Infoleht nr. 24 - 04.04.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Tiiu Kreegipuud, Andre Pettaid, Kristiina Pungat, Ülle Seevrit, Ehtel Timakut, Ljubov Titovat ja Olga Titovat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpetajate näiteringi ja nende juhendajat Astrid Hallikut treffneristidele naljapäeval esinemise eest;
 • õpetajaid, kes juhendasid õpilaste teadustööde konkursi teise vooru pääsenud töid.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 5. aprillil nõustavad Rajaleidja keskuse töötajad ruumis 312 treffneriste. Registreeruda saab kooli psühholoogi juures.
 • Viimane treening riiklikuks füüsikaolümpiaadiks valmistumisel toimub neljapäeval, 7. aprillil kell 15.45 ruumis 213 Mihkel Kree juhendamisel.
 • IV perioodi viimane õnnetund (90 min) toimub reedel, 8. aprillil kell 15.50 ruumis 221. Õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehel 6. aprilli hilisõhtuni.
 • Esmaspäeval, 11. aprillil toimuvad prantsuse keele DELFscolaire eksamid.
DELFscolaire A1-taseme eksam toimub Taru Descartes’i Koolis 11. aprillil. Suuline osa algab kell 9.00, kirjalik osa kell 13.00.
DELFscolaire A2-taseme eksam viiakse läbi meie majas. Kirjalik osa algab 11. aprillil kell 13.00 ruumis 105. Eksami suuline osa toimub vastavalt SA Innove poolt teatatud aegadel 11.-13. aprillini ruumis 308.
Nii kirjalikul kui suulisel eksamil tuleb kohal olla vähemat 15 minutit enne eksami algust. Eksamikomisjoni koosseisu kuuluvad õpetajad Aive Roots, Ljubov Titova ja Tiina Niitvägi-Hellamaa.
Info puudutab õpilasi 10.b, 11.b, 11.d, 11.e klassist.
 • IV perioodi arvestused toimuvad 11.-15. aprillini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, muudetud on tundide ajad.
Tundide ajad arvestuste nädalal:
1. tund   8.15 –  9.45
2. tund 10.15 – 11.45
3. tund 12.15 – 13.45
4. tund 14.15 – 15.45
Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
 • Söökla on arvestuste nädalal avatud kella 15.00ni, neljapäeval, 14.04 kella 12.30ni.
 • Reedel, 8. aprillil toimuvad ainetunni ajal järgmised arvestused:
11.b     kell 9.15 eesti keele arvestus õp. M. Piirimäe – 144
11.e     1. tund eesti keele arvestus õp. T. Pluum – 102
12.a     2. tund füüsika arvestus õp. S. Oks – 213
 • Kooli lõpueksami osana toimuvad
11.a     ajaloo 4. ja füüsika 5. kursuse arvestus
11.b     ajaloo 4. kursuse arvestus
11.c     keemia 5. ja ajaloo 4. kursuse arvestus
11.d     ajaloo 6. ja keemia 3. kursuse arvestus
11.e     keemia 3., füüsika 3. ja ajaloo 6. kursuse arvestus
12.a     ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus
12.c     ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus
12.e     ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus
 • Õpilastel, kes soovivad osaleda kursusel „Ladina keel 2“ (LK2), palutakse registreeruda aadressil http://tinyurl.com/ladinakeel2
 • V perioodi vabaainete kursused
Etikett 2 õp. Uve Saar – 221
Ladina keel 2 õp. Marcus Hildebrandt – 220
Psühholoogia (IÕ4) psühholoog Triin Ulst – 105
Keemia 4 (humanitaarsuuna õpilastele) õp. H. Pähno – 217
Tunnid toimuvad esmaspäeviti 8.00-9.15, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25 – 15.50. Esimene tund esmaspäeval, 18. aprillil.
Joonestamine 2 õp. Raimond Lepiste – 202
Tunnid toimuvad kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 14.25 – 15.50. Esimene tund kolmapäeval 20. aprillil.
Keemia 5 (üldistav keemia abiturientidele) õp. E. Paabo. Tundide ajad selguvad V perioodi tunniplaani valmides.
Tervise ja esmaabi kursust (IÕ3) ei avata soovijate vähesuse tõttu.
 • V perioodi tunniplaan valmib 15. aprilliks.


Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 05.04
10.a     1. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva /M. Reemann – 136/212
2. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
10.b     5. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
10.c     5. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
10.d     5. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
10.e     2. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
11.a     1. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova – 302/301
2. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
11b      1. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
5. tund matemaatika õp. E. Timak - 135
12.a     4. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
12.b     3. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
4. tund matemaatika, iseseisev töö õp. Ü. Hüva – 135
12.c     3. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
12.d     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 135
3. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
12.e     3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 135
4. tund inglise keele õp. H. Köhler - 203
kolmapäev, 6.04
10.b     1. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva /M. Reemann – 136/212
neljapäev, 7.04
10.a     3. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva /M. Reemann – 136/212
10.b     2. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva /M. Reemann – 136/212
11.b     1. tund saksa keel õp. O. Titova – 204
reede, 08.04
11.b     kunstiajaloo tundi ei toimu, eesti keele arvestus algab kell 9.15
5. tunni ajal toimuvad vabaainete kursuste tunnid.

Teated

 • Täna, 4. aprillil kell 16.00 räägib huvijuht auditooriumis abiturientidele kooli lõpetamisega seotud pidulikest sündmustest.
 • 4.-8. aprillini kell 15.00-18.00 toimuvad I korruse klassiruumides vestlused 10. klassidesse õppima asuda soovivate õpilastega. Sel ajal palutakse säilitada vaikus nii aatriumis kui ka I korruse koridoris, et mitte häirida vestluste läbiviimist.
 • Teisipäeval, 5. aprillil 5. tunni ajal toimub auditooriumis abiturientidele õppealajuhataja infotund, kus räägitakse riigi- ja koolieksamitest ning V perioodi töökorraldusest. Kõigi abiturientide osavõtt on väga vajalik.
 • Teisipäeval, 5. aprilli kell 15.50 algavas ajalooringis (klassis 141) kõneleb Kaja Kumer-Haukanõmm teemal „Šveits eile ja täna“. Täpsemalt saab loengu kohta lugeda HTG ajalooringi Facebooki-lehelt.
 • Neljapäeval, 7. aprillil kell 18.00 toimub 10. ja 12. klasside õpilaste vanemate koosolek. 12. klasside õpilaste vanematel algab kell 18.00 auditooriumis (221) üldkoosolek ning 10. klasside vanematele klassikoosolek järgmises klassiruumis:

10.a – 136, 10.b – 107, 10.c – 135, 10.d – 141, 10.e – 102.

