felix Andersson (Rootsi saatkonna Euroopa Liidu asjade ekspert) loeng, osalevad 11.a, 11.c ja 11.d klassi õpilased - 221
  Mart Noorma (Tartu Ülikooli õppeprorektor, Rakett 69 kohtunik, Eesti tudengisateliidi programmi algataja) loeng, osalevad 10.b, 10.e ja 11.b klassi õpilased - aula
  II söögivahetund
  EL-teemaline Kahoot (algab vahetunni alguses auditooriumis)
  4. tund kell 13.00-14.15
  Veiko Spolītise (Läti Seimi ehk parlamendi liige) loeng, osalevad 10.a, 10.d ja 11.e klassi õpilased – 221
  Loengutest osavõtt on 10. ja 11. klasside õpilastele kohustuslik.
  Kell 14.25 algab auditooriumis klassidevaheline Euroopa-teemaline mälumäng, mida korraldab HTG vilistlane (2016) Ilmar Uduste.
  Kahooti, klassidevahelise mälumängu ja aardejahi parimaid ootavad magusad auhinnad! Kõigil õpilastel soovitatakse riietuda europarlamendilikult. Euroopa päeva üritustest on oodatud osa võtma ka kõik abituriendid ja õpetajad!

 

 • UPT-18 II juhendajaseminar toimub neljapäeval, 11. mail 5. tunni ajal. Nimetatud ajal toimub vabaainetund ning seminari ei saa läbi viia õpetajad M. Hildebrandt, M. Matto, S. Oks, L. Tepp ja psühholoog T. Ulst. Mainitud juhendajad teatavad seminari aja õpilastele isiklikult. Samuti tuleb juhendajatega individuaalselt ühendust võtta õpilastel, kes osalevad 11. mail vabaaine tunnis. Ülejäänud 11. klasside õpilased on kohustatud seminaril osalema. Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Priidu Beier 200
  Erika Hunt 308
  Ülle Hüva 136
  Mari Jõgiste 303
  Saima Kaarna 225
  Ülle Keerberg 200
  Hele Kiisel 135
  Helen Köhler 312
  Anneli Mägi 206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa 310
  Katrin Ojaveer 208
  Kerli Orav-Puurand 213
  Eha Paabo 217
  Jaan Paaver 214
  Andre Pettai 110
  Monika Piirimäe 107
  Tiina Pluum 102
  Aimar Poom 221
  Helgi Pähno 216
  Anneli Saarva 221
  Kristiina Punga 144
  Helgi Pähno 216
  Madis Reemann 212
  Aare Ristikivi 141
  Ülli Roostoja 309
  Aive Roots 201
  Külli Rootsi 309
  Uve Saar 313
  Ülle Seevri 227
  Karin Soodla 109
  Ehtel Timak 139
  Ljubov Titova 302
  Olga Titova 301

 

 • Õppeaasta jooksul ebaõnnestunud kursusehinnet ümber vastata soovivatel 10. ja 11. klassi õpilastel tuleb esitada avaldus õppenõukogule. Kordusarvestuste avalduste blankette saab kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri ning see tuleb tuua õpetajate toa (ruum 208) laual olevasse kasti õppealajuhatajale hiljemalt 24. maiks. Hilisemaid avaldusi ei arvestata. Õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine, toimub 29. mail.

