Infoleht nr. 26 - 03.04.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere tänab

 • tantsuansambli TANTSUTALLAD kunstilist juhti Uve Saart, ansambli juhendajaid ja kõiki TANTSUTALDADE tantsijaid, Riia II riigigümnaasiumi lauljaid ja tantsijaid ning nende juhendajaid 1. aprillil Vanemuise kontserdimajas antud suurejoonelise kontsertetenduse ja meeleoluka peoõhtu eest.

Juhtkond tänab

 • õpetaja Toomas Jüregnsteini ja Ljubov Titovat ja vilistlast Oliver Issakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Õpilastel, kes soovivad osaleda vabaainekursusel „Ladina keel edasijõudnutele (LK2)“, palutakse registreeruda aadressil tinyurl.com/ladinakeel2017.
 • Teisipäeval, 4. aprillil 4. tunni ajal kohtub aulas abiturientidega kirjanik Maarja Kangro, kes kõneleb tunnustamisest kirjanduses ja kultuuris laiemalt. Loengul osalevad ka 11.b, 11.c ja 11.d prantsuse keele grupi õpilased.
 • Järgmine õnnetund (90 min) toimub kolmapäeval, 5. aprillil kell 15.45 ruumis 105. Õnnetundi saab registreeruda 3. aprilli hilisõhtuni.
 • Kolmapäeval, 5. aprillil viienda tunni ajal osalevad valikaine „Inimene ja õigus“ osalejad harjutuskohtu istungil, kus vastaspooleks on Miina Härma Gümnaasiumi õpilased.
 • V perioodi arvestused toimuvad 7.-13. aprillini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund    8.15 –   9.45
  2. tund   10.15 – 11.45
  3. tund   12.15 – 13.45
  4. tund   14.15 – 15.45
  Kooli lõpueksami osana toimuvad 11.c klassis füüsika 3. kursuse, 11.d klassis ajaloo 6. ja füüsika 3. kursuse, 11.e klassis bioloogia 2. kursuse ning 12.b, 12.d ja 12.e klassis ühiskonnaõpetus 2. kursuse arvestused.
 • Reedel, 7. aprillil kell 9.00-10.00 toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund. Räägitakse V perioodi õppetöö korraldusest, riigi- ja koolieksamitest ning kooli lõpetamiseks vajalike dokumentide vormistamisest. Kõigi abiturientide osavõtt infotunnist on väga vajalik.
 • Esmaspäeval, 10. aprillil toimuvad meie majas prantsuse keele rahvusvahelised eksamid.
  B-taseme kirjalik eksam algab kell 9.00 ruumis 312. Kirjalikule eksamile järgneb kohe eksami suuline osa ruumides 308 ja 309.
  A2-taseme kirjalik eksam algab kell 13.00 ruumis 107. Eksami suuline osa toimub 11. ja 12. aprillil vastavalt Innove poolt määratud ajakavale ruumides 301 ja 302.
 • Lähtudes klassivanemate ümarlaual kooli juhtkonnale tehtud ettepanekust, taastatakse 5. õppeperioodil tunni lõppemist tähistav koolikell.
 • 14. aprillil on koolimaja suletud. 

 

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 3.04
10.c     5. tund vene keel õp. L. Titova rühmal jääb ära
12.b     5. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb ära
12.c     5. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb ära
12.d     5. tund inglise keel õp. H. Köhleri rühmal jääb ära
teisipäev, 4.04
11.b     4. tund prantsuse keele tundi ei toimu. Õpilased osalevad M. Kangroga kohtumisel aulas
11.c     4. tund prantsuse keele tundi ei toimu. Õpilased osalevad M. Kangroga kohtumisel aulas
11.d     4. tund prantsuse keele tundi ei toimu. Õpilased osalevad M. Kangroga kohtumisel aulas
12.a     4. tund kohtumine kirjanik M. Kangroga
12.b     4. tund kohtumine kirjanik M. Kangroga
12.c     4. tund kohtumine kirjanik M. Kangroga
12.d     4. tund kohtumine kirjanik M. Kangroga
12.e     4. tund kohtumine kirjanik M. Kangroga

 

