Infoleht nr. 27 - 17.04.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • Väärtustades õpetajatööd tänas Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut meenega Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetajaid Ülle Hüva ja Ehtel Timakut, kellel oli kõige rohkem õpilasi matemaatika üleriigilisel olümpiaadil: mõlemal 9 õpilast ja neist vastavalt 4 ja 5 saavutasid ka auhinnalisi kohti.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Kersti Lepajõed, Maria Mandrit, Eha Paabot, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Ülle Seevrit, Karin Soodla, Ehtel Timakut ja Ljubov Titovat ning vilistlasi Darja Lavõginat ja Erki Enkvisti õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Saksa keele õpetajad õnnitlevad saksa keelediplomi II astme (DSD II) sooritanuid suurepäraste tulemuste puhul. Informatsiooni diplomite üleandmise aja kohta annab õpetaja Mall Matto.
  • V perioodil toimuvad infominutid järgmistes ruumides:
   10.a – 135       11.a – 220
   10.b – 213       11.b – 136
   10.c – 105       11.c – 107
   10.d – 141      11.d – 139
   10.e – 203       11.e – 202
 • Söökla on V perioodil avatud E-K 10.30–16.00 ja N-R 10.30–15.00.Pärast 2. tundi söövad lõunat 10.a, 10.e, 11.a, 11.b ja 11.e klassi õpilased, pärast 3. tundi 10.b, 10.c, 10.d, 11.c ja 11.d klassi õpilased. Abituriendid einestavad neile sobival vahetunnil.
 • V perioodi õnnetunnid toimuvad (ruumis 105) 4. mail (45 min), 11. mail (järelarvestused, 90 min), 17. mail (45 min) ja 26. mail (90 min).
 • V perioodi vabaained
  Joonestamine 2*õp. R. Lepiste – 202
  Keemia 5** õp. E. Paabo – 217
  Ladina keel 2 (edasijõudnutele) õp. M. Hildebrandt – 220
  Psühholoogia (IÕ5) psühholoog T. Ulst – 203
  Saksa keel 7 (DSD eksamiks ettevalmistus) õp. M. Matto – 204
  Tervise- ja esmaabi kursus (IÕ3)       kursuse kuraator on meditsiiniõde J. Saarepuu – 105
  Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00–9.15, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–15.40, v.a joonestamine 2. ja keemia 5.
  Joonestamise 2. kursus toimub kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti 5. tunni ajal.
  **Üldistava keemia kursus toimub esmaspäeviti ja reedeti 1.-2. tunni ajal.
  Õpetaja T. Jürgensteini usundiõpetuse kursus jätkub reedeti 5. tunni ajal kell 14.25– 15.40 ruumis 203.
 • 11.d ja 11.e klassi ajalootunnid toimuvad Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2). 11.e klass koguneb muuseumi fuajees teisipäeval, 18. aprillil kell 10.00 ja 11.d klass neljapäeval, 20. aprillil kell 10.00.
 • Esmaspäeval, 24. aprillil sooritavad 12. klasside õpilased eesti keele riigieksamit, 10. ja 11. klasside õpilastel on e- ja/või õuesõppepäev. Kooli sellel päeval tulema ei pea, kuid igal õpilasel on vajalik ligipääs internetile. Kellel seda võimalust ei ole, saab kasutada HTG kolmanda korruse arvutiklassi (etteregistreerimisega Anneli Mägi juures). Kell 8.00 avatakse HTG Moodle’is kursusel „e-ja/või õuesõppepäev 24.04.2017“ igale klassile nende ülesanded. Ülesannete ja neile lisanduva tagasisideankeedi täitmine võtab aega kuni 4,5 tundi. Seda tuleb arvestada aja planeerimisel, sest vastuseid oodatakse kuni kella 16.00ni. Kui mõne klassi e-õppepäeva ülesanne eeldab sellel päeval õpilaste Tartus olemist või eelnevalt rühmatööks gruppidesse jagamist, siis sellest teavitab eelnevalt aineõpetaja.
 • Teisipäeval, 25. aprillil on tundide ajad muudetud, toimuvad 10.-11. klasside juhatajate infominutid, ilmub infoleht. Tundide ajad 25. aprillil:
  1. tund 8.05–9.20
  2. tund            9.30–10.45
  I söögivahetund
  3. tund            11.10–12.25
  II söögivahetund
  4. tund 12.50–14.05
  Klassijuhatajate infominutid
  5. tund            14.35–15.50
 • Klassijuhataja infominutid on teisipäeval, 25.04 järgmistes ruumides:
  10.a – 227       11.a – 220
                          11.b – 136
  10.c – 105       11.c – 203
  10.d – 135      11.d – 139
  10.e – 102       11.e – 144

