Infoleht nr. 22. - 14.03.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetaja Saima Kaarnat õpilase konkursiks ettevalmistamise eest.
   

Õppetöö

 • Teisipäeval, 15. märtsil toimub 11.e klassile 3. tunni ajal ruumis 102 rahatarkuse töötuba, mille läbiviijaks on Eesti Pangaliit.
 • III perioodi järelarvestuste aeg: 
  reedel, 18.03 saavad kell 15.50 algavas õnnetunnis (90 min) järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Kahe järelarvestuse samal ajal toimumise korral tuleb õpilasel
  • valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  • teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 18.03;
  • registreeruda (elektrooniliselt) õnnetundi hiljemalt 16.03 kooli kodulehel.
 • Kolmapäeval, 16. märtsil kell 11.00 sõidavad riigikaitse kursusel osalejad õppekäigule Kuperjanovi pataljoni.
 • Neljapäeval, 17. märtsil osalevad 10.a ja 10.b klassi õpilased 2. tunni ajal matemaatikaolümpiaadil Känguru.
 • Õpetaja M. Reemann teatab esmaspäeval, 28. märtsil 11.a ja 11.b klassile füüsika praktikumi vahetulemused.


Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 14.03
10.e     5. tund ajalugu õp. A. Pettai - 105
11.c     5. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 227
teisipäev, 17.03
10.a     1. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva/M. Reemann – 136/212
kolmapäev, 18.03
10.b     1. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva/M. Reemann – 136/212
neljapäev, 17.03
10.a     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 221
3. tund keemia õp. E. Paabo - 136
 
reede, 18.03
10.b     3. tund keemia õp. H. Pähno - 217
10.c     4. tund keemia praktikum õp. H. Pähno
11.b     tunde ei toimu, klass õppeekskursioonil
11.c     2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
11.d     1. tund keemia õp. H. Pähno – 107
2. tund kirjandus õp. K. Soodla – 107
11.e     2. tund keemia õp. H. Pähno – 217
3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
12.c     tunde ei toimu, klass õppekäigul
esmaspäev, 28.03
10.a     3. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva/M. Reemann – 136/212
10.b     4. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva/M. Reemann – 136/212
 

Teated

 • Teisipäeval, 15. märtsil ootab ajalooring kõiki huvilisi kuulama kooli psühholoogi Triin Ulsti muljeid Aafrikast. Kohtume kell 15.50 ruumis 141.
 • Teisipäeval, 15. märtsil kell 16.00 algab auditooriumis IV klassidevaheline mälumäng.
 • Kolmapäeval, 16. märtsil kell 16.00 toimub HTG õpetajate ning HTMi töötajate vahel järjekordne mõõduvõtmine saalihokis.
 • 31. märtsil kell 14.25 korraldavad Eva Lea Jääger ja Ragne Plaan (11.a) UPT raames inglise keele kõnevõistluse. Rohkem infot ja registreerimine: tinyurl.com/HTGspeechcontest
   

Olümpiaadid ja võistlused

 • Elis Tiivoja (12.a) saavutas õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursil uurimistööga „CO2 signalisatsiooniraja olulisus hariliku müürlooga õhulõhede sulgumisel“ gümnaasiumi astmes II koha.
   

Konkursid

 • Kuni 28. märtsini saab end registreerida presidendi väitlusvõistlusele. Oodatud on noored, kes ei ole varem väitluse meistrivõistlustest osa võtnud. Täpsem info www.väitlus.ee.
 • Sotsiaalministeerium kutsub osalema võrdse palga päeva kirjanduskonkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 4. aprill, täpsem info: www.stereotyyp.ee/vordse-palga.paev.
 • Taani saatkond Tallinnas ja Eesti Rahvusraamatukogu kutsuvad õpilasi osalema koomiksikonkursil „Põhjamaised lood“. Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016. Täpsem info http://bit.ly/1QQroYc.
   

Õpetajad

 • Neljapäeval, 17. märtsil kell 15.45 algab õppenõukogu, kus arutatakse 10. klasside vastuvõtuga seotud küsimusi.
 • Reedel, 18. märtsil sõidavad 12.c klassi õpilased koos klassijuhataja E. Paaboga õppekäigule Tallinnasse, 11.b klass ning õpetajad M. Matto ja M. Hildebrandt aga õppeekskursioonile Berliini.
 • Direktor O. Ojaveer on puhkusel 18.-24. märtsini ja sekretär Ketlin Taidre 22.-24. märtsini. Koolivaheajal on kooli kantselei suletud.
   

Sport

 • Mihkel Ruut (10.d) saavutas Tartus toimunud jõutõstmise Euroopa meistrivõistlustel juunioride kehakaalus kuni 120 kg III koha.
   

Söökla teated

 • Aprillikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 29. märtsiks.
Aprillikuu koolitoidu maksumus:
kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
*tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.58 eurot = 11.60 eurot, poisteports 20 päeva x 1.02 eurot = 20.40 eurot;
kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
tava- ja taimetoit 15 päeva x 0.58 eurot = 8.70 eurot, poisteports 15 päeva x 1.02 eurot = 15.30 eurot.
 • 25. aprillil toitlustamist ei toimu.
 • Aprillikuu koolitoidu maksumus 12. klasside õpilastele 1.-15. aprillini:
*tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.58 eurot = 6.38 eurot, poisteports 11 päeva x 1.02 eurot = 11.21 eurot;
*kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
tava- ja taimetoit 6 päeva x 0.58 eurot = 3.48 eurot, poisteports 6 päeva x 1.02 eurot = 6.12 eurot.
 • Info abiturientidele 18.-29. aprilli toitlustuse kohta
  • Abiturient saab kantseleist 4 poisteportsutalongi või 5 tava- või taimetoidutalongi (perioodi 18.-29.04 eest). 15. aprilliks tuleb teha otsus, millistel päevadel süüa soovitakse, ja võtta kantseleist kuupäevalised talongid. 15. ja 22. aprilliks peab olema selge järgmise nädala toidutalongide vajadus.
  • Nende talongidega saab süüa talongile märgitud päeval ja juurde maksma ei pea. Kui mingil põhjusel (haigus, konsultatsiooniaja muutus või muu mõjuv põhjus) ei saa õpilane talongile märgitud päeval sööma minna, on võimalik ka järgmisel või eelmisel päeval sööklas süüa, kuid siis peab talongi andma söökla kassasse.
  • Kui on abituriente, kes soovivad kõigil aprillikuu päevadel süüa (ka arvestuste nädalal), siis tuleb selle ajavahemiku eest tasuda:
   * tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.58 eurot = 11.60 eurot, poisteports 20 päeva x 1.02 eurot = 20.40 eurot;
25. aprillil, riigieksami päeval, toitlustatakse kõiki abituriente (võileivad, kohv, tee, jäävesi).
 

Koolivaheaeg

 • Kevadine koolivaheaeg on 21.-27. märtsini. Vaheajal on koolimaja õpilastele suletud.
 • 21. märtsil toimuvad ülelinnalised ühiskatsed 10. klassidesse astujatele, 22.-24.03 teeb koristusfirma suurpuhastust.
 • Laupäeval, 26. märtsil on koolimaja suletud.
 • Õpilastel palutakse enne vaheaega korda teha garderoobikapp ja selle ümbrus. Vedelema jäetud asjad visatakse ära.
 • Järgmine infoleht ilmub 28. Märtsil.

 

Päikeselist kevadvaheaega!

 
 
 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31