Abiturientidele

 • Õppealajuhataja ootab 23. maiks koolieksami I osa punktivalikuid. Tabelid I osa punktidega on klassijuhatajate käes. Valitud aine punktidele palutakse tõmmata ring ümber. Valida tuleb üks tulemus sotsiaalainete (ajalugu või ühiskonnaõpetus) ja üks tulemus loodusainete (füüsika, bioloogia või keemia) valdkonnas. Seejuures ei saa valida selle õppeaine punkte, milles sooritatakse koolieksami II osa.
 • Reedel, 12. mail kell 10.00 algab matemaatika riigieksam. Eksaminandidel palutakse kohal olla hiljemalt kell 9.45.
 • Tunniplaan 9.-11.05
  teisipäev, 09.05
  12.a     2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  4.-5. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
  12.b     1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
  4.-5. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
  12.c     4.-5. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
  12.d     4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e     2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  kolmapäev, 10.05
  12.a     1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  4.-5. tund rootsi keel õp. K. Punga - 144
  12.b     3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c     2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  4.-5- tund rootsi keel õp. K. Punga - 144
  12.d     4.-5- tund rootsi keel õp. K. Punga - 144
  4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202/135
  neljapäev, 11.05
  12.a     3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.b     3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.c     3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.d     1.-2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.e     3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  4.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144

 

 • Koolieksamite konsultatsioonides osalemine on eksamit sooritavatele õpilastele kohustuslik. Õppeainete puhul, kus eksamit sooritavad üksikud õpilased, tuleb õpilastel aineõpetajaga ühendust võtta. Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on palju, toimuvad konsultatsioonid:
  esmaspäev, 15.05
  1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  kolmapäev, 17.05
  4.-5. tund rootsi keel õp. K. Punga – 144
  neljapäev, 18.05
  2.-3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  4.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  reede, 19.05
  1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
  esmaspäev, 22.05
  1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  4.-5. tund majandusõpetus õp. Ü. Seevri – 227

 

 • Kordusarvestused toimuvad 15.-19. maini. Lisavõimalust nimetatud arvestuste sooritamiseks ei ole.
  teisipäev, 16. mai kell 9.30 – 10.45
  Ruumis 221 saavad arvestusi sooritada õpilased, kellele õppenõukogu andis nõusoleku. Toimuvad järgmiste ainete kirjalikud arvestused:
  bioloogia 2. ja 8. kursus
  eesti keel 2. kursus
  füüsika 4., 5. ja 8. kursus
  matemaatika 2., 4., 7., 8. ja 14.
  vene keel 5. kursus
  kolmapäev, 17. mai
  kell 11.15 geograafia 2. ja 3. kursuse suuline arvestus ruumis 227
  kell 13.00 kunstiajaloo 1. kursuse suuline arvestus ruumis 203
  neljapäev, 18. mai kell 8.15 – 9.45
  Ruumis 221 saavad arvestusi sooritada õpilased, kellele õppenõukogu andis nõusoleku. Toimuvad järgmiste ainete kirjalikud arvestused:
  ajalugu 5., 6. ja 7. kursus
  bioloogia 3., 4. ja 6. kursus
  eesti keel 3. ja 4. kursus
  keemia 3. kursus
  majandusõpetus 1. kursus
  matemaatika 10. ja 13. kursus
  muusikaajaloo 1. ja 3. kursus
  saksa keel 6. kursus
  reede, 19. mai
  kell 11.15 informaatika 1. ja 2. kursuse arvestus ruumis 206
  kell 11.15 kirjanduse 6. ja 7. kursuse arvestus ruumis 105

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 9.05
10.a     4. tund kunst õp. P. Beier – 102
5. tund jääb ära
10.c     3. tund matemaatika koos 10.e klassiga õp. H. Kiisel – 221
10.d     5. tund jääb ära
10.e     3. tund matemaatika koos 10.c klassiga õp. H. Kiisel – 221
5. tund on ka matemaatika
11.c     1.-2. tund kunst õp. M. Jõgiste – 220
3.-4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
kolmapäev, 10.05
10.a     4. tund V. Spolītise loeng - 221
10.b     3. tund M. Noorma loeng - aula
10.c     3. tund E. Bahovski loeng – 105
10.d     4. tund V. Spolītise loeng - 221
10.e     3. tund M. Noorma loeng - aula
11.a     3. tund F. Anderssoni loeng - 221
11.b     3. tund M. Noorma loeng - aula
11.c     3. tund F. Anderssoni loeng - 221
11.d     3. tund F. Anderssoni loeng - 221
11.e     4. tund V. Spolītise loeng - 221
esmaspäev, 15.05
10.a     3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – loodusmaja
10.b     3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. A. Roots – 203
10.c     3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. A. Roots – 203
5. tund keemia praktikum õp. E. Paabo/H. Pähno - 216
10.d     3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. A. Roots – 203
4. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. A. Roots – 203
10.e     5. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – TÜ staadion
11.a     2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom -  TÜ staadion
4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.b     2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom - TÜ staadion
3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
5. tund jääb ära
11.e     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 202
3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 202

