Joonistuskonkurss „Robotite argipäev“

1. ÜLDSÄTTED

1. Tööd jaotatakse vastavalt autori vanusele gruppidesse:

 lasteaialapsed;  1 - 6. klass;  7 - 12. klass;  üliõpilased.

2. Võistlustöid ei tagastata, need säilitatakse korraldajate poolt.

3. Autor annab korraldajatele oma nõusoleku kasutada tööd/töid oma soovide kohaselt, kui tööd/töid ei kasutata ärilistel eesmärkidel. Töö/tööde kasutamisel mainitakse ära töö/tööde autor.

2. REEGLID

1. Võistluse teema kõikides võistlusklassides on: „Robotite argipäev“

2. Mida teevad robotid igapäevaselt? Mida teeksid sina igapäevaselt, kui oleksid robot? Laske fantaasial lennata!

3. Võistlustööd tuleb esitada A4 ja .jpg formaadis. Teistes formaatides töid EI arvestata hindamisel.

4. Võistlustööd tuleb esitada ümbrikusse pakendatuna ja laadida üles Robotex 2016 kodulehele alates 15.08.2016 www.robotex.ee/konkursid

5. Saadetavas ümbrikus peab sisalduma eraldi leht järgnevate andmetega:

 töö teema;  ümbrikus olevate tööde arv;  vanusegrupp.

6. Võistlustöö peab vastama teemapüstitusele.

7. Võistlustööl ei tohi olla kujutatud ebasündsaid asju.

8. Võistlustöö ei tohi olla plagiaat.

9. Võistlustöö pöördel peab olema järgnev info:

 töö teema;  autori ideed lühidalt tutvustav lõik (3 kuni 5 lauset);  autori nimi;  autori vanus;  autori kontakttelefon (vanema telefon);  autori e-mail (olemasolul);  kool/huviring (olemasolul);  juhendaja (olemasolul).

10. Punktis 9 nõutud info puudumisel töid auhindamisele ei võeta.

11. Iga osavõtja võib esitada kuni kaks tööd.

12. Võistlusele lubatakse vaid õigeaegselt esitatud töid.

13. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 30.10.2016.

14. Võistlustöö tuleb saata aadressil Ehitajate tee 5, 19086, Tallinn (TTÜ, Turundusja kommunikatsiooniosakond, märksõna: Robotex 2016 joonistuskonkurss).

15. Aktsepteeritakse vaid võistlustöid, mis on valminud traditsiooniliste tehnikatega (st arvutiprogrammide kasutamine on keelatud).

3. AUTASUSTAMINE

1. Autasustatakse iga vanusegrupi kolme parimat.

2. Autasustamine toimub 2. – 4. detsembril Robotex 2016 üritusel TTÜ Spordihoones (Männiliiva tänav 7).

3. Võitjaid teavitatakse auhindamisest. Auhinna saavad ainult auhindamisele kohale tulnud osalejad. Eelneval kokkuleppel korraldajatega on võimalik auhind kätte saada Robotexi kontorist aadressil Ehitajate tee 5, Tallinn.

Uuendatud: 4/07/2016