Infoleht nr. 26 - 26.04.2016

doc   

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • huvijuhti ja õpetajat Uve Saart, kellele vilistlaskogu esimees Indrek Ilomets ja aseesimees Mart Orav andsid viimase koolikella aktusel üle vilistlaskogu õpetajapreemia.

Juhtkond tänab

 • õpetaja Saima Kaarnat, kelle SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele kirjutatud projektitaotlused „HTG õpilaste õppekäigud 2016/17. õppeaastal“ ja „HTG loodussuuna välipraktikumid 2017“ said positiivse vastuse;
 • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Siim Oksa viimase koolikella aktuse korraldamise eest.

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 27. aprillil on tundide ajad muudetud, õpetajad teatavad IV perioodi hinded.
Tundide ajad kolmapäeval, 27.04
1. tund 8.05-9.20
2. tund 9.30-10.45
I söögivahetund
3. tund 11.05-12.20
II söögivahetund
4. tund 12.50-14.05

IV perioodi hinnete teatamine
5. tund 14.30-15.45
Õpetajad ootavad õpilasi, et kirjutada IV perioodi hinded õpinguraamatutesse, järgmistes ruumides:
Tõnis Asson                           208
Marcus Hildebrandt               309
Erika Hunt                             221
Ülle Hüva                               136
Mari Jõgiste                            304
Toomas Jürgenstein                203
Saima Kaarna                         225
Liis Karo-Astover                  226
Ülle Keerberg                         220
Hele Kiisel                             135
Helen Köhler                          221
Raimond Lepiste                    202
Mall Matto                             204
Anneli Mägi                           206
Tiina Niitvägi-Hellamaa         108
Katrin Ojaveer                       312
Siim Oks                                213
Kerli Orav-Puurand                137
Eha Paabo                              217
Jaan Paaver                            214
Priit Parisoo                            228
Anneli Saarva                         228
Aimar Poom                           228
Andre Pettai                           141
Monika Piirimäe                     105
Tiina Pluum                            102
Kristiina Punga                      144
Helgi Pähno                           216
Madis Reemann                     212
Ülli Roostoja                          308
Aive Roots                             200
Külli Rootsi                            221
Martin Sauk                           227
Liisa Tepp                              107
Helgi Tering                           105
Ehtel Timak                            139
Ljubov Titova                        301
Olga Titova                            302
Õpetaja Ülle Seevri annab hinnete teatamise aja õpilastele teada pärast komandeeringust naasmist, õpetaja Karin Soodla teatab hinded neljapäeval, 28.04 pärast 2. ja 3. tundi ruumis 105.

 • 2. ja 3. mail 10.-11. klassidel tunniplaanilist õppetööd ei toimu.
 • IV perioodi järelarvestused toimuvad 10.‑16. maini, täpne ajagraafik ilmub 9. mai infolehes.

UPT-17

 • Esmaspäeval, 9. mail kell 8.00 algab UPT 17 juhendajaseminar, mis on kohustuslik kõigile 11. klassi õpilastele. Seminari toimumise koha saab teada juhendajalt.
 • Õpilastel, kes osalevad vabaaine tunnis, palutakse enne 9. maid leppida juhendajaga kokku uus kohtumisaeg. Samuti lepivad juhendatavatega uue aja kokku vabaainetundi andvad õpetajad: M. Hildebrandt, H. Pähno, huvijuht U. Saar ja psühholoog T. Ulst.
 • Viienda perioodi lõpus tuleb esitada töö mustand. Mustandi esitamise kohta tehakse märge matriklisse ning kantakse kuni 15 punkti õpilase UPT-17 kursusele Moodle’is. Õpilastel, kes soovivad oma tööd kaitsta juba sellel kevadel, tuleb töö esitada hiljemalt 18. mail. Palume jälgida uudiseid Moodle’i UPT-17 kursusel ja infolehes.

