Esseevõistlus "Iidsete naabrite kuvand Kesk-Euroopa kooliõpikutes"

The Medieval Central Europe Research Network (MECERN, Keskaegse Kesk-Euroopa Uurimisvõrgustik) koostöös Georg Eckerti õpikute teadusuuringuinstituudiga kuulutab välja esseevõistluse “Iidsete naabrite kuvand Kesk-Euroopa kooliõpikutes”. Ajalooõpetajad ning õpilased (sh ka arheoloogia, kunsti- ja kirjandusajaloo) on oodatud konkursile saatma esseesid, mis käsitlevad Kesk-Euroopa (Läänemerest Aadria mereni) inimeste ja riikide käsitlemist osalejate koduriikide kooliõpikutes. Esseed ühe või mitme laialt kasutatava õpiku kohta, mis hindavad kriitiliselt ajalooliste naabrite kohtlemist (ja, kui sobilik, võrdlust tänapäevaste uurimustega) maksimaalselt 15 lehekülje ulatuses on oodatud igast regiooni riigist, sealhulgas ka Balti ja Põhja-Balkani riikidest. Auhind parimale tööle on 1000 eurot ning kahe järgneva essee autorid saavad mõlemad 500 eurot. Kolm parimat (või rohkem) esseed avaldatakse ka sobivas teadusajakirjas või –raamatus ning mainitakse ära võrdlevas kokkuvõttes. Võistlusest osavõtjad saavad registreerida (sh tuleb mainida ära analüüsitava õpiku pealkiri ning keel, milles soovitakse kirjutada) aadressil MECERN@CEU.EDU, et saada 1. novembriks 2015 rohkem teavet. Esseede saatmistähtaeg on 1. veebruar 2016. Inglis-, saksa- või prantsuskeelsetel esseedel on eelisõigus, kuid võib olla võimalik tõlkida essee ka teisest keelest.

Täpsem info:http://mecern.eu/essay-competition-announced-please-alert-colleagues/

Uuendatud: 2/09/2015