Infoleht nr. 8 - 07.11.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetaja Ülle Hüva, Hele Kiiselit ja Ehtel Timakut õpilastele Kurgjärvel matemaatikalaagri korraldamise eest.

Õppetöö

 • 10. novembril testib 12.a klass Eesti Rahva Muuseumi epideemiateemalist programmi. Õppepäev ERMis kestab 10.00–16.00. Täpsemat teavet jagab õpetaja S. Kaarna.
 • 12.a ja 12.c klass koos klassijuhatajatega on reedel, 11. novembril õppekäigul Riigikogus.
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 17. (45 min) ja 24. novembril (90 min) ning 1. detsembril (90 min). 17. novembril toimuvasse õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehel 16. novembri hilisõhtuni.
 • I perioodi järelarvestused toimuvad 9.-11 ja 14.-16. novembrini.
  kolmapäev, 9.11
  kell 15.45 matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  kell 15.45 füüsika õp. J. Paaver – 213
  kell 15.45 kirjandus õp. T. Pluum - 102
  kell 14.25 inglise keel õp. K. Ojaveer, Ü. Roostoja, H. Köhler ja E. Hunt – 312
  kell 14.25 keemia õp H. Pähno – 217
  neljapäev, 10.11
  kell 14.30 muusika õp. Ü. Keerberg – 220
  kell 14.30 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
  kell 15.45 geograafia ja bioloogia õp. Ü. Seevri ja S. Kaarna – 227
  kell 15.45 füüsika õp. M. Reemann ja S. Oks – 213
  esmaspäev, 14.11
  kell 16.00 ajalugu ja ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
  kell 16.00 matemaatika õp. E. Timak ja K. Orav-Puurand – 139
  kell 16.00 bioloogia õp E. Ustav
  teisipäev, 15. 11
  kell 15.50 kunst õp. P. Beier – 203
  kell 15.50 ajalugu õp. K. Punga - 144
  Kolmapäeval, 16.11. kell 15.45 saavad ruumis 105 kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku või kes haiguse tõttu ei saanud ettenähtud ajal järelarvestust sooritada. Nimetatud juhul tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 16. novembril; registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 15. novembril kooli kodulehel.


Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 8.11
10.c    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
4. tund geograafia õp. Ü. Seevri -227
10.d    1. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
3. tund eesti keel õp. T. Pluum - 105
5. tund jääb ära
12.a    4. tund füüsika õp. S. Oks - 141
12.b    3. tund iseseisev töö ühiskonnaõpetuses õp. K. Punga - 141
12.c    2. tund ühiskonnaõpetuse õp. A. Pettai - 141
5. tund bioloogia pr. õp. S. Kaarna - 225
12.e    4. tund eesti keel kogu klassil õp. T. Pluum - 102

kolmapäev, 9.11
10.d    4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
12.b    4. tund eesti keel kogu klassil õp. L. Tepp - 107
12.c    3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 141
12.e    1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 141
3. tund eesti keel kogu klassil õp. T. Pluum - 102
EKab    5. tund eesti keele ab-kursus 10. klassidele õp. K. Soodla - 105

neljapäev, 10.11
10.a    1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
10.c    1. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
10.d    3. tund eesti keel õp. T. Pluum - 105
11.d    1. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
4. tund keemia õp. E. Paabo - 217
12.a    tunde ei toimu, klass on õppepäeval ERMis
12.b    1. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
2. tund eesti keel kogu klassil õp. L. Tepp - 107
4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
12.c    1. tund keemia õp. E. Paabo – 217
2.tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
12.e    2. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102 
3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
4. tund eesti keel kogu klassil õp. T. Pluum - 102
EKab    5. tund eesti keele ab-kursus 10. klassidele õp. K. Soodla - 105

reede, 11.11
10.c     2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom 
10.d    3. tund iseseisev töö matemaatikas õp. H. Kiisel - 141
11.b     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136 
3. tund füüsika õp. J. Paaver - 213
11.c    1. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102 
11.e    2. tund füüsika õp. J. Paaver - 213
12.a    tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil Tallinnas
12.b    2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
12.c    tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil Tallinnas
12.d    1. tund füüsika õp. J. Paaver - 213
12.e    1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
 

