Infoleht nr. 16 - 16.01.2017

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • viie kooli võistlusel kooli esindanud õpilasi ja nende juhendajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Anneli Mägi, Siim Oksa, Eha Paabot, Jaan Paaverit, Madis Reemanni ja Ehtel Timakut;
 • infojuht Heivo Kikkatalo ja õpetaja Siim Oksa õpilastele võrgupeo korraldamise eest.

Õppetöö

 • Jätkuvad II perioodi järelarvestused
  esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 16.00
  matemaatika (107) – kõik matemaatikaõpetajad
  bioloogia ja geograafia (227) – õp. S. Kaarna ja Ü. Seevri
  füüsika (213) – õp. S. Oks ja M. Reemann
  teisipäeval, 17. jaanuaril kell 15.45
  eesti keel (102) – T. Pluum
  füüsika (213) – J. Paaver
  keemia (217) – E. Paabo

  Kolmapäeval, 18. jaanuaril kell 15.45 saavad ruumis 105 kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku või kes haiguse tõttu ei saanud ettenähtud ajal järelarvestust sooritada. Nimetatud juhul tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 18. jaanuaril; registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 17. jaanuaril kooli kodulehel.

 • III perioodi õnnetunnid toimuvad ruumis 105 järgmistel päevadel: 18. jaanuaril (90 min), 26. jaanuaril (45 min) ja 2. veebruaril (90 min).
 • Akadeemik Mart Ustav peab kolmapäeval kell 9.30 kõigile 12. klasside õpilastele auditooriumis loengu teemal „Viirused ja vaktsiinid ning kuidas Eesti teadlased osalevad ravimite väljatöötamisel“. Loengul osalemine on abiturientidele kohustuslik.
 • Reedel, 20. jaanuaril 2. tunni ajal toimub auditooriumis õigekirjaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadil osaleda soovivatel õpilastel palutakse hiljemalt kolmapäeval, 18. jaanuaril end eesti keele õpetaja juures registreerida.
 • Tartu linna füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 28. jaanuaril kell 10.00 Mart Reiniku Koolis, Vanemuise 48 (4. korrus). Õpilastel, kes soovivad osaleda, palutakse kiiresti ühendust võtta õpetaja Siim Oksaga.
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel algavad tehnoloogiakursused. Kursuse esimene tund toimub
  geoinformaatika - teisipäeval, 17. jaanuaril kell 15.45 ruumis 227;
  robootika – teisipäeval, 17. jaanuaril kell 16.00 ruumis 206
  joonestamise 2. kursus - V perioodil vabaaine tundide ajal.
 • Esmaspäeval, 23. jaanuaril 1. tunni ajal ning kolmapäeval, 25. jaanuaril pärast 5. tundi toimub ruumis 303 UPT-18 II testi seminar. Huvilistel palutakse end Moodle’is registreerida.

Abiturientidele

 • 12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 20. jaanuaril 2017. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiili ID-ga. Kui ei sobi kumbki võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.
 • Samuti palutakse kõigil 12. klassi õpilastel valida koolieksami II osa õppeaine. Tabelid eksamiaine märkimiseks on klassijuhataja käes ja õppealajuhataja ootab neid tagasi hiljemalt 1. veebruariks. Koolieksami II osast vabastamine otsustatakse 9. veebruaril toimuvas õppenõukogus.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 17.01
10.b    2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 308
4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
10.c    4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
10.d    4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
10.e    4.-5. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203. 
11.a    5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 308, õp. Ü. Roostoja rühmal jääb ära
11.b    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 308
11.c    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 308
11.d    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 308
11.e    5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 308, õp. Ü. Roostoja rühmal jääb ära
kolmapäev, 18.01
10.a    2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 308
10.b    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal jääb ära. Kooli kell 9.30
10.e    2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 308
11.b    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 308
11.c    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 308
4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühmal jääb ära
11.d    3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 308
neljapäev, 19.01
10.a    3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 308
10.b    2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 308
10.c    2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 308
10.d    2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 308
10.e    3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 308
11.c    4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 308
reede, 20.01
10.a    3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
10.e    3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
11.a    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309, õp. E. Hundi rühmal jääb ära
11.b    2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. M. Hildebrandt – 308
11.c    2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. M. Hildebrandt – 308
11.d    2. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal iseseisev töö õp. M. Hildebrandt – 308
11.e    1. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309, õp. E. Hundi rühmal jääb ära

