Infoleht nr. 29 - 03.05.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • õpetajat Anneli Saarvat, kellele vilistlaskogu aseesimees Mart Orav andis viimase koolikella aktusel üle vilistlaskogu õpetajapreemia.

Juhtkond tänab

 • kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes aitasid tulevastele treffneristidele läbi viia Hugo vaimu päeva;
 • õpetajaid Toomas Jürgensteini, Saima Kaarnat, Hele Kiiselit, Eha Paabot, Tiina Pluumi, Kristiina Pungat, Uve Saart, Anneli Saarvat, Karin Soodlat ja vilistlast Jaan Aru ning bridžiklubi juhendajat Lauri Naberit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • 3.-9. maini toimub ruumides 308, 309 ja 312 inglise keele riigieksami suuline osa. 10. ja 11. klasside õpilastele on inglise keele suulise eksami ajal õpilaste puhkeruum suletud. Palutakse tähelepanelikult jälgida muudatusi tunni- ja ruumiplaanis.
 • Järgmine õnnetund (45 min) toimub neljapäeval, 4. mail kell 15.45 ruumis 105. Õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehel 3. mai hilisõhtuni.
 • IV periood järelarvestused:
  reede, 5. mai kell 14.30
  ühiskonnaõpetus (141) õp A. Ristikivi
  esmaspäev, 8. mai kell 16.00
  bioloogia, geograafia (225) õp S. Kaarna, E. Ustav, Ü. Seevri
  füüsika (213) õp S. Oks
  eesti keel (102) õp T. Pluum
  ajalugu (144) õp K. Punga
  teisipäev, 9. mai kell 15.50
  muusikaajalugu (220) õp Ü. Keerberg
  saksa keel (204) õp A. Roots
  füüsika (213) õp J. Paaver
  kolmapäev, 10.05 kell 16.00
  eesti keel (105) õp. M. Mandri ja K. Soodla
  neljapäev, 11.05 kell 15.45 saavad ruumis 105 kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid IV perioodi mitme järelarvestuse ajad kokku või kes haiguse tõttu ei saanud ettenähtud ajal järelarvestust sooritada. Nimetatud juhul tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 11. mail; registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 9. mail kooli kodulehel.
 • Alates 4. maist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid TÜ staadionil. Riietuda ja pesta saab koolimajas.
 • Meditsiinikursuse raames peab professor Pärt Peterson neljapäeval, 4. mail 5. tunni ajal ruumis 105 loengu „Immuunsus: geenid ja keskkond meie ümber“. Oodatud on kõik huvilised!

Abiturientidele

 • Inglise keele riigieksami suuline osa toimub 3., 5. ja 9. mail Innove poolt teatatud ajal ruumides 308, 309 ja 312.
   
 • Tunniplaan 04.05. – 08.05. 
  neljapäev, 04.05
  12.a    5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.b    5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.c    5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.d    1.-2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.e    3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  4.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  reede, 05.05
  12.a    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
  12.b    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
  3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
  12.d    1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
  4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
  esmaspäev, 08.05
  12.a    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  12.b    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  12.c    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.d    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  12.e    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
   
 • Koolieksamite konsultatsioonides osalemine on eksamit sooritavatele õpilastele kohustuslik. Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on palju, on konsultatsioonid märgitud tunniplaani. Õppeainete puhul, kus eksamit sooritavad üksikud õpilased, tuleb õpilastel aineõpetajaga ühendust võtta enne 3. maid.
   

Muudatused tunniplaanis

neljapäev, 4.05
10.a    1. tund füüsika õp. S. Oks - 227
10.c    2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – TÜ staadion
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
10.d    1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
11.d    2. tund matemaatika õp. E.Timak – 139
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – TÜ staadion
4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 144
reede, 5.05
10.a    3. tund matemaatika õp. E. Timak - 136
10.b    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal jääb ära
10.c    1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära
10.d    1. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühmal jääb ära
10.e    tunde ei toimu, klass on õppekäigul
11.a    3. tund tööturu õpituba õp. A. Ristikivi - 227
4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.b    2. tund füüsika õp. S. Oks - 213
11.c    2. tund tööturu õpituba õp. A. Ristikivi - 227
11.d    1. tund informaatika kogu klassil õp. A. Mägi – 303
2. tund matemaatika õp. E. Timak - 136
11.e    4. tund tööturu õpituba õp. A. Ristikivi – 227
esmaspäev, 8.05
10.a    4. tund kirjandus õp. K. Lepajõe – 105
5. tund füüsika õp. S. Oks – 213
10.c    4. tund bioloogia – 225
5. tund kirjandus õp. K. Lepajõe - 105
10.e    2. -3. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
11.c    2. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
11.e    2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 202
teisipäev, 9.05
10.a    4. tund kunst õp. P. Beier – 102
5. tund jääb ära
10.c    3. tund matemaatika koos 10.e klassiga õp. H. Kiisel – 221
10.d    5. tund jääb ära
10.e    3. tund matemaatika koos 10.c klassiga õp. H. Kiisel – 221
5. tund jääb ära
11.c    1.-2. tund kunst õp. M. Jõgiste – 220
3.-4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102

