Infoleht nr. 2 - 19.09.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Aimar Poomi ning kõiki teisi õpetajaid, kes aitasid kaasa sügispikniku korraldamisele Taevaskojas;

 • õpetajaid Tiina Pluumi ja Kristiina Pungat ning kõiki teisi humanitaarainete õpetajaid, kes korraldasid abituuriumile õppepäeva Vargamäel;

 • õpetaja Marcus Hildebrandti, kelle töö tulemusel on meie koolis võimalik sooritada erinevaid Briti ülikoolide sisseastumisteste.

Õppetöö

 • I perioodi õnnetunnid toimuvad 22. septembril (45 min) ja 29. septembril ja 6. oktoobril (90 min) kell 15.45 ruumis 105. Õnnetunnid viib läbi õpetaja Mall Matto.

Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus.
Õnnetunnis osalemiseks tuleb:
- pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna);
- registreeruda kooli kodulehel õnnetunni toimumise nädalal hiljemalt kolmapäeva õhtuks (22. septembri õnnetundi saab registreeruda 21. septembrini).
Registreerumise lingi leiate kooli kodulehelt.
 • Neljapäeval, 22. septembril  pärast 3. tundi läheb 11.c klass õppekäigule RMK Pähni looduskeskusesse.
 • Alates 15. septembrist on meie kool Admissions Testing Service'i liige, mis on osa Cambridge English Language Assessment'ist. Seega on nüüd võimalik meie koolis sooritada erinevaid Briti ülikoolide erialaseid sisseastumisteste: BioMedical Admissions Test (BMAT), Sixth Term Examination Paper (STEP Mathematics), University of Cambridge pre-interview assessments, University of Oxford admissions tests, Mathematics Admissions Test (MAT). Õpilastel, kes soovivad juba novembrikuus mõnda neist testidest sooritada, palutakse septembrikuu jooksul õpetaja Marcus Hildebrandtiga ühendust võtta. Rohkem infot.


Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 20.09
10.a     2. tund eesti keel õp. L. Tepp – 107
            3. tund füüsika õp. S. Oks – 105
10.e     4. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
5. tund vene keel õp. L. Titova – 302/ prantsuse keele rühmal jääb tund ära
11.b     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
            3. tund kirjandus õp. L. Tepp - 107
11.c     3. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
            4. tund füüsika õp. S. Oks – 202
11.d     2. tund füüsika õp. S. Oks – 217
11.e     1. tund kirjandus õp. K. Soodla – 213, toimub ka 4. tund
kolmapäev, 21.09
10.a     1. tund informaatika kogu klassil õp. A. Mägi – 303
2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
3. tund saksa keel õp. M. Matto – 204/vene keel õp. O. Titova – 301
10.c     2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
            4. tund keemia õp. E. Paabo – 217
10.e     2. tund vene keel õp. L. Titova – 302/informaatika õp. A. Mägi – 206
            3. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
11.a     1. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova – 302/301
            3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.b     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
            3. tund füüsika õp. S. Oks - 213
4. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö raamatukoguhoidja A. Rikas - 109
11.c     4. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö rmk. hoidja A. Rikas - 109
11.d     1. tund füüsika õp. S. Oks - 221
            11.d     3. tund ajalugu õp. A. Pettai - 221
4. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö raamatukoguhoidja A. Rikas – 109
11.e     1. tund füüsika õp. S. Oks – 221
3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 221
neljapäev, 22.09
10.e     1. tund vene keel õp. L. Titova – 302/informaatika õp. A. Mägi – 206
            2. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203
11.a     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 309, õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 225
11.b     3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt – 141
4. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö raamatukoguhoidja A. Rikas – 109
11.c     3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt – 141
4. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö raamatukoguhoidja A. Rikas – 109
11.d     3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt – 141, õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 139
4. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö raamatukoguhoidja A. Rikas – 109
11.e     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt –  309, õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 225
12.b     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. A. Roots – 141, õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 225
12.c     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. A. Roots – 141, õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 225
12.d     2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. A. Roots – 141, õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 225
esmaspäev, 26.09
10.a     5. tund füüsika õp. J. Paaver - 213
10.c     5. tund bioloogia õp. E. Ustav – 225
11.b     3. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühma tundi asendab õp. E. Hunt – 204
12.b     4. tund 203 inglise keel õp. K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt – 203
12.c     4. tund 203 inglise keel õp. K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt – 203
12.d     4. tund 203 inglise keel õp. K. Rootsi rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt – 203