Abiturientidele

 • V perioodil toimuvad riigieksamiteks ette valmistavate kursuste tunnid ja koolieksami konsultatsioonid, millest on kõigil eksamit sooritavatel abiturientidel kohustus osa võtta. Koolieksamiteks ettevalmistavad konsultatsioonid algavad maikuus.
 • Esmaspäeval, 24. aprillil kell 10.00 algab eesti keele riigieksam. Kõigil abiturientidel tuleb kohal olla kell 9.45. Kaasa võtta kirjutusvahendid ning isikut tõendav dokument.
  Tunniplaan 17.–28.04
  esmaspäev, 17. aprill
  12.a    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217
  3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
  12.b    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  3.-4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 107
  12.c    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217
  3.-4. tund eesti keel õp. K. Soodla - 144
  5.-6. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.d    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217
  12.e    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217
  4.-5. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102

  teisipäev, 18.04
  12.a    1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. Ü. Roostoja – 301
  2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  4.-5. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
  12.b    1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
  3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. K. Ojaveer – 204, õp. Ü. Roostoja – 301, õp. K. Rootsi - 302
  12.c    3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. K. Ojaveer – 204, õp. Ü. Roostoja – 301, õp. K. Rootsi - 302
  4.-5. tund eesti keel õp. K. Soodla – 141
  12.d    1.-2. tund eesti keel õp. K. Soodla – 141
  3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. K. Ojaveer – 204, õp. Ü. Roostoja – 301, õp. K. Rootsi - 302
  4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. Ü. Roostoja – 301
  2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202

  kolmapäev, 19.04
  12.a    1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  3.-4. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
  12.b    1.-2. tund eesti keel õp. M. Piirimäe – 107
  3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c    2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.d    2.-3. tund eesti keel õp. K. Soodla – 144
  12.e    1.-2. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102 
  4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202/135

  neljapäev, 20.04
  12.d    3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    1.-2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202

  reede, 21.04
  12.a    5. tund kell 12.00 – 12.45 õp. A. Pettai – 213
  12.b    5. tund kell 12.00 – 12.45 õp. M. Reemann – 220
  12.c    5. tund kell 12.00 – 12.45 õp. E. Paabo – 135
  12.d    5. tund kell 12.00 – 12.45 õp. K. Orav-Puurand – 203
  12.e    5. tund kell 12.00 – 12.45 õp. P. Beier - 136

  teisipäev, 25.04
  12.a    1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. Ü. Roostoja rühmal toimub tund neljapäeval, 27.02 3. tunni ajal ruumis 301
  2.-3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  12.b    1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
  3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. K. Ojaveer – 204, õp. Ü. Roostoja rühmal toimub tund neljapäeval, 27.02 1. tunni ajal ruumis 308, õp. K. Rootsi - 302
  12.c    3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. K. Ojaveer – 204, õp. Ü. Roostoja rühmal toimub tund neljapäeval, 27.02 1. tunni ajal ruumis 308, õp. K. Rootsi - 302
  12.d    3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. K. Ojaveer – 204, õp. Ü. Roostoja rühmal toimub tund neljapäeval, 27.02 1. tunni ajal ruumis 308, õp. K. Rootsi - 302
  4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 312, õp. Ü. Roostoja rühmal toimub tund neljapäeval, 27.02 3. tunni ajal ruumis 301
  2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202

  kolmapäev, 26.04
  12.a    1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  12.b    3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c    2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    4.-5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202/135

  neljapäev, 27.04
  12.a    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal - 301
  12.b    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal - 308
  12.c    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal - 308
  12.d    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal - 308
  3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    1.-2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
  3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal - 301

  reede, 28.04
  12.a    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217
  12.b    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.c    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217
  12.d    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo – 217
  3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
  12.e    1.-2. tund keemia (vabaaine) õp. E. Paabo - 217

  12. klasside tunniplaan uuendatakse stendil 26. aprillil ja avaldatakse 2. mai infolehes.

