Veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2017“

Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2017“.

Üheteistkümnes konkurss on mõeldud 8. – 12. kl õpilastele ja lõppvoor viiakse läbi 6. aprillil 2017. aastal Nõo Reaalgümnaasiumis.
Konkursitöö üldteema on „Erinevad vaatenurgad Eestile ja eestlastele“, alateemadeks on:
1. Eestlasena välismaal, tajudes oma ja võõrast
2. Eesti ja eestlane teisest rahvusest autorite silmis
3. Kirjandusest filmi rännanud eestlane
4. Eesti kirjandus kujutavas kunstis
5. Kunst ja/või kunstnik eesti kirjanduses
Valitud teema kohta tuleb osalejatel koostada veebileht, mis annab võrdleva ülevaate vähemalt kahest teosest (v.a. teemad 4-5, kus võib tugineda ühele teosele);
või ühe autori teose süvaanalüüsi (ajastu, probleemid, mõjukus, intertekstuaalsus, peegeldus kriitikas ja meedias jne);
lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ning muid veebipõhiseid vahendeid;
töö kohustuslikuks komponendiks on omaloominguline vähemalt 3-minutiline videolõik;
veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid;
tööde hindamisel väärtustatakse eelkõige autori(te) oma panust ja isiklikke seisukohti, mitte veebilinkide rohkust.
Näidetega konkursi Kirjandusraal 2015 töödest saab tutvuda Koolielu (www.koolielu.ee) haridusportaali eesti keele aineõpetajale mõeldud materjale sirvides. Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas).
Žürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium) välja paremad tööd. Nende tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõppvoorus 6. aprillil 2017.
Palume registreeruda reedeks, 20. jaanuariks 2017 veebiaadressil: http://bit.ly/2ejLJhf
Võistlustöö esitada märksõnaga varustatult ja vormistada nii, et veebilehel ei ole viiteid autori(te)le ega nende koolile.
Veebilehe aadressi esitamiseks saadetakse registreerunutele veebruari lõpus uus link.
Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2017.

Uuendatud: 17/01/2017