Infoleht nr. 5 - 05.10.2015

doc pdf 

HTG INFO 

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Marcus Hildebrandti, kes valiti koolis aasta õpetajaks;
 • õpetajaid Saima Kaarnat ja Kristiina Pungat, kellele HTG õpetajad andsid aasta tegija 2015 tiitli.

Juhtkond ja õpetajad tänavad

 • 12.b klassi õpilasi ning nende klassijuhataja Anneli Saarvat väga südamliku õpetajate päeva eest;
 • õpetaja Ülle Keerbergi rahvusvahelisele muusikapäevale pühendatud kontserdi korraldamise eest.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 6. oktoobril 5. tunni ajal peab ettevõtlusnädala raames auditooriumis (ruum 221) 12.b ja 10.a klassile loengu ettevõtluskonsultant Ingrid Laht.
 • Järgmine õnnetund (90 minutit) toimub reedel, 9. oktoobril ruumis 105. Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna); registreeruda kooli kodulehel hiljemalt kolmapäeval, 7.10. Registreerumise lingi leiate kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee
 • Kõik 11. klasside õpilased peavad 9. oktoobriks Moodle kursusel UPT-17 üles laadima oma uurimis- või praktilise töö teema.
 • I perioodi arvestused toimuvad 12.-16. oktoobrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, muudetud on tundide ajad.

Tundide ajad arvestuste nädalal:

esmaspäev, 12.10

9.00-11.30 õpetajate koolitus
12.15-13.45 arvestus
14.00-15.15 11. klasside õpilastel kohtumine uurimis- või praktilise töö juhendajatega: kell 14.00-14.30 õpilase esimene valik; kell 14.45‑15.15 õpilase teine valik.

Juhendajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:

Priidu Beier                            200
Marcus Hildebrandt               221
Erika Hunt                             221
Ülle Hüva                               136
Mari Jõgiste                            304
Toomas Jürgenstein                203
Saima Kaarna                         225
Ülle Keerberg                         220
Hele Kiisel                             135
Helen Köhler                          221
Mall Matto                             204
Anneli Mägi                           206
Tiina Niitvägi-Hellamaa         310
Katrin Ojaveer                       312
Siim Oks                                213
Kerli Orav-Puurand               202
Eha Paabo                              217
Jaan Paaver                            214
Priit Parisoo                            228
Aimar Poom                           228
Anneli Saarva                         228
Andre Pettai                           108
Monika Piirimäe                     105
Tiina Pluum                            102
Kristiina Punga                      144
Helgi Pähno                           216
Madis Reemann                     212
Aare Ristikivi                         141
Ülli Roostoja                          308
Aive Roots                             200
Külli Rootsi                            309
Uve Saar                                313
Ülle Seevri                             227
Karin Soodla                          208
Liisa Tepp                              107
Ehtel Timak                            139
Ljubov Titova                        302
Olga Titova                            301
Triin Ulst                                311

Vilistlane Jaan Aru ootab tema teemadest huvitatud õpilasi reedel, 9. oktoobril kell 10.45 ruumis 135.

teisipäev - reede
1. tund   8.15-9.45
2. tund 10.15-11.45
3. tund 12.15-13.45
4. tund 14.15-15.45

 • Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
 • Arvestuste nädalal on söökla avatud kell 10.00‑15.00ni.
 • Klassidel, kellel I perioodil on kuus arvestust, toimub üks arvestus reedel, 9. oktoobril ainetunni ajal.

9. oktoobril toimuvad arvestused:

11.a     4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
11.b     1. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.e     1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220

 • Vabaainete tunnid perioodi viimasel nädalal 6.‑9. oktoobrini toimuvad kolmapäeval, neljapäeval ja reedel 5. tunni ajal kell 14.25-15.40. Reedel, 9. oktoobril on majandusõpetuse kursuse tund ruumis 139 ja õpetaja A. Roots lepib õpilastega kokku saksa keele vabaaine tunni toimumise aja.
 • II perioodi tunniplaan valmib 16. oktoobriks.
 • II perioodil toimuvad vabaained:

eesti keele ab-kursus õp. M. Piirimäe – 107
majandusõpetus 2 õp. Ü. Seevri – 227
prantsuse keel (c ) 4 õp. T. Niitvägi-Hellamaa – 309
rootsi keel (c ) 2 õp. K. Punga – 144
saksa keel (c ) 5 õp. M. Matto – 204
saksa keel (c ) 2 õp. A. Roots – 202
usundiõpetus 2 õp. T. Jürgenstein – 203