Teated

 • Esmaspäeval, 19. septembril kell 16.00 toimub auditooriumis näidisväitlus teemal „HTG-sse peaks õpilasi vastu võtma sookvootide alusel“. Tule kuulama ja kaasa mõtlema!
 • Teisipäeval, 20. septembril kell 15.50 ootab ajalooring ruumi 141 kõiki, keda huvitavad presidendivalimised USAs. Sel teemal kõneleb 2016. aasta vilistlane Ilmar Uduste.
 • Kolmapäeval, 21. septembril kell 14.20 räägib huvijuht auditooriumis kõigile abiturientidele kooli lõpumärgi tellimisest ja sellega seonduvast.
 • Direktor ootab 11. ja 12. klasside klassivanemaid ruumi 207 neljapäeval, 22. septembril kell 12.45
 • 24. ja 25. septembril toimub meie koolis suur jaapani kultuuri tutvustav üritus „AniMatsuri“. Sissepääs on tasuline.
 • Miina Härma gümnaasiumis toimuvad 12. novembril kell 10.00 juba viiendat korda Tartu koolinoorte meistrivõistlused Scrabble mängus. Igast koolist on oodatud kuni 3 õpilast. Täpsem info emakeeleõpetajatelt.
 • Pilveprint lõpetab meie koolis teenuse osutamise. Esimesel korrusel kantselei ees olnud paljundusmasin viiakse nädala alguses ära. Lähim Pilveprintimise punkt asub TÜ õppehoones (Lossi tn 3) teisel korrusel.

Konkursid

 • Õpilasleiutajate konkurss ootab 17. oktoobriks leiutisi, mis lahendavad kellegi argieluprobleeme. Täpsem info http://www.etag.ee/leiutajad.


Õpetajad

 • Õpetajad T. Niitvägi-Hellamaa ja J. Paaver osalevad koos õpilastega 19.-25. septembrini Erasmus+ ISLE projektis Saksamaal.
 • 21.-24. septembrini toimub meie koolimajas Erasmus+ projekti TEAM projektijuhtide kohtumine, mille eestvedajateks on õpetaja K. Ojaveer ja psühholoog T. Ulst.
 • Õpetaja S. Oks on võrgustiku juhtide arenguprogrammi koolitusel 26. ja 27. septembril ja õpetaja K. Rootsi on õppetööst eemal 21.-28. septembrini.
 • Õppeaastal 2016/2017 jätkavad meie koolis oma pedagoogilist praktikat Tartu Ülikooli üliõpilased Elise Nemliher (usundiõpetus) ja Marika Peekmann (saksa keel) ning alustavad praktikat Marvin Laidna (ajalugu ja ühiskonnaõpetus), Ivo Mattus (ajalugu ja ühiskonnaõpetus), Piret Kivi (inglise keel), Rene Õunapuu (inglise keel), Liisa Kubre (inglise keel), Mait Samuel (inglise keel), Monika Aasmaa (keemia ja bioloogia), Juhan Koppel (füüsika) ja Jonas Lemmik (füüsika). Neid juhendavad õpetajad Toomas Jürgenstein, Mall Matto, Aare Ristikivi, Helen Köhler, Katrin Ojaveer, Eha Paabo ning Siim Oks.

Sport

 • Pikniku spordivõistluste parimad klassid kolme ala kokkuvõttes:
10. klassid
1. koht 10.c
2.-3. koht 10.a ja 10.e
11. klassid
1. koht 11.c
2. koht 11.b
3. koht 11.e
12. klassid
1. koht 12.d
2. koht 12.c
3. koht 12.a

Söökla teated

 • Oktoobrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 28. septembriks.
 • Oktoobrikuu koolitoidu maksumus:
  kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  - tava- ja taimetoit 16 päeva x 0,58 eurot = 9,28€, poisteports 16 päeva x 1.02 eurot = 16,32€;
  ​kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  - ​tava- ja taimetoit 11 päeva x 0,58 eurot = 6,38 €, poisteports 11 päeva x 1.02 eurot = 11,22€.

 
 

Viimati muudetud: 
2019-02-19 09:15