Infoleht nr. 31* - 15.06.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • HTG kooliteatri näitlejaid ja nende juhendajaid Oliver Issakut, Isabel Mari Jezierskat, Elise Metsanurka, Janeli Pelskat, Reiko-Rainer Reinupit, Rasmus Rääki ja Kristel Zimmerit kultuurinädala ja kooliteatri õhtu ettevalmistamise ning läbiviimise eest;

 • koolilehe Miilang juhendajat Kristi Luha õpilaste suurepärase ettevalmistamise eest üleriigiliseks koolilehtede konkursiks.

 • 2015/2016 õppeaastal TÜ praktikante juhendanud õpetajaid Toomas Jürgensteini, Saima Kaarnat, Helen Köhlerit, Mall Mattot, Anneli Mägi, Tiina Pluumi, Aare Ristikivi, Ülle Seevrit ja Ehtel Timakut.

Õppetöö

 • V perioodi kirjalikud järelarvestused ja avalduse alusel õppeaasta jooksul ebaõnnestunud või sooritamata jäänud kirjalikud arvestused toimuvad 14.-16. juunini kell 9.00-10.30, 17. juunil kell 8.30-10.00 auditooriumis (221). Neljapäeval, 16. juunil toimub 11. klassi kirjanduse arvestus kell 9.00-12.00. Igal päeval saab õpilane sooritada ühe arvestuse, vajalik registreerumine kooli kodulehel (registreerimine lõpeb arvestusele eelneva päeva õhtul).
Järelarvestuste ajakava:
kolmapäeval, 15. juunil kell 9.00-10.30
keemia
eesti keel
ajalugu
kirjandus (10. klass)
neljapäeval, 16. juunil kell 9.00-10.30
matemaatika
saksa keel
geograafia
kirjandus (11. klass, kell 9.00 – 12.00)
reedel, 17. juunil kell 8.30-10.00
füüsika
vene keel
inglise keel
 
Aineõpetajatega tuleb enne järelarvestusele registreerumist kokku leppida, kui
- järelarvestuse ainet ja kursust ei ole näidatud ajakavas;
- mitme aine järelarvestuse ajad langevad kokku.
Samuti tuleb suulise järelarvestuse aeg aineõpetajatega individuaalselt kokku leppida. Kunstiajaloo järelarvestus on neljapäeval, 16. juunil kell 13.00 ruumis 203.
Õpetajad teatavad järelarvestuste hinded reedel, 17. juunil kell 12.00.
 • 2016. aasta lennu viimane uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine toimub 16. juunil kell 9.00 ruumis 141.
 • Pikendatud õppetööle jäänud õpilastele toimuvad kirjalikud järelarvestused 16.-19. augustini. Täpne ajakava avaldatakse kooli veebilehel 11. augustil. Suulised järelvastamised tuleb sooritada ajavahemikus 22.-24. augustini aineõpetajatega individuaalselt kokku lepitud ajal.

Abiturientidele

 • 15. juunil 2016 kell 14.00 tunnustatakse Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis Tartu linna ja maakonna paremaid koolilõpetajaid (hõbe- ja kuldmedaliga lõpetajad). Kutsed on haridusosakond saatnud kõikidele kutsutavatele õpilastele e-kirjaga 3. juunil.
 • Vabariigi Presidendi ja proua Ieva Ilvese vastuvõtt üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste parimatele lõpetajatele toimub 30. juunil 2016. aastal kell 12.00 Presidendilossi roosiaias. Vastuvõtule kutsutakse kõik 2105/2016. õppeaasta üldhariduskoolide kuldmedaliga lõpetanud ja kutseõppeasutuste kiitusega lõpetanud.
  Presidendi vastuvõtule minekuks tellib Tartu haridusosakond bussi, mis väljub Vanemuise alumisest parklast 30. juunil kell 9.00. Bussiga Tallinnasse sõita soovijatel palutakse oma soovist teada anda haridusosakonna peaspetsialist Karin Pihlile telefonil 5345 0763 või e-kirjaga aadressil Karin.Pihl@raad.tartu.ee hiljemalt 22. juuniks (vastavasisulise kirja saadab Karin Pihl vastuvõtule kutsututele e‑kirjana 16. juunil).
 • 12. klasside lõpuaktus algab pühapäeval, 19. juunil kell 14.00 Vanemuise kontserdimajas. Kõigil abiturientidel ja õpetajatel palutakse kohal olla kell 13.45 kontserdimaja II korruse fuajees. Lõpupidu algab koolimajas kell 20.00. Lõpuaktuse ja lõpupeo korraldab 11.e klass.