Teated

 • Vilistlaskogu kuulutas välja Mauruse stipendiumikonkursi. Välja antakse 5 stipendiumit. Avalduste esitamise tähtaeg on 2. mai. Täpsem info kooli kodulehel.
 • Teisipäeval, 4. aprillil ootab ajalooring kuulama TÜ dotsendi Ago Pajuri ettekannet „Vabadussõdalased, vapsid või lihtsalt fašistid?“. Kohtume kell 15.50 ruumis 141.
 • Neljapäeval, 6. aprillil kell 15.50 tutvustavad AIESECi esindajad ruumis 141 nende noortevahetusprogrammi kaudu välismaal suve veetmise võimalusi. Oodatud on eeskätt 11. ja 12. klasside õpilased, sest osalejad peavad projekti ajal olema vähemalt 18-aastased.
 • Neljapäeval, 6. aprillil kell 18.00 algab auditooriumis üldkoosolek 12. klasside lastevanematele ning klassikoosolekud 10. klasside õpilaste vanematele. Abiturientide vanematele järgnevad pärast üldkoosolekut klassikoosolekud.
  Klassikoosolekud toimuvad ruumides:
  10.a – 105       12.a – 213
  10.b – 107       12.b – 220
  10.c – 227       12.c – 202
  10.d – 141      12.d – 203
  10.e – 102       12.e – 139
 • Järgmine infoleht ilmub 17. aprillil.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Filosoofiaolümpiaadi üleriigilises voorus saavutas Marta Liisa Talvet (12.d) 5. koha.
 • Vene keel võõrkeelena vabariiklikul olümpiaadil sai B1 tasemel 3. koha 11.a klassi õpilane Kadri Jürissaar.
 • Pranglimise piirkondlikul võistlusel oli treffneristide tulemused Tartu- ja Põlvamaa ühises piirkonnas järgmised:
  7.-12. klassi neidude võistlusklassis (osalejaid 215)
  1.  koht Maret Sõmer (11.a)
  7.-12. klassi noormeeste võistlusklassis (osalejaid 209)
  2. koht Karl Martin Koppel (12.e)
  Mõlemad pääsesid edasi vabariiklikule võistlusele, mis toimub Kilingi-Nõmme gümnaasiumis 30. märtsil.
 • Veebipõhise astronoomiaviktoriini „Pulsar“ tulemused:
  10. klass (osalejaid 197)
  1. koht Toomas Tennisberg (10.b)
  11. klass (osalejaid 245)
  6. koht Lovisa Anetta Marcella Lilles (11.c)
  10. koht Herman Rull (11.c)
  10.-12. klassi koondarvestuses (osalejaid 555) saavutas esikoha Toomas Tennisberg (10.b).
 • 30. märtsil toimus kooli inglise keele kõnevõistlus, millest võttis osa 13 õpilast.
  I koht Liis-Kristiin Närska (10.d)
  II-III koht Anna Talas (10.a)
  II-III koht Martin Posselt Munck (12.b)
  Korraldajate lemmik oli Tamor Haabmets (12.b), žürii tõstis esile Michal Jatsa esinemist (12.e).
 • Rahateaduste olümpiaadil olid meie õpilastest parimad Markus Meier (10.d), kes saavutas 154 osavõtja seas 2. koha, ja Karel Räppo (12.a), kes sai 11. koha.
 • Tartu linna kooliteatrite festivalil pälvis Oliver Issak (vil 2016) parima juhendaja auhinna, näitlejapreemia sai Oliver Valk (10.b), Hugo Treffneri Gümnaasiumi trupi 11 lavastust “Ainuline püüd kanda ette Ilmar Laabani luulekogu „Ankruketi lõpp on laulu algus“ 45 minuti või vähemaga” tunnustati provokatiivsuse eripreemiaga, kiituskirja semiootilise performance’i eest sai Hugo Treffneri Gümnaasiumi Uus Lend omaloomingu „Kaarel, nüüd on sinu tähetund“ eest.
 • Õpilaste riikliku teadustööde konkursi teise vooru pääsesid meie koolist: Karoliine Holter (vil 2016) oma 12. klassis valminud tööga „Rahvusvahelise võistluse kajastamine sotsiaalmeedias võimlemisvõistlus Miss Valentine näitel“, juhendaja õpetaja Anneli Saarva; Karolina Juhani (12.c) tööga „Valguse ja temperatuuri mõju kirsipistikute juurdumisele mikropaljundusel“, juhendaja õpetaja Saima Kaarna; Saimi Kortelainen (12.a) tööga „Vana tehaseviiuli kõlaomaduste ja mängitavuse parandamine“, juhendajad õpetaja Tiina Pluum ja Leho Ugandi; Karoliina Kruusmaa (12.d) tööga „Aasta Valgamaa noortelehe peatoimetajana“, juhendaja õpetaja Karin Soodla; Karel Külm, Ädu Arvisto ja Mattias Aksli (12.a) tööga „Hobuse 2 koolihoone makett“, juhendaja õpetaja Kristiina Punga; Sixten Alex Luik (12.b) ja Richard Annilo (12.d) tööga „Mälu uurimine virtuaalreaalsuse abil“, juhendajad õpetaja Hele Kiisel ja Jaan Aru; Katrin Riso (12.d) ja Mari Saviauk (12.e) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11. klassi õpilaste liikumisaktiivsuse, kehamassiindeksi ja kehalise töövõime vahelised seosed“, juhendajad õpetaja Anneli Saarva ja Maret Pihu; Kristin Saan (12.c) tööga „Huntide (Canis lupus) kisklus Eesti ja Yellowstone’i populatsioonidenäitel“, juhendajad õpetaja Saima Kaarna ja Liivi Plumer, Rahel Toomik (12.d) tööga „Bütsantsliku ikooni maalimine munatempera tehnikas“, juhendaja õpetaja Toomas Jürgenstein; Jasper August Tootsi (12.b) tööga „Galaktoseemia skriining Beutler meetodiga“, juhendaja õpetaja Saima Kaarna ja Andreas Vija (12.b) tööga „Imidasooltsüklil põhinevate polüioonvedelike kasutamine uudset tüüpi tehislihastes“, juhendajad õpetaja Eha Paabo ja Arko Kesküla. Kõik teise vooru pääsenud tööde autorid on oodatud neljapäeval, 6. aprillil pärast 3 tundi klassi 141, et rääkida ettevalmistustest teiseks vooruks.

