Infoleht nr. 6 - 26.10.2015;

doc pdf

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Helgi Teringut ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpetajaid Marcus Hildebrandti ja Mall Mattot õpetajaskonnale sisuka õppekäigu korraldamise eest Berliini.

Õppetöö

 • II perioodi vabaained:
eesti keele ab-kursus õp. M. Piirimäe - 107
majandusõpetus 2 õp. Ü. Seevri - 227
prantsuse keel (c ) 4 õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 309
rootsi keel (c ) 2 õp. K. Punga - 144
saksa keel (c ) 5 õp. M. Matto - 204
saksa keel (c ) 2 õp. A. Roots - 202
usundiõpetus 2 õp. T. Jürgenstein - 203
Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik 10. klasside õpilased, kellel eesti keele esimene kursus ebaõnnestus.
Aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused algavad II perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokku lepitud aegadel.
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 13. ja 27.novembril ja 3. detsembril ruumis 105. Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
 • Kolmapäeval, 28. oktoobril kannavad õpetajad pärast 4. tundi I perioodi hinded õpinguraamatutesse ning sama päeva õhtuks ka eHTGsse.
 • Tundide ajad kolmapäeval, 28. oktoobril
1. tund 8.05-9.20
2. tund 9.30-10.45
I söögivahetund
3. tund 11.15-12.30
II söögivahetund
4. tund 13.00-14.15
I perioodi hinnete teatamine
5. tund 14.45-16.00

 

Õpetajad ootavad kell 14.15-14.45 õpilasi järgmistes ruumides:
Priidu Beier 200
Marcus Hildebrandt 309
Erika Hunt 308
Ülle Hüva 136
Toomas Jürgenstein 203
Saima Kaarna 225
Ülle Keerberg 220
Hele Kiisel 135
Helen Köhler 312
Mall Matto 204
Anneli Mägi 206
Tiina Niitvägi-Hellamaa 301
Siim Oks 213
Kerli Orav-Puurand 202
Eha Paabo 217
Jaan Paaver 214
Priit Parisoo 228
Andre Pettai 208
Monika Piirimäe 108
Tiina Pluum 102
Kristiina Punga 144
Aimar Poom 228
Aare Ristikivi 141
Ülli Roostoja 221
Aive Roots 200
Külli Rootsi 221
Uve Saar 313
Anneli Saarva 228
Ülle Seevri 227
Karin Soodla 105
Liisa Tepp 107
Ehtel Timak 139
Ljubov Titova 302
 
Õpetajad, kes osalevad koolitusel või viibivad töökohustuste täitmisel väljapool kooli, teatavad I perioodi hinded järgmistel aegadel:
L. Karo-Astover ja H. Tering ainetunnis; K.Ojaveer 30.10 pärast 2. tundi ruumis 144; M.Reemann 29.10 pärast 2. tundi ruumis 212; O.Titova 29.10 pärast 3. tundi ruumis 301.
 • Reedel, 30. oktoobril 5. tunni ajal toimub auditooriumis kõikidele 10. klasside õpilastele loeng HTG ajaloost.

UPT 17

 • 11. klasside õpilaste uurimis- ja praktiliste töödega seotud ülesanded:
  • hiljemalt 2. novembril peab igal 11. klassi õpilasel olema juhendaja;
  • 16. novembril 1. tunni ajal ja 18. novembril pärast 5. tundi toimub ruumis 303 UPT seminar, millest osavõtt on vabatahtlik;
  • 20. novembrist kuni 4. detsembrini toimuvad kõikides 11. klassides UPT testid. Testi sooritamiseks vajalikud materjalid on Moodle`i keskkonnas avatud hiljemalt 30. oktoobril.

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 28.10
10.a 3. tund kunst õp. P. Beier - 107
4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
10.b 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisevtöö, tund toimub koos õp. K. Rootsi rühmaga ruumis - 220
10.c 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisevtöö, tund toimub koos õp. K. Rootsi rühmaga ruumis - 220
10.d 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisevtöö, tund toimub koos õp. K. Rootsi rühmaga ruumis - 220
11.e 3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
4. tund kunst õp. P. Beier - 144
12.b 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisevtöö, tund toimub koos õp. K. Rootsi rühmaga ruumis - 139
12.c 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisevtöö, tund toimub koos õp. K. Rootsi rühmaga ruumis - 139
12.d 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisevtöö, tund toimub koos õp. K. Rootsi rühmaga ruumis - 139

neljapäev, 29.10
10.a 1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 135
10.e 4. tund vene keele rühmal jääb tund ära
11.a 2. tund kunst õp. M. Jõgiste - 102
4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
11.b 2. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 203
3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
4. tund saksa keel õp. M. Matto - 204, vene keele rühmal jääb tund ära
11.e 2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 144
3. tund informaatika kogu klassil õp. A.Mägi - 303

