Infoleht nr. 25 18.04.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Eha Paabot, Monika Piirimäed, Kerli Orav-Puuranda, Tiina Pluumi, Madis Reemanni, Ülle Seevrit, Karin Soodalt, Liisa Teppi ning vilistlasi Erki Enkvisti, Mihkel Kreed ja Darja Lavõginat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • V perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
10.a - 221        11.a - 136
10.b - 107       11.b - 227
10.c - 217        11.c - 102
10.d - 203       11.d - 213
10.e - 141        11.e - 202
 • I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.d, 11.b ja 11.c klassi õpilased ja II vahetunnil (pärast 3. tundi) 10.a, 10.b, 10.c, 10.e, 11.a, 11.d ja 11.e klassi õpilased.
 • V perioodi vabaainete kursused
- etiketiõpetus 2 (IÕ2) huvijuht U. Saar – 221
- ladina keel 2 õp. M. Hildebrandt – 220
- psühholoogia (IÕ4) psühholoog T. Ulst - 105
- keemia 4 (humanitaarsuuna 11. ja 12. klassi õpilastele) õp. H. Pähno - 217
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00-9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25-15.40 (5. tund).
 • joonestamine 2 õp. R. Lepiste - 202
Tunnid toimuvad kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 14.25-15.40 (5. tund).
 • V perioodi õnnetunnid on 13. mail (45 min), 16. mail (90 min, järelarvestused), 20. mail (90 min) ja 27. mail (90 min).
 • Esmaspäeval, 25. aprillil kell 10.00 algab eesti keele riigieksam. 10.-11. klasside õpilastel on e‑õppepäev. Kooli sellel päeval tulema ei pea, kuid igal õpilasel on vajalik ligipääs arvutile ja internetile. Kellel seda võimalust ei ole, saab kasutada HTG kolmanda korruse arvutiklassi (arvutiklass on avatud kell 8.15-14.00) e- kursuse aadress: http://net.htg.tartu.ee/moodle/course/view.php?id=163
 • Teisipäeval, 26. aprillil on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid 10.-11. klassidele ja ilmub infoleht. Tundide ajad 26. aprillil:
1. tund  8.05-9.20
2. tund 9.30-10.45
klassijuhataja infominutid
I söögivahetund
3. tund 11.25-12.40
II söögivahetund
4. tund 13.10-14.25
5. tund 14.30-15.45

Klassijuhataja infominutid toimuvad pärast 2. tundi (kell 10.45-11.05) ruumides

10.a - 136        11.a - 102
10.b - 213       11.b - 144
10.c - 139        11.c - 227
10.d - 107       11.d - 217
10.e - 203        11.e - 225
 • 11. klasside õpilaste seas viiakse V perioodi esimesel nädalal läbi SA Innove uuringute ja arenduskeskuse küsitlus, mis on koolidele kohustuslik. Kuna nimetatud küsimustiku täitmine võtab aega 15-20 minutit, toimub kohe ka koolipoolne iga-aastane küsitlus koolirahulolu kohta.
Küsitluse viib läbi arendusjuht Aare Ristikivi III korruse arvutiklassis (303):
11.a – neljapäeval, (21.04) 4. tunni ajal
11.b – esmaspäeval, (18.04) 5. tunni ajal
11.c – teisipäeval, (19.04) 2. tunni ajal
11.d – teisipäeval, (19.04) 5. tunni ajal
11.e – teisipäeval, (19.04) 3. tunni ajal

