Infoleht nr. 16* - 25.01.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • Õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaad ja Eha Paabot õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel algava geoinformaatika kursuse esimene tund toimub teisipäeval, 26. jaanuaril kell 15.45 ruumis 227.
 • Kolmapäeval, 27. jaanuaril pärast 5. tundi ja reedel, 29. jaanuaril 5. tunni ajal toimub ruumis 303 UPT-17 seminar.
 • Kolmapäeval, 27. jaanuaril on UPT-16 tööde esitamise tähtaeg kõigi nende jaoks, kelle uurimus- või praktilised tööd tulevad kaitsmisele selle perioodi arvestuste nädalal.
 • Järgmine õnnetund (90 minutit) toimub neljapäeval, 28. jaanuaril kell 16.00 ruumis 105. Registreeruda tuleb õnnetundi kooli kodulehel hiljemalt kolmapäeval, 27. jaanuaril.
 • Neljapäeval, 28. jaanuaril kell 13.00-16.00 toimub aulas humanitaarsuuna õpilaskonverents, millest on kohustatud loovpraktika raames osa võtma kõik humanitaarklasside õpilased. Konverentsi peaesineja on Postimehe ajakirjanik Liisa Tagel (vil 2006), kes kõneleb teemal „Kuidas teha head ajakirjandust“. Konverentsil esinevad õpilased ettekannetega oma uurimistöödest ning 12.d ja 12.e klassi õpilased annavad ülevaate juba toimunud humanitaarpraktikast.
 • Uurimis- ja praktilise töö teine test toimub 11. klassi õpilastele 1.-5. veebruarini alljärgnevatel aegadel:
 • reedel, 5. veebruaril 5. tund õp. A. Ristikivi - 303
 • I rühm reedel, 5. veebruaril 4. tund õp. A. Mägi - 206
 • II rühm reedel, 5. veebruaril 5. tund õp. A. Mägi - 206
 • teisipäeval, 2. veebruaril 4. tund õp. A. Ristikivi – 303
 • reedel, 5.02. 4. tund õp. M. Piirimäe - 303
 • teisipäeval, 2.02. 5. tund õp. A. Ristikivi - 303
 • 11.e klassil lõpeb muusika 2. kursus. Alates 26. jaanuarist kuni perioodi lõpuni ei toimu teisipäeviti 5. tundi ja reedeti 4. muusikaõpetuse tundi.
 • Helina Hakkmann õppis aasta välismaal vahetusõpilasena. Alates 20. jaanuarist jätkab ta taas õpinguid meie kooli 11.e klassis.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 25.01
12.e     5. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
teisipäev, 26.01
10.b     5. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühmal jääb tund ära
10.c     5. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühmal jääb tund ära
10.d     5. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühmal jääb tund ära
10.e     3. tund eesti keel õp. K. Soodla - 202
5. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
11.b     3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 312
11.c     3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 312
11.d     3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 312
12.e     3. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover – 225
kolmapäev, 27.01
12.a     2. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
12.b     1. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
12.d     3. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
12.e     4. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
neljapäev, 28.01
10.d     4.-5. tund õpilaskonverents aulas
10.e     4.-5. tund õpilaskonverents aulas
11.d     4.-5. tund õpilaskonverents aulas
11.e     4.-5. tund õpilaskonverents aulas
12.a     2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 220
4. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
12.b     1. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
12.d     2. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover – 225
            4.-5. tund õpilaskonverents aulas
12.e     3. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover – 225
            4.-5. tund õpilaskonverents aulas
reede, 29.01
11.c     1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
3.-4. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
11.d     1. tund kirjandus õp. K. Soodla – 227
3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
10.e     2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 227

