Infoleht nr. 20 - 29.02.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • 12.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Helen Köhlerit ning keelpilliorkestrit „Treffoonika“ ja nende juhendajat Lauriine Kalajast (12.d) Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse ettevalmistamise ja läbiviimise eest;

 • õpetajaid Priidu Beierit, Marcus Hildebrandti, Mari Jõgistet, Mall Mattot, Tiina Niitvägi‑Hellamaad ja Katrin Ojaveeri õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest

Tänuavaldused

 • Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tänab õpetaja Mall Mattot saksa keele õpetajate konverentsi korraldamise eest.
 • Akadeemiakese toimetus avaldab tänu Laura Tammistele (vil 2015) kõrgetasemelise uurimistöö avaldamise eest ajakirjas ning tänab juhendajaid õpetaja Saima Kaarnat ja Hendrik Meisterit (Tartu Ülikool).

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 2. märtsil peab 3. tunni ajal aulas 10.c, 11.a, 11.b, 11.c ja 12.c klasside õpilastele loengu geeniteadlane, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu vanemteadur Lili Milani.
 • UPT-17 II testi sooritamise võimalus nende jaoks, kes õigel ajal puudusid, on reedel, 4. märtsil 5. tunni ajal ruumis 303.
 • Kolmapäeval, 2. märtsil on tundide ajad muudetud. Pärast 4. tundi teatavad õpetajad III perioodi hinded.
Tundide ajad kolmapäeval, 2. märstil
1. tund            8.05-9.20
2. tund            9.30-10.45
I söögivahetund
3. tund            11.15-12.30
II söögivahetund
4. tund            13.00-14.15
            I perioodi hinnete teatamine
5. tund            14.45-16.00
 
Õpetajad ootavad kell 14.15-14.45 õpilasi järgmistes ruumides:
Priidu Beier                            200
Marcus Hildebrandt               309
Erika Hunt                             308
Ülle Hüva                               136
Toomas Jürgenstein                203
Saima Kaarna                         225
Ülle Keerberg                         220
Hele Kiisel                             135
Helen Köhler                          312
Raimond Lepiste                    202
Mall Matto                             204
Anneli Mägi                           206
Tiina Niitvägi-Hellamaa         221
Katrin Ojaveer                       221
Siim Oks                                213
Kerli Orav-Puurand               208
Eha Paabo                              217
Jaan Paaver                            214
Priit Parisoo                            228
Andre Pettai                           141
Monika Piirimäe                     110
Tiina Pluum                            102
Aimar Poom                           228
Kristiina Punga                      144
Helgi Pähno                           216
Aare Ristikivi                         141
Ülli Roostoja                          221
Aive Roots                             200
Külli Rootsi                            310
Uve Saar                                313
Anneli Saarva                         228
Ülle Seevri                             227
Karin Soodla                          105
Liisa Tepp                              107
Ehtel Timak                            139
Ljubov Titova                        302
Olga Titova                            301
NB! Õpetaja L. Karo-Astover teatab hinded 2. märtsil pärast 1. tundi ruumis 225, õpetaja H. Tering teatab hinded ainetunnis ja õpetaja M. Reemann teatab hinded 14.-18.03 kokkulepitud ajal.
 • Reedel, 4. märtsil toimub ruumis 227 vene keele olümpiaadi eelvoor, mille viivad läbi meie kooli õpetajad Ljubov Titova ja Olga Titova.
 • 4. märtsil lõpeb 10.c muusikakursus, algab keemia praktikum, 10.d klassil lõpeb usundiõpetus ja 10.e klassil inimeseõpetus ning algab muusika. 11.a ja 11.b klassil jätkub füüsika praktikum õp. Siim Oksa juhendamisel TÜ füüsikahoones Physicum. 12.a ja 12.b klassis lõpeb füüsika praktikumi kursus.
  Alates 7. märtsist muutub tunniplaan.
  esmaspäev (alates 7.03)
  10.c    5. tund keemia praktikum õp. E. Paabo/H. Pähno - 216
  11.a    5. tund matem. praktikum I rühm/füüsika praktikum II rühm õp. Ü. Hüva/S. Oks - 136/TÜ
  11.b    6. tund füüsika praktikum I rühm õp. S. Oks - TÜ
  teisipäev (alates 8.03)
  10.d    3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  10.e    5. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  11.a    5. tund matem. praktikum II rühm õp. Ü. Hüva - 136
  11.b    1. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  12.a    5. tundi ei toimu
  12.b    5. tundi ei toimu
  12.e    5. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  kolmapäev (alates 9.03)
  10.d    3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  10.e    5. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  11.a    5. tund füüsika praktikum I rühm õp. S. Oks - 136/TÜ
  11.b    4. tund matem. praktikum I rühm/füüsika praktikum II rühm õp. H. Kiisel/S. Oks - 135/TÜ
  12.e    5. tundi ei toimu
  neljapäev (alates 10.03)
  12.b    4. tund matemaatika kogu klassil õp. H. Kiisel - 135
  reede (alates 11.03)
  10.c    4. tund keemia praktikum õp. E. Paabo/H. Pähno - 216
  11.b    4. tund matem.-praktikum II rühm õp. H. Kiisel - 135
  12.a    4. tund matemaatika kogu klassil õp. E. Timak - 139
  5. tundi ei toimu
  12.b    3. tund matemaatika kogu klassil õp. H. Kiisel - 135
   