Abiturientidele

 • V perioodil toimuvad riigieksamiteks ettevalmistavate kursuste tunnid ja koolieksami konsultatsioonid, millest on kõigil eksamit sooritavatel abiturientidel kohustus osa võtta.
 • Lõunatada saavad V perioodil abituriendid neile sobival vahetunnil söökla lahtioleku aegadel.
 • Järgmised klassijuhatajate infominutid, millest osa võtmine on kõigile abiturientidele kohustuslik, toimuvad 16. mail.
 • 12. klasside tunniplaan uuendatakse 26. aprillil.
 12. klasside tunniplaan 18.-27. aprillini
esmaspäev, 18. aprill
12.a     3. tund 11.05-12.20    matemaatika õp. E. Timak - 139
4. tund 12.50-14.05    matemaatika õp. E. Timak – 139
14.05-14.30 klassijuhataja K. Punga infominutid – 144
5. tund 14.35-15.50    eesti keel õp. L. Tepp - 107
12.b     4. tund 12.50-14.05    eesti keel õp. T. Pluum - 102
14.05-14.30 klassijuhataja A. Saarva infominutid – 135
12.c     1. tund 8.00-9.15        matemaatika õp. E. Timak – 139
2. tund 9.20-10.35      matemaatika õp. E. Timak – 139
3. tund 11.05-12.20    eesti keel õp. L. Tepp – 107
12.20-12.45 klassijuhataja E. Paabo infominutid – 217
12.d     14.05-14.30 klassijuhataja M. Matto infominutid – 105
5. tund 14.35-15.50    eesti keel õp. H. Tering - 105
12.e     4. tund 12.50-14.05    eesti keel õp. H. Tering - 105
14.05-14.30 klassijuhataja H. Köhleri infominutid – 225
teisipäev, 19. aprill
12.a     4. tund 13.00-14.15    eesti keel õp. L. Tepp – 107
5. tund 14.25-15.40 inglise keel õp. M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 204, õp. K. Ojaveer – 312
12.b     3. tund 11.15-12.30 eesti keel õp. T. Pluum – 102
4. tund 13.00-14.15 inglise keel õp. M. Hildebrandt – 225, õp. E. Hunt – 144, õp. H. Köhler – 204, õp. K. Ojaveer – 312, õp. Ü. Roostoja – 308, õp. K. Rootsi – 309
5. tund 14.25-15.40 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
6. tund 15.45-17.00 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.c     3. tund 11.15-12.30 eesti keel õp. L. Tepp – 107
4. tund 13.00-14.15 inglise keel M. Hildebrandt – 225, õp. E. Hunt – 144, õp. H. Köhler – 204, õp. K. Ojaveer – 312, õp. Ü. Roostoja – 308, õp. K. Rootsi – 309
5. tund 14.25-15.40 matemaatika õp. E. Timak – 139
6. tund 15.45-17.00 matemaatika õp. E. Timak – 139
12.d     1. tund 8.05-9.20 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
2. tund 9.30-10.45 matemaatika õp. H. Kiisel - 135
3. tund 11.15-12.30 eesti keel õp. H. Tering – 105
4. tund 13.00-14.15 inglise keel M. Hildebrandt – 225, õp. E. Hunt – 144, õp. H. Köhler – 204, õp. K. Ojaveer – 312, õp. Ü. Roostoja – 308, õp. K. Rootsi – 309
12.e     2. tund 9.30-10.45 eesti keel õp. H. Tering – 105
3. tund 11.15-12.30 matemaatika õp. H. Kiisel - 135
5. tund 14.25-15.40 inglise keel M. Hildebrandt – 309, õp. E. Hunt – 308, õp. H. Köhler – 204, õp. K. Ojaveer – 312
kolmapäev, 20. aprill
12.e     3. tund 11.15-12.30 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
4. tund 13.00-14.15 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
neljapäev, 21. aprill
12.a     2. tund 9.30-10.45 matemaatika õp. E. Timak - 139
3. tund 11.15-12.30 matemaatika õp. E. Timak - 139
12.d     2. tund 9.30-10.45 matemaatika õp. H. Kiisel - 135
3. tund 11.15-12.30 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
Õpetaja Aare Ristikivi kannab ÜÕ2 kursuse hinded õpinguraamatutesse 21. aprillil ruumis 221. 12.a – kell 9.00, 12.c – kell 10.45 ja 12.e – kell 11.15. Samas on võimalus tutvuda arvestustöödega.
Kella 10.00-14.00ni on abiturientidel lapsepõlve meenutavateks mängudeks kasutada kooli võimla.
teisipäev, 26. aprill
12.a     4. tund 13.00-14.15 inglise keel õp. M. Hildebrandt – 225, õp. E. Hunt – 144, õp. H. Köhler – 204, õp. K. Ojaveer – 312
12.b     3. tund 11.15-12.30 inglise keel õp. M. Hildebrandt – 225, õp. E. Hunt – 102, õp. H. Köhler – 105, õp. K. Ojaveer – 312, õp. Ü. Roostoja – 308, õp. K. Rootsi – 309
5. tund 14.25-15.40 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
6. tund 15.45-17.00 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.c     3. tund 11.15-12.30 inglise keel õp. M. Hildebrandt – 225, õp. E. Hunt – 102, õp. H. Köhler – 105, õp. K. Ojaveer – 312, õp. Ü. Roostoja – 308, õp. K. Rootsi – 309
4. tund 13.00-14.15 matemaatika õp. E. Timak – 139
5. tund 14.25-15.40 matemaatika õp. E. Timak – 139
12.d     1. tund 8.05-9.20 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
2. tund 9.30-10.45 matemaatika õp. H. Kiisel - 135
3. tund 11.15-12.30 inglise keel õp. M. Hildebrandt – 225, õp. E. Hunt – 102, õp. H. Köhler – 105, õp. K. Ojaveer – 312, õp. Ü. Roostoja – 308, õp. K. Rootsi – 309
12.e     3. tund 11.15-12.30 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
4. tund 13.00-14.15 inglise keel õp. M. Hildebrandt – 225, õp. E. Hunt – 144, õp. H. Köhler – 204, õp. K. Ojaveer – 312
 