 

Teated

 • Kevadkontserdi peaproov on TÜ aulas kolmapäeval, 3. mail. Kõikidel solistidel ja ansamblitel palutakse olla kohal kell 17.00, koori proov algab kell 17.30 ja lõppeb 19.00.
 • Reedel, 5. mail kell 18.00 algab Tartu ülikooli aulas kooli kevadkontsert.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 27.-28. aprillil toimunud õpilaste teadustööde konkursi teises voorus olid meie õpilased väga edukad: Jasper August Tootsi (12.b) pälvis oma tööga II koha, teaduskeskuse Ahhaa eripreemia ning ta esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil; Andreas Vija (12.b) sai Kaitseministeeriumi preemia ja Tartu Ülikooli eripreemia; Mattias Aksli, Ädu Arvisto ja Karel Külma (kõik 12.a) töö võitis Eesti Kultuurkapitali, Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia eripreemia; Sixten Alex Luik (12.b) ja Richard Annilo (12.d) töö sai Eesti Psühholoogide Liidu, Tallinna Ülikooli ja Eesti Teaduste Akadeemia eripreemia; Karolina Juhani (12.c) pälvis Eesti Maaülikooli eripreemia.
 • 30. aprillil peetud Eesti noorte (s. 1997 või hiljem) meistrivõistlustel osales 11 noort HTG bridžiklubist ja Martin Vasar (12.a) võitis koos partneriga Tallinna Reaalkoolist kulla. Ülinapilt jäid medalist ilma Elo Maria Pauman (12.b) ja Kati Iher (11.b), kes võitsid küll teise sessiooni, kuid kokkuvõttes pidid leppima neljanda kohaga.
 • Üleriigilise lingvistikaolümpiaadi tulemuste alusel arvati Loona Volke (11.b) ja Richard Luhtaru (10.a) Eesti võistkonda rahvusvahelisele lingvistikaolümpiaadile Iirimaal.
 • Tantsuansambli TANTSUTALLAD kõik seitse rühma pääsesid noorte tantsupeole „Mina jään“, saades kaks kõrgemat, neli I ja ühe II kategooria.
 • Üleriigilise spordimälumängu „Bumerang“ võitis HTG võistkond (kokku osales ligi 100 võistkonda). Meid esindasid Margus Zimmer (10.c), Kevin Reisenbuk (11.b), Markus Jörgen Paapsi (11.e) ning Joel Dahl (12.d). Peaauhinnaks võideti reis Hiina.

Õpetajad

 • Õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer on kolmapäeval, 3. mail alates 12.30 viie kooli võistlusega seonduvate küsimuste arutelul Viljandis. 4. mail viibib õpetaja Ülle Seevri Eesti õpilasfirmade võistlusel Tallinnas ja 7.-8. maini õpilasfirmade laadal Stockholmis, 5. aprillil on õpetaja Tiina Pluum õpilastega õppekäigul.
 • 5. ja 9. mail toimub inglise keele riigieksami suuline osa, mille komisjoni tööga on hõivatud kõik inglise keele õpetajad.

Sport

 • Tartu gümnaasiumide noormeeste võrkpalliturniiril sai HTG teise koha. Võistkonnas mängisid Madis Steinberg, Markus Uppin, Markus Vernik (kõik 11.a), Margus Paaliste (11.d), Karel Räppo (12.a), Märten Aardevälja ja Markus Haug (mõlemad 12.c).

Eelteated

 • Kolmapäeval, 10. mail tähistame koolis Euroopa päeva. Sündmuse puhul esinevad Felix Andersson, Erkki Bahovski (ajakirja Diplomaatia peatoimetaja), Kadri Elias (välisministeeriumi nõunik) Mart Noorma (TÜ prorektor) ja Veiko Spolitis (Läti Seimi liige).
 • Klassidevahelise Euroopa-teemalise mälumängu viib läbi HTG vilistlane Ilmar Uduste.
 • UPT-18 II juhendajaseminar toimub neljapäeval, 11. mail 5. tunni ajal. Nimetatud ajal ei saa seminari läbi viia õpetajad M. Hildebrandt, R. Lepiste, M. Matto, S. Oks, kooliõde J. Saarepuu ja psühholoog T. Ulst, kuna annavad vabaaine tundi. Mainitud juhendajad teatavad seminari aja õpilastele isiklikult. Samuti tuleb juhendajatega individuaalselt ühendust võtta õpilastel, kes osalevad 11. mail 5. tunni ajal vabaaine tunnis. Ülejäänud 11. klasside õpilased on kohustatud seminaril osalema.

 
 

Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15