Infoleht nr. 7 - 31.10.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Anneli Mägi ja Monika Piirimäed õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
 • infojuht Heivo Kikkatalot e-HTG veebirakenduse täiustamise eest;

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 2. novembril kell 9.00–14.00 sooritavad kuus meie kooli õpilast ruumis 144 sisseastumisteste Briti ülikoolidesse. Testide sooritamise juures viibivad õpetajad K. Punga ja M. Hildebrandt. Kuna testide läbiviimine on väga rangelt reglementeeritud, palutakse treffneristidel ruumi 144 läheduses tagada täielik vaikus.
 • Kolmapäeval, 2. novembril on tundide ajad muudetud, õpetajad teatavad I perioodi hinded ning kannavad need ka kooli elektroonilisse andmebaasi.

  Tundide ajad 2. novembril:
  1. tund 8.05–9.20
  2. tund 9.30–40.45
  I söögivahetund
  3. tund 11.15–12.30
  II söögivahetund
  4. tund 13.00–14.15
  hinnete teatamine
  4. tund 14.45–16.00

  Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Priidu Beier                            219
  Marcus Hildebrandt               309
  Erika Hunt                              221
  Ülle Hüva                               136
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                              135
  Helen Köhler                          312
  Raimond Lepiste                    201
  Mall Matto                              204
  Anneli Mägi                           206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa            310
  Katrin Ojaveer                        221
  Siim Oks                                 213
  Kerli Orav-Puurand                202
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                             214
  Andre Pettai                           203
  Monika Piirimäe                     105
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Anneli Saarva                         228
  Kristiina Punga                       144
  Helgi Pähno                            216
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          308
  Aive Roots                             204
  Külli Rootsi                            221
  Uve Saar                                 313
  Ülle Seevri                              227
  Karin Soodla                          110
  Liisa Tepp                               107
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                         302
  Olga Titova                            301
  Evely Ustav                            226

 

 • 1. novembril algab vabaainena infopädevuse kursus. Õpilased saavad registreeruda kursusele https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4598430
 • Neljapäeval, 3. novembril kohtuvad 10bcd inglise keele rühmad 2. tunni ajal auditooriumis Kanada saatkonna esindajatega.
 • 12.a klass osaleb neljapäeval, 3. novembril 3.-4. tunni ajal Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldatud arutelul Andrus Ansipiga „Digitaalne ühtne turg ja muud päevakajalised teemad Euroopas“.
 • Matemaatikaõpetajate eestvedamisel toimub 3. ja 4. novembril traditsiooniline matemaatikalaager Kurgjärvel. Laagrisse sõidetakse neljapäeval, 3. novembril kell 13.00.
 • Eesti Rahva Muuseum soovib käivitada epideemiateemalist programmi, mida esialgu testib kuus erinevat õpilasgruppi. Meie koolist valiti välja kaks gruppi: 12.e klassi õppepäev toimub 3. novembril ja 12.a klassi õppepäev 10. novembril. Õppepäev ERMis kestab 10.00–16.00ni. Täpsemat teavet jagab õpetaja S. Kaarna.
 • I perioodi järelarvestusi saab sooritada 9.-11. ja 14.-16. novembrini. Täpne ajagraafik avaldatakse 7. novembri infolehes.
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 17. novembril (45 min), 24. novembril ja 1. detsembril (90 min) ruumis 105.
 • Kõigil 11. klassi õpilastel tuleb reedeks, 4. novembriks jõuda kokkuleppele oma uurimis- või praktilise töö juhendaja osas.
 • 12. klasside õpilastel on võimalus 17. novembril osaleda töövarjupäeval: töövarjuks kandideerimise kohta leiab infot Tartumaa Rajaleidja ja meie kooli kodulehelt. Täpne info osalejate kohta peab olema selge 14. novembril. Kes töövarjupäeval ei osale, nende päev sisustatakse kooli poolt.


Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 01.11
12.c     4.-5. tund eesti keel õp. K. Soodla/L. Tepp – 202/107
kolmapäev, 02.11
10.a     3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 309
10.b     4. kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – 228
10.c     2. -3. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 225
10.e     3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 309
11.a     1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom
4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.b     4. tund joonestamine jääb ära, informaatika tund toimub
12.a     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 309
12.b     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal isesiesv töö õp. L. Titova – 141
12.c     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal isesiesv töö õp. L. Titova – 141
12.d     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühmal isesiesv töö õp. L. Titova – 141
12.e     1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 309
neljapäev, 03.11
10.a     1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221
3. tund saksa/vene keel õp. M. Matto /O. Titova – 202/225
4. tund ajalugu õp. K. Punga – 225
10.c     1. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
11.b     4. tund joonestamine jääb ära, informaatika tund toimub
11.d     1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – 228
4. tund keemia õp. E. Paabo - 217
12.a     3.-4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
12.b     1. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe rühmal - 105
12.e     tunde ei toimu, klass on õppepäeval ERMis
reede, 4.11
10.a     1. tund matemaatika iseseisev töö õp. H. Kiisel - 136
10.b     3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
10.e     3. tund keemia õp. H. Pähno – 217
4. tund muusika õp. Ü. Keerberg
11.a     1. tund füüsika õp. M. Reemann - 136
11.b     1. ja 3. tund eesti keel õp. L. Tepp - 107
4. tund joonestamine jääb ära, informaatika tund toimub
11.d     2. tund iseseisev töö matemaatikas õp. A. Mägi - 139
12.a     2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
12.b     2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 227
4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
12.e     4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 225
esmaspäev, 7.11
10.c     3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
12.a     5. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Pettai - 141
12.b     4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Pettai - 141
12.d     2. tund ajalugu õp. A. Pettai – 141
5. tund füüsika õp. J. Paaver – 213

Teated

 • Teisipäeval, 1. novembril kell 15.50 algavas ajalooringis tutvustatakse kolme kooli kohtumise selle aasta teemat „Apteeker Melchiori jälgedes“.
  Loengus antakse ülevaade Melchiori lugude taustast ja tutvustatakse lähemalt kolme romaani. Kolme kooli kohtumise meie kooli võistkonna liikmetele on loeng väga oluline! Oodatud on ka kõik teised huvilised, kellele meie kooli vilistlase Indrek Hargla Melchiori lood huvi pakuvad. Loeng toimub ajalooklassis 141.
 • Koostöös TÜ kliinikumiga toimub 3. novembril HTG aulas doonoripäev. Verd saab loovutada ajavahemikul 10.30-13.30. Kaasa tuleb võtta kindlasti pildiga isikut tõendav dokument. Need, kes soovivad verd anda, peaksid olema puhanud, hommikul söönud ja terved, lisaks tuleks lugeda infot Tartu Verekeskuse kodulehelt http://www.kliinikum.ee/verekeskus/doonorile
 • Neljapäeval, 3. novembril pärast 3. tundi toimub auditooriumis taas viktoriin ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teaduse oktoobrikuu teemadel. Ajaloo- või teadusviktoriini valikvastustega testi täitmisele kulub kaheliikmelisel võistkonnal maksimaalselt 10 minutit. Võistkonnal on lubatud osaleda mõlemal viktoriinil (siis tuleb arvestada maksimaalselt 20 minutiga).
  Õppeaasta jooksul toimub kokku 8 võistlust. Peaauhinna, ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus tasuta aastatellimuse võitmiseks liidetakse iga võistkonna kuue parima viktoriini punktisummad. Seega on kõikidel huvilistel võimalik veel liituda ja viktoriinisarjast osa võtta!
 • Reedel, 4. novembril II suure vahetunni ajal on kolme kooli kohtumise meie kooli võistkonna liikmed oodatud klassiruumi 203. Õpilastele jagatakse täpsemat informatsiooni 11.-12. novembril Tallinnas toimuva võistluse korraldusliku poole kohta. Kõikide võistlejate osalemine on vajalik.
 • Reedel, 4. novembril 5. tunni ajal on kõik 10. klasside õpilased oodatud auditooriumisse HTG ajaloo esimesse loengusse.
 • Reedel, 4. novembril jäävad ööakadeemiasse kõik e-klassid ja nende klassijuhatajad.
 • Laupäeval, 5. novembril toimub meie koolis väitlejate esimene selleaastane MV etapp.
 • 4.-5. novembril toimub Tartus rahvusvaheline konverents „Milleks maailmale antropoloogid: inimkeskne IT“. Hugo tehnikaklubi kutsub kõiki huvilisi (eriti humanitaare) osalema erinevatel põnevatel seminaridel ning töötubades Dorpati konverentsikeskuses ja Aparaaditehases. Esinevad muuhulgas kohalikud Eesti ettevõtjad, nagu Sten Tamkivi, ja spetsialistid Silicon Valley’st. Info registreerumise kohta leiab Hugo tehnikaklubi Facebooki-lehelt: https://www.facebook.com/HUGOtehnikaklubi/.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Kirke Aer (10.d) osales 22. oktoobril Põlvas 16. korda toimunud etluskonkursil „Tahan Sulle öelda“. Kirke esitas Kristiina Ehini luuletuse „Ma olin koos õega ja ei rääkinud sinust“ ja Jan Kausi miniatuuri „Oled alati oodatud“ ning sai gümnaasiumiõpilaste hulgas 1. koha.
 • 17.-23. oktoobril toimus informaatika lahtine võistlus (osalejaid kokku 87). Meie parimad:
  1. koht Toomas Tennisberg (10.b)
  7. koht Richard Luhtaru (10.a)
  9. koht Laur Sisask (10.a)

