Infoleht nr. 28 - 25.04.2017

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • 11.d klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Andre Pettaid viimase koolikella aktuse korraldamise eest;
 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Siim Oksa, Kristiina Pungat, Madis Reemanni, Ehtel Timakut ning vilistlasi Mihkel Kreed ja Siim Kurvitsat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 26. aprillil on tundide ajad muudetud, õpetajad teatavad IV perioodi hinded ja kannavad need eHTGsse.
  Tundide ajad 26. aprillil:
  1. tund 8.05 – 9.20
  2. tund 9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund 11.15 – 12.30
  II söögivahetund
  4. tund 13.00 – 14.15
  Õpetajad teatavad IV perioodi hinded
  5. tund 14.45 – 16.00

  Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Tõnis Asson                208
  Priidu Beier                109                 
  Marcus Hildebrandt   221     
  Ülle Hüva                   136                 
  Mari Jõgiste                303
  Saima Kaarna             225
  Ülle Keerberg             220
  Hele Kiisel                  135
  Helen Köhler              312
  Raimond Lepiste        201
  Mall Matto                 204
  Anneli Mägi               206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa 310
  Siim Oks                     213
  Kerli Orav-Puurand    202
  Jaan Paaver                 214
  Andre Pettai               203
  Monika Piirimäe         107
  Tiina Pluum                102
  Aimar Poom               228
  Anneli Saarva             228
  Kristiina Punga           144
  Helgi Pähno                216
  Aare Ristikivi             141
  Ülli Roostoja              308
  Külli Rootsi                309
  Ülle Seevri                  227
  Karin Soodla              105
  Ehtel Timak                139
  Ljubov Titova             302
  Olga Titova                301
  Evely Ustav                226

  Neljapäeval, 27. aprillil pärast 2. tundi teatavad hinded õpetajad
  Erika Hunt                  308
  Katrin Ojaveer            204
  Aive Roots                 203 
  Madis Reemann         212
  Õpetajad Kersti Lepajõe ja Maria Mandri teatavad hinded ainetunnis, õpetajate Martin Saugi ja Atko Remmeli hinded kannab õpinguraamatusse õppealajuhataja Aime Punga ruumis 209 kolmapäeval, 26. aprillil.
   

 • Teisipäeval, 2. mail 10.-11. klassidel õppetööd ei toimu, abituriendid sooritavad inglise keele eksamit.
 • 3.- 9. maini toimub ruumides 308, 309 ja 312 inglise keele riigieksami suuline osa. 10. ja 11. klasside õpilastele on inglise keele suulise eksami ajal õpilaste puhkeruum suletud. Palutakse tähelepanelikult jälgida muudatusi tunni- ja ruumiplaanis.
 • Kolmapäeval, 3. mail on tundide ajad muudetud, toimuvad 10. ja 11. klassidele klassijuhataja infominutid, ilmub infoleht.
  1. tund 8.05 – 9.20
  2. tund 9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund 11.10 – 12.25
  II söögivahetund
  4. tund 12.50 – 14.05
  Klassijuhatajate infominutid
  5. tund 14.35 – 15.50

  Klassijuhataja infominutid on 3. mail pärast 4. tundi, 11.a klassil kell 11.00 järgmistes ruumides:
  10.a – 107       11.a – 136
  10.b – 102       11.b – 220
  10.c – 105       11.c – 225
  10.d – 135      11.d – 139
  10.e – 141       11.e – 203

Abiturientidele

 • Teisipäeval, 2. mail kell 10.00 algab inglise keele riigieksam. Eksaminandidel tuleb kohal olla kell 9.45. Kaasa võtta kirjutusvahendid ning isikut tõendav dokument.
  Inglise keele riigieksami suuline osa toimub Innove poolt teatatud ajal. NB! Õpetajate Ü. Roostoja ja K. Rootsi kahe rühma suulise eksami kuupäevad on läinud vahetusse. Asjaosalistele saadetakse selgitav SMS.
   