Rahvusvahelised olümpiaadid

 • Sel õppeaastal on meie kooli õpilased osalenud või veel osalevad järgmistel rahvusvahelistel olümpiaadidel:
Jonatan Kalmus (12.b) – Eesti-Soome maavõistlus füüsikas (aprill 2016 Eesti),
rahvusvaheline füüsikaolümpiaad (juuli 2016, Šveits);
Maris Sala (12.c) - rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad (juuli 2016, Vietnam);
Elise Metsanurk (12.e) - rahvusvaheline filosoofia- olümpiaad (mai 2016, Belgia);
Eva Maria Tõnson (11.b) – Eesti-Soome maavõistlus füüsikas (aprill 2016, Eesti),
rahvusvaheline geograafiaolümpiaad (august 2016, Hiina),
Balti keemiaolümpiaad (aprill 2016, Eesti),
rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad (juuli 2016, India);
Kati Iher (10.b) - rahvusvaheline geograafiaolümpiaad (august 2016, Hiina);
Joosep Kaimre (10.b) - rahvusvaheline geograafiaolümpiaad (august 2016, Hiina),
Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad (mai 2016, Eesti);
Loona Volke (10.b) - Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad (mai 2016, Eesti);
Anton Konovalov (12.a) - Balti keemiaolümpiaad (aprill 2016, Eesti),
rahvusvaheline keemiaolümpiaad (juuli-august 2016, Gruusia);
Maret Sõmer (10.a) - pranglimine (mai 2016, Sloveenia);
Martin Koppel (11.e) - pranglimine (mai 2016, Sloveenia);
Martti Vanker, Madis Reemann, Herman Rull (kõik 10.c) – „Noored Euroopa metsades“ (september 2016, Läti).

Võistlused

 • Noorte loomevõistlus „Taevaskoja sõnum“ XX oli meie õpilastele väga edukas: I koha pälvis Helen Tera (12.a), II koha Kristel Sibul (12.b), III koha Mark Laasu (12.a) ja eripreemia joonistuste kategoorias sai Karoliine Holter (12.b).
 • Üleriigilisel koolilehtede konkursil võidutsesid treffneristid. Miilangu toimetust tunnustati järgmiste preemiatega:
parim koolileht - Miilang I koht
parim arvamuslugu - Nele Marie Tiidelepp I koht
parim olemuslugu - Nele Marie Tiidelepp II koht
parim küljendus - Miilang I koht
parim foto - Silver Taavet Kollom I koht
eripreemia - Tiina Tubli eksperiment I-II koht.
 • Kirjanduslikul omaloomingukonkursil „Betti Alveri jälgedes“ märgiti ära Kadri Jürissaare (10.a) luuletus.

Konkursid

 • 8. juunil on kõigil hea võimalus võtta osa kas individuaalse võistlejana või kuni kolmeliikmeliste võistkondadena rahvusvahelisest internetipõhisest probleemide lahendamise võistlusest (IPSC). Täpsem info ja registreerimine: http://ipsc.ksp.sk/. Võistluseks saate treenida aadressil: http://ipsc.ksp.sk/train/
  Programmeerimisoskus ei ole hädavajalik, aga tuleb kasuks.

