Infoleht nr. 18 - 08.02.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetaja Marcus Hildebrandti, Saima Kaarnat, Liis Karo-Astoveri ja Tiina Pluumi õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Kõigil 12. klassi õpilastel (ka neil, kes taotlevad vabastust) palutakse valida koolieksami II osa õppeaine. Tabelid eksamiaine märkimiseks on klassijuhataja käes ja õppealajuhataja ootab neid tagasi hiljemalt 17. veebruariks. Koolieksami II osast vabastamine otsustatakse 18. veebruaril toimuvas õppenõukogus.
 • III perioodi arvestused toimuvad 10.-16. veebruarini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud.
Tundide ajad arvestuste nädalal:
1. tund   8.15-9.45
2. tund 10.15-11.45
3. tund 12.15-13.45
4. tund 14.15-15.45
Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
 • Teisipäeval, 9. veebruaril toimuvad arvestused ainetundide ajal järgmistel klassidel:
10.c     2. tund ajalugu õp. A. Pettai -  105
12.b     4. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
12.c     4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.d     1.-2 tund matemaatika õp. H. Kiisel - 221
12.e     1.-2 tund matemaatika õp. H. Kiisel - 221
12.a ja 12.b klassi matemaatika arvestus toimub IV perioodi esimeses ainetunnis.
 • Kooli lõpueksami osana toimuvad 11.a ja 11.b klassis keemia 4. kursuse arvestus ning 12.b ja 12.d klassis ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus.
 • Uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine toimub 12., 15. ja 16. veebruaril ruumides 203 ja 141. Täpne ajagraafik on õpilasstendil ja Moodle keskkonnas.
 • IV perioodi tunniplaan valmib 16. veebruariks.
 • Sellel õppeaastal on meie koolile broneeritud viimane uisutamise aeg Lõunakeskuse siseliuväljal 11.-16. veebruarini kell 9.00-11.00.Täpsema informatsiooni saamiseks palutakse pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole. 
  Kooli poolt planeeritud uisutamise võimalused
neljapäev, 11.02
10.a, 10.c, 10.e, 11.a, 11.e, 12.d
suuline arvestus 10.b, 10.d, 11.b, 11.c, 11.d, 12.a, 12.b, 12.c, 12.e
reede, 12.02
11.c, 12.e
suuline arvestus 10.a, 10.c, 10.e, 11.a, 12.c, 12.d,12.e
esmaspäev, 15.02
10.a, 10.c, 10.e, 12.b, 12.c,
suuline arvestus 10.b, 10.d, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e, 12.a, 12.d
teisipäev, 16.02
10.d, 11.b, 11.e, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e
suuline arvestus 10.b, 10.c, 11.c, 11.d, 12.a, 12.b, 12.c
 • Kolmapäeval, 17. veebruaril on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid ning ilmub infoleht.
Tundide ajad kolmapäeval, 17.02
1. tund 8.05-9.20
2. tund 9.30-10.45
I söögivahetund
3. tund 11.15-12.30
klassijuhataja infominutid
II söögivahetund
4. tund 13.20-14.35
5. tund 14.40-15.55
 • IV perioodil on õpilastel võimalik osaleda järgmistel vabaainete kursustel:
joonestamine 1 (humanitaar- ja loodussuuna õpilastele) õp. Raimond Lepiste - 202
karjääriplaneerimine psühholoog Triin Ulst - 105
ladina keel 1 õp. Marcus Hildebrandt - 220
Õpetaja M. Hildebrandt palub kõigil õpilastel, kes on avaldanud soovi ladina keele kursusel osaleda, registreeruda aadressil http://tinyurl.com/ladinakeel2016
kaugete maade lood õp. Kristiina Punga, Andre Pettai ja Aare Ristikivi - 141
prantsuse keel (c) 6 õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 308
riigikaitse 1 Tõnis Asson - 221
saksa keel 7 õp. M. Matto - 204. Kursusele on oodatud kõik õpilased, kes 2016. aasta detsembris soovivad sooritada DSD eksami
filosoofia 2 (loodus- ja reaalharu õpilastele) õp. T. Jürgenstein - 203
NB! Keemia 4. kursus humanitaarharu õpilastele toimub V perioodil.
Esimene vabaainetund toimub kolmapäeval, 17.02 kell 14.40-15.55

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 9. veebruar
10.e     2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 220
5. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
12.a     tunde ei toimu, klass on õppepäeval Jääaja keskuses