12.b 4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 135
12.c 3. tund ajalugu õp. A. Pettai - 144
RK2 5. tund jääb ära

reede, 30.10
10.a 2. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova - 302/301
4.tund ajalugu õp. A. Pettai - 141
10.b 4. tund jääb ära
10.c 2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141
10.d 1. tund ajalugu õp. A. Pettai - 139
10.e 4. tund keemia õp. H. Pähno - 217
11.a 3. tund bioloogia iseseisev töö õp. S. Kaarna - 136
11.b 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.c 3. tund füüsika õp. S. Oks - 136
11d 2. tund füüsika õp. J. Paaver - 135
12.e 3. tund eesti keel õp. M. Piirimäe rühmal iseseisev töö, tund toimub koos õp. T. Pluumi rühmaga ruumis 102
12.c 3. tund füüsika õp. J. Paaver - 139

esmaspäev, 02.11
12.a 3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 144
12.b 4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 144
12.c 5. tund jääb ära
RK2 1. tund jääb ära

Teated

 • Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30-19.00 on kooli võimlasse ballieelsetele seltskonnatantsukursustele oodatud kõik treffneristid, kel on soov oma tantsuoskusi lihvida.
 • Teisipäeval, 27. oktoobril kell 15.45 räägib ajalooringis (klassiruumis 141) 11.b klassi õpilane Johannes Vallikivi teemal „Reis neenetsite juurde - antropoloogiline lühivälitöö tundras“.
 • Kolmapäeval, 28. oktoobril arutleb majanduse vabaaine tunnis ettevõtlikkuse ja ettevõtluse üle vilistlane (2013) Kaur Ojakivi.
 • Neljapäeval, 29. oktoobril pärast 3. tundi (kell 12.35) toimub auditooriumis viktoriin ajakirja Imeline Ajalugu oktoobrikuu numbri põhjal. Õppeaasta jooksul on kaheksa viktoriini, paremusjärjestuse selgitamiseks lähevad arvesse kuue võistluse tulemused, seega on kõigil huvilistel võimalus võistlussarjaga veel liituda! Osalema oodatakse kaheliikmelisi võistkondi, valikvastustega testi täitmiseks kulub umbes 10 minutit.
 • Reedel, 30. oktoobril kohtuvad saalihokis Lähte Ühisgümnaasiumi, Jõgeva Gümnaasiumi ja HTG õpetajate võistkonnad. Kohtumine algab kell 16.00. Õpilased võistlevad 6. novembril.
 • Kooli keelpilliorkester Treffoonika ootab oma koosseisu uusi liikmeid. Oodatud on kõik õpilased, kes oskavad mängida viiulit, vioolat või tšellot. Lisainfo saamiseks ning orkestriga liitumiseks palutakse ühendust võtta 12.d klassi õpilase Lauriine Kalajasega.
 • Lingvistikaülesandeid lahendatakse taas reedel, 6. novembril 5. tunni ajal kooli raamatukogus. Huvilistel on võimalik ülesandeid koduseks lahendamiseks võtta ajalooklassi 144 ees olevalt stendilt.
 • Veebipõhine infopädevuse kursus kestab 19. oktoobrist - 6. detsembrini. Registreeruda saab: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4575309 Täpsem info: anneli.magi@htg.tartu.ee

Olümpiaadid ja võistlused

 • 26. septembril toimus matemaatika lahtine võistlus. Meie õpilaste parimad tulemused:
Noorem rühm (171 osavõtjat)
1. Kati Iher (10.b) I auhind
8.-9. Joosep Kaimre (10.b) III auhind
16.-19. Silvia Hiie Aabloo (10.b)
16.-19. Külli Kangro (10.a)
20.-25. Maret Sõmer (10.a)