  Üldistav keemia (12. klassi õpilastele) õp. E. Paabo – 217
  Tunnid toimuvad esmaspäeviti 8.00–10.35 (1.-2. tund) ja reedeti kell 8.05–10.45 (1.-2. tund).
  Üldistav keemia kursuse (KEv5) eesmärk on siduda erinevatel keemiakursustel käsitletud teemad ühtseks tervikuks, anda juhiseid kooli lõpueksamiks ja kõrgkooli sisseastumiseksamiks valmistumisel http://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/oppekavad/arstiteadus
  Sihtgrupiks on keemia koolieksamit ning kõrgkoolides keemia sisseastumiseksamit (juunis 2017) sooritavad õpilased. Kursus sobib ka lõpuklasside õpilastele, kes oma edasistes õpingutes vajavad süsteemseid keemiaalaseid teadmisi.

 • Õppealajuhataja ootab 18. aprilliks andmeid õpilaste kohta, kes soovivad saada koopiat eesti keele riigieksami tekstiloome osast ja inglise keele riigieksami kirjutamisosast. Hilisemaid soove ei ole võimalik arvestada. Tabelid soovide märkimiseks on klassijuhataja käes.
 • Samuti tuleb avaldused kordusarvestustele lubamiseks esitada õppealajuhatajale hiljemalt 18. aprillil. Blanketi, millele tuleb võtta aineõpetaja nõusolek ja allkiri, saab kantseleist. Pärast 18. aprilli laekuvaid avaldusi ei ole võimalik rahuldada, sest õppenõukogu koguneb otsuste tegemiseks 20. aprillil.
 • Koolieksami I osa punktide valikut ootab õppealajuhataja hiljemalt 23. maiks. Oma valikut saab märkida 15. mai klassijuhataja infominutites, sest siis on lõplik punktitabel klassijuhataja käes.

Muudatused tunniplaanis

Esmaspäev, 17.04
10.a    koguneb kell 14.35 ja 10.c klass kell 12.50 ülikooli peahoones kella all.
10.c    4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 105
10.d    5. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 107
teisipäev, 18.04
11.a    3.-4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
11.b    3. tund füüsika õp. S. Oks - 213
11.c    5. tund jääb ära
kolmapäev, 19.04
11.c    1. ja 4. tund ajalugu õp. A. Pettai – 202
11.e    3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 202
    4. tund kirjandus õp. K. Soodla – 225
reede, 21.04
10.b    4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
10.c    4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 202
teisipäev, 25.04
10.b    tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil

Teated

 • Täna kell 16.00 algab auditooriumis taas temaatiline mälumäng.
 • Alates 18. aprillist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.
 • Kehalise kasvatuse õpetajad paluvad tulla järele oma mahajäetud asjadele, mida on väga suur hulk. Aasta lõpus need utiliseeritakse.
 • Teisipäeval, 18. aprillil kell 12.30 toimub aulas viimase koolikella aktuse lipuvalve proov 12.a ja 11.d klassi õpilastega.
 • Teisipäeval, 18. aprillil ootab ajalooring kuulama Marvin Laidla ettekannet teemal „Eesti taasiseseisvumise algus ja 1988. aasta suveräänsusdeklaratsioon“. Kohtume kell 15.50 ruumis 141.
 • Teisipäeval, 18. aprillil toimub auditooriumis kell 16.15 koolinoorte mälumängusarja II võistlus.
 • Kolmapäeval, 19. aprillil kell 12.30 tullakse aatriumisse rääkima suvel töömalevaga liitumise võimalustest.
 • Kolmapäeval, 19. aprillil kell 17.30 jagab kooli muuseumis loomingulisel õhtul oma mõtteid elust ja kunstist disainer Sigrid Sitnikov (vil 2012). Olete oodatud!
 • Neljapäeval, 20. aprillil saavad abituriendid meenutada oma koolitee algust. Selleks on nende päralt kella 10.00-14.00ni kooli võimla ja aula.
 • Reedel, 21. aprillil on abiturientidel viimase koolikella aktus ja akadeemiline tund oma lemmikõpetajaga. Seoses eelnevaga on sel päeval tundide ajad muudetud:
  1. tund 08.00 - 09.00
  2. tund 09.10 - 10.10
  söögivahetund (11.d klassi õpilased sätivad aulas toolid aktuseks paika)
  3. tund 10.40 - 11.40
  4. tund 11.50 - 12.50
  kell 12.00-12.45  abiturientide akadeemiline tund:  
  12.a Andre Pettai (213)
  12.b Madis Reemann (220)
  12.c Eha Paabo (135)
  12.d Kerli Orav-Puurand (203)
  12.e Priidu Beier (136)
  kell 13.00 algab aktus (korraldab 11.d klass)

