Infoleht nr. 10 - 21.11.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • psühholoog Triin Ulsti ja arendusjuht Aare Ristikivi abiturientidele töövarjupäeva korraldamise eest;
 • õpetaja Monika Piirimäed ja vilistlasest Kairi Hennochit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Õpetajad teatavad I perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need eHTGsse teisipäeval, 22. novembril.
 • 24. novembril toimuvasse õnnetundi (90 min) saab kooli kodulehel registreeruda 23. novembri hilisõhtuni.
 • Kolmapäeval, 23. novembril on UPT-17 tööde esitamise tähtaeg kolmandaks kaitsmiseks.
 • Keemiaõpetajate korraldusel toimub neljapäeval, 24. novembril kell 8.30–12.30 keemiaolümpiaadi koolivoor. Täpsemat teavet jagab keemiaõpetaja E. Paabo.
 • Neljapäeval, 24. novembril pärast 5. tundi ja reedel, 25. novembril 5. tunni ajal toimub ruumis 303 UPT-18 testideks ette valmistav seminar. Seminaril osalemine on vabatahtlik. Seminaril osaleda soovijatel palutakse end registreerida Moodle`i keskkonnas.
 • Reedel, 25. novembril viiakse Miina Härma Gümnaasiumis 52. Korda läbi viie kooli eelvõistlus matemaatikas. Võistlusel osalevad Miina Härma, Tartu Tamme ja Viljandi Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi ja meie kooli 10. ja 11. klasside kümneliikmelised võistkonnad. Kuna neljal koolil ei ole põhikooliklasse, siis on võistlema kutsutud lisaks Miina Härma Gümnaasiumi 6.-9. klasside võistkondadele ka õpilased Tartu Tamme ja Kesklinna Koolist, Nõo Põhikoolist ja Viljandi C. R. Jakobsoni Koolist. Võistlus algab reedel, 25. novembril kell 10.00.
  Meie kooli võistkond koguneb informatsiooni jagamiseks kolmapäeval, 23. novembril kell 12.45 õpetajate toas (208).
 • 12.d ja 12.e klassi filosoofia 2. kursuse esimesed tunnid toimuvad TÜ filosoofia ja semiootika instituudis. 12.e klass koguneb esmaspäeval, 28. novembril kell 14.35 ja 12.d klass 29. novembril kell 14.25 ülikooli peahoone taga W. Ostwaldi mälestustahvli juures, halva ilma korral Jakobi 2 trepikojas alumisel korrusel.
 • 28. novembrist kuni 1. detsembrini toimuvad kõikides 11. klassides UPT testid. Testi sooritamiseks vajalikud materjalid on kättesaadavad Moodle´i keskkonnas.
  Testid viiakse läbi:
  11.a     teisipäeval (29.11) 5. tund õp. A. Mägi – 303
  11.b     teisipäeval (29.11) 4. tund õp. A. Mägi – 303
  11.c     esmaspäeval (28.11) 5. tund õp. M. Piirimäe – 303
  11.d     teisipäeval (29.11) 3. tund õp. A. Mägi – 303
  11.e     neljapäeval  (01.12) 1. tund õp. A. Mägi - 303
 • 25. novembril lõpeb kahetunniliste kursuste I kursus. Õpetajad kannavad kursuse hinde õpinguraamatutesse II perioodi hinnete teatamise ajal, eHTGs II perioodi tabelitesse.
  Esmaspäeval, 28. novembril algab II kursus, muutub tunniplaan.
  10.a ja 10.b klassil algab füüsika praktikum õp. M. Reemanni juhendamisel;
  10.c klassil lõpeb inimeseõpetuse kursus õp. U. Saar ja algab muusika õp. Ü. Keerberg;
  10.d klassil lõpeb inimeseõpetuse kursus õp. U. Saar ja algab muusika õp. Ü. Keerberg;
  10.e klassil lõpeb muusika õp. Ü. Keerberg ja algab inimeseõpetuse kursus õp. U. Saar;
  11.a ja 11.b klassil algab füüsika praktikum õp. M. Reemanni juhendamisel;
  11.c klassil lõpeb keemia praktikum õp. E. Paabo ja J. Jõgeda;
  11.d klassil algab muusika õp. Ü. Keerberg;
  11.e klassil algab muusika õp. Ü. Keerberg;
  12.a ja 12.b klassil jätkuvad füüsika praktikumid alates 28. novembrist õpetaja Siim Oksa juhendamisel TÜ Physicumis.
  12.c klassil lõpeb bioloogia praktikum õp. E. Ustav;
  12.d klassil algab filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver;
  12.e klassil algab filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver;

