Infoleht nr. 15 - 09.01.2017

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • Richard Luhtaru (10.a), kes võitis  Indias toimunud rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil Eesti võistkonna koosseisus hõbemedali, ja Jonatan Kalmust (vil. 2016), kes võitis samal olümpiaadil pronksmedali.

Juhtkond tänab

 • 11.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Erika Hunti toreda jõulunädala korraldamise eest treffneristidele;
 • kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid kaasa jõulujumalateenistuse õnnestumisele Jaani kirikus;
 • kõiki inglise keele õpetajaid, kes valmistasid ette õpilasi rahvusvaheliseks inglise keele konkursiks;
 • arendusjuht Aare Ristikivi Türgi suursaadiku ja Aserbaidžaani kultuuriseltsi esimehe koolikülastuse korraldamise eest.

Õppetöö

 • Alates 10. jaanuarist muutub tunniplaan.
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Geoinformaatika (õp. Ülle Seevri) esimene tund toimub teisipäeval, 17. jaanuaril kell 15.45 ruumis 227 ja robootika (õp. Siim Oks) esimene tund teisipäeval, 17. jaanuaril kell 16.00 ruumis 206. Joonestamise 2. kursus (õp. Raimond Lepiste) toimub V perioodil.
  12. klasside õpilastel, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.
 • 12.-13. jaanuaril toimub Miina Härma gümnaasiumis 52. viie kooli võistlus reaalainetes. Võistlusest võtavad osa Miina Härma gümnaasiumi, Tartu Tamme gümnaasiumi, Viljandi gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi ja meie kooli kahekümneliikmeline võistkond. Võistlusel osaleb ka külalisvõistkond Ida-Virumaalt. Meie kooli võistkond koguneb 10. jaanuaril teisel suurel vahetunnil kell 12.45 õpetajate toas (208).
 • Esmaspäeval, 16. jaanuaril esimese tunni ajal toimub UPT-18 esimene juhendajaseminar. Teade ruumide kohta, kus juhendajad õpilasi ootavad pannakse stendile 11. jaanuaril. Kui õpilasel või juhendajal on sel ajal vabaaine, siis toimub kokkusaamine vastavalt kokkuleppele mõnel teisel ajal sama nädala jooksul. Vabaainete õpetajad H. Pähno, K. Punga, M. Matto, A. Roots, Ü. Seevri, T. Niitvägi-Hellamaa, K. Ojaveer ja O. Titova teatavad ise juhendatavatele seminari aja.
 • II perioodi järelarvestused
  kolmapäeval, 11. jaanuaril kell 15.45
  kirjandus (105) – õp. K. Soodla
  neljapäev, 12. jaanuaril kell 15.45
  ajalugu ja ühiskonnaõpetus (141) – õp. A. Ristikivi
  muusikaõpetus (220) – õp Ü. Keerberg
  vene keel (301) – õp. O. Titova
  saksa keel (204) – õp. M. Matto
  esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 16.00
  matemaatika (107) – kõik matemaatikaõpetajad
  bioloogia ja geograafia (227) – õp. S. Kaarna ja Ü. Seevri
  füüsika (213) – õp. S. Oks ja M. Reemann
  teisipäeval, 17. jaanuaril kell 15.45
  eesti keel (102) – T. Pluum
  füüsika (213) – J. Paaver
  keemia (217) – E. Paabo

  Kolmapäeval, 18. jaanuaril kell 15.45 saavad ruumis 105 kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku või kes haiguse tõttu ei saanud ettenähtud ajal järelarvestust sooritada. Nimetatud juhul tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 18. jaanuaril; registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 17. jaanuaril kooli kodulehel.

 

Abiturientidele

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad abituriendid sooritama kolm riigieksamit (eesti keel, matemaatika ja võõrkeel), koolieksami ning kaitsma uurimis-või praktilise töö.
 • 12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 20. jaanuaril 2017. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kui ei sobi kumbki võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.
 • Õpilasel on võimalus valida kitsa matemaatika ainekava või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam.
 • Võõrkeeles võib õpilane
  • valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-tasemel;
  • valida riigieksamiga võrdsustatud Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-keeleoskustasemel.
  • Eksamid toimuvad
   DELFscolaire 10.-13.04.2017
   Goethe-Zeritifikat 15.-19.05.2017
   Тест по русскому языку как иностранному 15.-19.05.2017
  • esitada varem sooritatud vähemalt B1‑keeleoskustaseme rahvusvahelise eksami tunnistuse.
  • eksamiks valida ka võõrkeele, mida ta ei ole koolis õppinud.
 
