Riigikohtu kaasuskonkurss

Täna kuulutas Riigikohus koostöös õiguskantsleriga välja õpilastele suunatud õigusteemalise konkursi, mille keskseks teemaks on lapse iseotsustusõigus vs vanema esindusõigus. Konkursile on oodatud 9.-12. klassi õpilaste eesti- ja venekeelsed õpilastööd.

Üheteistkümnendat korda toimuvale konkursile on võimalik töid esitada kahes kategoorias. Traditsioonilises vormis tuleb juhtum lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil, ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni.

Teist korda kuulutatakse välja ka kaasuskonkursi erikategooria – kohtujuhtum tuleb lahendada mõnes õpilasele meelepärases loovas vormis: essee, luuletus, joonistus vms. Mõlema variandi puhul oodatakse, et konkursil osaleja lahendaks kaasuses toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja väärtushinnangutest lähtudes.

Nii kaasuskonkursiks kui ka loovtöödeks pakume lahendamiseks kolm kaasust: tsiviilõiguse, haldusõiguse ja kriminaalõiguse valdkonnast, millest osaleja valib lahendamiseks ühe. Tööde esitamise tähtaeg on 15. november.

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti erikategooria võitja ja juhendaja on 14. jaanuaril 2016 palutud Tartusse, kus Riigikohtu esimees tublimaid vääriliselt tänab. Täpsem info kaasuskonkursi kohta on leitav Riigikohtu leheküljel.

Uuendatud: 17/04/2024