Tiina Tammani arvamuslugude konkurss

Stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks.

Juhend konkursil osalemiseks. Palun vali sobiv teema etteantute seast ja kirjuta sel teemal arvamuslugu. Ole kirjutades loominguliselt vaba, julgelt omanäoline ja kui sisu nõuab, katseta ka vormivabadust. Kirjutisel olgu Sinu oma mõte, mis ei ole vaid loetu-kuuldu ümberjutustus.

Palun toimeta oma arvamuslugu paberil väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12) Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 15. oktoobriks koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga. Palun lisa ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Sinu õppimist vastavas õppeasutuses. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks. Tagasisidest huvitatud osaleja peaks arvamusloole lisama oma e-kirja aadressi.

2015.a. arvamuslugude teemad on:

1. Mina kui eestlane maailmas

2. Mida ma ootan riigilt?

3. Mida oma senisest elust tahaksin mäletada pensionärina?

4. Kuidas leiutada emakeelde hulgaliselt uusi sõnu?

5. Kas Venemaad maksab karta?

6. Kas Eestis võiks kaevandada maavarasid?

Jagamisele tuleb 185 eurot
Täpsem info: http://www.erkf.ee

Uuendatud: 2/09/2015