Robotexi videokonkurss „Mida ei saa jõuga, seda saab nõuga“

VIDEOKONKURSS

1. ÜLDSÄTTED

1. Võistlustööna esitatakse tingimustele vastav töö väljakuulutatud ajaks.

2. Parimad tööd selgitatakse välja 50% Facebook’i Like’de ja 50% kuni 5- liikmelise žürii otsuse alusel.

3. Vajadusel peab võistlustöö originaalfail olema korraldajatele kättesaadav.

4. Autor annab korraldajatele oma nõusoleku kasutada tööd/töid oma soovide kohaselt, kui tööd/töid ei kasutata ärilistel eesmärkidel. Töö/tööde kasutamisel mainitakse ära töö/tööde autor.

2. REEGLID

1. Võistluse teemaks on „Mida ei saa jõuga, saab nõuga”. Kuidas lahendaksid robotid erinevaid probleeme? Laske fantaasial lennata!

2. Võistlustöö pikkus peab jääma vahemikku 30 sekundit kuni 3 minutit.

3. Võistlustöö peab vastama teemapüstitusele.

4. Võistlustööl ei tohi olla kujutatud ebasündsaid asju.

5. Võistlustöö ei tohi olla plagiaat.

6. Võistlustööd tuleb üles laadida Youtube/Vimeo keskkonda ning lisada Robotex 2016 kodulehele alates 15.08.2016 www.robotex.ee/konkursid.

7. Võistlustööga peab kaasa saatma järgneva info:  töö teema;  autori ideed lühidalt tutvustav lõik (3 kuni 5 lauset);  autori nimi;  autori vanus;  autori kontakttelefon;  autori e-mail;  kool/huviring (olemasolul);  juhendaja (olemasolul).

8. Punktis 2.7 nõutud info puudumisel töid auhindamisele ei võeta.

9. Iga osavõtja võib esitada kuni kaks võistlustööd.

10. Võistlusele lubatakse vaid õigeaegselt esitatud töid.

11. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 30.10.2016.

3. AUTASUSTAMINE

1. Võistlustööd laetakse üles Facebook’i. Videode Like’d ja žürii punktid liidetakse kokku ning kolme kõige paremat tööd autasustatakse.

2. Like’de arv loetakse kokku 14. novembril 2016 kell 19.00.

3. Autasustamine toimub 2. – 4. detsembril toimuval Robotex 2016 üritusel TTÜ spordihoones (Männiliiva tänav 7).

4. Võitjaid teavitatakse auhindamisest. Auhinna saavad ainult auhindamisele kohale tulnud osalejad. Eelneval kokkuleppel korraldajatega on võimalik auhind kätte saada Robotexi kontorist aadressil Ehitajate tee 5, Tallinn.

Uuendatud: 4/07/2016