Infoleht nr. 1 - 07.09.2015

HTG INFO

Nr 1
7. september 2015
doc pdf

Juhtkond tänab

·      12.a klassi õpilasi ja klassijuhataja Kristiina Pungat 2015. aasta lõpetajatele lõpuaktuse ja lõpupeo ettevalmistamise ning läbiviimise eest;

·      kooli näiteringi ja nende juhendajaid Elise Metsanurka ning Oliver Issakut abi eest 1. septembri aktuse korraldamisel;

·      õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaad, Katrin Ojaveeri ja Aare Ristikivi, kelle eestvõtmisel kirjutatud projektid sihtasutusele Archimedes õpilasvahetuseks Euroopa Liidu riikide koolidega ning Tartu haridusosakonnale õppekava toetavate tegevuste läbiviimiseks koolis said positiivsed      rahastusotsused;

·      Lea Mustimetsa abi eest töövihikute väljastamisel.

Õppetöö

·      12. klasside õpilased peavad hiljemalt täna, 7. septembril esitama avalduse oma uurimis- või praktilise töö kaitsmise aja kohta.

·      Eesti Maaülikooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös alustab tegevust loodusteaduste kooli kursus «Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse».

Õppetöö toimub kolmapäeva pärastlõunati ning kursust arvestatakse HTG 11. reaalklassi tehnoloogiakursusena. Kursust juhib bioloog Juhani Püttsepp (juhani@emu.ee, 515 9644), abilistena löövad kaasa loodusteaduste kooli vilistlased.

16.09 - kooli avamine Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5) kell 16.00. Ingmar Mustikuse loeng „Mida loodusfotograafias võiks algatuseks silmas pidada?“ Pärast 45minutilist loengut sõidetakse Vapramäe matkarajale, kaasa tuleb võtta fotoaparaat. Tartusse tagasi jõutakse hiljemalt kell 20.00.
14.10 - looduse õpperajad: plussid ja miinused. Õppekäik Alam-Pedja looduskaitseala keskusesse ja Kirna matkarajale.
18.11 - hinnang kodulooma välimusele ja heaolule. Õppekäik maaülikooli Zoomeedikumi, anatoomiamuuseumisse.
16.12 - aialinnud talvel ja nende lisatoitmine.
13.01 - õppekäik Tartu observatooriumi Tõraveres.
10.02 - vaatlused talvisel järvel.
09.03 - loeng kevadliblikatest ja nende määramistest.
30.03 - õunapuulõikus. Õppekäik maaülikooli Rõhu viljapuuaeda.
20.04  -  suuline eksam maaülikoolis kell 16.00.
03.05 - loodusteaduste kooli pidulik lõpetamine.

Täpsem õppekava kooli kodulehel https://www.emu.ee/koostoo/gumnaasiumidele/loodusteaduste-kool/. Lisainfot jagab ka õpetaja S. Kaarna.

·      21. septembrini saab registreeruda Tartu ülikooli teaduskooli kursustele aadressil www.teaduskool.ut/et/kursused. Enam kui 30 kaugõppekursusest suurem osa sobib ennekõike reaalainetest tõsisemalt huvitatud noortele ja need hõlmavad süvakäsitlusega teemasid, mis kooliprogrammi üldjuhul ei mahu. Rohkem teavet leiab www.teaduskool.ee

 

Muudatused tunniplaanis  

reede, 11.09
11.a     4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.d     3. tund iseseisev töö matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 225
12.b     1. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 213
12.c     1. tund füüsika õp. J. Paaver - 225
12.d     1. tund kunstiajalugu õp. P. Beier - 141
            3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203
12.e     2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Pettai - 141

 

Teated

·      Kolmapäeval, 9. septembril  tutvustab Apple San Franciscos oma uusi tooteid. Vastloodud Hugo Tehnikaklubi ootab kõiki huvilisi kell 20.00 auditooriumisse, et koos kogu maailma tehnoloogiasõpradega jälgida ürituse otseülekannet.