Esimene vabaaine tund toimub esmaspäeval, 26. oktoobril kell 8.00-9.15. Eesti keele ab‑kursusest on kohustatud osa võtma kõik 10. klasside õpilased, kellel eesti keele esimene kursus ebaõnnestus. Teate kursusel osalemise kohta edastab klassijuhataja hiljemalt 25. oktoobril.​

 • Ajaloo-olümpiaadi koolivooruks vajaliku ettevalmistava materjali kohta saab infot ajalooõpetajatelt, ajalooklasside (141 ja 144) stendidelt või kooli ajalooringi Facebooki-lehelt.

Muudatused tunniplaanis

teispäev,6.10
12.e     2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 105

neljapäev, 8.10
11.b     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 227
11.c     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 227
11.d     2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 227
12.b     2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
12.e     2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 136

reede, 9.10
12.b     1. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 203
12.d     1. tund kunst õp. P. Beier – 105
            3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 203
12.e     2. tund kirjandus õp. H. Tering – 105

 

Teated

 • Esmaspäeval, 5. oktoobril külastab kooli Saksamaa Välismaise Koolihariduse Keskuse ainenõunik dr. Silke Pahlitzsch, kes vaatleb tunde ja vestleb juhtkonnaga.
 • Selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud toimub teisipäeval, 6. oktoobril kell 15.45-17.00 ruumis 204. Ümarlauast on osa võtma palutud kõik klassivanemad ning õpilaskogu esindus.

 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 6. oktoobril kell 15.50 ruumis 141. Isa Miguel Tartu katoliku kirikust räägib Ladina-Ameerikast. Eriti oodatud on KoKoKost osa võtvad õpilased.
 • Kolmapäeval, 7. oktoobril kell 13.00-14.15 (4. tunni ajal) toimub 12. klassidele aulas TÜ professori R. Eametsa loeng. Kõikidele abiturientidele on loengul osalemine kohustuslik.

 • Kolmapäeval, 7. oktoobril kell 14.00-16.00 müüb aatriumis 10. klasside õpilastele inglise keele õppematerjale AS Dialoog. Rühmade nimekirjad koos õppematerjalide maksumusega on õpilaste stendil. Õppematerjale kasutatakse kahe õppeaasta jooksul.
 • Algajate informaatika olümpiaadikursus toimub alates 8. oktoobrist neljapäeviti kell 16.00 ruumis 206. Oodatud on kõik huvilised, eelnev programmeerimise kogemus ei ole vajalik. Täpsem info Facebooki-grupis HTG Informaatikud.
 • Reedel, 9. oktoobril 5. tunni ajal on huvilistel võimalik klassiruumis 144 lahendada lingvistikaülesandeid. Lahendamiseks on valitud kergemad ülesanded, mis sobivad hästi ka õpilastele, kellel varasemat kokkupuudet lingvistikaülesannetega ei ole.
 • Reedel, 9. oktoobril kell 14.30 näitab Eesti-Tiibeti kultuuriselts auditooriumis filmi „Hingamisruum“ (2013, režissöör Russell Long), mis räägib õpilaste käitumisprobleemide „ravimisest“ kohalolu- ning meeleliste harjutustega. Filmil on eestikeelsed subtiitrid.
 • Reedel, 9. oktoobril kell 15.00 tutvustatakse kooli aulas Korea kultuuri.
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on kõikidel Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja. Liuvälja kasutamise graafiku koolidele ja lasteaedadele koostab Tartu linnavalitsuse haridusosakond. Koolile eraldatud ajal on riietus-ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Vastavalt kehtivale lepingule lubatakse siseliuväljale korraga maksimaalselt 80 õpilast. Meie kooli õpilastel on sel õppeaastal võimalus uisutada 12.-15. oktoobrini, 8.-11. detsembrini ja 11.-16. veebruarini kell 9.00-11.00. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.

