Infoleht nr. 12 - 05.12.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • 12.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Kerli Orav-Puuranda kooli 133. aastapäeva aktuse korraldamise eest;
 • 11.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Liisa Teppi kooli aastapäevaballi ning järgmise aasta balli peremehe ja perenaise konkursi ettevalmistamise ning läbiviimise eest;
 • õpetajaid Eha Paabot, Ljubov Titovat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Koolipere õnnitleb

 • õpilasi Eva-Maria Tõnsonit (12.b), Kristin Saani (12.c) ja Martti Vankerit (11.c), kellele kooli vilistlaskogu otsusega anti Urmas Kokassaare nimeline stipendium;
 • õpetaja Ülle Keerbergi, õppealajuhataja Aime Pungat ning õpetaja Madis Reemani, kel täitus 40. tööaasta Hugo Treffneri gümnaasiumis;
 • õpetaja Aimar Poomi tütre sünni puhul.

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 7. detsembril algusega kell 12.15 toimub ruumis 221 kõikidele abiturientidele Tartu Ülikooli tutvustus, sissejuhatava loengu peab professor Renate Pajusalu. 12. klasside õpilaste jaoks on loengus osalemine kohustuslik.
 • II perioodi arvestused toimuvad 7.-13. detsembrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus. Söökla on avatud 10.00 – 15.00.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund              8.15 –  9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
 • 10.d klassil toimub ajaloo arvestus (õp A. Ristikivi) III perioodi esimestel õppepäevadel. Täpsem info 13. detsembril, kui avaldatakse III perioodi tunniplaan.
  11.d klassi füüsika arvestus (õp J. Paaver) toimub teisipäeval, 6. detsembril 3. tunni ajal.
  11.e klassi füüsika arvestus (õp J. Paaver) toimub teisipäeval, 6. detsembril 1. tunni ajal.
 • Kooli lõpueksami osana toimub 11.b klassi füüsika 5. kursuse arvestus, 12.c klassil ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus.
 • Taas on meie kooli õpilastel võimalik 8.-9. ja 12.-13. detsembril kell 9.00–11.00 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Liuväli asub TÜ teaduspargi taga (Teaduspargi bussipeatus) hallis laohoones. Riietuda tuleb soojalt (kindad kätte), sest uuel liuväljal on üsna jahe.
  Koolile eraldatud ajal on riietus-ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Kuna uus liuväli on vanast väiksem, lubatakse siseliuväljale korraga maksimaalselt 60 õpilast. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  Uisutamine Lõunakeskuse liuväljal 8.-9. ja 12.-13. detsembril
  neljapäev, 08.12
  uisutamise võimalus on 10.c, 10.d, 10.e, 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e, 12.b, 12.d ja 12.e klassil; suuline arvestus 10.a klassil
  reede, 9.12
  uisutamise võimalus on kõikide klasside õpilastel. Palun registreeruda eelnevalt kehalise kasvatuse õpetajate juures.
  esmaspäev, 12.12
  uisutamise võimalus on 10.d, 10.e, 11.b, 11.d, 12.b, 12.c, 12.d ja 12.e klassil;  suuline arvestus 10.a, 10.b ja 11.d klassil
  teisipäev, 18.12
  uisutamise võimalus on 10.b, 10.c, 11.a, 11.b ja 11.d klassil; suuline arvestus 10.d ja 11.e klassil
 • Kolmapäeval, 14. detsembril on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhataja infominutid ning ilmub infoleht.
  Tundide ajad 14.12
  1. tund 8.05–8.50
  2. tund 9.00–9.45
  I söögivahetund
  3. tund 10.15–11.00
  II söögivahetund
  4. tund 11.30–12.15
  klassijuhataja infominutid
  5. tund 13.00–13.45
   
