Infoleht nr. 15 - 18.01.2016

doc   

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • viie kooli võistlusel kooli esindanud õpilasi ja nende juhendajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Siim Oksa, Eha Paabot, Madis Reemanni ja Ehtel Timakut;
 • kõiki, kes aitasid kaasa viie kooli võistluse ladusale korraldamisele;
 • TÜ arvutiteaduse instituudi lektorit Eno Tõnissoni ning HTG vilistlasi Mihkel Kreed ja Andreas Valdmanni, kes koostasid ja viisid läbi viie kooli võistluse õpilasvõistkondadele probleemülesande lahendamise ja HTG vilistlast Indrek Ulsti, kes pani võistlusele auhinnad firma Mooncascade poolt;
 • infojuht Heivo Kikkatalo ja õpetaja Siim Oksa õpilastele võrgupeo korraldamise eest;
 • õpetaja Hele Kiiselit ja vilistlast Jaan Aru „Tarkusepäeva“ korraldamise eest.

Õppetöö

 • Täna kell 16.00 saavad ruumis 105 järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Järelarvestusele tuli registreeruda 13. jaanuariks. Juhul kui seda ei ole tehtud, ei ole võimalik järelarvestust 18.01. sooritada. Õpetajad teatavad II perioodi järelarvestuste hinded kolmapäeval, 20. jaanuaril.
 • Laupäeval, 23. jaanuaril kell 10.15-15.15 ruumis 107 on õpilastel, kel eesti keele proovieksam ebaõnnestus, võimalus kas lugemis- ja/või kirjutamisülesanne uuesti lahendada.
 • Järgmine õnnetund (45 minutit) toimub reedel, 22. jaanuaril kell 15.45 ruumis 105. Registreeruda tuleb õnnetundi kooli kodulehel hiljemalt kolmapäeval, 20. jaanuaril.
 • Teisipäeval, 19. jaanuaril viivad ajalooõpetajad läbi ajaloo-olümpiaadi koolivooru. Olümpiaad toimub auditooriumis (221) 3. ja 4. tunni ajal.
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel algavad tehnoloogiakursused. Kursuse esimesed tunnid toimuvad
  geoinformaatika - teisipäeval, 26. jaanuaril kell 15.45 ruumis 227;
  robootika – kolmapäeval, 20. jaanuaril kell 14.25 ruumis 206
  joonestamise 2. kursus - V perioodil vabaaine tundide ajal.

12. klasside lõpueksamid

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad abituriendid sooritama kolm riigieksamit (eesti keel, matemaatika ja võõrkeel), koolieksami ning kaitsma uurimis-või praktilise töö. 
  12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda Eksamite Infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 20. jaanuaril 2016. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiili ID-ga. Kui ei sobi kumbki võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.
  Õpilasel on võimalus valida kitsa matemaatika ainekava või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam.
  Võõrkeeles võib
  • valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-tasemel;
  • valida riigieksamiga võrdsustatud Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-keeleoskustasemel. Eksamid toimuvad 11.-15.04.2016. a. prantsuse keel ning 09.‑13.05.2016. a. saksa ja vene keel;
  • esitada varem sooritatud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvahelise eksami tunnistuse,
  • eksamiks valida võõrkeele, mida õpilane ei ole koolis õppinud.
  • Kui õpilane on otsustanud sooritada inglise keele riigieksami ja/või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami, siis peab ta end registreerima vastava keele eksamile (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam).
  • Kui õpilane on varem sooritanud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta esitama tunnistuse koopia õppealajuhatajale hiljemalt 20. jaanuariks. Rahvusvaheline tunnistus, mille õpilane esitab, peab olema kehtiv vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini.
Sellisel juhul õpilane end võõrkeeleeksamile ei registreeri, vaid kool saadab Innovele kooli poolt kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad.
 • Õpilane, kes ei ole end 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, 2016. aasta kevadel eksameid sooritada ei saa.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 18.01
10.a     5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 136
10.e     5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 136
teisipäev, 19.01
10.a     3. tund kirjandus õp. K. Soodla – 105
            5. tund ajalugu õp. A. Pettai - 135
10.b     5. tund jääb prantsuse ja õp. O. Titova vene keele rühmal ära
10.c     5. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308,
prantsuse ja õp. O. Titova vene keele rühmal ära
10.d     5. tund jääb prantsuse ja õp. O. Titova vene keele rühmal ära
10.e     4. tund iseseisev töö õp. M. Matto - 301
5. tund eesti keel õp. K. Soodla – 105
11.b     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K.Ojaveer - 204
11.c     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K.Ojaveer – 204, vene keel õp. L. Titova - 302
11.d     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K.Ojaveer - 204
kolmapäev, 20.01
11.b     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K.Ojaveer - 204
11.c     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K.Ojaveer - 204
11.d     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K.Ojaveer - 204
PKc5   5. tund prantsuse keel jääb ära
neljapäev, 21.01
10.a     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 220
10.b     2. tund prantsuse keel iseseisev töö õp.Ü.
Roostoja – 309
10.c     2. tund prantsuse keel iseseisev töö õp.Ü. Roostoja – 309
10.d     2. tund prantsuse keel iseseisev töö õp.Ü. Roostoja – 309
10.e     1. tund jääb prantsuse keele rühmal ära
2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 220
4. tund eesti keel õp. K. Soodla – 107
11.a     4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 220
11.c     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 308
11.e     4. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 220
PKc5   5. tund prantsuse keel jääb ära
reede, 22.01
10.a     1. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 204
10.e     1. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 204
11.a     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 204
11.b     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K.Ojaveer - 204
11.c     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K.Ojaveer - 204
11.d     2. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K.Ojaveer - 204
11.e     3. tund inglise keel õp. E. Hundi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 204
esmaspäev, 25.01
12.a     4. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
12.b     2. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
12.d     3. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 225
12.e     4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228

