Infoleht nr. 17 - 23.01.2017

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetaja Kristiina Pungat Rootsi suursaadiku külaskäigu korraldamise eest;
 • õpetajaid Monika Piirimäed ja Eha Paabot õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 24. jaanuaril teatavad õpetajad II perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need õpinguraamatutesse ning eHTGsse.
 • Kolmapäeval, 25. jaanuaril on UPT-17 tööde esitamise tähtaeg õpilastele, kelle uurimis- või praktiliste tööde kaitsmine on veebruaris.
 • Kolmapäeval, 25. jaanuaril pärast viiendat tundi toimub ruumis 303 UPT-18 seminar „Teaduslik teadmine ja uurimismeetodid“. Osalemine on vabatahtlik, vajalik eelregistreerimine Moodle’i keskkonnas.
 • Järgmine õnnetund toimub neljapäeval, 26. jaanuaril kell 15.45 ruumis 105. Õnnetundi saab registreeruda kuni 25. jaanuari hilisõhtuni.
 • 26.-28. jaanuarini tähistatakse 20 aasta möödumist humanitaarsuuna avamisest Hugo Treffneri Gümnaasiumis.
  ​​Neljapäeval, 26. jaanuaril toimub 4.-5. tunni ajal
  • kõigile humanitaarklasside õpilastele õpilaskonverents, kus õpilased tutvustavad uurimis- ja praktilisi töid;
  • auditooriumis tarkusepäevake „Päris elu“, millel osalemine on kohustuslik kõikidele reaalklasside õpilastele. Esinevad Taivo Pungas, Mari Aru ja Madis Vasser. Õpilased tutvustavad uurimistöid. Täpsem info kooli kodulehel.
  • loodussuuna õpilastel toimub 4. tund;
   vabaainete tundi ei toimu.
Reedel, 27. jaanuaril ainetunde ei toimu;
 • õpilastel, kes humanitaarkonverentsil ei osale, on e-õppepäev ja koolimajja tulema ei pea. Igal õpilasel on vajalik ligipääs internetiühendusega arvutile, kellel seda võimalust ei ole, saab kasutada HTG kolmanda korruse arvutiklassi. Arvutiklass on avatud kell 8.00-16.00.
  Kell 8.00 avatakse HTG Moodle'i kursusel „e-õppepäev 27.01.2017“ igale klassile nende ülesanded. Ülesannete ja neile lisanduva tagasisideankeedi täitmine võtab aega kuni 4,5 tundi. Seda tuleb arvestada aja planeerimisel, sest vastuseid oodatakse kuni kella 16.00ni. Kui mõne klassi e-õppepäeva ülesanne eeldab sellel päeval õpilaste Tartus olemist või eelnevalt rühmatööks gruppidesse jagamist, siis sellest teavitab eelnevalt klassi aineõpetaja.
 • e-õppepäeva erisused:
  • 11.b klassi õpilased lähevad koos õpetaja Madis Reemanniga SPARK Makerlab-i õppepäevale;
  • 18 õpilasele (11.a, 11.b ja 11.c klassist, saadab õp. Saima Kaarna) toimub õppepäev Tartu Ülikooli Vanemuise 46 õppehoones;
  • e-õppepäeva ülesandeid ei täida 5 õpilast, kes osalevad inglise keele olümpiaadil, ja 10 korvpallivõistkonna liiget, kes osalevad korvpalliturniiril;
  • reaal- ja loodussuuna õpilastele sel päeval kooli sööklas toitlustamist ei toimu;
  • humanitaarklasside õpilastele on reedel kella 10.00-15.30ni aastapäevakonverents „Humanitaarid mõtestavad maailma“. Ettekannetega esinevad Aadu Must, Joonas Hellerma, Helena Tulve, Andra Siibak ja Ivar Põllu.
 • Laupäeval, 28. jaanuaril kella 11.00-14.00ni viivad vilistlased Keiu Virro, Helen Hint, Evelin Rootsi, Isabel Jezierska, Sigrid Solnik, Kristjan Luhamets, Jaagup Metsalu, Toomas Laigu, Elise Kerikmäe, Liisa Pool ja Merike Reiljan läbi õpitubasid, millest on võimalik osa võtta kõikidel treffneristidel. Täpsem info ja registreerumine kooli kodulehel.