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 01.03
10.a    4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
10.b    3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
10.c    2. tund bioloogia õp. L. Karo-Atover - 225
11.a    5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.b    1. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
2. tund kunst õp. M. Jõgiste - 203 
11.c    5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
12.d    4. tund bioloogia TÜ praktikant S. Tsurulnikova - 225
12.e    tund ei toimu, õppepäev Jääaja keskuses
kolmapäev, 2.03
10.c    3. tund loeng auditooriumis E. Timak
11.a    3. tund loeng auditooriumis Ü. Hüva
11.b    3. tund loeng auditooriumis H. Kiisel
4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
11.c    3. tund loeng auditooriumis E. Paabo
12.c    3. tund loeng auditooriumis A. Ristikivi
reede, 4.03
10.a    1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
3. tund informaatika õp. K. Orav-Puurand - 206
10.b    1. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 220
2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
10.c    2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 220
10.d    1. tund õp. A. Mägi rühmal jääb tund ära, prantsuse keele tund toimub.
4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 203
10.e    3. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 225
11.a    4. tund informaatika õp. K. Orav-Puurand - 206
11.b    3. tund iseseisev töö matemaatikast õp. H. Kiisel - 213
12.a    1. tund eesti keel õp. L. Tepp - 144
12.c    4. tund ühiskonnaõpetus vil. E. Rootsi- 141
12.e    3. tund ühiskonnaõpetus vil. E. Rootsi - 141
esmaspäev, 7.03
11.a    5. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.b    2. tund kunst õp. M. Jõgiste - 102
4.tund füüsika õp. S. Oks - 135

 

Teated

 • Teisipäeval, 1. märtsil külastavad meie kooli USA saatkonna esindajad Jane Susi ja Brad Hurst. Kell 10.00-10.45 räägitakse auditooriumis 10.a ja 10.e klassile presidendivalimistest USA-s. 2. tund (inglise keel) algab 10ae-rühmades ettenähtud ruumides. Kell 9.55 tullakse auditooriumisse.
 • Teisipäeval, 1. märtsil ootab ajalooring kõiki huvilisi kuulama Helina Hakmanni (11.e) muljeid Lõuna-Koreast. Kohtume kell 15.50 ruumis 141.
 • Kolmapäeval, 2. märtsil avatakse kooli raamatukogus ülevaatenäitus „130 aastat kirjanik Fr. Tuglase sünnist“.
 • Neljapäeval, 3. märtsil pärast 3. tundi toimub auditooriumis Imelise Ajaloo viktoriin veebruarikuu numbri teadmiste peale. Kõik endised ja uued kaheliikmelised võistkonnad on oodatud osalema, valikvastustega küsimuste täitmiseks kulub maksimaalselt 10 minutit.
 • Neljapäeval, 3. märtsil kell 16.10 algab Iuridicumis (Näituse 20, ruum 103) TÜ õigusteaduskonna tutvustus.
 • Neljapäeval, 3. märtsil on loomingulisel õhtul kooli ajaloomuuseumis külas kitarrist ja produtsent Raul Ojamaa (vil 2008). Olete oodatud õhtul kell 18.00.
 • Reedel, 4. märtsil tähistavad treffneristid sõbrapäeva Tallinna Reaalkoolis. Käiakse tundides, külastatakse Niguliste kirikut ja arutatakse ühiseid huvipakkuvaid teemasid. Buss Tallinnasse väljub kell 8.00 Vanemuise alumisest parklast.
 • Wikimedia otsib vabatahtlikke õpilasi osalema haridusprojektis, mille tulemusena peaks valmima e-kursus. Täpsem info ja registreerimine: https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:E-kursus/2016-kevad.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 27. jaanuaril toimunud rahvusvahelisel arvutipõhisel inglise keele võistlusel Best in English võttis meie koolist osa 40 õpilast. Üle Euroopa osales 10985 õpilast 19 riigi 479 koolist. Meie kooli õpilased olid väga edukad. Esimese saja parema hulka kuulusid:
6. Andre-Loit Valli (11.b)
10. Liisa Sonn (10.a)
23. Martin Posselt Munck (11.b)
32. Eva Lea Jääger (11.a)
42. Arnold Veltmann (10.b)
46. Michal Jatsa (11.e)
60. Eeva-Ruth Niitvägi (11.a)
61. Kristina Koch (10.b)
76. Karl Erik Karindi (11.d)
77. Kirke Maria Lepik (10.c)
78. Kristjan Solmann (10.b)
80. Andreas Vija (11.b)
95. Hugo Rene Udumäe (11.e)
Kõik ülejäänud kohad, mida meie õpilased saavutasid, olid esimese tuhande hulgas. Koolide koondarvestuses (479 kooli) saavutas meie kool 2. koha!
 • 20. veebruaril toimunud kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus esindasid meie kooli Saskia Epp Lõhmus (12.a) ja Elis Raud (10.e). Saskia Epp saavutas Tartu linna arvestuses 2. ja Elis 5. tulemuse.
 • Saksa keele tõlkevõistlusel (osales 17 Tartu linna ja maakonna õpilast) sai Triin Mirjam Tark (10.b) III koha, Hermine Sauli (11.d) tunnustati leidliku tõlke eest.
 • Elo Maria Pauman saavutas prantsuse keele olümpiaadi lõppvoorus A-võõrkeele arvestuses 3.-4. koha.
 • Emakeeleolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Ode Laik (11.c) ja Hanna Marrandi (11.e).
 • Ajaloo-olümpiaadi lõppvooru on kutsutud järgmised õpilased:
teema „Absolutism ja valgustatud absolutism“
Michal Jatsa (11.e), Rando Künnapuu (11.e), Aapo Rehi (12.e), Verner Sääsk (11.a) ja Maris Sala (12.c);
teema „Eesti vähemusrahvused ja eestlased võõrsil“
Robert Bunder (11.d), Sandra Võsaste (10.e), Hanna Marrandi (11.e), Tuule Müürsepp (11.a), Sirle Kont (11.c) ja Eeva Liisa Bender (10.d);
teema „Sotsialismileer ja selle lagunemine“
Margus Paaliste (10.d).