Teated

 • Teisipäeval, 9. mail juhatatakse ajalooringis sisse Euroopa päev. Süüriast pärit arst Hussam räägib Euroopa ja Euroopa Liidu kuvandist väljastpoolt vaadatuna, mõistagi tuleb juttu ka pagulusest ja Süüria sõjast. Ajalooring algab kell 15.50 klassiruumis 141, vestlus toimub inglise keeles.
 • Kolmas ülelinnaline koolinoorte mälumäng algab teisipäeval, 9. mail kell 16.15 auditooriumis.
 • Kolmapäeval, 10. mail peab ortopeed dr. Reedik Pääsuke (HTG vil 2004) loengu teemal „Enam levinud sporditraumad ja nende ennetamine“. Kuigi loeng toimub meditsiinikursuse raames 5. tunni ajal ruumis 105, on kõik huvilised oodatud loengut kuulama!
 • Reedel, 12. mail on TÜ staadionil treffneristide spordipäev: 10. klassid alustavad kell 10.00 ja 11. klassid kell 12.00. Lõbusad teatevõistlused on jõukohased kõigile, ka vabastatud õpilased on oodatud kohtunikke abistama ja klassile kaasa elama.
 • 11. klasside pildistamine Jaani kiriku ees toimub esmaspäeval, 15. mail järgmiselt:
  10.45 – 11.a
  10.50 – 11.b
  10.55 – 11.c
  11.00 – 11.d
  11.05 – 11.e
 • Kooli raamatukogus on rootsi keele huvilistele igal nädalal lugemiseks värske ajaleht välis- ja Rootsi siseuudistega „8 Sidor – Lättlästa Nyheter“.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Õpilasfirma Festera (Kevin Reisenbuk (11.b), Kris-Robin Sirge (11.d), Joonatan Oras ja Sandra Võsaste (mõlemad 11.e)) võitis Eesti õpilasfirma 2017 võistluse ja esindab juulikuus Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel Brüsselis.
 • Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele korraldataval ajalooalaste uurimistööde üle-eestilisel konkursil pälvis Hanna Marrandi (12.e) gümnaasiumiõpilaste hulgas III koha ning Mattias Aksli, Ädu Arvisto ja Karel Külm (kõik 12.a) said loovtööde arvestuses I koha. Raamatuauhinnaga tunnustati Agnes Undi (12.d), Eesti Rahva Muuseumi eripreemiaga Triin Valdmaa (12.e) ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi diplomiga Kristjan Pärna (12.b) uurimistööd.
 • Sõnaloomingukonkursil „Minu Eestile“, kuhu saadeti 367 tööd, pälvisid III koha auhinna Laura Nemvalts (10.b) ja Hanna Marrandi (12.e), ära märgitute hulgas pälvis tähelepanu ka Kelin Kuznetsova kirjatöö (12.a).
 • 30. märtsil toimusid pranglimise Eesti meistrivõistlustel saavutas neidude arvestuses (kokku 10 õpilast) 2. koha Maret Sõmer (11.a), noormeeste arvestuses (kokku 10 õpilast) sai 2. koha Karl Martin Koppel (12.e), mis tagas edasipääsu rahvusvahelisele finaalvõistlusele 29. aprillil Kaunases, kus neidude arvestuses (kokku 25 õpilast) saavutas 4. koha Maret Sõmer (11.a) ja noormeeste arvestuses (kokku 26 õpilast) 6. koha Karl Martin Koppel (12.e).
 • Oskuste aasta videokonkursil „Mina oskan“ pälvis Eesti Tööandjate Keskliidu eriauhinna ja Rajaleidja tunnustuse Mikko Leo Selg (11.b) videoga „Mina oskan pildistada“.
 • Imelise Ajaloo viktoriini aprillikuu viis parimat tulemust:
  1. Rauno Juntson ja Heido Nõmm (11.e)
  2. Sullo Saan (10.a)
  3. Liisa Sonn ja Rauno Variku (11.a)
  4. Märt Morel ja Markus Uppin (11.a)
  5. Arle Kuura ja Jaanus Randma (11.a)
 • Karl-Markus Kaiv (10.b) võitis esikoha üle-eestilisel solistide konkursil.