Õpilased

 • 10.a klass veetis kaks imetoredat päeva Läänemaal. Esimesel päeval külastati Nõva looduskaitseala, jalutati metsas ja mere ääres. Teisel päeval nauditi Haapsalu linna ilu ja võlu.
 • 10.b klassi õpilased ja klassijuhataja veetsid kaks meeleolukat päeva Kihnu saarel.
 • 10.c klass viibis 6.-8. juunini Alam-Pedjal Kirnas välipraktikumis, kus jaguneti vastavalt uurimisobjektile nelja rühma: esimene rühm uuris imetajaid tegevusjälgede, rajakaamerate ja lõksude abil, teine rühm seiras linde, kolmas rühm tutvus kahepaiksete ning roomajatega ning neljas rühm tutvus kalade eluga. Iga rühm pidi ka püüdma, nõelastama ning määrama 70 liiki putukaid. Lisaks pidi igaüks ühe liblika sirutama või viis linnulaulu lindistama. Samuti käidi varahommikusel linnumatkal koos Veljo Runneliga, et õppida tundma erinevaid linnulaule. Välipraktikum oli õpilaste jaoks põnev ning teadmisterohke.
 • 10.e klass käis 08.-09. juunil klassiekskursioonil Prangli saarel. Seal tehti ringsõit giidiga, tutvuti saare vaatamisväärsustega ja elu-oluga, grilliti, suheldi ning nauditi saunamõnusid.
 • 7. juunil käis 11.b klass Vapramäel matkamas, kus avastati muu hulgas nn hiinlaste haud. Pärast nauditi Vapramäel Forellis koosviibimist.
 • 11.d klassi õpilased olid välipraktika raames Kursis, kus ka Hugo Treffner pärast usuteaduskonna lõpetamist 1880. aastal praktikal oli ning kohustusliku prooviaasta läbis. Õpilased leidsid peavarju Kursi pastoraadis, kogesid küünalde säras Kursi kirikus õhtupalvust, kuulasid kohalike elanike pajatusi möödunud aegadest, käisid oma silmaga üle vaatamas, kuidas edeneb veise- ja hobusekasvatus ning läbisid edukalt ellujäämiskursuse. Südamlik tänu Kristjan Luhametsale (vil! 1999) ja Meelis Amurile igakülgse abi ja toetuse eest ning kõigile kohalikele elanikele, kes meid lahkelt vastu võtsid ja oma kogemusi meiega jagasid.
 • 11.e klassi õpilased uurisid humanitaarpraktikal inimesi, tegevusi ja paiku Obinitsast Tsiistre nukani ning kolmepäevase praktika lõpuks valmis üheksa lühifilmi nähtust, kuuldust, kogetust. Täname kõiki kohalikke inimesi, kes oma teadmisi ning oskusi noortega jagasid, ning lahket pererahvast Kikkasepa talust mõnusa suitsusauna, imemaitsvate lambaliharoogade ning õdusa olemise eest.
 • 12.e klassi õpilased käisid 8.-10. juuni lõpureisil Hiiumaal. Kolme päeva jooksul sõideti saar risti-rästi läbi, imetleti kohalikke tuletorne, käidi külma ilma kiuste ujumas ning heietati ka lihtsalt koos kooliaja mälestusi. Nii õpilased kui ka klassijuhatajad jäid koosveedetud ajaga väga rahule ning tänavad klassikaaslast Tiina Tublit reisi korraldamise eest.
 • 10.-12. juunini toimunud II Eesti naiste tantsupeol „MeheLugu“ osales HTG tantsuansambel TANTSUTALLAD nelja C‑rühma ja kahe neidude rühmaga.
 • 27.-31. juulini viibivad tantsuansambli TANTSUTALLAD tantsijad Ruhnu saarel, kus toimub ka Tantsutaldade oma tantsupidu.

Sport

 • Poolas toimunud veemoto Euroopa meistrivõistlustel saavutas Viktoria Soodla (10.c) GT-30 paadiklassis II koha.
 • Laupäeval, 4. juunil toimunud VII Jaak Lõivukese mälestusturniiri tulemused saalihokis olid järgmised:
I koht Suveks sauna
II koht Hokisõbrad
III koht HTG saalihokivõistkond
IV koht Torm
V koht Jaagu sõbrad Tantsutallad
VI koht Vana hea puur
VII koht Mobi
VIII koht Vanakool

2016/2017. õppeaasta eelinfo

 • Info õpikute laenutamise, töövihikute ostmise ja septembrikuu toiduraha kohta avaldatakse kooli veebilehel augustikuus.