·      HTG huviringid ootavad uusi ja vanu liikmeid uue õppeaasta esimesele kokkusaamisele:

ajalooring (õp. Aare Ristikivi)
  teisipäeval, 15. septembril kell 15.45 ruumis 141 (ajalooklass);
bridžiklubi (õp. Lauri Naber)
  kolmapäeval, 9. septembril kell 14.30 ruumis 135 (matemaatikaklass);
koolileht Miilang (vilistlane Kristi Luha)
  reedel, 11. septembril kell 14.30 ruumis 110 (raamatukogu);
kunstitrenn (õp. Mari Jõgiste)
  reedel, 11. septembril kell 14.25 ruumis 203 (sotsiaalainete klass);
lingvistikaring (õp. Kristiina Punga)
  reedel, 11. septembril kell 14.25 ruumis 144 (ajalooklass);
näitering (juhendaja Astrid Hallik)
  neljapäeval, 17. septembril kell 15.45 ruumis 221 (auditoorium);
roheliste huviring (vilistlane Maris Pärn)
  reedel, 11. septembril kell 14.25 ruumis 225 (bioloogiaklass);
segakoor Anima (õp. Ülle Keerberg)
  Esmaspäeval, 7. septembril kell 16.00 on ruumi 200 (aula) oodatud ette laulma kõik 10. klasside noormehed. Oodatud on ka huvilised vanematest klassidest.
  Teisipäeval, 8. septembril kell 15.45 on ruumis 200 (aula) ettelaulmine 10.a, 10.b ja 10.c klasside neidudele. Oodatud on ka huvilised vanematest klassidest.
  Kolmapäeval, 9. septembril kell 15.45 ruumis 200 (aula) on ettelaulmise aeg 10.d ja 10.e klasside neidudele. Oodatud on ka huvilised vanematest klassidest;
spordiring (õp. Anneli Saarva ja Aimar Poom)
  Esimeses ainetunnis selgitavad õpetajad ringi sisu ja annavad kätte eri spordialade treeningtundide ajakava;
tantsuansambel Tantsutallad (õp. Uve Saar)
  teisipäeval, 8. septembril kell 16.00 ruumis 228 (võimla) on kõigile 10. klasside noormeestele ja kell 17.00  kõikidele neidudele avatud treeningtund. Oodatud on ka huvilised vanematest klassidest;
võitluskunstide trenn (vilistlane Reedik Pääsuke)
  reedel, 11. septembril kell 18.00 ruumis 200 (aula);
väitlusklubi (treffnerist Carl-Martin Keerberg)
  neljapäeval, 10. septembril kell 16.00 ruumis 221 (auditoorium) toimub näidisväitlus.
 
Reedel, 11. septembril kell 16.00 ruumis 220 (muusikaklass) ja laupäeval, 12. septembril kell    11.00 ruumis 200 (aula) toimub segakoor "Anima" ettevalmistuskoori esimene laululaager.
·      Segakoor "Anima" põhikoori esimene koondproov toimub 14. septembril kell 16.00 kooli aulas ja põhikoori esimene laulupäev algab laupäeval, 26. septembril kell 10.00 kooli aulas.
·      Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab järgmisse numbrisse  õpilaste uurimistöid ning esseesid. Tähtaeg 30. september 2015. Täpsem info: akadeemiake.ee.

 

Olümpiaadid ja võistlused

·      Eelmisel õppeaastal võitsid treffneristid neljal rahvusvahelisel olümpiaadil pronksmedali:

Jonatan Kalmus (12.b) astronoomiaolümpiaadil Kõrgõzstanis,

Rein Leetmaa (12.c) bioloogiaolümpiaadil Taanis,

Raul Rinken (vil 2015) geograafiaolümpiaadil Venemaal ja keemiaolümpiaadil Aserbaidžaanis.

Konkursid

·      MTÜ Mondo kuulutab välja foto- ja artiklikonkursi "Väärikas elu kõigile". Konkursile on võimalik esitada fotosid ja artikleid, mis põhinevad külastusel mõnda arengukoostöö sihtriiki või kajastavad globaalseid väljakutseid muudes riikides. Konkursi võitnud autorid saavad preemiaks õppereisi Ghanasse, Keeniasse või Ugandasse omal valikul. Töid on võimalik konkursile saata kuni 9. septembrini 2015. Täpsem info: http://mondo.org.ee/fotokonkurss/.