 • Tunniplaan 26.04. – 11.05.
  kolmapäev, 26.04
  12.a    1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  12.b    3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c    2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202/135
  neljapäev, 27.04
  12.a    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja – 301
  12.b    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja – 308
  12.c    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 308
  12.d    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 308
  2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 221
  3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    1.-2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 221
  3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja – 301
  •    Matemaatika järelproovieksam algab neljapäeval, 27. aprillil kell 11.15 auditooriumis.
  reede, 28.04
  12.a    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217
  12.b    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217
  12.d    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217
  kolmapäev, 03.05
  12.a    1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  4.-5. tund rootsi keel õp. K. Punga - 144
  12.b    3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c    2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  4.-5. tund rootsi keel õp. K. Punga - 144
  12.d    4.-5- tund rootsi keel õp. K. Punga - 144
  4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202/135
  neljapäev, 04.05
  12.a    5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.b    5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.c    5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.d    1.-2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.e    3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  4.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  reede, 05.05
  12.a    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
  12.b    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
  3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
  12.d    1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
  3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
  esmaspäev, 08.04
  12.a    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  12.b    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  12.c    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.d    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  12.e    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  teisipäev, 09.05
  12.a    2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  4.-5. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
  12.b    1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
  4.-5. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
  12.c    4.-5. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
  12.d    4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  kolmapäev, 10.05
  12.a    1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  4.-5- tund rootsi keel õp. K. Punga - 144
  12.b    3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c    2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  4.-5- tund rootsi keel õp. K. Punga - 144
  12.d    4.-5- tund rootsi keel õp. K. Punga - 144
  4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202/135
  neljapäev, 11.05
  12.a    3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.b    3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.c    3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.d    1.-2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  12.e    3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  4.-6. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
   
 • 12. klasside 15.-22. maini kehtiv tunniplaan avaldatakse 8. mai infolehes ja uuendatakse stendil 10. mail.
 • Koolieksamite konsultatsioonides osalemine on eksamit sooritavatele õpilastele kohustuslik. Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on palju, on konsultatsioonid märgitud tunniplaani. Õppeainete puhul, kus eksamit sooritavad üksikud õpilased, tuleb õpilastel aineõpetajaga ühendust võtta enne 3. maid. 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev,25.04
11.c    5. tund toiduainete tehnoloogia õp. E. Ustav jääb ära. Kolmapäeval, 26.04 tund toimub
reede, 28.04
10.a    tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
11.a    4. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb ära
11.d    1. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb ära
11.e    4. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb ära

kolmapäev, 3.05
10.a    1. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 102
2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
10.b    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja – 102
4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti ja H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 102, õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 135
10.c    1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära
4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti ja H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 102, õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 135
10.d    1. tund inglise keel õp. K. Rootsi – 107
4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti ja H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 102, õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 135
10.e    2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
11.a    1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
2. tund kirjandus õp. K. Soodla - 144
11.b    3. tund inglise keel kogu klassil õp. K. Rootsi - 203
11.c    1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
2. -3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
11.d    1. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb ära
3. tund informaatika kogu klassil õp. A. Mägi - 303
 

Teated

 • Vilistlaskogu kuulutas välja Mauruse stipendiumikonkursi. Välja antakse 5 stipendiumit. Avalduste esitamise tähtaeg on 2. mai. Täpsem info kooli kodulehel.
 • Teisipäeval, 25. aprillil ootab ajalooring kuulama vilistlast Ken Irdi, kes räägib teemal „Vana vali Rootsi aeg ja Venemaa inimlik paleus? Surmanuhtlusest Läänemere-provintside kohtutes XVIII sajandil vanematapu näitel". Kohtume kell 15.50 ruumis 141.
 • Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse viktoriin aprillikuu numbri teemadel on 27. aprillil pärast 3. tundi auditooriumis. Ajalooviktoriinil osalejad võivad vastamisel ajakirja kasutada.
 • Neljapäeval, 27. aprillil toimub võimlas kella 15.00-20.00ni taas slackline-show ja
  näidistreening, mille viib läbi HTG vilistlane (2013) Tauri-Viljar Vahesaar.
 • Reedel, 28. aprillil kell 16.00 algab auditooriumis tulevastele treffneristidele Hugo vaimu päev.
 • 10. klasse pildistatakse aatriumis kolmapäeval, 3. mail järgmistel kellaaegadel:
  10.a - 10.45
  10.b - 10.50
  10.c - 10.55
  10.d - 11.00
  10.e - 11.05
 • Õpilastel ja ka kooli külastavatel vilistlastel on juhtkonna nõusolekuta keelatud minna koolimaja pööningule, katusele ja keldritesse (v.a rõivistud ja kooli muuseum).
 • Õppealajuhataja ootab klassivanemate ümarlaual kokku lepitud ettepanekuid õpilasreeglite täiendamiseks 28. aprilliks.

