Õpilaste loodus- ja täppisteaduslike loov- ja uurimistööde konkurss

Õpilaskonkurss ootab reaalteaduslikke uurimistöid

TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond ja TÜ Teaduskool kuulutavad välja õpilaste loodus- ja täppisteaduslike loov- ja uurimistööde konkursi.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. juuni ning osalenud õpilaste vahel loositakse välja iPad mini.

Oma loov- ja uurimistöid kutsuvad korraldajad konkursile esitama üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi. Töid hinnatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi kategooriates.

Žürii hindab tööde juures uurimuslikkust, originaalsust, analüüsi- ja üldistusoskust. Samuti teksti korrektsust ja arusaadavust ning kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust.

Vähemalt pool töö mahust peab olema autoritekst. Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Tööd palume saata elektroonselt (soovitavalt pdf-formaadis) 15. juuniks aadressil: http://opik.fyysika.ee/index.php/poll/view (kood: uurimus2016)

Eraldi arvestust peetakse tööde üle, mille üks või kõik juhendajad on ülikoolide või teadusasutuste akadeemilised töötajad.
Parimate uurimistööde autorid ja nende juhendajad saavad auhinnad. Jagatakse rohkelt eripreemiaid, sealhulgas saavad auhinna oma kategooria parimate uurimistööde autorid ning kõige aktiivsemalt osalenud koolid.

Konkursi käiguga saab end kursis hoida Facebook’i lehel: https://www.facebook.com/uurimisryhm/

Uuendatud: 20/05/2016