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 4. mai
Ruumis 312 toimub inglise keele suuline eksam, eksamikomisjoni kuuluvad õp. K. Ojaveer ja M. Hildebrandt. Ruum 309 on õppetööks suletud, ruumi 308 pääseb läbi õpilaste puhkeruumi.
10.a     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära, kooli kell 9.30
10.b     1. tund inglise keel õp. K. Rootsi – 105
2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti ja K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 102
10.c     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti ja K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 102
10.d     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti ja K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 102
10.e     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb ära, kooli kell 9.30
11.a     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti ja K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 102
11.b     3. tund inglise keel õp. K. Rootsi – 105, õp. M. Hildebrandti rühmal iseseisev töö õp. M. Matto – 203,
11.c     3. tund inglise keel õp. K. Rootsi – 105, õp. M. Hildebrandti rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 203
4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 102
11.d     3. tund inglise keel õp. H. Köhler – 202, õp. K. Rootsi – 105, õp. M. Hildebrandti rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 203
11.e     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti ja K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 102
LK2    5. tund jääb ära
neljapäev, 5. mai
Ruumis 312 toimub inglise keele suuline eksam, eksamikomisjoni kuuluvad õp. E. Hunt ja H. Köhler. Ruum 309 on õppetööks suletud, ruumi 308 pääseb läbi õpilaste puhkeruumi.
10.a     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 144, õp. H. Köhleri ja E. Hundi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 203
10.b     3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220, õp. K. Ojaveer – 144, õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
10.c     3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220, õp. K. Ojaveer – 144, õp. H. Köhleri ja E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
10.d     3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220, õp. K. Ojaveer – 144, õp. H. Köhleri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 227
10.e     1. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 144, õp. H. Köhleri ja E. Hundi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 203
11.a     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220, õp. H. Köhleri ja E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 227
11.b     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 227
11.c     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 227
11.d     2. tund inglise keel õp. H. Köhleri ja E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 227
11.e     4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220, õp. H. Köhleri ja E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 227
esmaspäev, 9. mai
10.d     4. tund saksa keel õp. A. Roots - 204
11.b     3. tund saksa keel õp. A. Roots – 204
11.c     2. tund saksa keel õp. A. Roots – 204
11.d     2. tund saksa keel õp. A. Roots – 204

Teated

 • Neljapäeval, 28. aprillil tähistame koolis Shakespeare’i päeva.
2. tunni ajal on 11bcd rühmadele auditooriumis Pilvi Rajamäe (TÜ) loeng.
3. tunni ajal alates kella 11.45st peab 10bcd rühmadele auditooriumis loengu Vanemuise teatri dramaturg Anu Tonts.
Võistlused
I söögivahetunnil (10.45-11.15) toimub paarisvõistlus koolimajas üles pandud tsitaatide allikate leidmiseks. Nutiseadmete kasutamine on lubatud, kirjutusvahend kaasa. Ühisstart kell 10.50 ruumis 136.
II söögivahetunnil (12.30-13.00) kantakse aulas inglise või eesti keeles ette Shakespeare’i monolooge ja sonette. Kuulajate vahel loositakse välja 5 auhinda!
Klassidevaheline võistlus Shakespeare Quiz Kahooti keskkonnas on auditooriumis: oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi igast klassist koos nutiseadmega. I auhind on tervele klassile!
Autasustamised toimuvad kohe pärast 4. tundi aatriumis.
 • Reedel, 29. aprillil algab kell 16.00 auditooriumis tulevastele treffneristidele Hugo vaimu päev.
 • Õpilaste puhkeruum on 10. ja 11. klassi õpilaste jaoks suletud 4.-10. maini, kuna ruumides 308, 309 ja 312 toimub inglise keele suuline eksam.
 • Olete kõik oodatud kooli kevadkontserdile reedel, 6. mail kell 18.00 TÜ aulas.
 • Kevadkontserdi peaproovid toimuvad TÜ aulas teisipäeval, 3. mail järgmistel kellaaegadel:
16.00-16.30 Treffoonika
16.30-18.00 Anima
18.00-20.00 Tantsutallad
 • Esmaspäeval, 9. mail pildistatakse 11. klasse Jaani kiriku ees järgmistel kellaaegadel:
10.40 - 11.a
10.45 - 11.b
10.50 - 11.c
10.55 - 11.d
11.00 - 11.e
 • Järgmine infoleht ilmub 9. mail.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 16. aprillil Viimsis toimunud Eesti koolinoorte XIII mälumängumeistrivõistluste finaalis jäi 12.e klassi võistkond koosseisus Priit Lehis, Joosep Lauk, Robert Varik ja Kaarel Viljaste 33 tiimi seas jagama 5.-6. kohta Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumiga. Neid edestas 10. klasside võistkond, kes saavutas finaalis IV koha. Võistkonda kuulusid Kadri Jürissaar (10.a), Madis Steinberg (10.a), Arle-Martin Kuura (10.a), Margus Paaliste (10d).
 • 17. märtsil toimus matemaatikavõistlus Känguru, mille tulemused on nüüd selgunud. Meie parimad:
JUUNIORID (2327 osavõtjat)
7. Kati Iher 10.b
11. Külli Kangro 10.a
14. Loona Volke 10.b
19. Joosep Kaimre 10.b
25. Katre Reinart 10.a
STUDENT (1034 osavõtjat)
3. Mirjam Iher 12.b
5. Anton Konovalov 12.a
8. Rasmus Jaagant 11.a
8. Kristian Alex Laherand 11.a
16. Eva-Maria Tõnson 11.b
22. Aaro Abolkaln 12.b
 • Rosemary Pree (12.d) võitis Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud võrdse palga päeva kirjanduskonkursi.
 • Lingvistikaolümpiaadi lõppvoorus olid meie kooli õpilased väga tublid: 39 osalejast olid 7 treffneristid ja parimad tulemused:
2. Eva-Maria Tõnson (11.a);
6. Loona Volke (10.b).
 • Suvisesse lingvistikalaagrisse on meie koolist kutsutud Eva-Maria Tõnson, Loona Volke ja Elo Maria Pauman (11.b). Sel aastal Indias toimuval rahvusvahelisel lingvistikaolümpiaadil osaleb Eesti võistkonnas ka Eva-Maria Tõnson.
 • Meie kooli õpilasfirma Pürg (Bison) on jõudnud Eesti suurimal äriideede konkursil Ajujaht seitsme parema hulka.