 • III perioodil algavad järgmised vabaainete kursused:
  keemia* (ab-kursus 10. klassidele) õpetaja Helgi Pähno – 217
  majandusõpetus 3 õpetaja Ülle Seevri – 227
  prantsuse keel (A-tase) 5 õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa – 139
  riigikaitse 1 erukolonelleitnant Tõnis Asson - 105
  rootsi keel (A-tase) 6 õpetaja Kristiina Punga – 144
  saksa keel (A-tase, algajatele) 11 õpetaja Aive Roots – 202
  saksa keel (A-tase, edasijõudnutele) 14 õpetaja Mall Matto - 204
  vene keel (A-tase, algajatele) 8 õpetaja Olga Titova – 301
  Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–15.40 (5. tund). II perioodi esimene vabaainete tund toimub kolmapäeval, 14. detsembril.
  Jätkuvad meistriklassikursused (olümpiaadideks ettevalmistus), mille toimumise aja ja koha teatavad aineõpetajad.
  * 10. klassi keemia ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik õpilased, kellel keemia esimene kursus ebaõnnestus.
 • III perioodi tunniplaan valmib 13. detsembriks.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 5.12
11.d     5. tund muusika jääb ära
teisipäev, 6.12
10.b    1. tund füüsika õp. M. Reemann – 213
11.b    1. tund eesti keel õp. L. Tepp – 107
12.a    2. tund kogu klassil matemaatika praktikum õp. Ü. Hüva – 136
5. tund jääb ära
12.b    4. tund kogu klassil matemaatika praktikum õp. H. Kiisel – 135
 

Teated

 • Täna, 5. detsembril tuuakse koolimajja  jõulukuusk. Jõulupuu ja koolimaja kaunistamise eest kannavad hoolt 11.c klassi õpilased, kes korraldavad neljapäeval, 22. detsembril kell 17.00 võimlas õpilaste jõulupeo „Lepatriinude jõulud“.
 • Esmaspäeval, 5. detsembril kell 16.00 on võimalik klassis 144 taas lahendada lingvistikaülesandeid. Kõik huvilised on oodatud, ka need, kes varem lingvistikaga tegelenud ei ole.
 • Teisipäeval, 6. detsembril ootab ajalooring kõiki kuulama vilistlase Ege Lepa Türgi ja Aserbaidžaani teemalist ettekannet, mille lõpus on samateemaline viktoriin. Koguneme kell 15.50 ruumis 141.
 • Neljapäeval, 15. detsembril peetakse ruumis 105 HTG maleturniiri. Osaleda soovijail palutakse registreerida end hiljemalt 13. detsembriks kehalise kasvatuse õpetajate juures. Parimatele auhinnad.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 5. novembril toimus Eesti koolinoorte XXIII keemia lahtine võistlus. Nooremas vanuserühmas (109 osalejat) võitis esikoha Sullo Saan (10.a).
  Häid tulemusi saavutasid ka
  9.  Kirke Joamets (10.a)
  13. Hannes Kuslap (10.a )
  20. Tanel Tamm (10.b)
  22. Ellen Leib (10.b)
  Vanemas vanuserühmas (50 osalejat) olid parimad treffneristid:
    7. Kerli Tali (12.a )
  10. Joosep Kaimre (11.b)
  11. Elo-Maria Pauman (12.b)
  15. Herman Rull (11.c)
  17. Silvia Hiie Aabloo (11.b)
  20. Andreas Vija (12.b)
 • 22. novembril osalesid meie kooli 11.a klassi õpilased ülelinnalisel vene keele osaoskuste konkursil B1 tasemel.
  Tulemused olid järgmised:
  1. Kadri Jürissaar
  3. Johanna Karjus
  4. Katre Uibo
  6. Keilin Turjakas
  7. Katriin Oja
  10. Märt Morel
 • 24. novembril toimus keemaolümpiaadi koolivoor. Parimad keemiaülesannete lahendajad olid
  10. klass (20 osalejat)
  1.-2. Hannes Kuslap (10.a)
  1.-2. Sullo Saan (10.a)
  3. Ellen Leib (10.b)
  4. Tanel Tamm (10.b)
  5. Kirke Joamets (10.a)
  6. Toomas Tennisberg (10.b)
  7. Iris Niinemets (10.b)
  8. Siim Tamme (10.b)
  11. klass (10 osalejat)
  1. Joosep Kaimre (11.b)
  2. Silvia Hiie Aabloo (11.b)
  3. Loona Volke (11.e)
  4. Herman Rull (11.e)
  5. Kati Iher (11.b)
  12. klass (10 osalejad)
  1. Richard Luhtaru (10.a)
  2. Eva-Maria Tõnson (12.b)
  3. Ode Laik (12.c)
  4. Kerli Tali (12.a)
  5. Verner Sääsk (12.a)
  6. Sander Kotkas (12.c)
   