  Pärast aktust toimuvad klassijuhatajatunnid järgmistes ruumides:
  12.a - 213
  12.b - 220
  12.c - 135
  12.d - 203
  12.e - 136
  Klassijuhatajatunnile järgneb ühispildistamine kooli aulas.
   

 • Kuni 24. aprillini on kooli aatriumis Riigiarhiivi näitus, mis on pühendatud 200 aasta möödumisele pärisorjuse kaotamisest. Ajalooõpetajad soovitavad!
 • Aprillikuu jooksul palutakse kooli raamatukokku tagastada õpikud ja raamatud, mida õpilased enam ei vaja.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 8.-9. aprillil toimus matemaatikaolümpiaadi lõppvoor. Meie parimad:
  10. klass (27 osavõtjat)
  1. Toomas Tennisberg (10.b)
  3. Kaarel Kangro (10.a)
  6. Hannes Kuslap (10.a)
  11. Anna Talas (10.a)
  11. klass (27 osavõtjat)
  1. Richard Luhtaru (10.a)
  4. Kati Iher (11.b)
  6. Joosep Kaimre (11.b)
  9. Kristina Koch (11.b)
  10. Maret Sõmer (11.a)
  12. klass (25 osavõtjat)
  4. Rasmus Jaagant (12.a)
  7. Elo Maria Paumann (12.b)

  ERIAUHINNAD:
  Lions Club Tallinn Eesti I stipendiumi said Richard Luhtaru ja Toomas Tennisberg.
  Eesti võistkonna kandidaatideks pääsemaks rahvusvahelisele matemaatikaolümpiaadile on arvatud Rasmus Jaagant, Kati Iher, Richard Luhtaru, Toomas Tennisberg, Hannes Kuslap, Kaarel Kangro ja Sullo Saan.