Konkursid

 • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut on välja kuulutanud videokonkursi „Kui ma oleksin õpetaja...“, mille peaauhinnaks on GoPro Hero HD seikluskaamera. Tööde esitamise tähtaeg on 16. mai, täpsem info: www.ht.ut.
 • SOS Lasteküla ja XIII noorte laulu- ja tantsupidu kutsub osalema joonistusvõistlusel „Mina jään“. Töid oodatakse 1. juunini, täpsem info: http://2017.laulupidu.ee/.

Õpetajad

 • Õpetaja Ülle Seevri viibib õpilastega NordPlus projekti üritustel Kalmaris 25.-28.04 ja õpetaja Mall Matto koos õpilastega Erasmus+ projekti üritustel Saksamaal 7.- 13.05.
 • Arendusjuht Aare Ristikivi on Kõrgõstanis koolitusel 25.-29.04., õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer osalevad haridusosakonna kevadseminaril 28.-29.04.
 • 5. mail kell 14.30 algab õppenõukogu, kus otsustatakse 12. klassi õpilaste kordusarvestustele lubamine.
 • 11.c klass ja klassijuhataja Kerli Orav‑Puurand ning õpetaja Ljubov Titova viibivad õppekäigul Peterburi 30.04.-2.05.
 • Raamatukoguhoidja Ave Rikas andis viimase koolikella päeval Hea Kolleegi taldriku edasi õpetaja Tiina Pluumile. Õnnitleme!

Õpilased

 • 18. aprillil käis 10.a klass õppereisil Tallinna. Külastati Patarei Merekindlust ja jalutati rõõmsameelse giidiga Tallinna vanalinnas. Õhtul nauditi Tallinna Linnateatri etendust „Igatsus“.
 • 10.e klass koos klassijuhataja O. Titovaga on reedel, 29. aprillil õppekäigul Tallinnas.