 • Uut õppeaastat alustame neljapäeval, 1. septembril kell 10.00 Hugo Treffneri ausamba juures.

Kooli juhtkond tänab

 • õpilasi, lapsevanemaid, kooli töötajaid, söökla ja arstikabineti personali, hoolekogu ja vilistlaskogu toreda koostöö eest ning soovib kõigile

 
SOOJA JA ELAMUSTEROHKET SUVEPUHKUST!
 
 

 

Õpilaste kiitmine direktori 14.06.2016 käskkirjaga nr 53

 

 1. Õpilaste esinemise eest olümpiaadidel ja võistlustel:

1.1   Silmapaistvate tulemuste eest:

10.a
Maret Sõmer;
 
10.b
Joosep Kaimre, Loona Volke;
 
11.b
Jürgen Jürgenson, Aleksandra Isabel Pillmann, Johannes Vallikivi;
 
11.e
Karl Martin Koppel;
 
12.b
Jonatan Kalmus;
 
12.d
Elise Metsanurk.

 
1.2   Suurepäraste tulemuste eest:

10.a
Katre Uibo;
 
11.a
Helen Helmet, Neeme Ilves;
 
11.b
Ilona Toikka;
 
11.c
Anni Miller;
 
11.e
Grete Liisa Lepik, Sandra Pala, Elerin Varek;
 
12.a
Saskia Epp Lõhmus;
 
12.b
Karl Tiit;
 
12.c
Taur Lillestik, Helga Paulsen;
 
12.e
Robert Derevski.

 
1.3   Väga heade tulemuste eest:

10.e
Marta Napa, Elis Raud;
 
11.a
Karel Räppo;
 
11.d
Carolin Karo;
 
11.e
Sigrid Pedaja;
 
12.a
Laura Eiche;
 
12.b
Jüri Jõul;
 
12.e
Hele-Riin Rebase.
 

 
1.4   Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust:

10.c
Age Kannumäe, Karl Robert Kuum, Mari Paberit;
 
11.b
Greta Ilmas, Andre-Loit Valli;
 
12.e
Eneli Maranik, Kelli Saar.

 
2.     Väga heade õpitulemuste eest ning autasustatakse kiituskirjaga:

10.a
Maret Sõmer, Keilin Turjakas, Katre Uibo;
 
10.b
Silvia Hiie Aabloo, Kati Iher, Pilleriin Jukk, Joosep Kaimre, Kristina Koch, Kristiina Kuningas, Kristina Lillo, Kevin Reisenbuk, Triin Mirjam Tark, Andreas Teder, Loona Volke;
 
10.c
Kai Budrikas, Samuel Gavronski, Meeri Jürgenson, Kirke Maria Lepik, Kaie Leppik, Johanna Olesk, Gundra Raissar, Kaisa Rooba;
 
10.d
Eeva Liisa Bender, Katriina Gorjunov, Ellen Rebecca Kruuse, Isabel Mae, Anna Marie Paabumets;
 
10.e
Marta Napa,Elisabeth Raidma, Kristin Reino, Liisi Tee, Lisette Tiganik, Sandra Võsaste;
 
11.a
Helen Helmet, Eva Lea Jääger, Tuule Müürsepp, Markus Punnar, Kerli Tali;
 
11.b
Greta Ilmas, Minna Kruusamäe, Lisanne Nääb, Eva-Maria Tõnson, Kaspar Valk;
 
11.c
Ode Laik, Birgit Nõmmemees;
 
11.d
Catarina Kurg;
 
11.e
Helina Hakmann, Katrina Külm, Katrina Saarnits, Karmen Õun.