Teated

 • Teisipäeval, 19. jaanuaril kell 15.50 algab klassiruumis 141 ajalooringi loeng, kus 11.d klassi õpilane Robert Bunder räägib teemal "Carl Mothander: ajalooline ekspeditsioon Toompeal ja Kohilas". Täpsustav info teema kohta on kooli ajalooringi Facebooki-lehel.
 • Kolmapäeval, 20. jaanuaril kell 15.00 on treffneristidel suurepärane võimalus külastada Eesti ühe edukama ettevõtte AS Regio kontorit. Regio on globaalse haardega ettevõtte geoinfo ja kaartide arendamise alal. Regio koostööpartneriteks on näiteks Ericsson, Google (muuhulgas Street View Eestis). Kohtume 14.25 kantselei ees ja sõidame bussiga kaubamaja juurest Pauluse peatusesse. Üritusele saab registreeruda tehnikaklubi Facebooki-lehel: https://www.facebook.com/HUGOtehnikaklubi Kõik huvilised on oodatud.
 • Neljapäeval, 21. jaanuaril kell 18.00 on HTG siseorienteerumise võistlusele osalema oodatud igast klassist vähemalt 2 tüdrukut ja 3 poissi. Klassijuhataja või abiklassijuhataja osalemine on klassidevahelises võistluses  klassile igati kasulik.
 • Reedel, 22. jaanuaril jäävad ööakadeemiasse a-klassid.
 • Õpilastel, kes soovivad osa võtta  lingvistikaolümpiaadist, palutakse selle nädala jooksul ühendust võtta õp Kristiina Pungaga (kristiina.punga@htg.tartu.ee). Olümpiaad toimub 13. veebruaril, kooli võib esindada kuni 10 õpilast.
 • Tallinna Tehnikaülikool ootab huvilisi tutvuma õppimisvõimalustega ning sisseastumistingimustega. Infotunnid koos 2. aprillil toimuva matemaatikaeksami konsultatsiooniga toimuvad 6. veebruaril ja 12. märtsil algusega kell 12.00 TTÜ Tartu Kolledžis (aadressil Puiestee 78).
 • OÜ Autosõit alustab B-kategooria juhilubade koolitusega 10. ja 11. klasside õpilastele 22. jaanuaril kell 16.00 ruumis 139.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Detsembrikuu Imelise Ajaloo viktoriini parimad:
1. Oskar Annast, Rando Künnapuu (11.e);
2. Robert Bunder, Joel Dahl (11.d);
3. Sandra Reinvald, Liisi Tee (10.e).
Jaanuarikuu viktoriin toimub neljapäeval, 28. jaanuaril.
 • Riigikohtu kaasuskonkursil saavutas 10. klasside arvestuses esikoha Pauliine Konsa (10.b), 12. klasside arvestuses tuli teiseks Aapo Rehi (12.e) ning kolmandaks Lauriine Kalajas (12.d).
 • Geograafiaolümpiaadi lõppvooru on meie koolist kutsutud Eva-Maria Tõnson (11.b), Triin Mirjam Tark (10.b), Kati Iher (10.b) ja Joosep Kaimre (10.b).