 • Laupäeval, 9. aprillil esineb Tantsutaldade esindusrühm Kõrgema Sõjakooli ballil.
 • Alates 30. märtsist on aatriumis Tartu Linnamuusemi näitus Ülejõe linnaosa arengust. Soovitame kõigil stendidega tutvuda, sest tegemist ka on meie kooli endise asukohaga.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Ajaloo-olümpiaadi vabariiklikul voorus olid meie kooli õpilased erakordselt tublid:
Teema: absolutism
1. Rando Künnapuu (11.e)
6.-8. Michal Jatsa (11.e)
Teema: vähemusrahvused Eestis ja eestlased võõrsil
1. Sandra Võsaste (10.e)
2. Robert Bunder (11.d)
4. Hanna Marrandi (11.e)
7. Tuule Müürsepp (11.a)
8.-9. Eeva Liisa Bender (10.d)
Teema: sotsialismileeri lagunemine
10. Margus Paaliste (10.d)
 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased olid pranglimise võistlusel väga tublid. Tartu maakondlikul võistlusel saavutas Maret Sõmer (10.a) viievõistluses 21279 punktiga neidude (7.-12. klassi) arvestuses I koha. Karl Martin Koppel (11.e) saavutas noormeeste (7.-12. klass) arvestuses 19444 punktiga  II koha.
Vabariiklikus üldarvestuses on mõlemad oma võistlusrühmas 278 osalenu hulgas II kohal ja on kutsutud vabariiklikku finaali 6. aprillil Pelgulinna Gümnaasiumisse, kus selguvad Eesti koondise liikmed.
 • 31. märtsil toimunud inglise keele kõnevõistluse parimad:
1. koht Raul Villem Reedi (10.c)
2. koht Anna Marie Paabumets (10.d)
3. koht Rauno Juntson (10.e)
4.-5. koht Nora Nurme (10.c) ja Markus Jörgen Paapsi (10.e)
Eriauhinnad
Kõige naljakam kõne: Markus Uppin (10.a)
Kõige inspireerivam kõne: Sandra Võsaste (10.e)
Õpetajate teine lemmik: Kaarel Viljaste (12.e)
 • 1. aprillil toimus Riias rahvusvaheline õpilasfirmade võistlus, kus meie õpilaste Grete Liisa Lepiku, Sandra Pala, ja Elerin Vareku (kõik 11.e) firma „2tie4“ saavutas teise koha.
 • 2.-3. aprillil toimus matemaatikaolümpiaadi lõppvoor. Meie parimad:
12. klass (21 osavõtjat)
5. koht Svenno Saan (12.a)
6. koht Mirjam Iher (12.b)
10. koht Aksel Allas (12.a)
11. klass (25 osavõtjat)
8. koht Rasmus Jaagant (11.a)
10. koht Elo Maria Pauman (11.b)
12. koht Aaro Kristjuhan (11.b)
10. klass (30 osalejat)
3. koht Kati Iher (10.b)
5. koht Loona Volke (10.b)
7. koht Kristina Koch (10.b)
10. koht Joosep Kaimre (10.b)
11. koht Triin Mirjam Tark (10.b)
12. koht Silvia Hiie Aabloo (10.b)
Swedbanki eriauhinna sai Kati Iher. Rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi valikvõistlusele (14. ja 15. aprillil) on meie koolist kutsutud Svenno Saan, Mirjam Iher, Rasmus Jaagant, Kati Iher, Loona Volke.
 • Imelise Ajaloo märtsikuu viktoriinil olid parimad:
1.-3. Robert Bunder, Joel Dahl (11.d); Oskar Annast, Rando Künnapuu (11.e); Janar Bachmann, Rando Ernits (12.c);
4.-5. Marta Napa, Liis Marii Valeika; Markus Paapsi, Lisette Tiganik (10.e).
Aprillikuu viktoriin toimub traditsiooniliselt kuu viimasel neljapäeval.
 • 29. märtsil toimunud vene keele konkursil Tartu linna gümnaasiumiastme õpilastele, kelle emakeeleks on vene keel, said meie kooli õpilased järgmised kohad:
1. koht Robert Derevski (12.e)
6. koht Hele-Riin Rebase (12.e)
8.-9. koht Kirill Jurkov (10.b)
Vene põhikooli lõpetanud õpilaste grupis esindas meie kooli Verner Sääsk (11.a).
 • Õpilaste teadustööde konkursi teise vooru pääsesid meie kooli õpilastest Aksel Allas (12.a), Auli Marta Humal (12.c), Katri-Helena Janno (12.a), Anton Konovalov (12.a), Miina Solveig Muru (12.a), Roberta-Sinitta Praakli (12.c), Jasper Ristkok (12.b), Maris Sala (12.c), Elis Tiivoja (12.a), Eva-Maria Tõnson (11.b), Tuuli-Ly Tähtjärv (12.c).

Õpetajad

 • Õpetaja H. Kiisel osaleb ainesektsiooni töökoosolekul teisipäeval, 5. aprillil; õpetaja Mari Jõgiste viibib töökohustuste täitmisel Vilniuses 7.-11.04.