Õpilane võib sooritada kuni kaks võõrkeeleeksamit – peale inglise keele riigieksami veel Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud eksami prantsuse, saksa või vene keeles.
Kui õpilane on otsustanud sooritada inglise keele riigieksami ja/või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami, siis peab ta end registreerima vastava keele eksamile (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi eksam).
Kui õpilane on varem sooritanud vähemalt B1‑keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta esitama tunnistuse õppealajuhatajale hiljemalt 20. jaanuariks. Rahvusvaheline tunnistus, mille õpilane esitab, peab olema kehtiv vähemalt 31. augustini 2017.a.
Sellisel juhul õpilane end võõrkeeleeksamile ei registreeri, vaid kool saadab Innovele kooli poolt kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad.
 
 • Õpilane, kes ei ole end 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, 2017. a kevadel eksameid sooritada ei saa.
 • Reedel, 13. jaanuaril kell 8.30 toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund, millest osavõtt on abiturientidele kohustuslik. Jagatakse juhiseid riigieksamitele registreerumiseks ning informatsiooni koolieksamite kohta.


Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 09.01
10.e     5. tund jääb ära
11.c     5. tund jääb ära
12.d     5. tund bioloogia jääb ära, klass on õppekäigul
teisipäev, 10.01
10.e     5. tund kirjandus õp. T. Pluum – 203
11.c     4. tund eesti keel õp. T. Pluum - 202
neljapäev, 12.01
10.c     4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 105
reede, 13.01
10.c     2. tund bioloogia iseseisev töö õp. K. Punga - 105
            3. tund keemia õp. E. Paabo – 105
10.d     1. tund matemaatika iseseisev töö õp. A. Ristikivi - 135
10.e     2. tund kirjandus õp. T. Pluum - 135
11.a     2. tund keemia õp. E. Paabo - 217
11.b     1. tund keemia õp. E. Paabo - 217
11.c     3. tund eesti keel õp. T. Pluum - 227
11.d     4. tund jääb ära
11.e     3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
12.a     1. tund õppealajuhataja infotund - 221
3. tund füüsika õp. S. Oks – 136
12.b     1. tund õppealajuhataja infotund - 221
3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
4. tund matemaatika ja füüsika praktikum jäävad ära
12.c     1. tund õppealajuhataja infotund - 221
12.d     1. tund õppealajuhataja infotund - 221
12.e     1. tund õppealajuhataja infotund - 221
esmaspäev, 16.01
10.b     3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 308
5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308
10.c     5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308
10.d     5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308
10.e     5. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
11.a     4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 301, õp. E. Hundi rühma tundi õp. M. Hildebrandt - 308
11.c     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer - 308
11.e     4. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 301, õp. E. Hundi rühma tundi õp. M. Hildebrandt - 308