Teated

 • Teisipäeval, 26. jaanuaril kell 15.45 on ruumis 204 klassivanemate ümarlaud, kuhu on oodatud kõik klassivanemad ja õpilaskogu esindajad. Õpilastega vestleb kooli korrast ning uue arengukava koostamisest kooli juhtkond.
 • Ajalooring kutsub teisipäeval, 26. jaanuaril kõiki huvilisi kuulama loengut õiglasest kaubandusest. Teemat tutvustab Tiina-Katrina Kaber MTÜ Mondost. Loeng algab kell 15.50 ruumis 141.
 • Õpilased, kes on huvitatud kunstiolümpiaadil osalemisest, peaksid sellest teada andma õpetaja Mari Jõgistele (meiliaadressil mari.jogiste@gmail.com) või tulema olümpiaaditeemalisele kohtumisele teisipäeval, 26. jaanuaril kell 15.45 (ruumis 304).
 • Kõik huvilised on oodatud Tartu ülikooli informaatika eriala tutvustusele kolmapäeval, 27. jaanuaril kell 16.00 Liivi tn 2 õppehoones.
 • Imelise Ajaloo viktoriin jaanuarikuu numbri teadmiste peale toimub traditsiooniliselt kuu viimasel neljapäeval, 28. jaanuaril, kuid erandkorras pärast 2. tundi (auditooriumis). Oodatud on kõik endised ja ka uued kaheliikmelised võistkonnad.
 • 29. ja 30. jaanuaril toimub koolimajas Anima laululaager.
 • Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab järgmisse numbrisse õpilaste uurimistöid ning esseesid. Töö esitamise tähtaeg on 30. jaanuar, täpsem info: akadeemiake.ee.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 18. jaanuaril toimunud prantsuse keele olümpiaadi piirkonnavoorus sai 1. koha Elo Maria Pauman (11.b).
 • 23. jaanuaril saavutasid treffneristid keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus suurepäraseid tulemusi:
10. klass
1. Herman Rull (10.c)
2. Joosep Kaimre (10.b)
3. Loona Volke (10.b)
4. Silvia Hiie Aabloo (10.b)
5. Gamithra Marga (10.c)
11. klass
1. Kerli Tali (11.a)
2. Eva-Maria Tõnson (11.b)
3. Andreas Vija (11.b)
4. Verner Sääsk (11.a)
5. Aaro Kristjuhan (11.b)
6. Martin Vasar (11.a)
7. Sander Kotkas (11.c)
8. Ode Laik (11.c)
9. Elo Maria Pauman (11.b)
12. klass
1. Svenno Saan (12.a)
2. Oliver Kahre (12.a)
3. Hendrik Rull (12.c)
4. Anton Konovalov. (12.a)
5. Friedrich Krull (12.c)
 • Ajalooõpetajad kiidavad kõiki õpilasi, kes olümpiaadi koolivoorus osalesid ja selleks iseseisvalt lisatööd tegid.
  Parimateks osutusid ning seega võimaluse osaleda piirkonnavoorus said alljärgnevad õpilased:
Teema: absolutism
1. Michal Jatsa (11.e)
2. Aapo Rehi (12.e)
3. Rando Künnapuu (11.e)
4.-5. Jaan Reimand (11.d)
4.-5. Verner Sääsk (11.a)
6.-8. Marc David (10.b)
6.-8.Kai Budrikas (10.c)
6.-8. Maris Sala (12.c)
Teema: vähemusrahvused Eestis ja eestlased võõrsil
1. Robert Bunder (11.d)
2. Sandra Võsaste (10.e)
3. Hanna Marrandi (11.e)
4. Tuule Müürsepp (11.a)
5. Eeva Liisa Bender (10.d)
6. Sirle Kont (11.c)
7. Janar Bachmann (12.c)
8. Brenda Tarn (11.e)
Teema: sotsialismileeri lagunemine
1. Margus Paaliste (10.d)
2. Rasmus Tensing (12.c)
3. Hendrik Ojamaa (10.b)
4. Robert Varik (12.e)
5. Ilmar Uduste (12.a)
6.-7. Anni Ritson (10.a)
6.-7. Rauno Juntson (10.e)
 • Informaatikaviktoriini „Kobras“ I voor toimus 7. ja 8. detsembril 2015. aastal. Seeniorite vanuserühmas saavutas meie õpilastest parima tulemuse Jasper August Tootsi (11.b), kes kutsutakse ka 13. ja 14. veebruaril II vooru. Humanitaarklassi õpilastest olid meie kooli parimad Katrin Riso (11.d) ja Annika Väljataga (11.d).
 • 21. jaanuaril peeti Tartu Linnaraamatukogus omaloomingukonkurssi Noorte Luuleprõmm 2016, kus osalesid Diana Mällo (10.e) ja Kadri Jürissaar (10.a), kes sai oma vanuseastmes (16-20-aastased) II koha.