Viie kooli võistlus

 • 14. ja 15. jaanuaril toimus 51. viie kooli võistlus. Koolide järjestus ainete kaupa ja meie õpilaste paremad tulemused olid järgmised:
matemaatika (50 osavõtjat)
1.-4. Aaro Kristjuhan (11.b)
1.-4. Eva-Maria Tõnson (11.b)
1.-4. Anton Konovalov (12.a)
1.-4. Svenno Saan (12.a)
5. Kati Iher (10.b)
7. Jürgen Laks (12.a)
9.-10. Mirjam Iher (12.b)
Koolide järjestus: HTG, NRG, Viljandi G, TTG, MHG

füüsika (50 osavõtjat)
1.-2. Eva-Maria Tõnson (11.b)
3. Anton Konovalov (12.a)
4. Jonatan Kalmus (12.b)
6. Aaro Kristjuhan (11.b)
8. Loona Volke (10.b)
10.-12. Joosep Kaimre (10.b)
Koolide järjestus: HTG, NRG, Viljandi G, MHG, TTG

keemia (50 osavõtjat)
1. Anton Konovalov (12.a)
2. Eva-Maria Tõnson (11.b)
3. Svenno Saan (12.a)
4. Joosep Kaimre (10.b)
5. Hendrik Rull (12.c)
6. Herman Rull (10.c)
8. Kerli Tali (11.a)
Koolide järjestus: HTG, NRG, Viljandi G, MHG, TTG

Võistluse rändauhinnad said sel aastal Svenno Saan (Endel Meidla rändauhind matemaatika võistluse võitjale), Eva-Maria Tõnson (Harri Keerutaja rändauhind kolme aine kokkuvõttes parimale võistlejale) ja Kati Iher (Kaljo Kruse  rändauhind matemaatika võistlusel parima tulemuse saavutanud 10. klassi õpilasele). Kolme aine kokkuvõttes olid parimad Eva-Maria Tõnson, Anton Konovalov ja Joosep Kaimre.
HTG võistkonda kuulusid Svenno Saan, Mirjam Iher, Anton Konovalov, Jonatan Kalmus, Mark Laasu, Oliver Kahre, Friedrich Kull, Jasper Ristkok, Hendrik Rull, Jürgen Laks, Eva-Maria Tõnson, Aaro Kristjuhan, Martin Vasar, Kerli Tali, Sander Kotkas, Kati Iher, Joosep Kaimre, Herman Rull, Silvia Hiie Aabloo ja Loona Volke.

Konkursid

 • Euroopa Parlament kutsub osalema Karl Suure noorteauhinna konkursil. Noorteprojektide rahastamise taotluste esitamise tähtaeg on 25. jaanuar, täpsem info: http://www.charlemagneyouthprize.eu/et.
 • UNESCO ühendkoolide võrgustik ootab huvilisi kandideerima ÜRO simulatsioonile, mis toimub 2.-4. aprillini Riias. Huvilistel tuleb end registreerida enne 22. jaanuarit õpetaja Aare Ristikivi juures.
 • Teaduskeskus AHHAA ootab osalema Euroopa õpilaste teadusparlamendi töös 18.-20. veebruaril. Täpsem info: www.ahhaa.ee/teadusparlament.

Õpetajad

 • Õpetaja Aare Ristikivi osaleb koolitusel 18. jaanuaril ja õpetaja Olga Titova 19. jaanuaril alates kella 11.00st. Õpetajad Erika Hunt ja Tiina Niitvägi-Hellamaa viibivad Erasmus+ õpilasvahetuse projektiga Rootsis, huvijuht Uve Saar viibib korralisel puhkusel 15.01-02.02 ning õpetaja Saima Kaarna on õppetööst eemal 25.-28.01.
 • Neljapäeval, 21. jaanuaril toimub II perioodi õppetöö analüüs
kell 14.20-15.45 – 10. klassid
kell 15.45-17.00 – 12. klassid.

Õpilased

 • Teisipäeval kõneles TÜ teatriteaduse ja kunstiajaloo tudeng Laura Porovart (vil 2014) 11.a ja 11.e klassi õpilastele kirjanduse tunnis F. Dostojevski loomingu taustast ja lähemalt Peterburi müüdist.
 • Alates 18. jaanuarist jätkab Emma Maria Kalmus (10.d) õpingud Saaremaa Ühisgümnaasiumis.

Söökla teated

 • Veebruarikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 26. jaanuariks.
Veebruarikuu koolitoidu maksumus:
** kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 eurot,
poisteports 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 eurot;
** kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.58 eurot = 7.54 eurot,
poisteports 13 päeva x 1.02 eurot = 13.26 eurot.
Talonge väljastatakse kantseleist 27.-29. jaanuarini.

Raamatukogu teated

 • Reedel, 22. jaanuaril tähistab 75. sünnipäeva meie kooli vilistlane kirjanik Jaan Kaplinski.
  Kirjaniku juubeli tähistamiseks on reedel  5. tunni ajal kooli raamatukogu lugemissaalis kõigil treffneristidel võimalus esitada kaasõpilastele oma loomingut.
  Esineda soovijail palutakse end eelnevalt raamatukoguhoidja juures registreerida. Õpetajad ja õpilased on oodatud kuulama!
  Pärast omaloomingulisi ettekandeid vaadatakse koos filmi „Kaplinski süsteem“.

Eelteade

 • Teisipäeval, 26. jaanuaril kell 15.45 toimub klassivanemate ümarlaud, kuhu on oodatud kõik klassivanemad ja õpilaskogu esindajad.
Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31