Digitaaljoonistuskonkurss „Robotex 2050“

1. Üldsätted

1. Tööd jaotatakse vastavalt autori klassile gruppidesse:

 kuni 6. klass;  7. klass ja vanemad.

2. Võistlustööna tuleb esitada tingimustele vastav töö väljakuulutatud ajaks.

3. Võistlustöid ei tagastata, need säilitatakse korraldajate poolt.

4. Autor annab korraldajatele oma nõusoleku kasutada tööd/töid oma soovide kohaselt, kui tööd/töid ei kasutata müümise eesmärkidel. Töö/tööde kasutamisel mainitakse ära töö/tööde autor.

2. Reeglid

1. Võistluse teemaks mõlemas võistlusklassis on: „Robotex 2050“;

2. Võistlustööd tuleb esitada .jpg formaadis. Pildi pikim külg peab olema vähemalt 1600 pikslit ning maht maksimaalselt 10MB.

3. Võistlustöö peab vastama teemapüstitusele.

4. Võistlustööl ei tohi olla kujutatud ebasündsaid asju.

5. Võistlustöö ei tohi olla plagiaat.

6. Võistlustööle tuleb lisada järgnev info:

 töö teema;  autori ideed lühidalt tutvustav lõik (3 kuni 5 lauset);  autori nimi;  autori vanus;  autori kontakttelefon;  autori meiliaadress;  kool/huviring (olemasolul);  juhendaja (olemasolul).

7. Punktis 6 nõutud info puudumisel töid auhindamisele ei võeta.

8. Iga osavõtja võib esitada kuni kolm tööd.

9. Võistlusele lubatakse vaid õigeaegselt esitatud tööd.

10. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 30.10.2016.

11. Võistlustöö tuleb laadida üles Robotex 2016 kodulehele www.robotex.ee/konkursid

12. Aktsepteeritakse vaid võistlustöid, mis on valminud digitaalsel teel (puutetundlikud tahvelarvutid/telefonid, arvutiprogrammid jms).

3. Autasustamine

1. Autasustatakse iga vanusegrupi kolme parimat.

2. Autasustamine toimub 2. – 4. detsembril toimuval Robotex 2016 üritusel TTÜ Spordihoones (Männiliiva tänav 7).

3. Võitjaid teavitatakse auhindamisest. Auhinna saavad ainult auhindamisele kohale tulnud osalejad. Eelneval kokkuleppel korraldajatega on võimalik auhind kätte saada Robotexi kontorist aadressil Ehitajate tee 5, Tallinn.

Uuendatud: 4/07/2016