Konkursid

 • Tallinna Puškini Instituut ning Eesti vene keele ja kirjanduse õpetajate assotsiatsioon kuulutavad välja tõlkijate konkursi „Valgustuse postihobused 2016“. Tööde esitamise tähtaeg on 7. november, täpsem info http://www.pushkin.ee/et.
 • Tartu noortevolikogu kutsub osalema esseekonkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 30. november, lisainfot leiate http://www.tnv.ee.
 • Rahvusvaheline kosmoseteemaliste uuringute konkurss kutsub osalema projektis Odysseus II. Projekti tähtaeg on 31. märts 2017. Täpsem info http://www.odysseus-contest.eu.
 • Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond (LIONS) ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja kirjutiste konkursi „Heategu läbi minu mõtete“. Tööde esitamise tähtaeg on 19. detsember, täpsem info http://www.lions.ee.

Õpetajad

 • 3. novembril sõidavad õpilastega matemaatikalaagrisse õpetajad Ü. Hüva, H. Kiisel ja E. Timak; 4. novembril organiseerivad laagris tegevusi õpetajad Ü. Hüva ja E. Timak. Õpetaja S. Kaarna viibib 12.e klassi õpilastega õppepäeval ERMis alates kella 10.00st. Õpetaja R. Lepiste on haigestunud. Arendusjuht A. Ristikivi viibib koos õpilastega Erasmus+ õpirändel Šotimaal 7.-13. novembrini ning õpetaja E. Ustav osaleb täiendkoolitusel 7.-11.novembril.
 • Neljapäeval, 3. novembril toimub I perioodi õppetöö analüüs:
  kell 14.30 - 11. klassid
  kell 15.45 - 12. klassid
  Kõigi aineõpetajate osavõtt on väga vajalik.

Tantsutallad

 • 28.-30. oktoobrini toimunud ansambli sügislaagris jagasid lisaks oma õpetajatele tantsuõpetusi ka üle Eesti tuntud õpetajad nagu Ilma Adamson, Helena-Mariana Reimann, Meelika Kaarna ja Inga Leelanss.
 • 2016. aasta parimaks noortantsijaks ehk parimaks Tantsutallakeseks valiti 10.d klassi õpilane Marii Hermet ja parimaks Tantsutallaks 10.a klassi õpilane Pärtel Rööpson. Palju õnne!
  Tantsijad tänavad kooli söökla kokka maitsva kõhutäie eest!

Sport

 • Tartu linna ja maakonna saalihokiturniiril saavutas meie kooli naiskond I koha. Võistkonnas mängisid Greete Hõbejärv, Kätlin Regiina Kirjanen, Tuule Müürsepp (12.a), Edith Pärnik, Anni Miller (12.c) ja Laura Danilas (12.d).
  HTG noormehed said kolmanda koha. Kooli esindasid Markus Trasberg (10.a), Rasmus Jaagant (12.a), Karl Kimmel (12.a), Karl-Erik Karindi (12.d), Mart Erik Kermes (12.d) ja Janno Jaal (12.e).
 • 21. oktoobril Treffneris toimunud kolme kooli saalihokiturniiri võitis Jõgevamaa Gümnaasium, HTG jäi teiseks ning kolmanda koha sai Lähte Ühisgümnaasium.

Eelteated

 • Lingvistikaring koguneb taas järgmisel esmaspäeval, 7. novembril kell 16.00 ajalooklassis (144). Ülesandeid võivad lahendama tulla ka kõik uued huvilised. Kuna kooli saab lingvistikaolümpiaadil esindada vaid piiratud arv õpilasi, palutakse kõikidel, kes soovivad osaleda lingvistikaolümpiaadil, endast hiljemalt 10. novembriks märku anda õp K. Pungale (kristiina.punga@htg.tartu.ee).
 • Teisipäeval, 8. novembril kell 15.45 algab ruumis 204 klassivanemate ümarlaud, millest on oodatud osa võtma kõik klassivanemad ja õpilaskogu esindus.
 • Neljapäeval, 10. novembril kell 18.00 toimuvad 11. ja 12. klasside õpilaste vanemate klassikoosolekud. Kell 17.00–18.00 on vanematel võimalus vestelda aineõpetajatega.
Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15