Teated

 • Teisipäeval, 8. novembril kell 15.45 algab ruumis 204 klassivanemate ümarlaud, millest on oodatud osa võtma kõik klassivanemad ja õpilaskogu esindus.
 • Teisipäeval, 8. novembril ootab ajalooring kõiki kuulama Robert Bunderi (12.d) ettekannet vene kirjaniku ja dissidendi Aleksander Solzenitsõni elust ja loomingust. Kohtume ruumis 141 kell 15.50.
 • Kolmapäeval, 9. novembril toimub Rajaleidja keskuse karjäärinõustamise päev HTG-s. Karjäärinõustaja aitab leida vastuseid, kui oled mõtlemas oma tuleviku peale ja ei tea, mis sind huvitab, milline töö meeldiks või mida edasi õppima minna. Registreerumine kuni 8. novembrini e-posti aadressil triin.ulst@htg.tartu.ee või ruumis 311.
 • Kolmapäeval, 9. novembril algab kell 18.00 kooli muuseumis selle õppeaasta esimene loominguline õhtu. Oma loomingust ja loomeprotsessist üldisemalt kõneleb kunstnik Tiina Kuus.
 • Neljapäeval, 10. novembril on HTG aulas 10.30-13.30 doonoripäev.
 • Neljapäeval, 10. novembril toimuvad 11. ja 12. klasside õpilaste vanemate klassikoosolekud. Kell 17.00–18.00 on vanematel võimalus vestelda aineõpetajatega.
  Õpetajad ootavad vanemaid järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            219
  Marcus Hildebrandt               221
  Erika Hunt                              221
  Ülle Hüva                               136
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                              135
  Helen Köhler                          221
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa         109
  Katrin Ojaveer                        221
  Siim Oks                                 213
  Kerli Orav-Puurand                202
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                             214
  Andre Pettai                           203
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Anneli Saarva                         228
  Kristiina Punga                       144
  Helgi Pähno                            216
  Madis Reemann                     212
  Ülli Roostoja                          221
  Aive Roots                             204
  Külli Rootsi                            221
  Uve Saar                                 313
  Ülle Seevri                              227
  Karin Soodla                          108
  Liisa Tepp                               107
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                         302
  Olga Titova                            141

  Klassikoosolekud toimuvad ruumides
  11.a – klassijuhataja Ü. Hüva – 136
  12.a – klassijuhataja S. Oks – 135
  11.b – klassijuhataja L. Tepp – 107
  12.b – klassijuhataja M. Hildebrandt – 220
  11.c – klassijuhataja E. Hunt – 105
  12.c – klassijuhataja K. Orav-Puurand – 202
  11.d – klassijuhataja A. Pettai – 203
  12.d – klassijuhataja A. Roots – 204
  11.e – klassijuhataja O. Titova – 141
  12.e – klassijuhataja T. Niitvägi-Hellamaa – 102

 