 • 5. ja 6. aprillil TÜ Teaduskoolis toimunud IBO valikvõistluste tulemusena on Eesti 4- liikmelise võistkonna koosseisu rahvusvahelisele bioloogiaolümpiaadile arvatud Aaro Kristjuhan (12.b) ja Meeri Jürgenson (11.c).
 • „Noored Euroopa metsades“ Eesti finaali ehk kolmandasse etappi 15 parema võistkonna sekka pääses meie koolist kolm võistkonda: 10.c klassi esimene võistkond Riti Ly Lukk, Gerly Tohv ja Sirle Tobber ja teine võistkond Iris Gielen, Art Villem Adojaan ja Elise Helena Armulik ning 11.c klassi võistkond koosseisus Martti Vanker, Hermann Rull ja Madis Reemann.
 • 31. märtsil ja 1. aprillil toimunud Eesti koolinoorte 64. keemiaolümpiaadi lõppvoorus olid treffneristide parimad tulemused
  10. klassi (26 osalejat)
  6. Kirke Joamets (10.a)
  9. Laur Sisask (10.a),
  11. klassi (25 osalejat)
  1. Richard Luhtaru (10.a)
  5. Joosep Kaimre (11.b)
  6. Loona Volke (11.b)
  8. Herman Rull (11.c)
  10. Silvia Hiie Aabloo (11.b)
  12. klassi (21 osalejat)
  4. Andreas Vija (12.b)
  49. rahvusvahelise keemiaolümpiaadi (7.-15. juuli Tai) Eesti võistkonna kandidaatideks kinnitas žürii Andreas Vija, Joosep Kaimre, Loona Volke ja Richard Luhtaru.
 • 13. aprillil toimunud majandusolümpiaadi lõppvoorus (41 osavõtjat)  sai Karel Räppo (12.a) 6. koha (III järgu diplomi).
 • Tartu linna õigekirjaolümpiaadil olid meie kooli õpilaste tulemused:
  10. klass (27 osalejat)
  2. Karoliine Pärlin (10.d)
  3. Liisa Miina Pilv (10.b)
  4. Eva-Maria Rannik (10.a)
  5. Henry Sellis (10.b)
  8. Kadri Jõul (10.a)
  11. klass (26 osalejat)
  2. Keilin Turjakas (11.a)
  3. Kai Budrikas (11.c)
  4. Eliis Simson (11.a)
  7. Anni Ritson (11.a)
  12. klass (21 osalejat)
  1. Hanna Marrandi (12.e)
  2. Eva Lea Jääger (12.a)
  3. Sirle Kont (12.c)
  4. Liisa Kübarsepp (12.c)
  5. Hebo Rahman (12.c)
  6. Ilona Toikka (12.b)
 • Kirjandusraali 2017 lõppvoorus pälvis Maarja Osi (11.d) eripreemia Supilinna olemuse avamise eest.
 • Liisbet Palm (10.d) osales 6. aprillil piirkondlikul Liivide etluskonkursil Liivi muuseumis ning sai seal eripreemia Jüri Kolgi luuletuse „Ma ikka usun inimestesse“ esituse eest.
 • 30. märtsil toimus HTGs vene keele konkurss Tartu linna gümnaasiumiastme õpilastele, kelle emakeeleks on vene keel. Kokku oli 18 osalejat Tartust ja 3 külalisvõistlejat Pärnu Ühisgümnaasiumist. Meie kooli õpilastest pääses esikümnesse Kristina Mumm (10.b), kes sai 9. koha.
 • Sirle Kont (12.c) tutvustas 6. aprillil oma praktilist tööd Poska akadeemias ning pälvis oma ploki parima auhinna.
 • 12. aprillil toimus Tartu Laulupeomuuseumis Tartu linna ja maakonna 8.-12. klassi õpilastele mälumäng „Postipapa Postimees”, I koha saavutas meie kooli võistkond, koosseisus Robert Bunder ja Joel Dahl (mõlemad 12.d).
 • Sotsiaalministeeriumi korraldatud võrdse palga päeva 9.-12. klassi noorte kirjanduskonkursil on parima viie seas kaks meie kooli õpilast: Marta-Liisa Talvet (12.d) ja Saskia Vunk (12.b).

Konkursid

 • Swedbank kutsub osalema klassiekskursiooni projektide konkursil. Töid saab esitada ajavahemikus 7.-30. aprill, täpsem info https://kukkur.swedbank.ee/meiereis.
 • Okupatsioonide muuseum kutsub osalema joonistusaktsioonis “Tule Eesti ajaloosaadikuks”. Tööde esitamise tähtaeg on 1. mai, täpsem info http://www.okupatsioon.ee.