kolmapäev, 27. aprill
12.e     3. tund 11.15-12.30 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
4. tund 13.00-14.15 matemaatika õp. H. Kiisel – 135
 
Üldistav keemia (12. klassi õpilastele) õp. E. Paabo            - 217
Tunnid toimuvad esmaspäeviti 9.20-10.35 (2. tund), kolmapäeviti 9.30-10.45 (2. tund) ja reedeti kell 8.05- 9.20 (1. tund).
Pärast inglise keele riigieksamit võivad üldistava keemia tundide ajad muutuda.
Üldistav keemia kursuse (KEv5) eesmärk on siduda erinevatel keemiakursustel käsitletud teemad ühtseks tervikuks, anda juhiseid kooli lõpueksamiks ja kõrgkooli sisseastumiseksamiks valmistumisel. Kursus sobib ka lõpuklasside õpilastele, kes oma edasistes õpingutes vajavad süsteemseid keemiaalaseid teadmisi.
 
Õppealajuhataja ootab
 • 20. aprilliks andmeid õpilaste kohta, kes soovivad saada koopia eesti keele riigieksami tekstiloome ja inglise keele riigieksami kirjutamisosast. Hilisemaid soove ei ole võimalik arvestada. Tabelid soovide märkimiseks on klassijuhataja käes.
 • avaldusi kordusarvestustele lubamiseks hiljemalt 4. mail. Blanketi, millele tuleb võtta aineõpetaja nõusolek ja allkiri, saab kantseleist. Pärast 4. maid laekuvaid avaldusi ei ole võimalik rahuldada, sest õppenõukogu koguneb otsuste tegemiseks 5. mail.
 • koolieksami I osa punktide valikut hiljemalt 20. maiks. Oma tulemusi saab märkida 16. mai klassijuhataja infominutites, sest siis on lõplik punktitabel klassijuhataja käes.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäeval, 18.04
10.a     tunde ei toimu, klass on õppekäigul Tallinnas
11.a     5. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
reede, 22.04
10.b     2. tund kogu klassil informaatika õp. A. Mägi – 303
4. tund kirjandus õp. L. Tepp – 107
reede, 29.04
11.d     4. tund füüsika õp. J. Paaver – 213
11.e     4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. Poom – 228