 

Olümpiaadid ja võistlused

 • TÜ Narva kolledži esseekonkursil „Muna õpetab kana“ parima kuue töö sekka jõudsid meie kooli õpilaste Siim Pettai (12.a) ja Lauraliis Süldre (12.d) esseed.
 • Vanuseklassis 16-19aastased noored kuulutati NATO loomekonkursil „Meie liitlased“ parimaks Taavo-Patrik Pandis (12.b), Mark Aleksander Fischer (12.d) pälvis eripreemia hübriidsõja temaatika käsitlemise eest.
 • Annika Väljataga (12.d) võitis Keskkonnaministeeriumi videokonkursil #hoolin esimese koha, Riinu Esko (12.d) sai teise koha.
 • 15. -16. aprillil Physicumis toimunud üleriigilisel füüsikaolümpiaadil (kokku osalejaid 113) on meie õpilaste  tulemused:
  10. klass (21 osavõtjat)
  1. Richard Luhtaru (10.a) – II järgu diplom
  2. Toomas Tennisberg (10.b) – III järgu diplom
  3. Hannes Kuslap (10.a) – III järgu diplom
  11. klass (19 osavõtjat)
  8. Loona Volke (11.b)
  10. Joosep Kaimre (11.b)
  12. klass (22 osavõtjat)
  5. Eva-Maria Tõnson (12.b) – III järgu diplom
  7. Aaro Kristjuhan (12.b) - diplom
  Eriauhinnad anti Richard Luhtarule ja Eva-Maria Tõnsonile.
  Rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkonna kandidaatideks arvati Eva-Maria Tõnson, Richard Luhtaru, Toomas Tennisberg, Hannes Kuslap ja Aaro Kristjuhan. Nimetatud õpilased on arvatud Eesti võistkonna koosseisu Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaadil, mis toimub Tallinnas 3.-5. mail.
   
 • 16. märtsil toimus matemaatikavõistlus KÄNGURU. Meie kooli õpilaste parimad tulemused:
  juuniori vanuserühm (osalejaid kokku 2265)
  1. Toomas Tennisberg (10.b)
  2. Oliver Valk (10.b)
  4. Kaarel Kangro (10.a)
  8. Sullo Saan (10.a)
  8. Hannes Kuslap (10.a)
  29. Anna Talas (10.a)
  31. Ellen Leib (10.b)
  34. Eva Luude (10.b)
  38. Kirke Joamets (10.a)
  38. Kadi Sammul (10.b)
  Studenti vanuserühm (osalejaid kokku 1036)
  1. Richard Luhtaru (10.a)
  6. Kati Iher (11.b)
  7. Kaspar Valk (12.b)
  10. Markus Punnar (12.a)
  19. Rasmus Jaagant (12.a)
  22. Triin Mirjam Tark (11.b)
  25. Loona Volke (11.b)
  26. Elo Maria Pauman (12.b)
  30. Verner Sääsk (12.a)
  33. Tamor Haabmets (12.b)
 • Astronoomia lahtise võistluse võitis Eva-Maria Tõnson (12.b), Richard Luhtaru (10.a) oli neljas, Hannes Kuslap (10.a) saavutas 6. koha.
 • Eesti matemaatikaolümpiaadi lõppvooru tulemuste alusel on rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil (12.-23. juuli 2017, Brasiilia) Eestit esindava võistkonna kandidaatideks kinnitatud Rasmus Jaagant (12.a), Kati Iher (11.b), Richard Luhtaru (10.a), Toomas Tennisberg (10.a), Sullo Saan (10.a), Hannes Kuslap (10.a), Kaarel Kangro (10.a)
  Võistkonna kandidaatidele korraldatakse valikvõistlus Tartus 20.-21. aprillini.
 • Lingvistikaolümpiaadi vabariiklikus voorus jõudsid meie kooli õpilastest esimese parima kümne lahendaja hulka:
  2. Loona Volke (11.b)
  3. Richard Luhtaru (10.a)
  6. Elo Maria Pauman (12.b)
  10. Eva-Maria Tõnson (12.b)
 • Väitlusvõistluse ESTONIAN OPEN tulemused: 
  algajate arvestuses
  3. Brett-Peter Rästas (10.d)
  7. Karoliine Pärlin (10.d)
  Kesk- ja põhikoolide meistrivõistlustel saavutas HTG üldarvestuses 5. koha. Võistkond Nonkonformistid, mille koosseisu kuulub Karoliine Pärlin, pääses poolfinaali.
  III etapil oli 4. võistkond Illegaard (võistkonnas Johanna Issak, 10.b) ja 5. koha said Nonkonformistid.
 • Eesti õpilasfirma 2017 finaalvõistlusele  on kutsutud õpilasfirma Festera (Kevin Reisenbuk 11.b, Kris-Robin Sirge 11.d, Joonatan Oras 11.e ja Sandra Võsaste 11.e). Võistlus toimub 4. mail Tallinnas.

