Infoleht nr. 22 - 28.02.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Ülle Hüva, kelle anti õpetajastipendium tema õpilaste silmapaistvate tulemuste eest viie kooli võistlustel, ning õpilasi Eva-Maria Tõnsonit, Joosep Kaimret ja Richard Luhtaru, kes pälvisid stipendiumi suurepäraste tulemuste eest samal võistlusel;
 • emakeeleõpetajat Kersti Lepajõed, kelle suurepärast tööd Tartu ülikoolis tunnustati aumärgiga.

Juhtkond tänab

 • 12.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Marcus Hildebrandti ning segakoor Anima lauljaid ja nende juhendajaid Ülle Keerbergi ja Karel Vähit Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud aktuse korraldamise eest;
 • õpetajaid Marcus Hildebrandti ja Tõnis Assonit, kes organiseerisid riigikaitsekursuse raames õpilaste õppekäigu Tallinnas olevale USA sõjalaevale.

Õppetöö

 • Sel aastal korraldab SA Innove küsitluse nii 11. klassi õpilastele kui ka õpetajatele. Küsimustele vastamine on kohustuslik ja toimub järgmistel aegadel:
  11.a     teisipäeval, 7. märtsil 3. tunni ajal õp. Ü. Hüva. Pärast testi täitmist järgneb ainetund
  11.b     reedel, 3. märtsil 4. tunni ajal õp. A. Mägi. Pärast testi täitmist järgneb ainetund
  11.c     reedel, 10. märtsil 5. tunni ajal õp. A. Ristikivi
  11.d     reedel, 3. märtsil 5. tunni ajal õp. A. Pettai
  11.e     esmaspäeval, 6. märtsil 5. tunni ajal õp. O. Titova
   
 • Kolmapäeval, 1. märtsil on tundide ajad muudetud, õpetajad teatavad III perioodi kursuste hinded ning kannavad need ka eHTGsse.
  Tundide ajad kolmapäeval, 1. märtsil
  1. tund              8.05 – 9.20
  2. tund              9.30 – 10.45
  I söögivahetund
  3. tund  11.15 – 12.30
  II söögivahetund
  4. tund  13.00 – 14.15
  hinnete teatamine
  5. tund            14.45 – 16.00

 

 • Õpetajad ootavad õpilasi  III perioodi kursuste hinnete sissekandmiseks õpinguraamatusse järgmistes ruumides:
  Marcus Hildebrandt               221
  Erika Hunt                              107
  Ülle Hüva                               136
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                             135
  Helen Köhler                          221
  Raimond Lepiste                    200
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa         310
  Katrin Ojaveer                       105
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                            214
  Andre Pettai                           203
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Anneli Saarva                         228
  Kristiina Punga                      144
  Helgi Pähno                           216
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          308
  Külli Rootsi                            309
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          110
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                        302
  Olga Titova                            301
  Evely Ustav                           226
  Olga Schihalejev                    208
  Õpetajad  Aive Roots, Monika Piirimäe ja Madis Reemann teatavad hinded neljapäeval, 2. märtsil pärast 3. tundi ruumides
  225 - õp. A. Roots
  107 - õp. M. Piirimäe
  213 - õp. M. Reemann
  Õpetajad Kersti Lepajõe ja Maria Mandri teatavad kursuste hinded ainetunnis.

 