Konkursid

 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldab digiloovtööde õpilaskonkursi teemal „Maailmariik Eesti“. Tööde esitamise tähtaeg on 29. veebruar, täpsem info: http://hitsa.ee/konkursid.
 • United World Colleges Eesti Ühing kuulutab välja 2016. aasta stipendiumikonkursi keskhariduse omandamiseks IB diplomiga rahvusvahelistes UWC kolledžites. Sellel aastal antakse välja täisstipendium UWC South East Asia Singapuri kolledžisse, 90% stipendium UWC Red Cross Nordic Norra kolledžisse ning stipendium UWC Dilijan Armeenia kolledžisse (rahastus täpsustamisel). Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele. Täpsem info koos konkursitingimustega on kättesaadav meie koduleheküljel: http://www.uwc.ee/stipendiumikonkurss. Soovitame kandidaatidel enne avalduse saatmist tutvuda põhjalikult UWC liikumisega. Esimese kandideerimisvooru tähtaeg on 31. jaanuar 2016.
  Lisainformatsiooni United World Colleges liikumisest saab ühingu kodulehelt: www.uwc.ee.

Õpetajad

 • Õpetaja Aive Roots osaleb koolitusel 26. jaanuaril ja Karin Soodla ning Tiina Pluum 29. jaanuaril alates kella 11.00st, huvijuht Uve Saar on korralisel puhkusel kuni 02.02 ning õpetaja Saima Kaarna on õppetööst eemal 25.-29.01.
 • Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi metoodiliste materjalide võistlusel sai õpetaja Tiiu Kreegipuu peapreemia e-õppematerjalide kategoorias.

Sport

 • Tartu linna ja maakonna koolide meistrivõistlustel korvpallis said meie poisid alagrupis kaks kaotust ja ühe võidu ning finaalringi seekord ei pääsenud. Võistkonda kuulusid Kristjan Hinno (10.b), Hendrik Ojamaa (10.b), Andor Aland (10.c), Martin Ojamaa (10.c), Markus Jörgen Paapsi (10.e), Siim Pettai (11.a), Markus Punnar (11.a), Henry Enno Turu (11.a), Tamor Haabmets (11.b), Jürgen Jürgenson (11.b).
 • Tartu linna koolide karikavõistlustel sõudeergomeetritel C2 saavutasid nii meie kooli neidude kui ka noormeeste võistkond esimese koha. Võistkondadesse kuulusid Kätlin Regiina Kirjanen (11.a), Annika Väljataga (11.d), Maria Pärli (10.e), Kadri Uiga, Rasmus Tensing, Friedrich Krull (12.c), Sven Erik Kalberg (12.b) ja Joonatan Kama (12.d). Individuaalarvestuses võitis 500m distantsil I koha Rasmus Tensing ja II-III koha saavutasid Maria Pärli ja Kadri Uiga.

Söökla teated

 • Veebruarikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 26. jaanuariks.
  Veebruarikuu koolitoidu maksumus:
  ** kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
  tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 eurot,
  poisteports 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 eurot;
  ** kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.58 eurot = 7.54 eurot,
  poisteports 13 päeva x 1.02 eurot = 13.26 eurot.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 27.-29. jaanuarini.

 

Eelteade

 • Teisipäeval, 2. veebruaril 4. tunni ajal on aulas kõikidele 10. klasside õpilastele Tartu rahu aastapäevaloeng. Loengu peab meie vilistlane Trivimi Velliste
 • 5. veebruaril 5. tunni ajal toimuvad vabaaine tunnid. Arvestuste nädalal vabaainete tunde ei toimu.

 
 
 
 
 
  
 
Hugo Treffneri Gümnaasiumi 25.01.2016. a direktori käskkirjaga nr 10 avaldatakse kiitust
 

 1. Väga hea ja hea õppeedukuse eest I poolaastal järgmistele õpilastele:

 
10.a
Merly Allik, Mihkel Hõlpus, Kersti Joala, Kadri Jürissaar, Johanna Maria Karjus, Laura Kirs, Indrek Lombiots, Martin Mandel, Katre Reinart, Anni Ritson, Liisa Sonn, Maret Sõmer, Ürgen Sõukand, Illimar Erich Tender, Karl Treial, Keilin Turjakas, Katre Uibo.
 
10.b
Silvia Hiie Aablo, Marc David, Siim Kristjan Ellervee, Kati Iher, Pilleriin Jukk, Joosep Kaimre, Carolin Kirotar, Kristina Koch, Karin Kruuse, Kristiina Kuningas, Siim Tanel Laisaar, Kärt Lang, Kristina Lillo, Mirko Nõmmsalu, Hendrik Ojamaa, Frederik Raud, Kevin Reisenbuk, Triin Mirjam Tark, Andreas Teder, Maris Turb, Arnold Veltmann, Loona Volke, Johannes Ööpik.
 
