Õpilaste teadustööde konkurss

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärgiks on julgustada noori teadusega tegelema juba enne ülikooli astumist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

2015. a konkursi tähtaeg oli 2. märtsil 2016.

Konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased õpilased ja 1. kursuse üliõpilased kas üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena.

Töid saab esitada neljas valdkonnas:

  • humaniora
  • naturalia
  • realia
  • socialia

Nii töö teema kui ka valdkonna valib õpilane ise. Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd (näiteks mõni koolielu või õppetööga seotud äpp vms). Kõikidel juhtudel peab töö vastama koolis kehtivatele uurimistöö nõuetele.
Esitatud töö põhiosa peab olema valminud põhikoolis/gümnaasiumis õppimise ajal, mitte ülikoolis.

Täpsem info: http://www.etag.ee/teadpop/opilaste-teadustoode-konkurss/

Uuendatud: 4/09/2015