Muudatused tunniplaanis

Õpetaja Katrin Ojaveer on haigestunud. Tema tundide asendused:
esmaspäev, 23.01
10.c    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 105
11.a    4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 309
11.e    4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 309
teisipäev, 24.01
10.c    2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 105
11.a    5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 204
11.b    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Hunt - 204
11.c    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Hunt - 204
11.d    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Hunt - 204
11.e    5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 204
kolmapäev, 25.01
10.a    2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 220
10.c    1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 105
10.e    2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 220
11.b    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Hunt - 203
11.c    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Hunt - 203
11.d    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Hunt - 203
ab-kursus (12. kl) 5. tund õp. M. Hildebrandt - 312
neljapäev, 26.01
10.a    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 141
10.e    3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 141

 

Abiturientidele

 • Reedel, 20. jaanuaril lõppes registreerumine riigieksamitele. Meie kooli 187st abituriendist registreerus riigieksamitele 184. Kaks noormeest, kes õpivad individuaalse õppekava alusel, on riigieksamid sooritanud.

Teated

 • Teisipäeval, 24. jaanuaril kell 16.00 klassis 141 algavas ajalooringis räägib Eesti Päevalehe ajakirjanik Priit Simson Süüriast - sõjast, selle kajastamisest meedias ja enda käikudest kriisikoldesse. Kõik huvilised on teretulnud!
 • Kolmapäeval, 25. jaanuaril kell 14.30 oodatakse ruumis 141 õpilasi, kes soovivad osaleda ühiskonnaõpetuse olümpiaadil.
 • Kolmapäeval, 25. jaanuaril kell 18.00 algab kooli muuseumis luuleõhtu. Kõik huvilised on oodatud esitama või kuulama enda või teiste loomingut. Täpsem info Brenda Tarnilt (12.e).
 • Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse viktoriin jaanuarikuu numbri teemadel toimub neljapäeval, 26. jaanuaril pärast 2. tundi auditooriumis.
 • Kooli raamatukogus on sellest aastast võimalik lugeda ka Müürilehte.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Liisbet Palm (10.d) osales 19. jaanuaril Tartu linna etluskonkursil ning sai gümnaasiumiõpilaste hulgas 2. koha. Veebruaris sõidab Liisbet õpilasetlejate üleriigilisele konkursile, mis toimub Saaremaal.
 • 21. jaanuaril toimunud 64. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorul olid treffneristidest parimad ülesannete lahendajad:
  10. klass
  1. Sullo Saan (10.a)
  4. Laur Sisask (10.a)
  6.-7. Ellen Leib (10.b)
  6.-7. Toomas Tennisberg (10.b)
  8. Tanel Tamm (10.b)
  10. Hannes Kuslap (10.a)
  11. klass
  1. Herman Rull (11.c)
  2. Richard Luhtaru (10.a)
  3. Joosep Kaimre (11.b)
  4. Loona Volke (11.b)
  5. Silvia Hiie Aabloo (11.b)
  12. klass
  1. Ode Laik (12.c)
  2. Kerli Tali (12.a)
  3. Verner Sääsk (12.a)
  4. Andreas Vija (12.b)
  5. Elo Maria Pauman (12.b)

Konkursid

 • Eesti Emakeeleõpetajate Selts kuulutab välja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud sõnaloominguvõistluse „Minu Eestile“. Oodatud on erinevates žanrites tekstid pikkusega maksimaalselt 1 A4. Tööde esitamise tähtaeg on 24. veebruar. Täpsem info emakeeleõpetajatelt.