Teated

 • Alates tänasest, 18. aprillist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.
 • Teisipäeval, 19. aprillil pildistatakse aatriumis 10. klasse:
kell 10.50 - 10.a
kell 10.55 - 10.b
kell 11.00 - 10.c
kell 11.05 - 10.d
kell 11.10 - 10.e
 • Teisipäeval, 19. aprillil kell 15.50 ootab ajalooring kõiki huvilisi ruumis 141 kuulama Kersti Lusti ettekannet „Ühe matsisoost tõusiku edulugu 19. sajandil“.
 • Kolmapäeval, 20. aprillil ootavad 12.e klassi õpilased kell 16.00 auditooriumisse kuni neljaliikmelisi võistkondi osalema ühiskonnateemalisel mälumängul.
 • Kolmapäeval, 20. aprillil kell 14.30 toimub ruumis 204 selle õppeaasta viimane klassivanemate ümarlaud, kuhu on oodatud kõik klassivanemad ja õpilaskogu liikmed.
 • Neljapäeval, 21.04 kell 9.30 annab auditooriumis rahvusvahelise inglise keele võistluse BEST in English esindaja üle sertifikaadid ja auhinnad järgmistele õpilastele:
  Andre-Loit Valli (11.b), Liisa Sonn (10.a), Martin Posselt Munck (11.b), Eva Lea Jääger (11.a), Arnold Veltmann (10.b) ja Michal Jatsa (11.e). Neil õpilastel palutakse kindlasti kohal olla. Pärast sertifikaatide üleandmist räägib esindaja erinevatest ingliskeelsetest programmidest. Kutsutud on 11bcd õpilased.
 • Reedel, 22. aprillil toimub abiturientidele viimase koolikella aktus. Riietus on sel päeval must-valge.
Tundide ajad:
1. tund 08.00 - 09.00
2. tund 09.10 - 10.10
10.10 – 10.40 söömine
3. tund 10.40 - 11.40
4. tund 11.50 - 12.50
 • Abiturientidel palutakse kooli tulla kell 12.00. Lemmikõpetajate akadeemilised tunnid on järgmistes klassiruumides:
12.a     õp Ehtel Timak - 144
12.b     õp Madis Reemann -135
12.c     õp Toomas Jürgenstein - 217
12.d     õp Andre Pettai - 203
12.e     õp Priidu Beier - 107
 • Viimase koolikella aktus algab kell 13.00 aulas. Aktuse korraldab 11.a klass.
  Lipuvalve proov 12.a ja 11.a klassi õpilastega toimub teisipäeval, 19. aprillil kell 12.30 aulas.
 • Alates tänasest on teisel korrusel üleval 2014. aasta vilistlase Kaisa Põhako isikunäitus „365“. Näitusel on esitletud valik pilte eelmise aasta fotoprojektist, mille ajal autor pildistas iga päev kogu aasta jooksul. Vaata ja naudi!
 • 21. aprillil möödub 200 aastat inglise naiskirjaniku Charlotte Bronte sünnist, kes on kirjanduslukku jäänud eelkõige romaaniga „Jane Eyre“. Kirjaniku 200. sünnipäeva tähistamiseks on inglise keele rühma õpilased (10.b,c,d) koostanud ja I korrusele üles pannud näituse Charlotte Bronte elust ja loomingust. Kooli raamatukogus saab lähemalt tutvuda tema raamatutega.
 • Kooli vilistlaskogu on kuulutanud välja Mauruse stipendiumikonkursi. Konkursi-kuulutus on kooli kodulehel, konkursile saab esitada stipendiumitaotlusi 2. maini.