  Muudatused tunniplaanis alates 28. novembrist seoses kahetunniliste kursuste vahetumisega kehtivad II perioodi lõpuni.
  10.a     T. 4. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. E. Timak / M. Reemann – 139/212
  R. 1. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. E. Timak / M. Reemann – 139/212
  10.b     T. 5. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. E. Timak / M. Reemann – 139/212
  R. 3. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. E. Timak / M. Reemann – 139/212
  10.c     T. 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
  R. 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  10.d     E. 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
  T. 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  10.e     T. 1. tund keemia õp. H Pähno – 139
              2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
  R. 3. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
  11.a     E. 3. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. Ü. Hüva / M. Reemann – 136/212
  N. 3. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. Ü. Hüva / M. Reemann – 136/212
  11.b     T. 1. tund keemia õp. E. Paabo – 217
       2. tund füüsika õp. S. Oks – 213
       3. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. Ü. Hüva / M. Reemann – 136/212
  N. 2. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. Ü. Hüva / M. Reemann – 136/212
  11.c     E. 5. tundi ei toimu
  T. 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
                  2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
                  5. tundi ei toimu
  11.d     E. 5. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
  T. 5. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  11.e     K. 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
  R. 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  12.a     T. 1. tund füüsika õp. S. Oks – 213
                   2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
       5. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. Ü. Hüva / S. Oks – 136/TÜ Physicum
  R. 4. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. Ü. Hüva / S. Oks – 136/TÜ Physicum
  12.b     T. 4. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. H. Kiisel / S. Oks – 135/TÜ Physicum
  R. 3. tund matemaatika/füüsika praktikum õp. H. Kiisel / S. Oks – 135/TÜ Physicum
  12.c     T. 5. tundi ei toimu
  R. 4. tundi ei toimu
  12.d     T. 5. tund filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver – 213
  R. 4. tund filosoofia 2. kursus õp.
  J. Paaver – 213
  12.e     E. 5. tund filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver – 213
  T. 2. tund filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver – 202
  5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 22.11
10.b     1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
3. tund füüsika õp. S. Oks – 220
5. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.a     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
4. tund füüsika õp. S. Oks - 136
12.b     4. tund kogu klassil matemaatika praktikum õp. H. Kiisel - 135
12.a     5. tund kogu klassil matemaatika praktikum õp. Ü. Hüva - 136
kolmapäev, 23.11
10.b     2. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
            4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
10.c     2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 221
            3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
10.d     2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 221
3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – 228
11.b     2. tund füüsika õp. S. Oks – 213
            3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 135
12.a     2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – 228
            3. tund füüsika õp. S. Oks – 213
neljapäev, 24.11
10.a     1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
3. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
10.b     1. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
11.a     4. tund füüsika õp. M. Reemann – 135
11.d     1. tundbioloogia õp. S. Kaarna – 225
4. tund keemia õp. E. Paabo – 217
12.b     1. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
RKFo 5. tund fotograafia õp. S. Oks - 220
reede. 25.11
10.d     2. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 135
11.b     5. tund joonestamine õp. R. Lepiste – 202 (03.11. ära jäänud tunni asendus)
12.a     4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
12.b     3. tund eesti keel õp. M. Piirimäe / L. Tepp – 135/107
 

Teated

 • Teisipäeval, 22. novembril ootab ajalooring kõiki kuulama Erasmus+ meeskonna Šotimaareisi muljeid. Koguneme kell 15.50 ruumis 141.
 • Neljapäeval, 24. novembril kell 12.30 toimub aulas lipuvalve proov 12.c klassi õpilastega.
 • Arstikabinet on 24. novembril suletud, kuna kooliõde osaleb ERM-is teaduskonverentsil.
 • Reedel, 25. novembril toimub 5. tunni ajal auditooriumis viimane kooli ajaloo loeng 10. klassidele.
 • Reedel, 25. novembril kutsub kooli filmiklubi kõiki huvilisi vaatama filmi “2001: Kosmoseodüsseia”. Kohtume ruumis 141 kell 18.00.
 • Jaanuarikuu keskel toimub spordimälumängu „Bumerang“ piirkondlik eelvoor. Huvilistel palutakse pöörduda õpetaja A. Poomi poole.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Laupäeval, 12. novembril, toimusid Miina Härma Gümnaasiumis juba viiendad Tartu koolinoorte Scrabble’i meistrivõistlused. Kokku võttis sel aastal osa 72 mängijat üheksast Tartu ja Tartumaa koolist. Gümnaasiumiastmes võitis I koha Andrus Kuusk (11.c) ja 3. koha saavutas Kevin Reisenbuk (11.b).
 • Kirke Aer (10.d) osales 17. novembril laulupeomuuseumis toimunud etluskonkursil „Koidulauliku valgel“. Kirke esitas Lydia Koidula ja Veiko Tubina luuletuse ning sai Tartu linna gümnaasiumiõpilaste hulgas 1.-2. koha.
 • Selgunud on 19. novembril toimunud Eesti informaatikaolümpiaadi esialgsed tulemused.