Õpilased

 • Kolmapäeval, 18. jaanuaril külastas meie kooli Rootsi suursaadik Eestis Anders Ljunggren koos Fredrik Jakobseni ja Andreas Wangensteeniga, kes tutvustasid rootsi keele grupile Põhjamaades suvise töö ja keelepraktika taotlemise võimalusi. Vestlus toimus vaid rootsi ja norra keeles.
 • D-klasside ööakadeemial esines Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis väga põneva ettekandega noorte kunstnike loomingust. 10.d ja 11.d klasside õpilased ja klassijuhatajad ristiti täieõiguslikeks d-lasteks ning d-klasside traditsioonide kandjaiks. Fotojahil võtsid mõõtu nii õpilased kui klassijuhatajad. Aega jätkus ka üksteisega tutvumiseks, elavateks mõttevahetusteks, palli põrgatamiseks, grupitöödeks ja tantsuks-lauluks ning keha kinnitamiseks. Aitäh kõigile, kes seda üritust ette valmistada ja kohapeal koos luua aitasid!

Sport

 • Tartu koolide karikavõistlustel sõudeergomeetritel saavutas meie kooli naiskond II koha. Võistkonnas sõudsid Maria Pärli (11.e), Annika Väljataga (12.d), Sandra Reinvald (11.e) ja Kätlin Regiina Kirjanen (12.a). Individuaalarvestuses saavutas Maria Pärli II koha ja Annika Väljataga III koha.
  Noormeeste võistkond Andrus Kuusk (11.c), Arthur Thomas Laherand, Kristian Alex Laherand (12.a) ja Markus Haug (12.c) saavutas 4. koha. Individuaalselt saavutas Markus Haug III koha.
 •  Neljapäeval, 19. jaanuaril korraldasid Kiur Erik Eensaar (11.e) ja Andres Rõõm (11.a) Timo Silla nimelise HTG siseorienteerumisvõistluse.
  Õpilaste arvestuses saavutas neidudest I koha Kati Iher (11.b) ja noormeestest Tanel Tamm (10.b), II koha saavutasid Age Kannumäe (11.c) ja Toomas Tennisberg (10.b) ning III koha Kadri Jõul (10.a) ja Mark Aleksander Fischer (12.d). Klassidevahelises arvestuses võitis esikoha 10.b klass.

Söökla teated

 • Veebruarikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 30. jaanuariks (27. veebruaril toitlustamist ei toimu).
  Veebruarikuu koolitoidu maksumus
  humanitaarklasside õpilastel:
  • kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 eurot, poisteports 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 eurot;
  • kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.58 eurot = 7.54 eurot, poisteports 13 päeva x 1.02 eurot = 13.26 eurot.
    
reaal- ja loodusklasside õpilastel:
 • kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 17 päeva x 0.58 eurot = 9.86 eurot, poisteports 17 päeva x 1.02 eurot = 17.34 eurot;
 • kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: tava- ja taimetoit 12 päeva x 0.58 eurot = 6.96 eurot, poisteports 12 päeva x 1.02 eurot = 12.24 eurot

Eelteated

 • Esmaspäeval, 30. jaanuaril kell 16.00 toimub ruumis 204 klassivanemate ümarlaud, kus õpilastega vestleb kooli juhtkond.
 • UPT-18 II teine test toimub 11. klassi õpilastele 30. jaanuarist 3. veebruarini alljärgnevatel aegadel:
  11.a     I rühm (4. tund on joonestamine) reedel, 3. veebruaril 5. tund õp. A. Mägi - 206
  11.a     II rühm reedel, 3. veebruaril 4. tund õp. A. Mägi - 206
  11.b     neljapäeval, 2. veebruaril 3. tund õp. A. Ristikivi - 303
  11.c     neljapäeval, 1. veebruaril 1. tund õp. A. Ristikivi – 303
  11.d     teisipäeval, 31. jaanuaril 4. tund õp. M. Piirimäe - 303
  11.e     teisipäeval, 31. jaanuaril 3. tund õp. A. Mägi - 303
  Testi sooritamiseks kulub 45 minutit. Pärast testi sooritamist jätkub tunniplaaniline õppetund.
   
 • OÜ Autosõit alustab B-kategooria juhilubade koolitusega 10. ja 11. klasside õpilastele 3. veebruaril kell 16.00 ruumis 102.
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15