Loomekonkurss "Mis teeb kodu koduks?"

Täiskasvanuna mõtleme kodule ning selle tähtsusele tihti alles siis, kui oleme ühel või teisel põhjusel kodust kaugel. Vaid pool sajandit tagasi olid paljud lapsed sunnitud lahkuma oma kodust või perekonnast. Täna sunnivad paljusid emasid-isasid Eestist lahkuma paremad võimalused sealpool piiri, mis nii mõnegi lapse koduta jätavad. Aga mis on õigupoolest laste jaoks kodu – on see füüsiline keskkond või midagi muud?

Eesmärk: väärtustada perekonda ning kodu, kui lapse parimat kasvu- ja arengukeskkonda läbi lapse silmade, tunnete ja mõtete.

Konkursile on oodatud laste endi poolt tehtud fotod või joonistused, mille kaudu soovib laps väljendada oma mõtteid kodu olemusest. Pildistada ja joonistada võib ümbrust, inimesi ja olukordi, mis sümboliseerivad Sinu jaoks kõige paremini kodutunnet või selle puudumist. Konkurss on suunatud õpilastele vanusegruppides: • 1.-3. klass • 4.-6. klass • 7.-9. klass • 10.-12. klass.

Tööde esitamise tähtaeg on 22. november 2015.

 Töödel peab kindlasti olema märgitud (joonistuse puhul töö tagumisel küljel): • töö pealkiri ning kuni 3-lauseline kirjeldus • lapse nimi • kool ja klass • juhendaja nimi • kontakt (e-mail või telefon). Tööd palume tuua või saata Okupatsioonide Muuseumisse aadressil Toompea 8, Tallinn 10142 (Muuseum on avatud T-P 11.00-18.00 Tööd saab jätta piletikassasse), fotod on võimalik edastada ka meiliaadressile muuseum@okupatsioon.ee (jpg või png formaadis).

Konkursil osaleja nõustub edaspidi töö kasutamise ja avalikustamisega seotud õiguste loovutamisega Lapse Huvikaitse Kojale. Tööde taasesitamisel märgitakse ära autori nimi. Iga vanusegrupi parimad tööd premeeritakse (žürii valib igast vanusegrupist 3 parimat tööd) ning parimad tööd pannakse üles näituseks ka üle kogu Eesti (jaanuar 2016).

täpsem info:  http://www.huvikaitse.ee/uus/nahtamatud-lapsed/

Uuendatud: 17/04/2024