Teated

 • Täna kell 16.00 algab auditooriumis kolmas klassidevaheline mälumäng.
 • Lingvistikaring toimub esmaspäeviti algusega kell 16.00 ajalooklassis 144.
 • Esmaspäeva, 16. jaanuari õhtuni on avatud registreerimine kooli siseorienteerumisvõistlustele 19. jaanuaril. Täpsem info kooli kodulehel.
 • Teisipäevast saab füüsikaklassi koridoris vaadata Sirle Konti (12.c) näitust omavalmistatud objektiivita kaameraga tehtud fotodest.
 • Teisipäeval, 17. jaanuari räägib ajalooringis ajalootudeng Robert Varik (vil! 2016) kunsti rollist natsionaalsotsialistlikus ideoloogias: juttu tuleb nii A. Hitleri kunstimaitsest kui ka meeletutest kunstiröövidest, mis leidsid aset Teise maailmasõja ajal; analüüsitakse, kui vajalik on esteetika totalitaarsete režiimide kehtestamisel ning tõmmatakse paralleele teiste diktatuuririikidega. Ajalooring algab kell 16.00 klassiruumis 141.
 • Kolmapäeval, 18. jaanuaril kell 18.00 toimub kooli ajaloo muuseumis taas loominguline õhtu. Vilistlane ja pulmafotograaf Valdur Rosenvald kõneleb oma tööst fotograafina ja ka loomeprotsessist.
 • 20. jaanuaril on 10.d, 11.d ja 12.d ühine akadeemiline öö.
 • Tantsutaldade tantsulaager toimub 21. ja 22. jaanuaril võimlas. Täpsem informatsioon õp Saarelt.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 12.-13. jaanuaril toimus Miina Härma Gümnaasiumis 52. viie kooli võistlus.
  KEEMIA (50 osavõtjat)
  1. Joosep Kaimre (11.b)
  2. Eva-Maria Tõnson (12.b)
  3. Richard Luhtaru (10.a)
  4. Loona Volke (11.b)
  5. Kerli Tali (12.a)
  7.-8. Sullo Saan (10.a)
  7.-8. Ode Laik (12.c)
  9. Andreas Vija (12.b)
  Koolide järjestus: HTG, NRG, MHG, VG, TTG

  MATEMAATIKA (50 osavõtjat)
  1.-15. Toomas Tennisberg (10.b)
  1.-15. Kati Iher (11.b)
  1.-15. Loona Volke (11.b)
  1.-15. Joosep Kaimre (11.b)
  1.-15. Markus Punnar (12.a)
  1.-15. Elo Maria Pauman (12.b)
  1.-15. Rasmus Jaagant (12.a)
  1.-15. Eva-Maria Tõnson (12.b)
  Koolide järjestus: HTG, NRG, VG, MHG, TTG

  FÜÜSIKA (50 osavõtjat)
  1.-3. Richard Luhtaru (10.a)
  1.-3. Joosep Kaimre (11.b)
  7. Eva-Maria Tõnson (12.b)
  8.-9. Toomas Tennisberg (10.b)
  8.-9. Hannes Kuslap (10.a)
  10. Loona Volke (11.b)

  Koolide järjestus: HTG, NRG, VG, MHG, TTG

  Kolme aine parimad:
  1. Joosep Kaimre
  2. Eva-Maria Tõnson
  3. Richard Luhtaru

  Kaljo Kruse nimeline rändauhind (parim noor matemaatik) - Toomas Tennisberg
  Endel Meidla nimeline rändauhind (parim matemaatik) - Rasmus Jaagant
  Harri Keerutaja nimeline rändauhind (kolme aine parim) - Joosep Kaimre

 

