Videokonkurss „Kui ma oleksin õpetaja …”

Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi videokonkursi „Kui ma oleksin õpetaja…” eesmärk on ergutada gümnaasiumiõpilasi proovima õpetajaametit ning andma tehtud tööle professionaalset tagasisidet. Konkursi peaauhind on GoPro Hero HD seikluskaamera.

Konkursitööna oodatakse 3–5-minutilist videoklippi, mis näitaks õpetamisprotsessi. Õpetatava aine, klassi ja tunniosa (sissejuhatus, uue materjali esitlus, kinnistamine) saab osaleja ise valida.

Samuti on osaleja enda otsustada, kas ta õpetab konkreetseid õpilasi klassiruumis või huvilisi videokaamera taga. Kindlasti võiks küsida abi ja nõu ka mõnelt õpetajalt.

Valmis videoklipp tuleb hiljemalt 16. maiks üles laadida Youtube´i keskkonda ning saata link koos nime, kooli ja klassiga aadressile tuuli.hiiesalu@ut.ee.

Laekunud töid hindab žürii ning välja valitakse ka rahva lemmik. Konkursi tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse üle 30. mail pidulikul lõpuüritusel.

Kuna õpetamine on paras seiklus, siis on konkursi peaauhinnaks GoPro Hero HD seikluskaamera, lisaks jagatakse välja ka eriauhindu.

Kuidas konkursil osaleda?

 • Mõtle välja, mida tahad õpetada. Küsi nõu õpetajalt ja valmista ette üks tunniosa (sissejuhatus, teema õpetamine, kinnistamine …).
 • Filmi õpetamisprotsess üles videoklipina, mille pikkus on 3-5 minutit. Kas õpetad päris õpilasi klassis (sel juhul on kindlasti vajalik nende nõusolek) või õpilasi videokaamera taga, on Sinu otsustada.
 • Lae video üles Youtube´i keskkonda ja saada video link koos nime, kooli ja klassiga hiljemalt 16. mail aadressil tuuli.hiiesalu@gmail.com


Videokonkursi “Kui ma oleksin õpetaja ... “ reeglid:

 1. Videokonkursi korraldab TÜ haridusteaduste instituut.
 2. Videokonkurss toimub vahemikus 19. aprill - 16. mai 2016. Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud nendes reeglites. Kõik korraldaja otsused ideekonkursi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile osalejatele kohustuslikud.
 3. Videokonkursil saavad osaleda kõik Eesti gümnaasiumiklassides õppivad õpilased. Konkursil osalemisega nõustub osaleja konkursi reeglitega. Korraldajal on õigus jätta vastu võtmata videod, mis on ebatsensuursed, Tartu Ülikooli kuvandit kahjustavad, solvavad või muul moel ebasobivad.
 4. Konkursil osalemiseks tuleb esitada kolme kuni viie minuti pikkune videoklipp, kus midagi õpetatakse. Kas õpetatakse päris õpilasi klassis või õpilasi videokaamera taga, on osaleja otsustada.
 5. Konkursi võitja valib välja TÜ haridusteaduste instituudi moodustatud žürii, kelle otsus on lõplik ega kuulu muutmisele. Ühtlasi valitakse rahvahääletusel TÜ haridusteaduste instituudi Facebook´i lehel välja rahva lemmik. Facebook´i üleslaetava video puhul on vajalik kõigi videos esinevate inimeste nõusolek.
 6. Rahvahääletus lõpeb 30. mail 2016. Samal päeval kuulutab ka žürii pidulikul kokkuvõtval üritusel välja oma otsuse. Žürii poolt parimateks tunnistatud videod pannakse autori loal inspiratsiooniks üles TÜ haridusteaduste instituudi kodulehele.
 7. Žürii poolt valitud videokonkursi võitja saab auhinnaks seikluskaamera GoPro Hero HD. Lisaks antakse välja eriauhinnad, sealhulgas ka rahva lemmikule.
 8. Korraldajal on õigus teha muudatusi videokonkursi ajakavas.
 9. Korraldajal on ühepoolne õigus videokonkurss vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel katkestada. Vastaval juhul antakse sellest kohe teada veebilehel www.ht.ut.ee.
Uuendatud: 22/04/2016