 • 23.-26. novembril toimus Elleri kooli Tubina saalis IX Eesti noorte keelpillimängijate konkurss-festival. III vanuserühmas kuulutati laureaadiks Karl Allikvee (12.a) ja diplomiga tunnustati Saimi Ester Kortelainenit (12.a).
 • 28. novembril toimus ingliskeelne mälumäng ingliskeelsete maade kohta Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis, millest võttis osa 13 võistkonda kümnest Tartu linna ja Tartu maakonna gümnaasiumist.
  Meie kooli esindasid Sullo Saan (10.a), Kerli Unt (10.e), Michal Jatsa (12.e) ja Eeva-Ruth Niitvägi (12.a), kes saavutasid I koha, ning Richard Erik Tõnisson (10.c), Rauno Juntson (11.e), Karl Joosep Malõšev (11.e) ja Marta Napa (11.e), kes saavutasid IV-V koha.
 • Imelise Ajaloo viktoriini novembrikuu viis parimat tulemust:
  1. 12.d varumehed
  2. Joel Dahl ja Robert Bunder (12.d)
  3. Sandra Reinvald ja Diana Mällo (11.e)
  4. Sullo Saan (10.a)
  5. Liisa Sonn ja Rauno Variku (11.a)
 • Imelise Teaduse viktoriini tulemused:
  1. Kadri Jõul ja Sullo Saan (10.a)
  2. Hans Danver Värv ja Kristina Keerdo (10.b)
  3.-4. Arle Martin Kuura ja Jaanus Randma (11.a)
  3.-4. Mihkel Hõlpus ja Martin Mandel (11.a)
 • Esmaspäeval, 28. novembril 10. klassidele toimunud kooli ajaloo viktoriini võitsid 10.b klassi õpilased. Õnnitleme!
 • Kooli 134. aastapäeva balli korraldavad 10.d klassi õpilased, keda konkursil esindasid Marii Hermet ja Rauno Sammel. Palju õnne!

 

Õpetajad

 • Õpetajad osalevad koolitusel: Siim Oks 5. ja 6. detsembril; Karin Soodla 8. detsembril; Ljubov Titova, Olga Titova, Monika Piirimäe ja Kristiina Punga 9. detsembril; Erika Hunt, Katrin Ojaveer, Külli Rootsi ja Ülli Roostoja 9. detsembril alates kella 14.30st.
 • Õpetajad Mall Matto ja Aive Roots osalevad Saksa keelediplomi suulise eksamiosa komisjoni töös 13. detsembril.
 • 9. detsembril 8.30–11.30 on õpetajate koolitustunnid.

Sport

 • Tartu koolide meistrivõistlustel ujumises saavutas meie kooli võistkond 4x50m teateujumises II koha. Võistkonda kuulusid Hanna-Maria Kukk (10.a), Katre Luikme (10.c), Artur Thomas Laherand ja Kristian Alex Laherand (12.a).

Eelteated

 • Neljapäeval, 15. detsembril 5. tunni ajal vastavad kõik 10. klasside õpilased, kellel ei ole valikaine tundi, Tartu linnavalitsuse koostatud küsimustikule. Vastamine võtab aega umbes 45 minutit.
 • Järgmine infoleht ilmub 14. detsembril.
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15