Teated

 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 9. veebruaril vaatama Nõukogude Eesti reklaamitootjate loomingut. Alustame kell 15.50 ruumis 141.
 • Neljapäeval, 18. veebruaril kell 12.30 toimub aulas Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse lipuvalveproov. Aktust korraldab 12.e klass.
 • 11.b klassi Berliini reisil (18.03-24.03.2016; hind 299,95 eurot) on vabanenud üks koht noormehele. Huvi korral palutakse võtta ühendust õp Marcus Hildebrandtiga.
 • Järgmine infoleht ilmub 17. veebruaril.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Eva Lea Jääger (11.a) on valitud eestlaste hulgast 2015. aasta tõlkevõistluse Juvenes Translatores võitjaks ning on kutsutud 13.-15. aprillini Brüsselis toimuvatele üritustele, s.h auhinnatseremooniale ning kohtumisele Juvenes Translatorese meeskonnaga.
 • Laupäeval, 6. veebruaril toimunud bioloogiaolümpiaadil olid meie kooli parimad:
10. klass (13 osalejat)
1.-2. koht Martti Vanker (10.c)
1.-2. Kirje Maria Lepik (10.c)
5. Meeri Jürgenson (10.c)
6. Kaisa Rooba  (10.c)
7. Taavi Reinthal (10.c)
8. Taavi Koppel (10.c)
11.klass (10 osalejat)
1. Liisa Kübarsepp (11c
2.-3. Kristin Saan (11.c)
2.-3. Taavi Eomäe (11.c)
4. Aaro Kristjuhan (11.b)
5. Kerli Tali (11.a)
7. Siim Nõmmiste (11.c)
12. klass (22 osalejat)
1. Maris Sala (12.c)
2. Rein Leetmaa (12.c)
3. Johanna Maria Kirss (12.c)
4. Karl Jonathan Lellep (12.c)
5. Janar Bachmann (12.c)
 • Reedel, 29. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus täpsustati punktisummasid ning lõpliku protokolli järgi on meie parimad:
9.-10. klass (35 osalejat)
4. Kadri Jürissaar (10.a)
7. Kai Budrikas (10.c)
11.-12. klass (29 osalejat)
1. Hanna Marrandi (11.e)
3. Ode Laik (11.c)
6. Hermine Saul (11.d)
8. Eva Lea Jääger (11.a)
9. Laura Jõgar (11.b)
 • Kui Vanemuise teatri korraldatud arvustuste konkursil sai Kristel Zimmer (12.e) arukaima arvustaja tiitli, siis Hanna Marrandi (11.e) arvustus lavastusele „Kesköö Pariisis“ tunnistati aruka arvustaja tiitli vääriliseks.

 

Konkursid

 

Õpetajad

 • 12.a klassil toimub 9. veebruaril õppepäev Jääaja keskuses. Õpilastega sõidab kaasa õp. Saima Kaarna.
 • Õpetaja Katrin Ojaveer ja psühholoog Triin Ulst osalevad 10.-14. veebruaril õpilasvahetuse Erasmus+ projekti koordinaatorite töönõupidamisel Belgias.
 • 12.a ja 12.b klassi õpilased ja õpetajad Hele Kiisel, Kristiina Punga ja Anneli Saarva sõidavad õppekäigule Tallinna Tehnikaülikooli reedel, 12. veebruaril.
 • Õpetajate sisekoolitus toimub komapäeval, 10. veebruaril kell 12.15-15.30 ning laiendatud juhtkond koguneb neljapäeval, 11. veebruaril kell 14.00.

Õpilased

 • Esmaspäeval, 1. veebruaril külastas 11.e näitekirjanduse tundi näitleja Inga Lunge, kes rääkis rolliloomest teatrilaval ja teleseriaalis, näitleja ja lavastaja koostööst ning kasulikest keskendumis- ja esinemisnippidest.
 • 5. veebruaril toimunud d-klasside akadeemilise öö külaliseks oli Peeter Volkonski, kes rääkis temale iseloomulikul köitval viisil puutepunktidest muusikas, teatris ja kirjanduses ning meenutamist väärivatest seikadest enda töös ja tegemistes. Seejärel vaadati fotojahi kokkuvõtet. Pingeline rahvastepallivõistlus ja hoogsad saalihokimängud kestsid südaööni ja juttu jätkus hommikuni.

Kooli hoolekogu

 • 2. veebruaril toimunud hoolekogu koosolekul arutati:
õpilaste õppeedukust I-II õppeperioodi õppetulemuste põhjal;
Tartu ühiskatsete korda gümnaasiumisse õppima asumiseks ning kooskõlastati HTG vastuvõtutingimused;
Mauruse stipendiumi konkursi väljakuulutamist; Tartu koolijuhtide pöördumist soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule.

Sport

 • Kolmapäeval, 17. veebruaril kell 16.00 toimub võimlas järjekordne HTG saalihokivõistkonna ja õpetajate vaheline võistlus.

Eelteade

 • Neljapäeval, 18. veebruaril kell 16.00 oodatakse huvilisi Lossi 36-214, et tutvuda ühiskonnateaduste õppimise võimalustega Tartu ülikoolis.
 • Reedel, 19. veebruaril kell 16.00 toimub HTG lahtiste uste päev 8. ja 9. klasside õpilastele. Kooli tutvustavad õpetajad ja õpilaskogu liikmed.

 
 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31