 

Olümpiaadid ja võistlused

 • 9. aprillil toimunud majandusolümpiaadi lõppvoorus sai Karel Räppo (11.a) III järgu diplomi.
 • Pranglimise Eesti meistrivõistlustel saavutas Karl Martin Koppel (11.e) viievõistluses noormeeste arvestuses II koha. Maret Sõmer (10.a) saavutas neidude arvestuses III koha. Mõlemad arvati Eesti koondisesse maailmameistrivõistlustele Sloveenias.
 • Rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi (IBO) Eesti 4-liikmelisse võistkonda on arvatud Maris Sala (12c).
 • Rahvusvahelise võistluse „Noored Euroopa metsades 2016“ kaks etappi on edukalt läbinud meie kooli kolm võistkonda (osales 101 võistkonda) ja pääsenud Eesti finaali. Võistkondadesse kuuluvad Kristin Saan, Hebo Rahmann ja Anni Miller (11.c); Karl Robert Kuum, Age Kannumäe ja Mari Paberit (10.c) ning Martti Vanker, Madis Reemann ja Herman Rull (10.c).
 • 28. märtsist kuni 1. aprillini toimus Teaduskoolis keemia treeninglaager ja valikvõistlused, kus osalesid Anton Konovalov (12.a), Eva-Maria Tõnson (11.b), Kerli Tali (11.a) ja Joosep Kaimre (10.b). Valikvõistlustel saavutasid Eva-Maria Tõnson 3. ja Anton Konovalov 4. koha.
 • 8.-10. aprillini 2016 toimus Tartus Balti keemiaolümpiaad, kus Anton Konovalov (12.a) saavutas 3. koha ning arvati Eesti võistkonda 42. rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil Gruusias.
 • 10. aprillil toimus Tartus Physicumis XII astronoomia lahtine võistlus (19 osalejat). 
  5. koht Jonatan Kalmus (12.b) 8. koht Eva-Maria Tõnson (11.b)
 • 9. aprillil toimunud üleriigilisel füüsikaolümpiaadil (58 osalejat) saavutas Jonatan Kalmus (12.b) 5. koha, teda autasustati II järgu diplomi ja TTÜ stipendiumiga. Loona Volket (10.b) autasustati diplomiga, Rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkonna kandidaatideks arvati Jonatan Kalmus ja Eva-Maria Tõnson.
 • Tartu linna õigekirjaolümpiaadil olid meie parimad:
10. klass (24 osavõtjat)
1. Eliis Simson (10.a)
2. Kirke Maria Lepik (10.c)
3. Katre Uibo (10.a)
6. Triin Mirjam Tark (10.b)
9. Marta Napa (10.e)
11. klass (26 osalejat)
1. Ilona Toikka (11.b)
2. Liisa Kübarsepp (11.c)
6. Carolin Karo (11.d)
7.-9. Helen Helmet (11.a)
10. Sigrid Pedaja (11.e)
12. klass (28 osalejat)
2. Helga Paulson (12.c)
3. Lauriine Kalajas (12.d)
5.-7. Jüri Jõul (12.b)
5.-7. Laura Eiche (12.a)

Konkursid

 • Tartu Ülikool ootab osalema ideekonkursil „Võime muuta maailma!“. Videoklipid oma ideega tuleb üles laadida 15. maiks. Täpsem info http://muudamaailma.ut.ee.
 • Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja videokonkursi „Meie muuvime“. Tööde esitamise tähtaeg on 29. aprill, lisainfo: www.spordinadal.ee/muuvime.

Õpetajad

 • 10.a klass viibib täna, 18. aprillil koos klassijuhataja Ülle Hüva ja õpetaja Ülle Seevriga Tallinnas õppekäigul.
 • Neljapäeval, 21. aprillil kell 15.45 algab õppenõukogu, mille teemaks on riigi- ja koolieksamite korraldus.