 • Geograafiaolümpiaadi lõppvooru (5.-6.05.2017) on meie koolist kutsutud Kaspar Valk (12.b), Triin Mirjam Tark (11.b), Kati Iher (11.b), Sullo Saan (10.a), Toomas Tennisberg (10.b), Richard Luhtaru (10.a).
 • Riigikohtu kaasuskonkursil saavutas Henrik Narusberg (10.b) 3. koha 10. klasside arvestuses, Piia Boltovsky (12.c) saavutas 2. koha 12. klasside arvestuses ning Ketlin Virumäe (11.e) märgiti ära loovtööde arvestuses.
 • Imelise Ajaloo viktoriini detsembrikuu viis parimat tulemust:
  1. 12.d varumehed
  2. Sandra Reinvald ja Diana Mällo (11.e)
  3. Joel Dahl ja Robert Bunder (12.d)
  4. Heido Nõmm ja Martin Pedaja (11.e ja 11.b)
  5. Liisa Sonn ja Rauno Variku (11.a)
 • Imelise Teaduse viktoriini tulemused:
  1. Kadri Jõul ja Sullo Saan (10.a)
  2. Hans Danver Värv ja Kristina Keerdo (10.b)
  3. Rauno Variku ja Liisa Sonn (11.a)

Konkursid

Õpilased

 • 11.c klassist lahkus Gamithra Marga, kes jätkab õpinguid Islandil. Meie kooli 10.d klassis alustab õpinguid Iljas Abubakarov.
 • Nädalavahetusel toimus HTG võrgupidu. Sel korral osales üritusel kokku umbes 130 õpilast. Laupäeval toimunud Counter-Strike turniiri võitis EXTENSA eSports meeskond. Pühapäeval toimunud League of Legends turniiri võitis Team Priso. Täname kõiki osalejaid ning toetajat Speedlinki.

Õpetajad

 • Huvijuht U. Saar on korralisel puhkusel kuni 18. jaanuarini, õpetajad E. Hunt ja Ü. Roostoja viibivad õpilastega õpirändel Belgias 15.-21. jaanuarini.
 • Neljapäeval, 19. jaanuaril toimub II perioodi õppetöö analüüs:
  kell 14.30 - 12. klassid
  kell 15.45 - 10. klassid
  Kõigi aineõpetajate osavõtt on väga vajalik.

Sport

 • Eesti sisemeistrivõistlustel petangis krooniti üksikmängus võitjaks õpetaja Aimar Poom.
 • Hanna Sõnajalg (10.a) saavutas Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus U18 vanuseklassis 300 m jooksus 2. koha tulemusega 41.71.
 • Tartu koolide harrastajate võrkpalliturniiril sai HTG II koha. Kooli esindasid Kärt Käämbre (10.b), Johanna Maria Karjus, Madis Steinberg, Markus Vernik (kõik 11.a), Triin Mirjam Tark (11.b), Karel Räppo (12.a), Sander Kotkas (12.c) ja Maia Pruuli (12.e). Võistkonda juhendas Markus Haug (12.c).

Eelteated

 • Neljapäeval, 26. jaanuaril 4.-5. tunni ajal toimub Tarkusepäevake, mis on kohustuslik kõikidele reaalklasside õpilastele.
 • 26.-28. jaanuarini tähistatakse 20 aasta möödumist humanitaarsuuna avamisest Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Neljapäeval, 26. jaanuaril on 4. ja 5. tunni ajal humanitaarklasside õpilastele õpilaskonverents, kus õpilased tutvustavad uurimis- ja praktilisi töid.
 • Reedel, 27. jaanuaril toimub reaal- ja loodusklasside õpilastele e-õppepäev.
 • Reedel, 27. jaanuaril toimub kella 10.00-15.30ni humanitaarklasside õpilastele aastapäevakonverents „Humanitaarid mõtestavad maailma“. Ettekannetega esinevad Aadu Must, Joonas Hellerma, Helena Tulve, Andra Siibak ja Ivar Põllu.
 • Laupäeval, 28. jaanuaril kella 11.00-14.00ni viivad vilistlased läbi õpitubasid, millest on võimalik osa võtta kõikidel treffneristidel. Täpsem info ja registreerimine alates homsest kooli kodulehel.

Söökla teated

Veebruarikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 30. jaanuariks. Veebruarikuu koolitoidu maksumus
humanitaarklasside õpilastel:

 • kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 eurot, poisteports 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 eurot;
 • kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.58 eurot = 7.54 eurot, poisteports 13 päeva x 1.02 eurot = 13.26 eurot.

reaal- ja loodusklasside õpilastel:

 • kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 17 päeva x 0.58 eurot = 9.86 eurot, poisteports 17 päeva x 1.02 eurot = 17.34 eurot;
 • kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: tava- ja taimetoit 12 päeva x 0.58 eurot = 6.96 eurot, poisteports 12 päeva x 1.02 eurot = 12.24 eurot
 • 27. veebruaril toitlustamist ei toimu.
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15