Teated

 • Teisipäevast, 10. jaanuarist on teisel korrusel keemia klasside juures avatud Johanna Kristiina Jaansoo (12.e) näitus taaskasutusdisainist.
 • Teisipäeval, 10. jaanuaril räägib õpetaja Mari Jõgiste ajalooringis oma tegevusest vabatahtlikuna Aafrikas. Koguneme kell 15.50 ruumis 141.  Kõik on oodatud.
 • Neljapäeval, 12. jaanuaril kell 15.50 on kõik huvilised oodatud ruumi 139 kuulama infot õppimisvõimaluste kohta Šotimaal.
 • Segakoor Anima laululaager on 13. ja 14. jaanuaril aulas, auditooriumis ja muusikaklassis. Täpsem info õpetaja Ü. Keerbergilt.
 • Karl Treial (11.a) ja Emil Rasmus Merzin (11.a) korraldavad LAN-peo, mis toimub 14. ja 15. jaanuaril aatriumis. 14. jaanuaril mängitakse Counter-Strike: Global Offensive’it ja 15. jaanuaril League of Legends’it ning Hearthstone: Heroes of Warcraft’i. Registreerimine on avatud ja kohti veel jagub. Võtke julgelt osa! Infot leiab Facebooki lehelt HTG võrgupidu 2017.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 30. novembril toimus rahvusvaheline inglise keele võistlus „Best in English“, millest võttis osa 15107 õpilast 683 koolist 28 riigist. Meie koolist osales 40 õpilast. Parima tulemuse saavutas Michal Jatsa (12.e), kes sai Euroopas 15. koha ning maailmas 24. koha. Meie kool saavutas 683 osaleva kooli hulgast I koha! Kõiki meie kooli õpilaste tulemusi saab näha siit: http://www.tinyurl.com/bestinenglishhtg
 • SA Akadeemiake avaldab kiitust ja tänu Elisabeth Ottasele (vil 2106) ja Helen Terale (vil 2016) kõrgetasemelise uurimistöö ja meeldiva koostöö eest. Samuti tänatakse mõlema töö juhendajat õpetaja Liisa Teppi.
 • Pagulasteemalise ELSA Day esseekonkursi ja reisi Soome on võitnud Silver Taavet Kollom (12.e).
 • Türgi ja Aserbaidžaani kultuuri teemalise viktoriini parimad olid
  1. Robert Bunder (12.d)
  2. Rando Künnapuu (12.e)
  3. Katri Vesi (12.c)
  Türgi ja Aserbaidžaani kultuuri teemalise joonistusvõistluse parimad olid
  1. Karel Külm (12.a)
  2. Annaliisa Männik (12.c)
  3. Anette Oras (12.c)
  Türgi ja Aserbaidžaani kultuuri teemalise esseekonkursi võitja oli Hebo Rahman 12.c klassist. Projekti üldvõitjana sõidab Istanbuli Katri Vesi (12.c).
 • 17. detsembril toimus matemaatika lahtine võistlus.
  Meie parimad :
  NOOREM RÜHM (119 osavõtjat)
  2. Hannes Kuslap (10.a)
  3. Sullo Saan (10.a)
  9.-10. Kirke Joamets (10.a)
  12.-16. Anna Talas (10.a)
  12.-16. Kaarel Kangro (10.a)
  17.-18. Ellen Leib (10.b)
  VANEM RÜHM (67 osavõtjat)
  1.-2. Richard Luhtaru (10.a)
  5.-6. Toomas Tennisberg (10.b)
  7. Silvia Hiie Aabloo (11.b)
  9.-10. Rasmus Jaagant (12.a)
  11.-16. Külli Kangro (11.a)
  11.-16. Rudolf Stenar Saluoks (11.b)
  11.-16. Aaro Kristjuhan (12.b)
  17. Kati Iher (11.b)
 • Neljapäeval, 29. detsembril võistlesid tantsuansambli Tantsutallad rühmad saalihokis. Võistluse tulemused: I koht - TT1, II koht - TT2, III koht - TT5, IV koht - TT6, V koht - TT3. Võistlusel ei osalenud TT4

Konkursid

Õpilased

 • 21. detsembril toimus õpetajate heategevuslik jõululaat, mille tulu 90.78 eurot annetati Eesti Loomakaitse Seltsile haigete loomade ja lindude raviks. 11.c klass tänab osalenud õpetajaid panuse eest.
 • 10.c klass tegi jõuluannetuse mittetulundusühingule AUH, 11.e klassi õpilased annetasid vähiravifondile „Kingitud elu“.

Õpetajad

 • Huvijuht U. Saar on korralisel puhkusel kuni 18. jaanuarini, õpetaja E. Ustav viibib koolitusel 9.-13. jaanuarini ja õpetaja S. Kaarna 13. ja 14. jaanuaril. Õpetajad E. Hunt ja Ü. Roostoja viibivad õpilastega õpirändel Belgias 15.-21. jaanuarini. 12. jaanuaril alates kella 13.00st parandab õpetaja E. Paabo viie kooli võistluse töid ning 13. jaanuaril kell 9.00st õpetajad H. Kiisel ja Ü. Hüva ning alates kella 12.00st õpetaja M. Reemann ja S. Oks.
 • Kuna õpetaja Liisa Tepp siirdub lapseootuspuhkusele, vahetuvad alates 9. jaanuarist eesti keele ja kirjanduse õpetajad 10.a, 10.c, 11.b ja 11.d klassis. 10. klassides hakkab eesti keelt ja kirjandust õpetama TÜ õppejõud Kersti Lepajõe ja 11. klassides õpetaja Maria Mandri.
 • Jaanuarikuus on TÜ magistrant Keiu Kärt Tammeaid meie koolis pedagoogilisel praktikal, õpetades 12.a ja 12.e klassile kirjandust.

Sport

 • 19. jaanuaril toimub koolis siseorienteerumise võistlus. Registreerimine kuni 13.01 kl 23.59. Täpsem info juhendis: http://goo.gl/QOWPLf
 • Õpilaste-õpetajate saalihokikohtumise võitsid õpilased tulemusega 16:5.

Raamatukogu teated

 • 7. jaanuaril möödus 130 aastat kirjanik Oskar Lutsu sünnist. Kooli raamatukogu lugemissaalis on ülevaatenäitus tema loomingust.

Eelteated

 • Kolmas klassidevaheline mälumäng algab esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 16.00 auditooriumis.

 
 

Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15