Õpilased

 • Reedel, 15. aprillil toimus TÜ aulas meeleolukas V Tartu segakooride laulupäev, kus osales 11 Tartu segakoori, nende hulgas ka meie kooli segakoor „Anima“.
 • Reedel, 15. aprillil käisid 11.d ja 11.e klassi õpilased õppekäigul Tallinnas, kus tutvusid õppimisvõimalustega Tallinna ülikoolis ja Balti Filmi- ma Meediakoolis, kuulasid TÜ professori Marek Tamme loengut Eesti ajaloo teemadel ning vaatasid BFM-i tudengite lühifilme. Päeva lõpetas Draamateatri etendus „Tartuffe“. Nii õpilased kui õpetajad jäid väga rahule.

Sport

 • Rando Ernits (12.c) võitis Eesti Maaülikooli meeskonnas saalihoki Eesti meistrivõistlustel hõbemedali.
 • Tartu koolide lahtistel karikavõistlustel males saavutas HTG 6. koha. Kooli esindasid Lauri Martin Rannu, Tamor Haabmets (mõlemad 11.b) ja Ander Tiisler (10.d).
 • Seekordne nelja kooli saalihokiturniir toimus Nõos. Õpilastest võitis Jõgeva võistkond, järgnesid HTG, Nõo ja Lähte. Õpetajate paremusjärjestus: Nõo, HTG, Jõgeva, Lähte.
 • Kooli jalgpalliturniir toimub 18.-20.04 Eesti Maaülikooli juures asuval minijalgpalliväljakul. Täpsem info Facebooki grupis.
 • Kooli malemeistrivõistlused toimuvad teisipäeval, 19.04 kell 16.00 klassis 107.
 • Eesti noorteklassi meistrivõistlustel lamades surumises saavutasid esikoha kuni 74 kg kaalus Henri Olak ja kuni 120 kg Mihkel Ruut (mõlemad 10.d). Mihkli tulemus 180 kg oli ka noorte absoluutarvestuse esikoht.
 • Tartu koolide lauatennisevõistlusel saavutas HTG kolmanda koha koosseisus Sander Kotkas, Märten Aardevälja (mõlemad 11.c) ning Robert Varik (12.e).

Söökla teated

 • 10. ja 11. klasside õpilastel palutakse mai- ja juunikuu (4.05-7.06) toiduraha maksta ülekandega hiljemalt 27. aprilliks. Mai- ja juunikuu koolitoidu maksumus:
-kui õpilane sööb arvestuste nädalal (4.05-7.06):
*tava- ja taimetoit 24 päeva x 0.58 eurot = 13.92 eurot, poisteports 24 päeva x 1.02 eurot = 24.48 eurot;
 -kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (4.-31. mai)
*tava- ja taimetoit 19 päeva x 0.58 eurot = 11.02 eurot, poisteports 19 päeva x 1.02 eurot = 19.38 eurot.
 • Toitlustamist ei toimu 2., 3. Ja 19. mail.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 28. ja 29. aprillil.
 • Abiturient saab maikuus kantseleist 8 poisteportsu talongi või 10 tava- või taimetoidutalongi. Eelneva nädala reedeks tuleb teha otsus, millistel päevadel süüa soovitakse, ja võtta kantseleist kuupäevalised talongid. 29. aprilliks, 6., 13., 20. maiks peab olema selge järgmise nädala toidutalongide vajadus.
Nende talongidega saab süüa talongile märgitud päeval ja juurde maksma ei pea. Kui mingil põhjusel (haigus, konsultatsiooniaja muutus või muu mõjuv põhjus) ei saa õpilane talongile märgitud päeval sööma minna, on võimalik ka järgmisel või eelmisel päeval sööklas süüa, kuid siis peab talongi andma söökla kassasse.

Raamatukogu teated

Abiturientidel palutakse aprillikuu jooksul tagastada kooli raamatukokku õpikud ja raamatud, mida eksamiteks valmistumisel tarvis ei lähe. Õpikud peavad olema korras.
 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31