Konkursid

Õpilased

 • 10.d ja 10.e klass käis kolmapäeval, 19. aprillil vaatamas Endla ja EMTA Lavakunstikooli etendust „Uhkus ja eelarve“.
 • 10.d klass külastas Räpina paberivabrikut ja jäätmekäitluskeskust esmaspäeval, 24. aprillil, 10.b klass on seal õppekäigul 25. aprillil, 10.a klass 28. aprillil.

Õpetajad

 • Õpetajad viibivad õpilastega õppeekskursioonidel: H. Köhler 28. aprillil, Ü. Hüva ja Ü. Seevri 30. aprillist -2. maini. Õpetaja E. Ustav on haigestunud.

Sport

 • Toomemäel toimunud jüriöö teatejooksul saavutas HTG juba teist aastat järjest koolide arvestuses üldesikoha. Sel korral esindasid kooli Hanna Moor (10.b), Kristel Kõivo (11.c), Andres Rõõm (11.a), Peeter Paul Kollist (11.b) ja Joonatan Oras (11.e).
 • HTG meistrivõistlustel lauatennises krooniti võitjaks Peeter Paul Kollist, teiseks tuli Rudolf Stenar Saluoks ning kolmandaks Hendrik Ojamaa (kõik 11.b).
 • Mihkel Ruut ja Henri Olak (mõlemad 11.d) osalesid eesti meistrivõistlustel jõutõstmises. Henri Olak sai kaalukategoorias -74kg (noored)  1. koha (kükk: 185kg, lamades surumine: 107.5kg, jõutõmme 210kg). Mihkel Ruut kaalukategoorias -105kg (noored) 1. koht (kükk: 230kg, lamades surumine: 165kg, jõutõmme: 230kg). Mihke Ruut saavutas noorte absoluutarvestuses 2. koha.
 • 26. mail toimub HTG klassidevaheline disc golfi võistlus. Registreeruda saab Facebooki-lehel toodud lingi kaudu 20. maini. Küsimuste tekkimisel pöörduge 11.a klassi õpilaste Kaarel Kuresoo ja Martin Mandeli poole.

 

Söökla teated

 • Mai- ja juunikuu (3.05-6.06) toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 27. aprilliks.
  Mai- ja juunikuu koolitoidu maksumus:
  **kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (3. mai-6. juuni):
  *tava- ja taimetoit 24 päeva x 0.58 eurot = 13.92 eurot, poisteports 24 päeva x 1.02 eurot = 24.48 eurot;
  **kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (3.-30. mai)
  *tava- ja taimetoit 19 päeva x 0.58 eurot = 11.02 eurot, poisteports 19 päeva x 1.02 eurot = 19.38 eurot.
  •    Toitlustamist ei toimu 2. ja 12. mail. 

Eelteated

 • Meditsiinikursuse raames peab professor Pärt Peterson neljapäeval, 4. mail 5. tunni ajal ruumis 105 loengu "Immuunsus: geenid ja keskkond  meie ümber". Oodatud on kõik huvilised!
 • Reedel, 5. mail kell 18.00 algab TÜ aulas segakoor "Anima" kevadkontsert. Kontserdi peaproov toimub kolmapäeval, 3. mail kella 17.00 - 19.00ni samuti ülikooli aulas. Kontsert on  tasuta.

 
 

Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15