·      Eesti Üliõpilaste Seltsil on suur rõõm välja kuulutada gümnasistide fotokonkurss „Püüa päeva!“. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 15. september 2015. Konkursist osavõtmiseks tuleb oma võistlustöö pealkirja ja lühikirjeldusega saata aadressile foto@eys.ee. Täpsem info: http://www.eys.ee/foto/.

·      Linnalabor kutsub osalema koolinoorte arhitektuurikonkursil „Minu unistuste koolihoov“. Tööde esitamise tähtaeg on 4. oktoober 2015.

  Täpsem info: www.nooredarhitektid.ee.

·      Eesti Rahvuskultuuri Fondi Tiina Tammani allfond ootab osalema arvamuslugude konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober. Täpsem info: http://www.erkf.ee.

·      Eesti Teadusagentuur ja Õpilaste Teaduslik Ühing viivad läbi konkursi noore uurija stipendiumitele. Noore uurija stipendiumile on oodatud kandideerima 8.-11. klassis õppivad teadushuvilised noored. Konkursil välja valitud õpilased saavad oma uurimistöö elluviimiseks lisaks korralduslikule toele teatud mahus ka rahalist tuge. Konkursi tähtaeg on 15. oktoober 2015. Täpsem info: http://www.etag.ee.

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas. Konkursile oodatakse leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme ja aitavad elu paremaks muuta. Konkreetset teemat esitatavatele leiutistele sõnastatud ei ole. Konkursi tähtaeg on 15. oktoober. Täpsem info: http://www.etag.ee.

·      Keskaegse Kesk-Euroopa Uurimisvõrgustik koostöös Georg Eckerti õpikute teadusuuringuinstituudiga kuulutab välja esseevõistluse “Iidsete naabrite kuvand Kesk-Euroopa kooliõpikutes”. Ajalooõpetajad ning õpilased on oodatud konkursile saatma esseesid, mis käsitlevad Kesk-Euroopa (Läänemerest Aadria mereni) inimeste ja riikide käsitlemist osalejate koduriikide kooliõpikutes. Võistlusest osavõtjad saavad registreeruda (sh tuleb mainida ära analüüsitava õpiku pealkiri ning keel, milles soovitakse kirjutada) aadressil MECERN@CEU.EDU, et saada 1. novembriks 2015 rohkem teavet. Esseede saatmistähtaeg on 1. veebruar 2016. Täpsem info: http://mecern.eu/essay-competition-announced-please-alert-colleagues/.

·      HITSA kutsub osalema õpilastööde konkursil „Maailmariik Eesti“. Laheda Asja võistlusele on oodatud animatsioonid, videofilmid, digitaalsed õppematerjalid ning käsitööesemed. ProgeTiigri võistlusele saab esitada arvutimänge, mobiilseid äppe, elektroonilisi muusikapalasid või hoopis 3D-tehnoloogiaga tehtud töid. EENeti joonistusvõistluse töid oodatakse 10. novembriks, võitjad selguvad 30. novembriks 2015. Lahe Asi ja ProgeTiiger digiloovtööde võistluse eelvoorud toimuvad 30. novembrist kuni 6. detsembrini 2015, võitjad kuulutatakse välja 23. aprillil 2016 Tallinnas Kultuurikatlas toimuval suurel finaalüritusel. Parimatele auhinnaks põnevad tehnoloogilised vidinad!  Tutvuge lähemalt konkursitingimustega: konkurss.hitsa.ee.

·      Välja on kuulutatud õpilaste teadustööde konkurss. Tööde esitamise tähtaeg on 2. märts 2016. Täpsem info: http://www.etag.ee/teadpop/opilaste-teadustoode-konkurss/.

·      Ajalooalaste uurimistööde konkursi tähtaeg presidendi auhindadele tähtaeg on 1. aprillil 2016. Täpsem info: www.eays.edu.ee.

