Infoleht nr. 28 - 16.05.2016

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

•    õpilasi Loona Volket ja Joosep Kaimret (mõlemad 10.b), kes saavutasid Eesti võistkonna koosseisus (võistkonnas ka Airon Johannes Oravas Tallinnas Reaalkoolist) Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil hõbemedali.
Juhtkond tänab
•    12.d klassi õpilasi Maria Paruskit ja Rosemary Preed stiilinädala korraldamise eest;
•    õpetaja Ülle Seevrit õpilasfirmade eduka juhendamise eest.

Õppetöö

•    Õpetajad teatavad IV perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need e-HTGsse kolmapäeval, 18. mail.
•    Järgmine õnnetund toimub 20. mail (45 min) ruumis 107 kell 15.40. Õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehel 18. mai hilisõhtuni.
•    Neljapäeval, 19. mail kell 10.00 algab matemaatika riigieksam. Koolimaja on 10.-11. klasside õpilaste jaoks sel päeval suletud.
•    Reedel, 20. mail ja teisipäeval, 24. mail viivad Rajaleidja keskuse töötajad läbi individuaalseid nõustamisi ruumis 312. Täpsem info psühholoog Triin Ulstilt.
•    Õppeaasta jooksul ebaõnnestunud kursusehinnet ümber vastata soovivatel 10. ja 11. klassi õpilastel tuleb esitada avaldus õppenõukogule. Avalduste blankette saab kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri ning see tuleb tuua õppealajuhatajale hiljemalt 23. maiks. Õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine, toimub 31. mail.
•    11.c klassil toimub esmaspäeval, 23. mail õppepäev Alam-Pedja looduskeskuses. Õpilastega sõidab kaasa klassijuhataja Kerli Orav-Puurand.
•    Laupäeval, 21. mail toimub koolimajas vabaaine etikett 2 praktikapäev, kus kursusel osalenud õpilastega mängitakse läbi laulatuse tseremoonia ja sellele järgnev pulmapidu.
•    25.-27. maini toimub Tartumaa koolide riigikaitseõpetuse välilaager Uniküla harjutusväljakul, kus osalevad ka meie kooli riigikaitse kursusest osa võtnud õpilased. Laager ja õppetöö toimub välitingimustes, elatakse ahjudega köetavates telkides. Transport, toitlustamine, vormiriietus, väljaõpe ja sellega seotud kulud kannab riik. Kaasa tuleb võtta isiklikud hügieenitarbed, taskulamp, vajalikud riided, laetud mobiiltelefon, kirjutusvahend, märkmik, magamis- ja seljakott, matka- või spordijalatsid ning lapsevanema allkirjastatud andmetega infoleht, millel on ka vajaliku varustuse täpne nimekiri.
Laagrist osavõtjad kogunevad välilaagrisse suundumiseks KVÜÕA autopargi juures (Ringtee 19, GO Bussi kõrval) 25. mail kell 8.00.

Abiturientidele

•    Matemaatika riigieksam toimub neljapäeval, 19. mail kell 10.00-15.45. Kõikidel eksaminandidel tuleb kohal olla vähemalt 15 minutit enne eksami algust.
Matemaatika riigieksami ja koolieksamite konsultatsioonid 16.-24. maini
esmaspäev, 16. mai
1. tund vene keel õp. L. Titova – 302
2.-3. tund keemia õp. E. Paabo – 217
12.a    matemaatika õp. E. Timak – 139
12.c    1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
teisipäev, 17. mai
4.-5. tund kirjandus õp. H. Tering – 105
5. tund kirjandus õp. L. Tepp - 107
5. tund vene keel õp. L. Titova – 302
12.b    5.-6. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.c    3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12.d    1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.e    3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
kolmapäev, 18. mai
2. tund keemia õp. E. Paabo - 217
3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
12.e    3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
reede, 20. mai 
1. tund keemia õp. E. Paabo – 217
2. tund informaatika õp. A. Mägi - 206
esmaspäev, 23. mai
1. tund vene keel õp. L. Titova – 302
2.-3. tund keemia õp. E. Paabo – 217
majandusõpetus kell 11.15 koguneda ruumi 226 juures
teisipäev, 24. mai
4.-5. tund kirjandus õp. H. Tering - 105
5.tund vene keel õp. L. Titova – 302
5.-6. tund kirjandus õp. L. Tepp - 107
Eksamieelsetel konsultatsioonidel osalemine on kõigile abiturientidele kohustuslik. 
Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on vähe (geograafia, joonestamine ja usundiõpetus), palutakse õpilastel leppida aineõpetajatega konsultatsioonide ajad kokku individuaalselt.

