Riigikohtu kaasuskonkurss

Riigikohus kuulutas välja juba traditsiooniks saanud 9.-12. klasside õpilastele suunatud kaasuskonkursi, mille eesmärk on tõsta õpilaste õigusteadlikkust ning arusaamist õigusemõistmise protsessist.

Riigikohus valmistab igal aastal spetsiaalselt antud konkursi eesmärke ning noori huvitavaid ja puudutavaid teemasid silmas pidades kolm kaasust ehk juhtumit tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguse valdkonnast. Etteantud kaasus tuleb õpilasel lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil, ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni.

Tööde esitamise tähtaeg on 13. november.

Kolmandat korda on õpilastel võimalik kaasuseid lahendada ka loovas vormis, olgu selleks essee, luuletus, joonistus , näidend vms. Nii traditsioonilise kui ka erikategooria puhul oodatakse, et õpilane lahendaks kaasuses toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja väärtushinnangutest lähtudes.

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti erikategooria esiletõstetud tööd ja nende juhendajad on 13. jaanuaril 2017 palutud Tartusse, kus Riigikohtu esimees tublimaid vääriliselt tänab. Täpsem info kaasuskonkursi kohta on leitav Riigikohtu leheküljel.

Kaasuskonkurss kuulutatakse välja juba 12. korda ning on pühendatud Riigikohtu 97. aastapäevale.

Uuendatud: 31/03/2018