Vanem rühm (109 osavõtjat)
10.-11. Mirjam Iher (12.b)
12. Aaro Kristjuhan (11.b)
15. Svenno Saan (12.a)
19. Eva-Maria Tõnson (11.b)
20.-22. Rasmus Jaagant (11.a)

 • 10. oktoobril Koerus toimunud 13. Kalju Lepiku luulevõistlusel osales kolm treffneristi. Carlotta Põdra (12.d) pälvis eriauhinna.
 • Elleri tütarlastekoor saavutas 21.-24. oktoobril Hispaanias toimunud rahvusvahelisel koorikonkursil Canta al Mar noortekooride kategoorias 1. koha, vaimulikus kategoorias 20 koori hulgast 2. koha ning eripreemia Arvo Pärdi teose „Peace upon you, Jerusalem“ eest. Kooris laulavad ka järgmised HTG õpilased ja vilistlased: Kristiina Kuningas (10.b); Iris Tähema, Merilin Villems, Lota-Loviisa Rohtla (11.d); Laura Eiche (12.a); Eneli Maranik, Eva Maria Shepel (12.e); Laura Annast, Kirsika Berit Reino ja Katariina Kisand.
 • Bioloogiaolümpiaadi koolivooru parimad:
12. klass
1. Maris Sala (12.c)
2.-3. Mirjam Võsaste ja Karl-Jonathan Lellep (12.c)
4.-5. Johanna Maria Kirss ja Rein Leetmaa (12. C)
11. klass
1. Kristin Saan (11.c)
2. Aaro Kristjuhan (11.b)
3. Oskar Veelma(11.a)
4. Taavi Eomäe (11.c)
5. Liisa Kübarsepp (11.c)
10. klass
1. Martti Vanker (10c);
2. Joosep Kaimre (10b);
3. Kaisa Rooba (10c);
4.Meeri Jürgenson (10c);
5. Kirke Maria Lepik (10c);
6. Gamithra Marga (10c);
7. Taavi Koppel (10c);
8.-9. Ethel Enniko (10c) ja Madis Steinberg (10a).
Kõigil olümpiaadi parimatel palutakse selle nädala jooksul kindlasti õpetaja Saima Kaarnaga (ruum 226) ühendust võtta.

Konkursid

 • Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kuulutas välja esseekonkursi „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?“. Tööde esitamise tähtaeg on 28.oktoober, täpsem info: http://www.meis.ee/uudised?news_id=909.
 • Saue noortefilmi festival ootab õpilaste lühifilme 2. novembriks. Täpsem info: www.saue.edu.ee.
 • GIS-päeva kaardivõistlus kutsub osalema kaartide koostamise võistlusel, mille tähtaeg on 4. november. Täpsem info: http://www.gispaev.ee/.
 • Okupatsioonide muuseum korraldab loometööde konkursi „Mis teeb kodust kodu?“. Õpilaste joonistusi või pilte oodatakse 22.novembriks, täpsem info: http://www.huvikaitse.ee/uus/nahtamatud-lapsed/.
 • Euroopa Parlamendi infobüroo kuulutab välja esseekonkursi „Eestimaa on noorte kätes“. Töid oodatakse 23. novembriks, parimaid ootab sõit Brüsselisse, täpsem info: www.kelam.ee.
 •  

Õpetajad

 • Õpetajad K. Ojaveer ja O. Titova sõidavad Erasmus+ projektis osalejatega Võrru 28.10 ning õpetajad L. Titova ja O. Titova on seotud Sillamäe projekti õpirände üritusetega 29.10. Koolitustel viibivad 30.10 õpetajad M. Piirimäe ja K. Soodla ning 29.10-3.11 õpetaja K. Punga, 29.ja 30. oktoobril on õpilastega matemaatikalaagris õpetajad Ü. Hüva, H. Kiisel ja E. Timak.
 • Õppealajuhataja Aime Punga andis „Hea kolleegi“ taldriku üle kooli sekretärile Ketlin Taidrele. Õnnitleme!

