ERM ja Tartu linna gümnaasiumid sõlmisid koostöölepingu

22. septembril sõlmisid Eesti Rahva Muuseum ja Tartu linna gümnaasiumid: Hugo Treffneri, Miina Härma, Tamme, Jaan Poska, Annelinna ja Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium   koostöölepingu, millel eesmärgiks on  parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates üldhariduskoolide õppetöösse Eesti Rahva Muuseumi teadlasi, koguhoidjaid ja pedagooge ning materiaalset baasi. Sealhulgas tagab koostöö rahvusliku mälukultuuri, rahvateaduslike teadmiste ja oskuste ning muuseumitöötaja elukutse populariseerimise.

Selleks, et koostöö oleks edukas, võimaldab ERMi hariduskeskus õpilastele erikursuste ja praktikumide korraldamist, kasutades seejuures  muuseumi laboreid, auditooriume, näitusi ja muid andmebaase. Õpilaste igakülgsele arengule aitavad kaasa nii muuseumitöötajate poolt loetavad külalisloengud, valikkursused kui ka muuseumi poolt korraldatavad suvekoolid.

Lisaks väärib märkimist muuseumi ja gümnaasiumide koostöö õpetajate koolituse vallas. Õpetajad saavad edaspidi osa täiendkoolitustest. Samuti tehakse kättesaadavaks muuseumis kasutatavad õppematerjalid üldhariduskoolide õpetajatele.

Eesti Rahva Muuseumi uue hoone avamiseni on jäänud täpselt üks aasta.

Uuendatud: 17/04/2024