Konkurss „Päev teadlasena kosmosesondi Cassini meeskonnas 2015"

Euroopa Kosmoseagentuuri õpilaskonkurss „Päev Cassini teadlasena"  esmakordselt Eestis

Konkurss „Päev teadlasena kosmosesondi Cassini meeskonnas 2015" annab osavõtjatele võimaluse tunda ennast päris kosmoseteadlastena valides, millist objekti päris kosmosesond Cassini võiks pildistada. Valiku põhjendusest saabki konkursitöö.

NASA/ESA/ASI Cassini-Huygensi missiooni meeskond pakub suurepärast võimalust kasutada töötava kosmosesondi kallist vaatlusaega õpilasprojektide jaoks. Osalevate riikide kooliõpilased peavad valima ühe kolmest objektist, mida Cassini pildistab, ja kirjutama u 500 sõna pikkuse essee, põhjendades ekspertide kogule oma valikut.

Esitamise tähtaeg on 26. veebruaril 2016 kell 23:59 Kesk-Euroopa aja järgi aadressil cassinikonkurss@ut.ee. Esseed tuleb esitada eesti keeles ja kohalikule korraldajale, kes valib välja võitjad vastavas riigis. Eestis korraldab konkurssi Tartu Ülikooli muuseum, Tartu tähetorn. Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt mai alguses.

ESA liikmesriikide ja koostööriikide konkursi võitjad saavad auhinnaks Euroopa Kosmoseagentuuri meenetekomplekti ja tunnistuse. Lisaks auhindadele avaldatakse võidutööd ESA kodulehel.

Esseesid hinnatakse kolmes  vanusekategooriates 10.-12. aastased, 13.-15. aastased  ja 16.-18. aastased. Esseesid võib esitada nii üksi kui ka kuni 4-liikmelistes gruppides. Iga õpilane või grupp võib esitada ainult ühe essee.

Lisateavet konkursi kohta leiate http://www.tahetorn.ut.ee/et/content/konkurss-p%C3%A4ev-teadlasena-kosmosesondi-cassini-meeskonnas 

Uuendatud: 17/04/2024