Õpilased

 • 30. märtsil külastas 11.b eesti keele tundi TÜ doktorant ja HTG vilistlane Helen Hint (Kirsipuu), kes rääkis keeleteadusest ning eesti keele viitamissüsteemist ja -väljenditest.
 • 30. märtsil käis 11.d klass Sadamateatris vaatamas Tanel Jonase lavastust „Meie oma tõde, meie oma õigus“. Teatris nähtu üle sai arutleda etenduse analüüsi õpitoas, mille viis 1. aprillil väikese maja ovaalsaalis läbi Vanemuise dramaturg Anu Tonts.
 • 1. aprillil toimus B-klasside ööakadeemia. Priit Salumaa (Mooncascade, Garage48, MobileMonday), Indrek Rebane (Hedgehog), Kristel Kont (EL-i parlamendi töötaja) ja Anu Piirisild (Eesti Kunstiakadeemia) kohtusid õpilastega ja rääkisid neile matemaatika ja teiste reaalainete tähtsusest, aga mainisid ka filosoofia ja kirjanduse olulisust. Toimusid erinevad klassivahelised seltskonnamängud ning vaadati fotojahi tulemusi. Teine ööakadeemia pool möödus lauamänge ja pallimänge mängides ning saunamõnusid nautides.

Sport

 • Eesti freestyle-suusataja Karoliine Holter (12.b) sai Venemaal toimunud pargisõidu karikavõistlustel ja pargisõidu meistrivõistlustel kahel korral teise koha ja hõbemedali.
 • Mihkel Laanes (12.c) tuli kahekordseks Eesti juunioride meistriks sulgpallis. Mihkel võitis meistritiitli üksikmängus ja paarismängus koos Mikk Õunmaaga.
 • 43. Berliini maratonil osalenud Paule Hermet (12.b) läbis poolmaratoni ajaga 1.54,42.
 • Linnasprindi I etapil võistlesid gümnaasiumiõpilaste meespaaride klassis:
I koht - Georg Caius Kutsar (12.b) ja Hendrik Rull (12.c)
II koht - Andres Rõõm (10.a) ja Marten Soeson
5. koht - Mark Aleksander Fischer (11.d) ja Henrik Hansson (11.d)
 ja naispaaride klassis:
I koht - Silvia Luup (12.c) ja Emily Raudkepp
II koht - Kaisa Rooba ja Kristel Kõivo (10.c)
III koht - Kirke Maria Lepik (10.c) ja Kristiina Kuningas (10.b)
5. koht - Kati Iher (10.b) ja Mirjam Iher (12.b)
Võistlesid ka  Pauliine Konsa, Karin Kruuse (10.b), Triin Rüütli, Laura Põldma (11.e), Elisabet Ottas, Mirjam Võsaste (12.c), Katre Uibo (10.a), Helen Helmet ja Tuule Müürsepp (11.a).
 • Tartu koolide meistriks neidude korvpallis tuli meie kooli naiskond. Võidukas võistkonnas mängisid Kadri Uiga (12.c), Kadre Lahtmets (12.a), Sandra Reinvald, Annaliisa Raid, Elis Raud, Simone Senkevitš (10.e) ja Elo-Maria Pauman (11.b).
 • Klassidevahelise korvpalliturniiri võitis 11.a, teiseks tuli 10.c ja kolmandaks 10.e klass.
 • Reedel, 8. aprillil toimub Nõo Reaalgümnaasiumis nelja kooli kohtumine saalihokis: võistlevad Nõo kooli, Jõgeva Gümnaasiumi, Lähte Ühisgümnaasiumi ja Treffneri Gümnaasiumi õpilaste ning õpetajate võistkonnad.

Eelteated

 • Pühapäeval, 17. aprillil toimub HTG võimlas II Eesti naiste tantsupeo „MeheLugu“ ülevaatus.
 • Teisipäeval, 19. aprillil pildistatakse aatriumis 10. klasse:
kell 10.50 - 10.a
kell 10.55 - 10.b
kell 11.00 - 10.c
kell 11.05 - 10.d
kell 11.10 - 10.e
 • Endiselt saab ennast kirja panna Shakespeare'i päeval, 28. aprillil kell 12.30 aulas algavale lemmikmonoloogi või -soneti retsiteerimisele (inglise või eesti keeles). Auhinnaks on piletid Vanemuise „Othello“ etendusele, raamatud ja palju muud! Ka vaatajate, kaasaelajate vahel loositakse välja auhinnad! http://tinyurl.com/esitlemine.

Järgmine infoleht ilmub esmaspäeval, 18. aprillil.

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31