Õpilased

 • Koolist lahkusid 11.d klassi õpilane Kristel Serg, kes jätkab õpingud Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis, ja 11.e klassi õpilane Timea-Helen Teder, kelle koolitee jätkub Otepää Gümnaasiumis.
 • Jasper August Tootsi ja Andreas Vija (mõlemad 12.b) tutvustasid 4. aprillil on uurimistöid Tallinna Reaalkooli teaduspäeval.
 • Tartu Ülikooli semiootika doktorant Liina Sieberk viis 11.e klassi õpilastega läbi 3-tunnise töötoa, kus õpetas analüüsima kirjandusteose ekraniseerimist Andrus Kiviräha „Rehepapi“ ja Rainer Sarneti „Novembri“ näitel.
 • 13. aprillil vaatasid 12.e klassi ja mõned teiste klasside õpilased Tartu Uues Teatris muusikalist teraapiat „Praktiline eesti ajalugu“.
 • 13. aprillil toimus b-klasside ööakadeemia. Ülestõusmispühade puhul kuulati vilistlase ja Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhametsa huvitavat ja emotsionaalset ettekannet. Selle järel lahendasid 4-liikmelised võistkonnad kaheksas järjestikuses klassiruumis erinevaid Rakett69 tüüpi ülesandeid. Võitluse võitis 12.b klassi võistkond. Üldvõitjaks kuulutati 11.b klass.

Õpetajad

 • Neljapäeval, 20. aprillil kell 16.00 algab õppenõukogu, kus räägitakse lõpueksamite korraldusest ning otsustatakse 12. klasside õpilaste kordusarvestustele lubamine.
 • Õpetaja E. Ustav viibib täiendkoolitusel 17.‑21.04, õpetaja Ü. Seevri viibib 21.04. geograafiaõpetajate seminaril ja õpetaja Ü. Keerberg on õppetööst eemal 17. ja 18.04. Räpina Paberivabrikus viibivad õppeekskursioonil 24.04. 10.d klass koos klassijuhataja A. Ristikiviga ning 25.04. 10.b klass ja klassijuhataja Ü. Roostoja.

Sport

 • Age Kannumäe (11.c) läbis 30-kilomeetrise SCAUTSRÄNNAKU umbes 25-kilose varustusega 5 tunni ja 7 minutiga kodutütarde Võrumaa Varstu rühma liikmena.
 • Alma linnasprindi I etapil saavutasid noormeestest I koha Andres Rõõm (11.a) ja Marten Soeson ja neidudest  Kaisa Rooba (11.c) ja Epp Paalberg,  III koha said Age Kannumäe ja Kristel Kõivo (11.c).
 • Tartu koolide karikavõistlustel võrkpallis saavutas meie kooli naiskond III koha. Võistkonna mängisid Nelle Kasemaa (10.b), Gerly Tohu (10.c), Kärt Käämbre (10.b), Johanna Maria Karjus (11.a), Greete Hollas (11.d), Nora Nurme (11.c), Maia Pruuli, Kerli Semjonov (12.e) ja Gerri Tatar (12.c).
 • Tartu koolide lauatennisevõistlusel sai HTG kolmanda koha. Kooli esindasid Kasper Kaljuste (10.a) ja Märten Aardevälja (12.c).
 • Nelja kooli saalihokiturniiril said õpilased kolmanda ning õpetajad teise koha.
 • Ligi saja osalejaga Tartu koolide maleturniiril saavutas HTG võistkondlikult teise koha. Individuaalselt oli meie parim Ander Tiisler (11.d) 5. koht. Tamor Haabmets (12.b).
 • Henri Olak (11.d) surus Eesti meistrivõistlustel rinnalt 100 kg ning võitis noorte arvestuses kaaluklassis -74 kg esimese koha. Mihkel Ruudu tulemus oli 165 kg ning noorte arvestuses kaaluklassis -105 kg esimene koht, lisaks noorte absoluutarvestuses 2. koht. Võistkonnaga saavutati 1. koht.
 • EMÜ saalihoki naiskonna koosseisus krooniti  Eesti meistriks Edith Pärnik (12.c).

Söökla teated

 • Mai- ja juunikuu (3.05-6.06) toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 27. aprilliks.
  Mai- ja juunikuu koolitoidu maksumus:
  **kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (3. mai-6. juuni):
  *tava- ja taimetoit 24 päeva x 0.58 eurot = 13.92 eurot, poisteports 24 päeva x 1.02 eurot = 24.48 eurot;
  **kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (3.-30. mai)
  *tava- ja taimetoit 19 päeva x 0.58 eurot = 11.02 eurot, poisteports 19 päeva x 1.02 eurot = 19.38 eurot.
 • Toitlustamist ei toimu 2. ja 12. mail.
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15