Õpilased

 • Neljapäeval, 4. mail külastasid vabaaines „Inimene ja õigus“ osalejad Tartu vanglat.
 • Reedel, 5. mail oli 10.e klass õppekäigul Räpina paberivabrikus ning keskkonnamajas.

Õpetajad

 • Õpetaja Ü. Seevri osaleb õpilasfirmade laadal Stockholmis 8. ja 9. mail, arendusjuht A. Ristikivi on töökohustuste täitmisel Tadžikistanis 12.-18.05 ning õpetaja M. Matto täiendkoolitusel 12.05. Õpetaja S. Kaarna viibib koos õpilastega 15.-16.05 võistluse „Noored Euroopa metsades“ finaalvõistlusel Luual, õpetajad H. Kiisel ja K. Orav-Puurand parandavad matemaatika riigieksamitöid 15.‑22.05 ning õpetajad T. Niitvägi-Hellamaa ja S. Oks osalevad Erasmus+ projekti lõppkohtumisel Prantsusmaal 15.-19.05.

Sport

 • Sitsiilias Palermo lähistel toimunud koolinoorte maailmameistrivõistlustel orienteerumises, millel osales üle 800 orienteeruja 27 riigist, esinesid väga tublilt meie kooli õpilased Kristel Kõivo (11.c), kes saavutas lühirajal 24. koha, ja Andres Rõõm (11.a), kes oli tavarajal 16.
 • Selle õppeaasta viimane õpilaste ja õpetajate vaheline võistlus saalihokis on reedel, 19. mail kell 14.30 – 16.00 võimlas.
 • HTG meistrivõistlused petangis toimuvad 23. mail kell 16.00 haridus-ja teadusministeeriumi ees (koguneme Peeter Põllu kuju juures). Osalema on oodatud õpilased, õpetajad ja kõik kooli töötajad. Eelregistreerimine õpetaja A. Poomi juures 19. maini. Kes soovib seda mängu õppida, siis 8. mail kell 17.15 viib õpetaja A. Poom huvilistele läbi petangikoolituse Tartu Forseliuse kooli staadionil (aadress Tähe 103).

Eelteated

 • Klassidevahelise mälumängu finaal algab esmaspäeval, 15. mail kell 16.00 auditooriumis.
 • Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja vastuvõtt üleriigiliste aineolümpiaadide Tartu piirkonnavoorude parimatele ja nende juhendajatele toimub teisipäeval, 16. mail kell 15.30. Meie koolist vastuvõtule palutute nimed avaldatakse järgmises infolehes.
 • Kolmapäeval, 17. mail toimub meie koolis Harry Potteri päev. Kõik klassid on oodatud osalema. Rohkem infot ja registreerimine meie kooli Facebooki kommuunis ja aadressil
  http://padlet.com/englishstudies/potterday2017
 • 17. mail peab ortopeed dr. Reedik Pääsuke loengu teemal „Aktiivne rüht, rühi hindamine ja rühti korrigeerivad harjutused“. Loeng toimub meditsiinikursuse raames 5. tunni ajal ruumis 105. Kõik huvilised on oodatud!
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15