Sport

 • Tartumaa Spordiliidu korraldatud 15. jüriöö teatejooksu võitis nii üld-, kui gümnaasiumide arvestuses meie kooli võistkond. HTG-d esindasid Silvia Luup (12.c), Marilind Reemann (12.a), Hendrik Rull (12.c), Georg Caius Kutsar (12.b) ja Karl Tiit (12.b).
 • Tartu gümnaasiumide meistrivõistlustel  võrkpallis saavutas meie kooli naiskond II koha. Võistkonnas mängisid Carlotta Põdra, Eva Johanna Lepikov (12.d), Agete Eksi (11.c), Maia Pruuli, Kerli Semjonov (11.e), Greete Hollas (10d) ja Nora Nurme (10.c).
 • Klassidevahelise jalgpalliturniiri (kuhu registreerusid kõik klassid!) võitis 10.b klass, järgnesid 11.a ning 10.d. Eriauhinnad:
parim väravalööja: Mirko Nõmmsalu (10.b)
parim meesmängija: Siim Mällo (10.d)
parim naismängija: Kätlin Regiina Kirjanen (11.a) parim väravavaht: Rudolf Stenar Saluoks (10.b) alagruppi jäänud säraja: Markus Haug (11.c)
 • Kooli maleturniiri võitis Tamor Haabmets (11.b) Ander Tiisleri (10.d) ja Verner Sääse (11.a) ees.
 • 10. mail toimub kooli petangivõistlus. Kogunemine kell 16.00 Kalevipoja kuju juures. Eelregistreerimine kuni 6. maini õpetaja Aimar Poomi juures.

Söökla teated

 • Maikuus on söökla avatud 10.30-14.30.
  10. ja 11. klasside õpilastel palutakse mai- ja juunikuu (4.05-7.06) toiduraha maksta ülekandega hiljemalt 27. aprilliks.
 • Mai- ja juunikuu koolitoidu maksumus:
   - kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (4.mai-7. juuni):
  ​*tava- ja taimetoit 24 päeva x 0.58 eurot = 13.92 eurot, poisteports 24 päeva x 1.02 eurot = 24.48 eurot;
   - kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (4.-31. mai)
  *tava- ja taimetoit 19 päeva x 0.58 eurot = 11.02 eurot, poisteports 19 päeva x 1.02 eurot = 19.38 eurot.
 • Toitlustamist ei toimu 2., 3. Ja 19. mail.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 28. ja 29. aprillil.

  
Maagilist volbripäeva kogu kooliperele!

 

Abiturientidele

 • Teisipäeval, 3. mail toimub inglise keele kirjalik riigieksam. Koolimaja on avatud üksnes eksamit sooritavatele õpilastele ning kooli töötajatele.
 • Inglise keele suuline osa viiakse läbi  kolmapäeval, 4. mail; neljapäeval, 5. mail; reedel, 6. mail ja teisipäeval, 10. mail ruumides 308, 309 ja 312. Täpsed eksamiajad on teatavaks tehtud infostendil. Eksaminandidel palutakse kohal olla 10 minutit enne temale määratud eksamiaega. Õpilaste puhkeruum on 10. ja 11. klassi õpilaste jaoks nendel päevadel suletud.
 • 5. mail kell 14.30 algab õppenõukogu, kus otsustatakse 12. klassi õpilaste kordusarvestustele lubamine. Avalduste esitamise viimane päev on 4. mai.
 • Järgmine klassijuhatajate infominutid, millel osalemine on kõigile abiturientidele kohustuslik, toimub 16. mail.
 •      kell 14.05 – 14.30 klassijuhataja K. Punga infominutid – 139
  12.b     kell 14.30 klassijuhataja A. Saarva infominutid – 135
 1.      kell 12.30 klassijuhataja E. Paabo infominutid – 217
 2. kell 14.05 klassijuhataja M. Matto infominutid – 105
 3.      12.30 klassijuhataja H. Köhleri infominutid – 221

 

 • Koolieksamid
ajalugu (kirjalik) - kolmapäeval, 25. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
bioloogia (kirjalik) - reedel, 27. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
filosoofia (suuline) – kolmapäeval, 1. juunil kell 9.00 ruumis 203
geograafia (kirjalik) - reedel, 27. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
informaatika (suuline) – neljapäeval, 2. juunil kell 9.00 ruumis 206
inglise keel (kirjalik) - reedel, 27. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
joonestamine (kirjalik) - reedel, 27. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
keemia (kirjalik) - reedel, 27. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
kirjandus (suuline, 12.a, 12.b ja 12.c) – neljapäeval, 2. juunil kell 12.30 ruumis 105
kirjandus (suuline, 12.d, 12.e) ) – kolmapäeval, 1. juunil kell 9.00 ruumis 105
kunst (kirjalik) - reedel, 27. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
majandusõpetus (kirjalik) - reedel, 27. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
usundiõpetus (suuline) – kolmapäeval, 1. juunil kell 10.30 ruumis 203
uurimis- ja praktilise töö kaitsmine - 16. juunil kell 9.00 ruumis 141
vene keel (kirjalik) - kolmapäeval, 25. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221
ühiskonnaõpetus (kirjalik) - kolmapäeval, 25. mail kell 9.00-11.15 ruumis 221