•    12. klasside kirjalikud kordusarvestused toimuvad esmaspäeval, 23. mail kell 13.00-14.30 ruumis 105 bioloogia, filosoofia, füüsika, eesti keel 2. ja 3. kursus ja matemaatika 1. kursus (arvestuse viib läbi õp. Karin Soodla) ja teisipäeval, 24. mail kell 8.15-9.45 ruumis 144 eesti keele 1. kursus, keemia, matemaatika 7., 9., ja 11. kursus, muusika ja vene keel. Arvestuse viib läbi õp. Kristiina Punga.
Suuliste kordusarvestuste ja praktiliste tööde aeg tuleb õpilastel kokku leppida aineõpetajatega ning peab toimuma ajavahemikus 20.-25. maini.
•    25. mail kella 12.00ks panevad kõik aineõpetajad välja 12. klassi õpilaste kooliastmehinded.
•    Õppealajuhataja ootab hiljemalt 20. maiks koolieksami I osa punktivalikuid. Tabelid I osa punktidega on klassijuhatajate käes.

Koolieksamid

kolmapäeval, 25. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
ajalugu (kirjalik), vene keel (kirjalik) ja ühiskonnaõpetus (kirjalik).
reedel, 27. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
bioloogia (kirjalik), geograafia (kirjalik), inglise keel (kirjalik), joonestamine (kirjalik)
keemia (kirjalik), majandusõpetus (kirjalik) 
kolmapäeval, 1. juunil 
filosoofia (suuline) kell 9.00 ruumis 203
kirjandus (suuline, 12.d, 12.e) kell 9.00 ruumis 105
usundiõpetus (suuline) kell 10.30 ruumis 203
neljapäeval, 2. juunil 
informaatika (suuline) kell 9.00 ruumis 206
kirjandus (suuline, 12.a, 12.b ja 12.c) kell 12.30 ruumis 105
neljapäeval, 16. juunil kell 9.00 ruumis 141 uurimis- ja praktilise töö kaitsmine 

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 18.05
11.d I rühm 1. ja 2. tund füüsika töötuba TÜ Physicumis
II rühm 1. tund jääb ära, 2. tund kehaline kasvatus
teisipäev, 17.05
10.c    1. tund kunst õp. P. Beier – 225, 5. tund jääb ära
11.e    2. tund ajalugu õp. A. Pettai – 141
esmaspäev, 23.05
10.c    4. tund kunst õp. P. Beier – 203
5. tund keemia õp. E. Paabo – 217
10.d    4. tund    keemia õp. E. Paabo – 217
5. tund saksa keel õp. M. Matto – 204, prantsuse keele rühmal jääb tund ära
10.e    2. tund kirjandus õp. K. Soodla – 202
3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi - 203
11.c    ainetunde ei toimu, klassil on õppepäev Alam-Pedja looduskeskuses.
11.d    3. tund kirjandus õp. K. Soodla – 202
11.e    4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102, 5. tund jääb ära

Teated

•    Täna kell 16.00 algab auditooriumis selle õppeaasta viimane klassidevaheline mälumäng.
•    Teisipäeval, 17. mail kell 15.50 kutsub ajalooring kõiki mänguhuvilisi ruumi 141, kus Sander Kotkas ja Märten Aardevälja (11.c) tutvustavad enda tehtud mütoloogiateemalist lauamängu. Kõik on oodatud.
•    Teisipäeval, 17. mail kell 15.30 algab Dorpati konverentsikeskuses haridusosakonna juhataja Riho Raave vastuvõtt parimatele aineolümpiaadidel osalenutele ja nende juhatajatele.
•    Kolmapäeval, 18. mail on UPT-17 tööde esitamise tähtaeg neile 11. klasside õpilastele, kes soovivad oma uurimis- või praktilist tööd kaitsta juba sel kevadel.
•    Neljapäeval, 19. mail algab 10. klasside õpilastele spordipäev TÜ staadionil kell 10.00, 11. klasside õpilastele kell 12.00.
•    Reedel 20. mail kell 14.00 külastab kooli Riigikogu esimees Eiki Nestor.
•    23.-26. maini toimub HTGs kooliteatri nädal. Teatrinädala lõppsündmus ehk kooli teatriõhtu on aga reedel, 3. juunil kell 18.00 Tartu Uues teatris.