Edasijõudnute arvestuses saavutas 1. koha Toomas Tennisberg 10.b klassist (kokku 8 osalejat). Gümnaasiumitaseme arvestuses (78 osalejat) jõudsid esikümnesse:
8. koht Aron Sisask (10.a)
9. koht Kaarel Kangro (10.a)

Õpetajad

 • Õpetaja Ü. Roostoja on 21. ja 22. novembril koolitööst eemal, õpetaja M. Reemann osaleb 22. novembril Lastekaitse Liidu korraldataval paneeldiskussioonil. Õpetajad H. Kiisel ja Ü. Seevri viibivad 23. novembril alates kella 11st aineühenduste esimeeste teabepäeval. 24. ja 25. novembril on õppealajuhataja A. Punga ja direktor O. Ojaveer Tartu koolijuhtide seminaril Ida‑Virumaal. Õpetaja Ü. Seevri viibib geograafiaõpetajate sügisseminaril 25. ja 26. novembril. 25. novembri toimuvale viie kooli võistlusele läheb õpilastega kaasa õpetaja H. Kiisel, alates kella 13st parandavad õpetajad Ü. Hüva, K. Orav-Puurand ja E. Timak võistlustöid.
 • Teisipäeval, 22. novembril kell 15.45 algab laiendatud juhtkonna nõupidamine, kus arutatakse 2017. aasta kevadel 10. klasside vastuvõtuga seonduvaid küsimusi.

Õpilased

 • Täna kell 19.00 lähevad etiketiõpetuse kursusega seoses pidulikule õhtusöögile restorani Atlantis 10.d klassi õpilased ja nende klassijuhataja Aare Ristikivi.

Sport

 • Nädalavahetusel toimunud Eesti meistrivõistlustel jõutõstmises saavutas Henri Olak (11.d) noorte kaalukategoorias -74kg kolmanda koha (kükk 165kg, lamades surumine 80kg, jõutõmme 180kg, kogusumma 425kg).
  Mihkel Ruut (11.d) võitis noorte kaalukategoorias -120kg esimese koha (kükk 210kg, lamades surumine 130kg, jõutõmme 230kg, kogusumma 570kg). Kükis, jõutõmbes ja kogusummas saavutatud tulemused läksid ühtlasi kirja Eesti noorte rekorditena kaalukategoorias -120kg.

Söökla teated

 • Detsembrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 29. novembriks.
  Detsembri koolitoidu maksumus:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  **tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.58 eurot = 9.28 eurot, poisteports 16 päeva x 1.02 eurot = 16.32 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  **tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.58 eurot = 6.38 eurot, poisteports 11 päeva x 1.02 eurot = 11.22 eurot.

 

 • 23. detsembril toitlustamist ei toimu.


Kooli 133. aastapäeva tähistamine

Esmaspäeval, 21. novembril kell 16.00 saalihoki välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.
Teisipäeval, 22. novembril

kell 16.00 SOPS (korvpalli kaugvisked) – individuaalvõistlus kõigile soovijatele,
kell 16.30 korvpalli välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.

Kolmapäeval, 23. novembril kell 16.00 saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel 3x20 minutit.
Neljapäeval, 24. novembril kell 16.00 võrkpalli välkturniir 3T+3P ühe miinuse süsteemis.
Reedel, 25. novembril kell 17.00 algab vilistlasturniir korvpallis.
Laupäeval, 26. novembril kell 10.00 jätkub vilistlasturniir korvpallis.
Laupäeval, 26. novembril kell 12.00 algab 2007. ja 2017. aasta lendude kohtumine auditooriumis. Kohtumisele on väga oodatud kõik abituriendid ja õpetajad.
Pühapäeval, 27. novembril kell 10.00 algab vilistlasturniir saalihokis
Esmaspäeval, 28. novembril kell 16.00 kooli ajaloo viktoriin 10. klasside õpilastele auditooriumis (5-liikmelised võistkonnad).

Eelteated

 • Kolmapäeval, 30. novembril toimub Saksa II astme keelediplomi eksami kirjalik osa Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis. Täpsem informatsioon saksa keele õpetajatelt.
 • Balli pääsmeid saab osta kooli kantseleist ja huvijuhi käest. Õpilastele maksab pääse eelmüügist 8 eurot ja ballipäeval 10 eurot, vilistlastele vastavalt 10 ja 15 eurot.
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15