Õpetajad

·      Reedel, 11. septembril toimub Tallinna Reaalkoolis rahvusvaheline konverents, millest võtavad osa õpetajad Ü. Seevri, S. Kaarna, A. Ristikivi, L. Karo-Astover, õppealajuhataja  A. Punga ja direktor O. Ojaveer. Õpetaja Liis Karo-Astover juhatab samal konverentsil töötuba.

Tantsutallad

·      Tantsuansambli Tantsutallad liikmed nautisid 23. juunist kuni 1. juulini Kreeka kultuuri ja 6.-13. juulini osalesid rahvusvahelisel rahvatantsufestivalil Bursa linnas Türgis. Festivalil hinnati meie tantsijaid 18 erineva riigi ansamblite seas 4.-5. koha  ja rahalise preemiaga. Palju õnne!

Sport

·      Juunikuu lõpus Võrus toimunud 26. Rukkilillemängudel kergejõustikus võitis TA kettaheites I koha Tuule Müürsepp (11.a). MJ kuulitõukes saavutas Friedrich Krull (12.c) uue HTG rekordiga 15.66m teise koha.

·      Juulikuus toimunud Eesti noorte MV kergejõustikus võitis Tuule Müürsepp (11.a) I koha TA kettaheites ja III koha TA kuulitõukes. MJ vasaraheites võitis pronksmedali Friedrich Krull (12.c).

·      Eesti noorte MV sõudmises tulid kahekordseteks meistriteks Rasmus Tensing (12.c) ja Joonatan Kama (12.d) (A-klassi poiste üksikaerulisel kahepaadil ja poiste roolijaga neljapaadi koosseisus). Lisaks võideti A-klassi poiste paarisaerulise neljapaadi koosseisus pronksmedalid.

 

Kooliõe teated

·      Septembrikuus alustab kooliõde 10.a klassi õpilastest kümnendate klasside tervisekontrolli. Täpsemalt tervisekontrollist klassijuhataja infominutites.

 

2015. aasta kõvernaela tiitlid

Lennu Usain Bolt (sportlane) - Jaagup Russak Lennu Ryan Gosling (tahetuim kutt) - Joonas Sisask 
Lennu Megan Fox (tahetuim tüdruk) - Lauren Villmann 
Lennu Neil Patrick Harris (esineja) - Ergo Kukk 
Lennu Adele (muusik)  - Karoliine-Lisette Kõiv 
Lennu Lady Gaga (omapäraseim riietus)  - Liina-Riste Pappel
Lennu James Blunt (romantik) - Allan Aug 
Lennu Vin Diesel (jõmmihunt, kõige põkim)  - Erki Baumann
Lennu Garry Kasparov (kõrgeim IQ)  - Simmo Saan 
Lennu Alberto Contador (biker, käib alati rattaga koolis) – Toom Lõhmus
Lennu Mark Zuckerberg (itimees) - Kristjan Vedler 
Lennu Beckhamid (paar) - Liis Luude & Joonas Toomingas 
Lennu Taylor Swift (kõige rõõmsameelsem) - Aana-Liisa Kaste
Lennu Dan Bilzerian (naistemees)  - Kaspar Plaat 
Lennu Jim Carrey (koomik) - Kenn Laas 
Lennu Charlie Sheen (pidutseja) - Birgit Värv

Õpetajate Kuulsuste Hall: 

Lembitu Kuuse (enim sõnu minutis) - Ülle Seevri 
Jaan Tallinn (IT-guru) - Siim Oks 
Reet Linna ("Laulge kaasa", tema tunnis saab alati laulda)  - Olga Titova 
Tarmo Rüütli (viib Treffneri poisid pordimaailma tippu) - Priit Parisoo 
Tanel Padar (noor, metsik ja hullutav) - Andre Pettai 
Vahur Kersna (treffneristide poolt armastatuim juhtfiguur) - Uve Saar 
Ita Ever (Treffneri grand old lady) - Ülle Keerberg

Viimati muudetud: 
2015-09-14 02:53