 • Esmaspäeval, 14. novembril kell 10.35– 11.05 on aulas abiturientidel võimalik lõpualbumi jaoks uus pilt teha.
 • Järgmisel esmaspäeval, 14. novembril kell 16.00 toimub kooli auditooriumis klassidevahelise mälumängu II etapp. Võistkonnad võivad olla kuni neljaliikmelised, oodatud on nii õpilased, vilistlased kui ka õpetajad.
 • 16. novembrile kavandatud solistide konkurss lükkub osavõtjate vähesuse tõttu 15. märtsile 2017.
 • HTG vilistlaskogu ootab taotlusi Urmas Kokassaare stipendiumile. Konkursi tingimustega saab tutvuda kooli kodulehel, taotluste esitamise tähtaeg on 20. november.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 2. novembril toimus Tartu Linnaraamatukogu suures saalis omaloomingulise luule võistluse Luuleprõmm 2016 Tartu linna voor. Luulelugejaid oli kolmes vanuserühmas kokku 13. Kõige vanema rühma, 16-19-aastaste luulelugejate seas, kus oli 8 võistlejat, pälvis esikoha Kadri Jürissaar (11.a), kes on palutud osa võtma 17. veebruaril 2017 toimuvast vabariiklikust lõppvoorust Intellektika messil.
 • Imelise Ajaloo viktoriini oktoobrikuu viis parimat:
  1.-3. 12.d varumehed
  1.-3. Sullo Saan (10.a)
  1.-3. Sandra Reinvald ja Diana Mällo (11.e)
  4. Joel Dahl ja Robert Bunder (12.d)
  5. Jaanus Randma ja Arle-Martin Kuura (11.a)
   
 • Imelise Teaduse oktoobrikuu viktoriini viis parimat:
  1. Sullo Saan ja Kadri Jõul (10.a)
  2. Iris Gielen ja Art Villem Adojaan (10.c)
  3. Arle Martin Kuura ja Jaanus Randma (11.a)
  4. Markus Jörgen Paapsi ja Lisette Tiganik (11.e)
  5. Rauno Variku ja Liisa Sonn (11.a)

Konkursid

Õpetajad

 • Arendusjuht A. Ristikivi viibib koos õpilastega Erasmus+ õpirändel Šotimaal. Õpetaja E. Ustav osaleb täiendkoolitusel 7.-11. novembrini, psühholoog T. Ulst 7. ja 11. novembril. Õpetaja S. Kaarna viibib 10. novembril 12.a klassi õpilastega õppepäeval ERMis alates kella 10.00st, õpetajad K. Orav-Puurand ja S. Oks sõidavad 12.a ja 12.c klassi õpilastega reedel, 11. novembril õppeekskursioonile Tallinnasse. Reedel, 11. novembri hommikul sõidavad meie kooli võistkonnaga kolme kooli kohtumisele õpetajad K. Punga ja A. Pettai, pärastlõunal järgnevad õpetajad K. Soodla, O. Titova, huvijuht U. Saar ja direktor O. Ojaveer. Õpetaja M. Piirimäe on õppetööst eemal 8.-11. novembrini ja õppealajuhataja A. Punga korralisel puhkusel 11.-18. novembrini. Õhtune valvur H. Tinni on haiguslehel.

Raamatukogu teated

 • 6. novembril tähistas eesti luuletaja ja proosakirjanik Viivi Luik oma 70. sünnipäeva. Kooli raamatukogu lugemissaalis on välja pandud ülevaatenäitus kirjaniku loomingust.

Kooli hoolekogus

 • 31. oktoobri koosolekul valiti hoolekogu esimeheks lapsevanemate esindaja Tanel Laisaar ja aseesimeheks lapsevanemate esindaja Paavo Kaimre ning koosolekute protokollijaks Ülle Koppel.
 • Hoolekogu arutas kevadel lõpetanute riigieksamitulemusi ja edasiõppimise statistikat ning kevadel 11. klassi õpilastele läbi viidud rahuloluküsitluse kokkuvõtet. Hoolekogu on uhke kooli õpilaste õppetulemuste üle ning tunnustab õpetajate suurepärast tööd.
 • Direktor informeeris hoolekogu linnavalitsuses kinnitatud kooli 2017-2021 arengukavast, mis on kättesaadav kooli kodulehel.

Eelteated

 • 17. novembril toimub abiturientide töövarjupäev. Kooli poolt pakutavad võimalused leiab kodulehelt, huvi korral tuleb varjutatavaga ise ühendust võtta ning edasiste tegevuste osas kokku leppida. Samas  on link tabelile, kuhu palutakse 12. klasside õpilastel hiljemalt esmaspäevaks, 14. novembriks märkida enda töövarju nimi.
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15