Uisutamise võimalused 12.-16. oktoobrini
esmaspäev, 12.10

11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e, 12.a, 12.b, 12.d, 12.e
teisipäev, 13.10
10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 12.a
suuline arvestus 12.b
kolmapäev. 14.10
10.a, 10.d, 11.d, 11.e
suuline arvestus 10.e, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b, 12.d, 12.e
neljapäev, 15.10
10.a, 10.b, 10.c, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b
suuline arvestus 11.e, 12.c, 12.d, 12.e

Olümpiaadid ja võistlused

 • 24. septembril toimus matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Parimate tulemused:

10. klass (78 osavõtjat)
1.-6. Kati Iher (10.b)
1.-6. Triin Mirjam Tark (10.b)
1.-6. Gamithra Marga (10.c)
1.-6. Külli Kangro (10.a)
1.-6. Rudolf Saluoks (10.b)
1.-6. Frederik Raud (10.b)
7.- 11. Silvia Hiie Aabloo (10.b)
7.-11. Kristina Koch (10.b)
7.-11. Loona Volke (10.b)
7.-11. Karin Kruuse (10.b)
7.-11. Joosep Kaimre (10.b)

11. klass (27 osavõtjat)
1. Eva Maria Tõnson (11.b)
2. Rasmus Jaagant (11.a)
3. Aaro Kristjuhan (11.b)
4. Kaspar Valk (11.b)
5. Elo Maria Pauman (11.b)
6. Tuule Müürsepp (11.a)
7.-8. Kerli Tali (11.a)
7.-8. Martin Vasar (11.a)
9. Andre Litvin (11.b)
10. Verner Sääsk (11.a)

12. klass (21 osavõtjat)
1. Svenno Saan (12.a)
2. Anton Konovalov (12.a)
3. Mirjam Iher (12.b)
4. Jonatan Kalmus (12.b)
5. Mark Laasu (12.a)
6. Tanel Tark (12.b)
7. Siim Christian Reppo-Sirel (12.a)
8. Mark Joel Tamm (12.b)
9.-11. Aksel Allas (12.a)
9.-11. Jürgen Laks (12.a)
9.-11. Laura Eiche (12.a)

 • Septembrikuu Imelise Ajaloo viktoriini parimad:

1.-2. Robert Bunder, Joel Dahl (11.d); Oskar Annast, Rando Künnapuu (11.e)
3. Sandra Reinvald, Liisi Tee (10.e)
4. Markus Jörgen Paapsi, Lisette Tiganik (10.e)
5. Janar Bachmann, Rando Ernits (12.c)

Igakuine viktoriin toimub üldjuhul kuu viimasel neljapäeval õppeaasta jooksul kokku kaheksal korral. Iga võistkonna kuue enim punkte saanud viktoriini tulemused liidetakse ning kahele parimale võistkonnale on Äripäeva kirjastus peaauhinnana taas välja pannud ajakirja Imeline Ajalugu aastatellimuse. Kõik uued ja vanad võistkonnad on võistlusele oodatud 29. oktoobril!


Konkursid

 • Riigikohus kuulutas välja 11. Riigikohtu kaasuste konkursi. Töid oodatakse 15. novembriks, täpsem info www.riigikohus.ee.


Õpetajad

 • Õpetajad tänavad Ülle Seevrit ja Uve Saart õpetajatele Järvselja looduskaitsealal matka korraldamise eest.
 • Õpetaja Aare Ristikivi osaleb koolitusel 7. ja 9. oktoobril, direktor Ott Ojaveer ja õppealajuhataja Aime Punga viibivad haridusosakonna sügisseminaril Värskas 8.-9. oktoobril ning TTÜ‑sse koolitusele sõidavad 10. oktoobril õpetajad Ülle Seevri, Saima Kaarna, Eha Paabo, Helgi Pähno, Hele Kiisel, Kerli Orav-Puurand, Ehtel Timak, Ülle Hüva, Anneli Mägi, Aime Punga, Madis Reemann ja Jaan Paaver.
 • Kooli töötajad on 17.-21. oktoobrini Berliinis õppekäigul (külastatakse muuhulgas haridusministeeriumi, Riigipäevahoonet ja Eesti Suursaatkonda).


