Järelarvestused augustis

Võlgnevusi omavatel õpilastel on võimalus sooritada kirjalikku järelarvestust:

esmaspäev, 17. august
* matemaatika 2. ja 3. kursus

teisipäev, 18. august
* bioloogia (süva) 1. kursus
* eesti keel 2. ja 4. kursus
* füüsika 3. ja 4. kursus
* matemaatika 4. kursus

kolmapäev, 19. august
* eesti keel 3. kursus
* füüsika 5. kursus
* inglise keel 3. kursus
* inimeseõpetus 1. kursus
* keemia 4. kursus
* matemaatika 5. kursus
* saksa keel 5. kursus

Kõik kirjalikud arvestused toimuvad ruumis 208 ning algavad kell 10.00.

Suulise arvestuse aeg tuleb õpilastel leppida kokku aineõpetajaga ning sooritada 27. augustiks

Uuendatud: 18/05/2024