Joonistusvõistlus "Meie liitlased"

Eesti NATO Ühing koostöös Haridus- ja Teaduministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja NATO peakorteriga kuulutab välja loomekonkursi "Meie liitlased". Loomekonkurss on joonistusvõistlus, kuhu ootame töid kõikidelt Eestis elavatelt inimestelt, sõltumata vanusest, haridusest, rahvusest vm kriteeriumist. Võite üleskutset õpilaste ja kolleegide seas julgelt jagada! 

Loometöö tingimused

Võistlustöö on joonistus ning peab kujutama Eesti riigikaitsele oluliste liitlaste ja Eesti kaitseväe temaatikat. Tööd võivad valmida nii värvipliiatsitega, vesivärvidega, hariliku pliiatsiga, rasvakriitidega või mis tahes vahenditega. 

Tööd palume esmalt üles pildistada ning saata foto oma tööst aadressile info@eata.ee hiljemalt 20. märtsiks. Kirjas palume märkida autori nimi, vanus, linn ja kontakt (e-mail, telefoni nr), töö teostamise vahendid (nt vesivärvid) ning 4-5 lauseline kirjeldus/kaaskiri pildi kohta. Saadetud ülesvõtete põhjal valitakse välja finaali pääsevad tööd ning palutakse autoril seejärel saata ka töö originaal (saatmisega kaasnevad kulud kaetakse korraldaja poolt).

Konkursi žüriisse kuuluvad Eesti NATO Ühingu tegevbüroo ja nõukogu liikmed, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ning Eesti Kaitseväe esindaja. Hinnatakse loomingulist lähenemist ning seost liitlasvägede vajalikkusega Eestis. Vastavalt laekunud töödele jagatakse need erinevatesse kategooriatesse, kus iga kategooria kolme parema töö autorid saavad auhinnaks külastuse Tapa sõjaväelinnakusse. Lisaks meened Eesti NATO Ühingu poolt.

Täpsem info: http://www.eata.ee/gumnasistidele.

Uuendatud: 10/03/2017