10.c
Andor Aland, Andrea Ani, Kai Budrikas, Ethel Enniko, Samuel Gavronski, Meeri Jürgenson, Age Kannumäe, Taavi Koppel, Kristel Kõivo, Kirke Maria Lepik, Kaie Leppik, Richard Leppik, Gamithra Marga, Martin Ojamaa, Johanna Olesk, Maileen Pillaroo, Gundra Raissar, Raul Villem Reedi, Kaisa Rooba, Herman Rull, Kaisa Schiffer, Martti Vanker, Elis Õunapuu.
 
10.d
Marite Ainso, Agnes Annilo, Ode-Lee Asi, Eeva Liisa Bender, Katriina Gorjunov, Greete Hollas, Ellen Rebecca Kruuse, Anette Kull, Alar Lambrik, Isabel Mae, Anna Marie Paabumets, Margus Paaliste, Richard Päll, Heidi Raudsepp, Kris-Robin Sirge, Katrina Tiismus.
 
10.e
Laura Inno, Anette Jaani, Rauno Juntson, Marta Napa, Heido Nõmm, Anastasia Nõmmik, Renna Org, Markus Jörgen Paapsi, Elisabeth Raidma, Kristin Reino, Ege Sild, Liisi Tee, Lisette Tiganik, Liis Marii Valeika, Sandra Võsaste.
 
11.a
Mattias Aksli, Helen Helmet, Eva Lea Jääger, Karl Kimmel, Saimi Ester Kortelainen, Mikko Maran, Tuule Müürsepp, Markus Punnar, Karel Räppo, Kerli Tali.
 
11.b
Greta Ilmas, Minna Kruusamäe, Georg Kõivumägi, Lisanne Nääb, Aleksandra Isabel Pillmann, Eva‑Maria Tõnson, Kaspar Valk, Johannes Valk.
 
11.c
Agete Eksi, Kadi Kaldmäe, Hanna-Riin Karu, Piia Kivikas, Kristiina Kõiv, Liisa Kübarsepp, Ode Laik, Anni Miller, Birgit Nõmmemees, Aleksander Tamme.
 
11.d
Riinu Esko, Karoliina Kruusmaa, Catarina Kurg, Merilin Villems.
 
11.e
Johanna Kristiina Jaansoo, Michal Jatsa, Katrina Külm, Hanna Marrandi, Sigrid Pedaja, Katrina Saarnits, Triin Valdmaa, Karmen Õun.
 
12.a
Aksel Allas, Laura Eiche, Merit Eller, Katri-Helena Janno, Gabriel Kaine, Anton Konovalov, Kadi Kukk, Jürgen Laks, Saskia Epp Lõhmus, Hannes Moor, Siim Christian Reppo-Sirel, Svenno Saan, Rain Sarapuu, Helen Tera, Elis Tiivoja, Mariann Võhmar.
 
12.b
Aaro Abolkaln, Liisa Ansip, Paule Hermet, Karoliine Holter, Maria Häling, Jüri Jõul, Tuuli Jürgenson, Jonatan Kalmus, Emili Läte, Jasper Ristkok, Age Roosi, Mark Joel Tamm, Merily Taras.
 
12.c
Janar Bachmann, Marie Jõgi, Johanna Maria Kirss, Kerly Kubri, Elsa Mai Leedo, Rein Leetmaa, Laura Lokko, Berit Mägi, Elisabet Ottas, Helga Paulsen, Reiko-Rainer Reinup, Hendrik Rull, Maris Sala, Susanna Soomets, Kadri Uiga.
 
12.d
Anu Adamson, Maria Hommik, Hanna Marii Ilves, Iris Ivan, Sandra Ivanov, Triin Jaansalu, Lauriine Kalajas, Joonatan Kama, Katariina Kriipsalu, Aiki Laaneots, Eva Johanna Lepikov, Elise Metsanurk, Maarja Ots, Maria Parusk, Rosemary Pree, Kristo Pullerits, Saara Maria Puur, Andra Tammisto.
 
12.e
Liis Aleksejeva, Robert Derevski, Priit Lehis, Eliisabet Merete Leppoja, Helga Johanna Leppoja, Eneli Maranik, Kerli Markus, Riki-Brigita Mitt, Iida Elise Murumets, Mona-Reti Pavlov, Liina-Mari Roolaht, Kelli Saar, Kristel Zimmer, Annika Talvis, Anna Riin Velner, Merilin Vipper.
 
 

Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31