 • Reedel, 3. märtsil on õppepäeval Jääaja Keskuses 12.e klass koos klassijuhataja Tiina Niitvägi-Hellamaaga.
 • Reedel, 3. märtsil toimuvad kahetunniliste kursuste 2. kursuse viimased tunnid. Õpetajad teatavad hinded IV perioodil ning kannavad IV perioodi dokumentidesse. Esmaspäeval algavad kahetunniliste kursuste 3. kursused ja muutub tunniplaan.
  10.a ja 10.b jätkuvad matemaatika praktikum õp. E. Timak ja füüsika praktikum õp. M. Reemann
  10.c lõpeb muusika 1. kursus õp. Ü. Keerberg ning algab keemia praktikumi 1. kursus õp. E. Paabo
  10.d lõpeb muusika 1. kursus õp. Ü. Keerberg ja algab geograafia 4. kursus õp. Ü. Seevri
  10.e lõpeb inimeseõpetuse 1. kursus ja algab geograafia 4. kursus õp. Ü. Seevri
  11.a ja 11.b jätkub matemaatika praktikum õp. Ü. Hüva. Füüsika praktikum jätkub TÜ Physicumis õp. S. Oksa juhendamisel.
  11.d ja 11.e lõpeb muusika 2. kursus.
  12.a lõpevad matemaatika ja füüsika praktikumi kursused ning jätkub matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus õp. Ü. Hüva.
  12.b lõpevad matemaatika ja füüsika praktikumi kursused ning jätkub matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus õp. H. Kiisel.
  12.c jätkub matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus õp. K. Orav-Puurand.
  12.d ja 12.e lõpeb filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver ning algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus õp. K. Orav-Puurand.

 

 • 11.a ja 11.b klassil jätkuvad füüsika praktikumid alates 6. märtsist õpetaja Siim Oksa juhendamisel TÜ füüsikahoones Physicum, mis asub Ravila 14c ja kuhu saab sõita linnaliinibussidega nr. 5 ja 24. Bussid väljuvad Kaubamaja peatusest (Kaubamaja küljel) ning sõita tuleb Nooruse peatusse. Praktikumi jõudmiseks sobivad väljumisajad vastavalt praktikumi algusajale on buss nr. 5 kell 11.02, 11.23, 12.39, 13.02, 14.23 või 14.41 ja nr. 24 kell 11.09 või 14.34. Täpsem info õpetaja Siim Oksalt.

Muudatused tunniplaanis

Muudatused tunniplaanis 28.02-03.03
teisipäev, 28.02
11.b    5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
reede, 03.03
11.b    4. tund SA Innove küsitluse täitmine õp. A. Mägi – 303. Pärast testi täitmist järgneb ainetund (informaatika/joonestamine)
11.d    5. tund SA Innove küsimustiku täitmine õp. A. Pettai - 303

Muudatused tunniplaanis alates 6. märtsis kuni IV perioodi lõpuni.
esmaspäev, alates 06.03
11.d    4. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203, 
5. tundi ei toimu
11.e    5. tund SA Innove küsimustiku täitmine õp. O. Titova – 303. Alates 13. märtsist tundi ei toimu.
12.a    5. tund matemaatika eksamikursus õp. Ü. Hüva – 136
12.d    3. tund matemaatika eksamikursus õp. K. Orav-Puurand - 202
12.e    2. tund matemaatika eksamikursus õp. K. Orav-Puurand - 202
teisipäev, alates 07.03
10.d    2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
11.a    3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.b    1. tund matemaatika praktikum I rühm õp. Ü. Hüva – 136, 
11.d    5. tundi ei toimu
12.e    3. tund matemaatika eksamikursus õp. K. Orav-Puurand - 202
kolmapäev, alates 08.03
10.e    4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
11.a    4. tund matemaatika praktikum õp. Ü. Hüva – 136 / füüsika praktikum õp. S. Oks - TÜ
11.b    5. tund füüsika praktikum II rühm õp. S. Oks - TÜ
12.a    1. tund matemaatika eksamikursus õp. Ü. Hüva - 136
neljapäev, alates 09.03
10.c    4. tund keemia praktikum õp. E. Paabo ja H. Pähno – 216
12.a    5. tundi (füüsika praktikum) ei toimu
12.b    4. tund matemaatika eksamikursus õp. H. Kiisel – 135
reede, alates 10.03
10.c    4. tund keemia praktikum õp. E. Paabo ja H. Pähno - 216
10.d    2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141
10.e    4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
11.a    4. tund matemaatika praktikum õp. Ü. Hüva – 136 / füüsika praktikum õp. S. Oks - TÜ
11.b    1. tund matemaatika praktikum II rühm õp. Ü. Hüva – 136, 
5. tund füüsika praktikum I rühm õp. S. Oks - TÜ
11.e    3. tund eesti keel õp. K. Soodla – 107, 4. tundi ei toimu
12.b    1. tund matemaatika eksamikursus õp. H. Kiisel – 135
3. tund filosoofia õp. A. Pettai – 203
4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
5. tundi (füüsika praktikum) ei toimu
12.d    1. tund matemaatika eksamikursus õp. K. Orav-Puurand – 202
3. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
4. tund eesti keel õp. K. Soodla - 107

