Inimkaubanduse teemaline kunstiprojekt

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti esindus sooviks kaasata õpilasi, vanuses 15 – 18, inimkaubanduse temaatilisel kunstinäitusel. Planeeritava näituse eesmärgiks on avalikkuse teavitamine inimkaubandusest, selle erinevatest vormidest ja inimkaubanduse vastu võitlemise olulisusest.

Maailmas on täna enam kui 21 miljonit inimest, kes on sunnitud tööorjusesse. Inimeselt vabaduse võtmine ning nende ekspluateerimine on vastuvõetamatu inimõiguste rikkumine, mille vastu tuleb seista kõikide võimalike meetmetega ning millel puhul saab panustada igaüks.

IOM koostöös oma partneritega oleks valmis ka antud teemat õpilastele avama interaktiivse töötoa kaudu.

Näitus annab võimaluse oma loomingut eksponeerida ning aidata kaasa avalikkuse teavitamisele tänapäeva maailmas üha süvenevast probleemist. Näitust eksponeeritakse avalikkusele kergesti ligipääsetavas asupaigas Tallinnas (nt kaubanduskeskused vms). Kolm parimat tööd premeeritakse 100€ Solarise kinkekaardiga.

Tagamaks näituse ühtsus palume valmistada kunstiteos A2 või A3 formaadis. Oodatud on joonistused, maalid, kujundatud plakatid, kollaažid ja fotod. Tööd peavad olema inimkaubanduse temaatilise sõnumiga. Näituse pealkiri on veel kokkuleppimisel. Hiljem on võimalik näitust kasutada rändnäitusena. 

Näituse eeldatava avamise aeg on 25.04.2016 ning tööde viimane esitamise tähtaeg on 04.04.2016.

Uuendatud: 4/03/2016