Konkursid

 • Sotsiaalministeerium kutsub osa võtma võrdse palga päeva kirjanduskonkursist. Tööde esitamise tähtaeg on 4. aprill, täpsem info https://www.sm.ee/et/ajalugu/opilaste-vordse-palga-paeva-kirjanduskonkurss.
 • SA Innove ootab kõiki osalema videokonkursil „Mina oskan!“. Tööde esitamise tähtaeg on 7. aprill, täpsem info https://oskusteaasta.ee/konkurss.
 • MTÜ Mondo ja Keskkonnaministerium kuulutavad välja videokonkursi #hoolin. Tööde esitamise tähtaeg on 7. aprill, täpsem info hoolin.ee.
 • Korporatsioon Sakala ootab osalema mälumängus, mille peaauhind on sõit Ateenasse. Neljaliikmelistel võistkondadel palutakse end registreerida enne 9. aprilli aadressil malumang@sakala.ee.

Õpilased

 • 30. märtsil külastas 11.e klassi tundi TÜ teatriteaduse magistrant Liisa Pool (vil 2011), kes rääkis teatriteaduse erialast, teatrikriitika funktsioonidest ning Eesti draamafestivalidest.
 • Inglise keele õpetajad tänavad Agnes Annilot (11.d) ning Karl Joosep Malõševi (11.e) inglise keele kõnevõistluse korraldamise eest.
 • Õpilased Heidi Raudsepp (11.d), Silvia Linnuste ja Markus Jörgen Paapsi (mõlemad 11.e) osalesid 30.03-01.04 üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ Brüsselis, millest võtsid osa 33 riigi noored ja nende õpetajad. Esimesel päeval osaleti avaüritusel ja tutvuti teiste riikide osalejatega. Teisel päeval osaleti veebiülekandega konverentsil, töötubades, kus arutati Euroopa Liidu probleeme ja nende võimalikke lahendamisviise. Järgnes rühmatööde esitamine ja hääletamine. Laupäeval tutvuti Brüsseli vaatamisväärtustega.

Õpetajad

 • 4.-6. aprillil viivad meie koolis oma magistrieksamitundi läbi TÜ ajaloo- ja arheoloogiainstituudi õpetajakoolituse tudengid.
 • Õpetajate koolitustund toimub 12. aprillil kell 12.15-14.30.
 • Õpetaja E. Ustav viibib täiendkoolitusel 17.‑21.04, õpetaja M. Matto saksa keele õpetajate seltsi seminaril 7. aprillil, õpetaja T. Niitvägi-Hellamaa on seotud prantsuse keele rahvusvahelise eksamiga 4.04. ja 10.-13.04.

Sport

 • Eesti noorte meistrivõistlustel klassikalises tõstmises kaalukategoorias kuni 94 kg saavutas esikoha Robert Põldoja (10.e).
 • Lõppesid kooli meistrivõistlused saalihokis ja võrkpallis. Saalihokis tuli kooli meistriks 12.a klassi võistkond, teise koha saavutas 12.c klass ja kolmanda koha 12.e klass
 • Võrkpallis võitis meistritiitli 11.d klassi võistkond, teiseks tuli 12.c klass ja kolmandaks 11.a klass.

Eelteated

 • Kolmapäeval, 12. aprillil kella 12.30-19.00ni toimub meie koolis noorte tantsupeo „Mina jään“ teine ülevaatus.

 
 

Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15