 

 • Matemaatika riigieksami konsultatsioonid 28. aprillist – 18. maini:
esmaspäev, 9. ja 16. mai
12.a     4.-5. tund kell 12.50 – 15.50 matemaatika õp. E. Timak – 139
12.c     1. tund kell 8.00 – 9.30 matemaatika õp. E. Timak – 139
teisipäev, 10. ja 17. mai
12.b     5.-6. tund kell 14.25 – 16.50 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.c 3.-4. tund kell 11.15 – 14.15 matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d     1.-2. tund kell 8.05 – 10.45 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.e     3. tund kell 11.15 – 12.30 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
kolmapäev, 4., 11. ja 18. mai
12.e 3.-4. tund kell 11.15 – 14.15 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
neljapäev, 28. aprill, 5. ja 12. mai
12.a     2.-3. tund kell 9.30 – 12.30 matemaatika õp. E. Timak – 139
12.d     2.-3. tund kell 9.30 – 12.30 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
reede, 29. aprill, 6. ja 13. mai
12.b 3.-4. tund kell 11.15 – 14.15 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.c     3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 203
12.e     2. tund kell 9.30 – 10.45 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
 • Koolieksamite konsultatsioonid
kolmapäev, 4. mai
1.tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
5.tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
neljapäev, 5. mai
1.tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
1.tund ajalugu õp. A. Pettai – 102
reede, 6. mai
2. tund informaatika õp. A. Mägi - 206
esmaspäev, 9. mai
1.tund vene keel õp. L. Titova – 302
teisipäev, 10. mai
3.-4. tund kirjandus õp. L. Tepp - 107
4.-5. tund kirjandus õp. H. Tering - 105
5.tund vene keel õp. L. Titova – 302
kolmapäev, 11. mai
1.tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
3.-4. tund majandusõpetus õp. Ü. Seevri – 139
3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
neljapäev, 12. mai
1.tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
1.tund ajalugu õp. A. Pettai – 102
4.-5.tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
reede, 13. mai
2. tund informaatika õp. A. Mägi - 206
esmaspäev, 16. mai
1.tund vene keel õp. L. Titova – 302
teisipäev, 17. mai
3.-4. tund kirjandus õp. L. Tepp – 107
4.-5. tund kirjandus õp. H. Tering - 105
5.tund vene keel õp. L. Titova – 302
5.tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
kolmapäev, 18. mai
3.-4. tund majandusõpetus õp. Ü. Seevri – 139
reede, 20. mai
2. tund informaatika õp. A. Mägi – 206
reede, 27. mai
2. tund informaatika õp. A. Mägi – 206
 • Keemia eksamiks valmistutakse üldistava keemia kursuse jooksul. Tunnid toimuvad ruumis 217 esmaspäeviti 2. tund, alates 9. maist ka 3. tund, kolmapäeviti 2. tund ning reedeti 1. tund.
 • Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on vähe (füüsika, geograafia, joonestamine, kunst ja usundiõpetus), palutakse aineõpetajatel leppida õpilastega konsultatsioonide ajad kokku individuaalselt.

Söökla teated abiturientidele

 • Maikuus on söökla avatud 10.30-14.30.
 • Abiturient saab maikuus kantseleist 8 poisteportsu talongi või 10 tava- või taimetoidutalongi. Eelneva nädala reedeks tuleb teha otsus, millistel päevadel süüa soovitakse, ja võtta kantseleist kuupäevalised talongid. 29. aprilliks, 6., 13., 20. maiks peab olema selge järgmise nädala toidutalongide vajadus. Nende talongidega saab süüa talongile märgitud päeval ja juurde maksma ei pea. Kui mingil põhjusel (haigus, konsultatsiooniaja muutus või muu mõjuv põhjus) ei saa õpilane talongile märgitud päeval sööma minna, on võimalik ka järgmisel või eelmisel päeval sööklas süüa, kuid siis peab talongi andma söökla kassasse.

 
 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31