Luuletuskonkurss „Julge roboti rind on õline“

LUULETUSKONKURSS

1. ÜLDSÄTTED

1. Tööd jaotatakse vastavalt autori vanusele gruppidesse:  kuni 9. klass;  9. klass ja vanemad.

2. Võistlustööna tuleb esitada tingimustele vastav töö väljakuulutatud ajaks.

3. Autor annab korraldajatele oma nõusoleku kasutada tööd/töid oma soovide kohaselt, kui tööd/töid ei kasutata ärilistel eesmärkidel. Töö/tööde kasutamisel mainitakse ära töö/tööde autor.

2. REEGLID

1. Võistluseteema mõlemas võistlusklassis on: „Julge roboti rind on õline“. Kas robotid on vaprad? Mida suudaksid robotid korda saata? Laske fantaasial lennata!

2. Võistlustööd tuleb esitada .pdf failina A4 formaadis.

3. Võistlustöö kirja suurus on 12, reavahe 1,5. 4. Võistlustöö font on Arial.

5. Võistlustöö maksimaalne pikkus on kaks A4.

6. Võistlustöö peab vastama teemapüstitusele.

7. Võistlustöös ei tohi kasutada ebasündsaid sõnu.

8. Võistlustöö juures hinnatakse luuletuse ideed ning loovust.

9. Võistlustöödes on keelatud plagiaatide kasutamine.

10. Võistlustööga peab kaasa saatma nii e-kirjas kui ka eraldi .txt failina järgneva info:  töö teema;  autori nimi;  autori vanus;  autori kontakttelefon;  autori e-mail;  kool/huviring (olemasolul);  juhendaja (olemasolul).

11. Punktis 10 nõutud info puudumisel töid auhindamisele ei võeta.

12. Iga osavõtja võib esitada kuni kolm võistlustööd.

13. Võistlusele lubatakse vaid õigeaegselt esitatud töid.

14. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 01.11.2016.

15. Võistlustööd tuleb üles laadida Robotex 2016 kodulehele alates 15.08.2016 www.robotex.ee/konkursid.

3. AUTASUSTAMINE

1. Autasustamine toimub 2. – 4. detsembril toimuval Robotex 2016 üritusel TTÜ Spordihoones (Männiliiva tänav 7).

2. Võitjaid teavitatakse auhindamisest. Auhinna saavad ainult auhindamisele kohale tulnud osalejad. Eelneval kokkuleppel korraldajatega on võimalik auhind kätte saada Robotexi kontorist aadressil Ehitajate tee 5, Tallinn.

Uuendatud: 4/07/2016