Õpilased

 • Reedel, 18. septembril kuulasid 10.c klassi õpilased ERMis Natalia Pyllu loengut soome-ugri keelte eripärast.
 • Pühapäeval, 27. septembril käisid 11.b ja 12.c klassi õpilased Tartu Uues Teatris vaatamas Jaak Printsi soololavastust “Kodumaa karjed” (NO45) – emotsionaalset kokkuvõtet häältest, millest moodustub nüüdisaegne Eesti inimene.
 • 11.c klass oli 1. oktoobril õppekäigul Pajumäe mahetalus.
 • Neljapäeval, 1. oktoobril külastasid 11.b kirjandustundi Tartu NAKi esindajad Vahur Afanasjev, Priit Salumaa ja Mare Sabolotny, kes viisid läbi elava kirjanduse õpitoa.
 • Neljapäeval, 1. oktoobril käis 12.e klass Tartu kohtumajas läbi mängimas halduskohtu istungit.

 

Sport

 • Paarisorienteerumisvõistluse Alma Linnasprint võitsid kolme etapi kokkuvõttes meie kooli orienteerujad.

III etapi tulemused:
Gümnaasiumiõpilaste naispaaridest
2. koht Kaisa Rooba, Kristel Kõivo (10.c)
4. koht Edith Pärnik (11.c), Johanna Ets (11.d)

7. koht Säde Mai Krusberg, Laura Danilas (11.d)
8. koht Silvia Luup, Roberta Praakli (11.c)

Gümnaasiumiõpilaste mees- ja segapaaridest
4. koht Hendrik Rull (12.c), Georg Caius Kutsar (12.b)
5. koht Andres Nöps, Rando Ernits (12.c)

8. koht Mark Aleksander Fischer, Henrik Hanson (11.d)
10. koht Lauriine Kalajas (12.d), Aapo Rehi (12.e)

 • 4. Tartu linnamaratonil osalenud meie kooli jooksjate tulemusi:

Maraton 42,2km
90. Hendrik Rull (12.c)
108. 
(naiste 8.) Kristel Sibul (12.b)
148. Georg Caius Kutsar (12.b)
172. Rando Ernits (12.c)
313. (naiste 43.) Silvia Luup (12.c)
378. Herman Rull (10.c)

Poolmaraton 21,1km
77. Kristjan Uibo (11.a)
140. direktor Ott Ojaveer
205. (naiste 19.) Kristel Kõivo (10.c)
206. Mihkel Hõlpus (10.a)
405. Kaarel Viljaste (12.e)

10km
19. Karl Tiit (12.b)
242. (naiste 34.) Pauliine Konsa (10.b)
585. õpetaja Toomas Jürgenstein
596. (naiste 169.) Liina-Mari Roolaht (12.e)
755. (naiste 271.) Kristin Laanberg (12.e)
791. Priit Lehis (12.e)


Söökla teated

 • Novembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 27. oktoobriks.

Novembrikuu koolitoidu maksumus:
tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.58 eurot = 11.60 eurot,
poisteports 20 päeva x 1.02 eurot = 20.40 eurot.

 • 20. novembril õpilasi koolis ei toitlustata.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 28.-30. oktoobril.

 

Eelteated

 • Koolivaheaeg on 17.-25. oktoobrini. Koolimaja on vaheajal suletud, majas tehakse suurpuhastust. Õpilastel palutakse rõivistu kapid korda teha: teha tühjaks kapipealne ja kapialune, koju viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad. Rõivistusse vedelema jäetud esemed (sh. nagidesse jäetud riided, ka jalanõud ja muu inventar) visatakse ära.
 • 23.-29. oktoobrini viibivad meie koolis õpilasvahetuse T.E.A.M. projekti raames õpilased Saksamaalt ja Belgiast.
 • Järgmine infoleht ilmub 26. oktoobril.
Viimati muudetud: 
2020-02-13 01:31