Olümpiaadid ja võistlused

•    7. mail saavutas Karl Martin Koppel (11.e) pranglimise MM-il Sloveenias viievõistluses noormeeste arvestuses (24 osalejat) 5. koha. Maret Sõmer (10.a) sai neidude arvestuses 23 võistleja seas 5. koha. Maailmameistrivõistlustel osalesid Eesti, Läti, Leedu, Ukraina ja Sloveenia noored pranglijad.
•    11. mail toimunud Eesti parim õpilasfirma 2016 võistlusel sai õpilasfirma Pürg (Jürgen Jürgenson, Johannes Vallikivi ja Aleksandra Isabel Pillmann (11.b) ning Karl-Erik Kirs TTG st) II koha.

Õpetajad

•    Õpetaja Saima Kaarna viibib 16.-17. mail õpilasvõistkonnaga võistluse „Noored Euroopa metsades“ finaalvõistlusel; õpetajad Erika Hunt ja Katrin Ojaveer osalevad riigieksamitööde parandajate koolitusel 20. mail; õpetaja H. Kiisel parandab matemaatika riigieksamitöid 23.-31. maini.
•    22.-28. maini on õpetajad T. Niitvägi-Hellamaa, Ülli Roostoja, Siim Oks, Erika Hunt ja Jaan Paaver seotud Erasmus+projekti üritustega.

Õpilased

•    Stiilinädala kõige osavõtlikum klass oli 10.a, kes saab ka kooli poolt auhinna. Korraldajad Rosemary Pree ja Maria Parusk tänavad kõiki osalejaid stiilse nädala eest!

Kooli hoolekogu

•    Kooli hoolekogu koosolek on 18. mail. Hoolekogus arutatakse kooli 2017.-2021. aasta arengukava, otsustatakse Mauruse stipendiumite väljaandmisega seonduv ning tehakse linnavalitsusele ettepanek HTG-s 2016/2017. õppeaasta koolivaheaegade kehtestamiseks.

Sport

•    30. aprillil toimusid Eesti meistrivõistlused jõutõstmises, kus Mihkel Ruut ja Henri Olak (mõlemad 10.d) saavutasid kumbki oma kaaluklassi noorte hulgas esimese koha ning meeste seas teise koha. Noorteklassis võideti võistkondlikult esikoht.
•    Tartumaa koolidevahelisel lamades surumise võistluse võitis nii oma kaaluklassis kui ka noorte absoluutarvestuses Mihkel Ruut (10.d). Henri Olak sai enda kaaluklassis teise koha ning Mark Aleksander Fischer (11.d) saavutas kolmanda koha. HTG võistkond sai esimese koha.
•    Tartu koolinoorte meistrivõistlustel valikorienteerumises saavutasid meie kooli võistlejad järgmised tulemused: 
neidude arvestuses I koht Kristel Kõivo (10.c), II koht Edith Pärnik (11.c), III koht Kaisa Rooba (10.c), 4. koht Kirke Maria Lepik (10.c) ja 5. koht Eneli Maranik (12.e); 
Noormeeste arvestuses I koht Hendrik Rull (12.c), II koht Georg Caius Kutsar (12.b), III koht Kiur Erik Eensaar (10.e), 4. koht Karl Tiit (12.b) ja 5. koht Andres Rõõm (10.a).
•    Alma Linnasprindi II etapil võitsid Georg Caius Kutsar ja Hendrik Rull I koha, Silvia Luup (12.c) ja Marilind Reemann (12.a) saavutasid II koha ja Kristel Kõivo, Kaisa Rooba (10.c) III koha. 
•    Kooli meistrivõistlustel petangis saavutas esimese koha Henrik Hansson (11.d), talle järgnesid Lauri Martin Rannu (11.b) ja Mark Aleksander Fischer (11.d).
•    Reedel, 20. mail kell 16.30 algab selle õppeaasta viimane õpetajate ja HTG saalihokivõistkonna vaheline võistlus.

Jalgrattaga liiklejad

•    Kõigil jalgrattaga koolis käijatel palutakse maja hoovis väga ettevaatlikult liikuda ja lukustada ratas selleks ettenähtud kohas. Kindlasti ei tohi jalgarattaid lukustada duširuumidesse ega kooli kööki viivate treppide käsipuude külge. 
Tuletame taas meelde, et kooli hoovis ei tohi jalgrattaga autode vahel sõita. Möödunud nädalal juhtus intsident, kus koolipäeva jooksul on jalgarattaga koolihoovis autode vahel sõitmisega ühte autot riivatud ning sellega on autole tekitatud värvikahjustusi ning peegel katki sõidetud. Kooli hoovis on salvestav videokaamera, mille salvestusi on võimalik ka tagantjärele vaadata. Olgem koolihoovis liigeldes kõik väga hoolsad!
 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31