 

Teated

 • Ajalooring ootab teisipäeval, 28. veebruaril kõiki huvilisi kell 16.00 ruumi 141, kus toimub hümnide õpituba.
 • 4. ja 5. märtsil toimub meie kooli aulas ja võimlas noorte tantsupeo „Mina jään" mentorkoolitus kõikidele Tartumaa tantsuõpetajatele.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Emakeeleolümpiaadi lõppvooru 13. ja 14. märtsil Tallinna ülikoolis on meie koolist kutsutud Anna Weidebaum (10.d), Anni Leena Kolk (10.e), Hant Mikit Kolk (10.e), Sandra Võsaste (11.e), Ode Laik (12.c) ja Hanna Marrandi (12.e).
 • Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru pääsesid meie õpilastest Richard Luhtaru (10.a), Kirke Joamets (10.a), Merlyn Leigh Dunderdale (10.c), Elise Helena Armulik (10.c), Martti Vanker, Kaisa Rooba, Meeri Jürgenson ja Taavi Reinthal (kõik 11.c), Kristin Saan (12.c), Taavi Eomäe (12.c) ja Aaro Kristjuhan (12.b).

Konkursid

 • Omaloomingukonkursil „Heategu läbi minu mõtete“ saavutas vanemas vanuserühmas esimese koha Markus Haug (12.c).
 • Kodanikuhariduse programmi Minu Riik esseekonkursil said eripreemia Saimi Ester Kortelainen ja Ädu Arvisto (mõlemad 12.a).

Õpilased

 • 25. veebruaril külastasid riigikaitsekursuse õpilased ning õpetajad Tõnis Asson ja Marcus Hildebrandt USA saatkonna kutsel sõjalaeva USS Hué City, kus laeva meeskond tutvustas külalistele laeva ja selle ülesandeid.

Õpetajad

 • Neljapäeval, 2. märtsil toimub õppetöö analüüs. 11. klassid kell 14.30, 10. klassid kell 15.45. Kõigi aineõpetajate osalemine on vajalik.
 • Õpetaja M. Mandri osaleb 28. veebruaril koolitusel ning õpetaja T. Niitvägi-Hellamaa viibib 3. märtsil klassiga Jääaja Keskuses.

Sport

 • Eesti saalihokinaiskond pääses teist korda ajaloos maailmameistrivõistlustele. Suure panuse selleks andis meie kooli õpilane Edith Pärnik (12.c), kes oli valikturniiril Eesti koondise kõige resultatiivsem mängija.
 • Türgis toimunud Euroopa noorte olümpiafestivalil saavutas Hanna Moor (10.b) laskesuusatamise segateatesuusatamises Eesti koondise koosseisus 7. koha.
 • Õpilaste ja õpetajate vahelises saalihokikohtumises jäid taas peale nooremad tulemusega 21:9.
 • Vabariigi aastapäevale pühendatud koolidevahelisel laskmisvõistlusel saavutas HTG 7. koha. Individuaalselt tuli kolmandaks Kristjan Pärn (12.b). Veel esindasid kooli Mihkel Hõlpus (11.a), Siim Ilves (11.b), Lovisa Anetta Marcella Lilles (11.c) ja Mõtus Lõmaš Kama (12.e).

 

 Pikka liugu!

 
 

Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15