 
3.     Väga heade ja heade õpitulemuste eest:

10.a
Kadri Jürissaar, Külli Kangro, Laura Kirs, Kaarel Kuresoo, Katre Reinart, Ürgen Sõukand, Markus Uppin;
 
10.b
Marc David, Siim Kristjan Ellervee, Carolin Kirotar, Kärt Lang, Hendrik Ojamaa, Frederik Raud, Johannes Ööpik;
 
10.c
Andor Aland, Andrea Ani, Ethel Enniko, Age Kannumäe, Kristel Kõivo, Richard Leppik, Nora Nurme, Elis Õunapuu;
 
10.d
Ode-Lee Asi, Margus Paaliste, Kris-Robin Sirge, Hedi Laos;
 
10.e
Laura Inno, Gertrud Jaks, Renna Org, Liis Marii Valeika;
 
11.a
Neeme Ilves, Kerli Kahk, Karl Kimmel, Mikko Maran, Silvia Veermäe;
 
11.b
Kadi-Liis Kuum, Georg Kõivumägi, Kristjan Pärn, Ilona Toikka, Johannes Vallikivi, Andreas Vija, Saskia Vunk;
 
11.c
Karolina Juhani, Sonja Liis Kaara, Hebo Rahman, Kristin Saan;
 
11.d
Richard Annilo, Riinu Esko, Carolin Karo, Hermine Saul, Merilin Villems;
 
11.e
Karl Martin Koppel, Ivo Tulvik.

 
4.     Aktiivse klassivälise tegevuse eest:

10.c
Raul Markus Vaiksoo;
 
10.d
Hanna-Maria Mets, Getter Pihlak;
 
11.a
Mattias Aksli, Rasmus Jaagant, Eva Lea Jääger, Kerli Kahk, Elev-Ermo Kask, Saimi Ester Kortelainen, Karel Külm, Markus Punnar, Hardi Tambets, Henry Enno Turu;
11.b
Henry Martti Abras, Tristan Boltovsky, Tamor Haabmets, Greta Ilmas, Laura Jõgar, Jürgen Jürgenson, Kerttu Lilian Kaliste, Aaro Kristjuhan, Minna Kruusamäe, Uku Kull, Kadi-Liis Kuum, Karl Kuusik, Georg Kõivumägi, Rasmus Lellep, Andre Litvin, Sixten Alex Luik, Marten Moro, Martin Posselt Munck, Lisanne Nääb, Taavo-Patrik Pandis, Elo Maria Pauman, Aleksandra Isabel Pillmann, Vanessa Pure, Kristjan Pärn, Lauri Martin Rannu, Eleriin Rein, Artur Reinpõld, Ilmar Tarto, Artur Toikka, Ilona Toikka, Jasper August Tootsi, Eva-Maria Tõnson, Oliver Vainumäe, Kaspar Valk, Andre-Loit Valli, Johannes Vallikivi, Erik Martin Vetemaa, Andreas Vija, Saskia Vunk;
 
11.c
Märten Aardevälja, Jaan Märten Huik, Sirle Kont, Oskar Daniel Telgmaa, Kadi Kaldmäe, Grete Sabine Sarap, Liisa Kübarsepp, Sander Kotkas, Karolina Juhani, Kristiina Kõiv;
 
11.d
Anna-Lisa Aavik, Richard Annilo, Maarten Berg, Robert Bunder, Joel Dahl, Laura Danilas, Riinu Esko, Johanna Ets, Mark Aleksander Fischer, Henrik Hansson, Katriann Kaasik, Paul Kristjan Kalda, Karl Erik Karindi, Carolin Karo, Magnus Kaus, Mart Erik Kermes, Säde Mai Krusberg, Karoliina Kruusmaa, Catarina Kurg, Loviisa Lindpere, Liivi Mall Pari, Pearu Pirsko, Jaan Reimand, Katrin Riso, Lota-Loviisa Rohtla, Hermine Saul, Lauraliis Süldre, Marta-Liisa Talvet, Kaarel Tigane, Targo Timak, Rahel Toomik, Jan-Joonas Torm, Marcus-Albert Tuul, Iris Tähema, Agnes Unt, Merilin Villems, Annika Väljataga;
 
11.e
Johanna Kristiina Jaansoo, Michal Jatsa, Silver Taavet Kollom, Rando Künnapuu, Hanna Marrandi, Mart Ott, Maia Pruuli, Katrina Saarnits, Mari Saviauk, Ivo Tulvik, Brenda Tarn, Hugo Rene Udumäe;
 