Õpilased

 • 9. ja 10. oktoobril külastas meie kooli õpilasrühm Sillamäe Vanalinna kooli ja Sillamäe Gümnaasiumi. Käidi Sillamäe linnamuuseumis ja Kultuurikeskuses ning tutvuti Narva vaatamisväärsustega, ööbiti peredes. 28. ja 29. oktoobril võtavad Sillamäe õpilasi vastu treffneristid. Külalised veedavad päeva Võrus, ööbivad peredes ning tutvuvad Tartuga.
 • 19.-21. oktoobril toimus Voore puhkekeskuses Emakeele Seltsi keelelaager „Nipitiri. Räägime nimedest“. Meie koolist osalesid laagris Hanna Marrandi (11.e) ja Birgit Nõmmemees (11.c). Kokku osales laagris 25 õpilast erinevatest koolidest. Filoloogid Tallinna ülikoolist, Tartu ülikoolist ja Eesti Keele Instituudist rääkisid isiku-, koha- ja ärinimedest, nimedest rahvapärimustes, eesti kirjanduses ning viipenimedest. Õpilased osalesid viieliikmeliste võistkondadena viktoriinis ning lahendasid laagrivihikuid. Laagrivõistlustel sai esikoha Hanna võistkond, Birgiti tiim saavutas teise koha. Õpilasi premeeriti põneva erialakirjandusega, sealhulgas ÕSi ja keele käsiraamatutega.
 • 10.e klassis õppiv Li Merila vahetab õppesuunda ning jätkab õpinguid alates 26.oktoobrist 10.a klassis.

Tantsutallad

 • 23.-25. oktoobrini jagasid ansambli sügislaagris oma õpetusi tantsuõpetajad üle Eesti: Ilma Adamson, Henn Tiivel, Kätrin Järvis, Maire Jürgel, Kärt Vuks, Karel Vähi ja Helen Reimand.
 • 2015. aasta parimaks Tantsutallakeseks valiti 10.c klassi neiu Meeri Jürgenson ja parimaks Tantsutallaks 10.a klassi noormees Indrek Lombiots. Palju õnne!
 • Tantsijad tänavad kooli söökla kokki maitsva kõhutäie ja imelise teeninduse eest!

Sport

 • Tartu linna lahtistel meistrivõistlustel saalihokis saavutasid meie kooli neiud II koha. Võistkonnas mängisid Edith Pärnik, Anni Miller (11.c), Kadre Lahtmets, Marilind Reemann (12.a), Laura Lokko, Tuuli-Ly Tähtjärv (12.c) ja Kätlin Regiina Kirjanen (11.a). Neidude parimaks mängijaks kuulutati Kadre Lahtmets.
Samal võistlusel saavutasid noormehed esikoha. Kooli esindasid Rasmus Jaagant (11.a), Karl Kimmel (11.a), Artur Toikka (11.b), Mart Erik Kermes (11.d), Janno Jaal (11.e), Rando Ernits (12.c), Joosep Lauk (12.e). Parima mängija eriauhinna sai kapten Rasmus Jaagant.

Söökla teated

 • Novembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 27. oktoobriks.
 • Novembrikuu koolitoidu maksumus:
  tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.58 eurot = 11.60 eurot,poisteports 20 päeva x 1.02 eurot = 20.40 eurot.
 • 20. novembril õpilasi koolis ei toitlustata.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 28.-30. oktoobrini.

Raamatukogu teated

 • Õpilastel palutkase kõik sel õppeaastal mittevajalikud õpikud ja raamatud kiiresti raamatukokku tagastada, et neid oleks võimalik järgmistele õpilastele laenutada.

Eelteated

 • Kooli inglise keele olümpiaad 10. ja 11. klassidele toimub neljapäeval, 5. novembril kell 8.05-10.45 ruumis 221 (auditoorium). Õpilastel palutakse registreeruda 2. novembriks aadressil http://tinyurl.com/olympiad2015
 • 4. novembril ja 16. detsembril toimuvad HTGs Rajaleidja keskuse individuaalse karjäärinõustamise päevad. Kõik karjäärinõustamisest huvitatud õpilased saavad end nõustamisele registreerida kooli psühholoogi juures: ruum 311 või e-post triin.ulst@htg.tartu.ee. Samast saab ka täiendavat infot.
 • 19. novembril toimub 12. klasside õpilastele töövarjupäev. Kõikidel abiturientidel palutakse aktiivselt pakutud võimalusi kasutada ning töövarjuks kandideerida. Info erinevate võimaluste kohta leiate kooli kodulehe lingi „Karjäärinõustamine“ alt. Hiljemalt 9. novembril peaksid kõik 12. klassi õpilased oma töövarjukoha märkima tabelisse, mille leiate samuti kooli kodulehelt.
Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31