Õpetajad

 • 12.e klass on 1. märtsil õppepäeval Jääaja keskuses, õpilastega sõidab kaasa õp. S. Kaarna.
 • Direktor Ott Ojaveer osaleb 3. märtsil DSD koolide direktorite nõupidamisel Viljandis.
 • Neljapäeval, 3. märtsil toimub III perioodi õppetöö analüüs:
  10. klassid kell 14.20;
  11. klassid kell 15.45.
 • Reedel, 4. märtsil sõidavad koos õpilastega Tallinna Reaalkooli sõbrapäevale õpetaja Andre Pettai, arendusjuht Aare Ristikivi, õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer.
 • Õpetaja Anneli Mägi osaleb 4. märtsil koolitusel ja õpetaja Madis Reemann on õppetööst eemal kuni 11. märtsini.
 • Õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa andis hea kolleegi taldriku üle raamatukoguhoidjale Ave Rikasele. Õnnitleme!

Sport

 • Tartu koolide meistrivõistlustel suusatamises saavutasid Johanna Olesk, Kristel Kõivo (10.c), Kristjan Uibo (11.a) ja Andres Rõõm (10.a) I koha ning Aiki Laaneots (12.d), Silvia Luup (12.c), Hannes Moor (12.a) ja Georg Caius Kutsar (12.b) II koha.
 • Eesti meistrivõistlustel suusaorienteerumises esinesid meie kooli õpilased samuti väga hästi. Sprindidistantsil saavutas Kristel Kõivo N18 vanuseklassis kuldmedali, Georg Caius Kutsar MJ, Andres Rõõm M18, Kaisa Rooba N18, Silvia Luup NJ vanuseklassis said hõbemedalid. 
  Sprinditeatesuusatamises saavutasid  Georg Caius Kutsar  MJ ja Kristel Kõivo NJ kuldmedalid, Silvia Luup NJ hõbemedali ja Andres Rõõm MJ pronksmedali.
 • Eesti noorsoo ja juunioride talvistel meistrivõistlustel kergejõustikus võitis Friedrich Krull (12.c) MJ kuulitõukes III koha. IV koha saavutas Karl Tiit (12.b) MJ 800m jooksus. Viienda koha said Aleksandra Isabel Pillmann (11.b) NJ 800m jooksus, Silvia Veermäe (11.a) NJ kolmikhüppes ja Tuule Müürsepp (11.a) NJ kuulitõukes.
 • Tartu Tamme Koolis toimunud Eesti Vabariigi iseseisvuspäevale pühendatud laskmisvõistlustel saavutas meie kooli võistkond 5. koha. Võistkonda kuulusid Elis Õunapuu, Maileen Pillaroo (10.c), Tanel Tark ja Jasper Ristkok (12.b).
 • Saalihokis kohtusid taas õpetajate ning õpilaste esindus. Sportlikus vaimus peetud pingelise mängu võitsid taas nooremad tulemusega 17:13 (kolmandikud vastavalt 4:4; 8:6; 5:3).

Söökla teated

 • Märtsikuu jooksul testitakse sööklas uut süsteemi, et üle minna söögitalongidelt õpilaspiletipõhisele toidujagamisele.
  Sööklasse on paigutatud seadmed, kaardilugejad ja ekraanid, mis toitlustajale näitavad, kas ja mis toitu keegi sööma peaks. Õpilane saab kaardilugemisel infot piiksude ja lugeja märgutule kaudu: esimene vaiksem piiks näitab, et kaarti loetakse; sellel järgnev üks piiks rohelise tulega annab märku, et kõik on korras; kaks piiksu ja punane tuluke aga näitavad, et on probleem. Olge valmis, et teilt sööklas õpilaspiletit küsitakse. Kellel on õpilaspilet kadunud, pöörduge kantseleisse.

 
 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31