12.a
Laura Eiche, Anton Konovalov, Miina Solveig Muru, Marilind Reemann, Svenno Saan, Käroli Tiirik;
 
12.b
Maria Häling, Oliver Issak, Sven Erik Kalberg, Jasper Ristkok;
 
12.c
Karl Allikvee, Berit Mägi, Reiko-Rainer Reinup, Mirjam Võsaste;
 
12.d
Maria Hommik, Sandra Ivanov, Isabel Mari Jezierska, Lauriine Kalajas, Elise Metsanurk, Rasmus Rääk;
 
12.e
Aapo Rehi, Kristel Zimmer, Tiina Tubli, Kaarel Viljaste.
 
5.     Heade sportlike saavutuste ja kooli eduka esindamise eest võistlustel:
 
10.a
Johanna Maria Karjus, Kaarel Kuresoo, Roland Pärn, Andres Rõõm, Madis Steinberg, Katre Uibo, Rauno Variku;
 
10.b
Siim Kristjan Ellervee, Kristjan Hinno, Kirill Jurkov, Karolin Kardmaa, Peeter Paul Kollist, Pauliine Konsa, Hannaliina Piho, Kevin Reisenbuk;
 
 
10.c
Andor Aland, Ethel Enniko, Karl Robert Kuum, Andrus Kuusk, Kristel Kõivo, Kirke Maria Lepik, Richard Leppik, Nora Nurme, Martin Ojamaa, Johanna Olesk, Maileen Pillaroo, Kaisa Rooba, Viktoria Soodla, Elis Õunapuu;
 
10.d
Greete Hollas, Isabel Mae, Siim Mällo, Henri Olak, Margus Paaliste, Mihkel Ruut, Kris-Robin Sirge, Ireen Tarto;
 
10.e
Kiur Erik Eensaar, Markus Milk, Joonatan Oras, Markus Jörgen Paapsi, Maria Pärli, Annaliisa Raid, Elis Raud, Sandra Reinvald, Simone Senkevitš, Ege Sild;
 
11.a
Rasmus Jaagant, Elev-Ermo Kask, Kätlin Regiina Kirjanen, Tuule Müürsepp, Markus Punnar, Henry Enno Turu, Kristjan Uibo, Silvia Veermäe;
 
11.b
Tamor Haabmets, Jürgen Jürgenson, Rasmus Lellep, Sixten Alex Luik, Elo Maria Pauman, Aleksandra Isabel Pillmann, Vanessa Pure;
 
11.c
Märten Aardevälja, Agete Eksi, Markus Haug, Sander Kotkas, Anni Miller,Edith Pärnik;
 
11.d
Karl Erik Karindi, Mart Erik Kermes, Katrin Riso, Agnes Unt, Annika Väljataga;
 
11.e
Oskar Annast, Janno Jaal, Joonas Kartsep, Karl Martin Koppel, Mart Ott, Maia Pruuli, Mari Saviauk, Kerli Semjonov, Karmen Õun;
 
12.a
Oliver Kahre, Kadre Lahtmets, Laura Mikk, Hannes Moor, Miina Solveig Muru, Mari-Liis Mõttus, Marilind Reemann, Svenno Saan, Andi Tali, Helen Tera;
 
12.b
Karoliine Holter, Sven Erik Kalberg, Eliise Joanna Kikas, Georg Caius Kutsar, Kristjan Laht, Jasper Ristkok, Age Roosi, Kristel Sibul, Tanel Tark, Karl Tiit, Magnar Vares;
 
12.c
Rando Ernist, Friedrich Krull, Mihkel Laanes, Kätlin Lattik, Laura Lokko, Silvia Luup, Hendrik Rull, Rasmus Tensing, Tuuli-Ly Tähtjärv, Kadri Uiga;
 
12.d
Ants Adamson, Joonatan Kama, Sander Kesküla, Aiki Laaneots, Eva Johanna Lepikov, Elise Metsanurk, Carlotta Põdra;
 
12.e
Kristin Laanberg, Joosep Lauk, Eneli Maranik, Liina-Mari Roolaht, Robert Varik.
Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31